Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 2 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Ortaçağ ve Osmanlı Döneminde Vidin

AYŞE KAYAPINAR

Makale | 2015 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi1 ( 1 ) , pp.67 - 114

Bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kısmında Tuna nehrinin güney kıyısında yer alan Vidin, Roma döneminden itibaren bir kale ve liman kentidir. Keltlerin kurduğu Dunonia adlı yerleşim biriminin üzerinde kurulmuştur. Dunonia, Romalılar tarafından Bononia şeklinde adlandırılmaya başlanmıştır. Tuna Bulgar Devleti ve II. Bulgar Krallığı döneminde Bdin olarak adlandırılmıştır. 1277 yılında Vidin merkez olmak üzere Vidin Prensliği kurulmuştur. Prensliğin kurucusu olarak Kuman asıllı Şişman kabul edilmektedir. Vidin’in 1396 yılında Osmanlı hakimiyetine girdiği tarihe kadar Vidin’in idarecileri, Şişman’ın soyundan gelmektedirler. 1323 yılında . . .Tırnova ve Vidin Prensliğinin toprakları birleştirilmiş ve Şişman’ın torunu III. Mihail Şişman Bulgar kralı ilan edilmiştir. 1360 yılı civarında III. Mihail Şişman’ın yeğeni Bulgar Kralı İvan Aleksandır, Bulgar Krallığının topraklarını oğulları İvan Şişman ve İvan Sratsimir arasında bölüştürmüştür. 1371 yılında İvan Aleksandır’ın ölümü üzerine İvan Sratsimir, bağımsızlığını ilan ederek Tırnova Krallığından tamamen ayrılmıştır. 1396 yılında Vidin, Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. XV. ve XVI. yüzyıllarda Vidin merkez olmak üzere Vidin Sancağı oluşturulmuştur. Aynı zamanda Vidin, aynı adı taşıyan nâhiyenin de merkezi tayin edilmiştir. Bu çalışmada Osmanlı hâkimiyetinden önce Vidin tarihinden bahsedildikten sonra Vidin’in Osmanlı dönemindeki gelişimi üzerinde durulmaktadır. Burada Osmanlı sancak ve nâhiye merkezi Vidin şehri, Osmanlı tahrir defterleri ve Şerriye Sicillerine göre ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Osmanlı döneminde önemli rol oynamış bir Tuna kentinin tarihsel gelişiminden bir kesit sunmaktır Daha fazlası Daha az

Osmanlı Kaynaklarına Göre Leondar ve Karitena’nın Demografik Yapısı

LEVENT KAYAPINAR

Makale | 2015 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi1 ( 1 ) , pp.115 - 136

1204 yılında gerçekleşen IV. Haçlı Seferinden sonra Mora yarımadası sürekli savaşların ve iç mücadelenin yaşandığı bir yer olmuştur. Bu savaş ortamda yaklaşık iki buçuk asır Mora sürekli beşeri ve ekonomik kaynaklarını tüketmiştir. Mora 1461 yılında Osmanlılar tarafından fethedildi. Bu makalenin konusu olan Mora’nın Karitena bölgesi için Osmanlı döneminde 1461-1574 yılları arasında üç tahrir defteri tutuldu. Karitena’da Osmanlı dönemde etnik kimlikleri Rum, Arnavut, Çingene ve Vlah olarak belirtilen Hıristiyanlar ile Yahudiler ve Müslümanlarla birlikte yaşadılar. Karitena’nın nüfusu bu dönemde yaklaşık beş binden kırk bine yükseldi . . .ve ekonomisi gelişti. Bu veriler uygulanan Osmanlı idaresi ile Karitena’nın 1461 yılından 1574 yılına kadar devam eden bir Pax Ottomana döneminde selefleriyle kıyaslanmayacak derecede geliştiğini göstermektedir Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.