Öğrencilere göre ortaöğretim seçmeli Hz. Muhammed’in hayatı dersi (İzmir İli örneği)

ÖZETEğitim kurumları, çağın gerekliliklerini, bireyin ve toplumun beklentilerinikarşılayabilmek adına sistemlerinde gerekli düzenlemeleri yapma yolunagidebilmektedirler. Türkiye’de bu temayülün en son örneği, eğitim sistemindezorunlu derslerin yanı sıra, demokratik anlayışa uygun olarak, seçmeli derslere yerverilmesi olmuştur. Böylelikle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bireyselfarkındalıklarının artırılması ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına zeminoluşturulmak hedeflenmiştir.Seçmeli derslerin özgürce tercih edilebilmesi, etkili ve verimli eğitim-öğretimortamlarının oluşturulması, öğrencilerde bilişsel, duyuşsal, davranışsal alanlardaöğrenmelerin gerçekleştirebilmesi, sağlıklı ve işlevsel ölçme-değerlendirme ilke veyöntemlerinin uygulanabilmesi bu hedefe ulaşılabilmesi açısından önemlidir.Çalışmanın amacı 2012 yılı itibariyle 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Yasasıkapsamında yürürlüğe giren din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinden biri olanHz. Muhammed’in Hayatı dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemektir.Araştırmada verilere literatür taraması ve nitel veri toplama teknikleri ile ulaşılmıştır.Ulaşılan bulgular alan yazında yapılan farklı araştırmaların sonuçları ilekarşılaştırılarak değerlendirilmiştir.ABSTRACTEducational institutions can make their own configurations to meet thenecessities of time and the expectations of individuals and the society. The latesttendency of this on Turkey is including elective lessons that are appropriate todemocratic perception to compulsory lessons in the system of education. In this way,it has been aimed to enhance awareness on the students interests and abilities, andprovide a basis to satisfy the needs on this aspect.Selecting this elective lessons freely, identifying content and learning outcomesaccording to students need and are become prominent as milestones on achievinggoals of creating an effective and productive educational environment, realizinglearning on cognitive, affective, behavioral areas in students and applying healthyand functional assessment and evaluation principles and methods.The purpose of this study is identifying the perception on students that iscreated by elective lesson The Life of Prophet Muhammed which an elective lessonthat is included in religion and moral values field elective lessons within the scope of12 Years Compulsory Education Law that came in force at 2012. The data on theresearch is acquired by literature research and data collection techniques. Findingsare compared to those of other researches on the same field and evaluated thusly.

Eser Sahibi Tülay Yücel
Yayın Türü Doktora Tezi
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/11469/2928
Konu Başlıkları Sosyal Bilimler - Eğitim
Ortaoğretim - Seçmeli Ders
Hz. Muhammed - 571-632
Koleksiyonlar ENSTİTÜLER
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sayfalar -
Yayın Tarihi 2019
Eser Adı
[dc.title]
Öğrencilere göre ortaöğretim seçmeli Hz. Muhammed’in hayatı dersi (İzmir İli örneği)
Eser Sahibi
[dc.contributor.author]
Tülay Yücel
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Mehmet BAHÇEKAPILI
Yayıncı
[dc.publisher]
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayın Türü
[dc.type]
DoctoralThesis
Açıklama
[dc.description]
xxiii, 198 sayfa
Açıklama
[dc.description]
tablo : 29 cm. 1 CD
Özet
[dc.description.abstract]
ÖZETEğitim kurumları, çağın gerekliliklerini, bireyin ve toplumun beklentilerinikarşılayabilmek adına sistemlerinde gerekli düzenlemeleri yapma yolunagidebilmektedirler. Türkiye’de bu temayülün en son örneği, eğitim sistemindezorunlu derslerin yanı sıra, demokratik anlayışa uygun olarak, seçmeli derslere yerverilmesi olmuştur. Böylelikle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bireyselfarkındalıklarının artırılması ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına zeminoluşturulmak hedeflenmiştir.Seçmeli derslerin özgürce tercih edilebilmesi, etkili ve verimli eğitim-öğretimortamlarının oluşturulması, öğrencilerde bilişsel, duyuşsal, davranışsal alanlardaöğrenmelerin gerçekleştirebilmesi, sağlıklı ve işlevsel ölçme-değerlendirme ilke veyöntemlerinin uygulanabilmesi bu hedefe ulaşılabilmesi açısından önemlidir.Çalışmanın amacı 2012 yılı itibariyle 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Yasasıkapsamında yürürlüğe giren din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinden biri olanHz. Muhammed’in Hayatı dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemektir.Araştırmada verilere literatür taraması ve nitel veri toplama teknikleri ile ulaşılmıştır.Ulaşılan bulgular alan yazında yapılan farklı araştırmaların sonuçları ilekarşılaştırılarak değerlendirilmiştir.ABSTRACTEducational institutions can make their own configurations to meet thenecessities of time and the expectations of individuals and the society. The latesttendency of this on Turkey is including elective lessons that are appropriate todemocratic perception to compulsory lessons in the system of education. In this way,it has been aimed to enhance awareness on the students interests and abilities, andprovide a basis to satisfy the needs on this aspect.Selecting this elective lessons freely, identifying content and learning outcomesaccording to students need and are become prominent as milestones on achievinggoals of creating an effective and productive educational environment, realizinglearning on cognitive, affective, behavioral areas in students and applying healthyand functional assessment and evaluation principles and methods.The purpose of this study is identifying the perception on students that iscreated by elective lesson The Life of Prophet Muhammed which an elective lessonthat is included in religion and moral values field elective lessons within the scope of12 Years Compulsory Education Law that came in force at 2012. The data on theresearch is acquired by literature research and data collection techniques. Findingsare compared to those of other researches on the same field and evaluated thusly.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2022-11-03
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2022-11-03
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2019
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tr
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyal Bilimler - Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortaoğretim - Seçmeli Ders
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hz. Muhammed - 571-632
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/11469/2928
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
2
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
04 Haziran 2023 22:20
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/11469/2928">
elective students lessons identifying seçmeli derslerin perception outcomesaccording freely Selecting become learning aspect satisfy andprovide abilities interests content ÖZETEğitim awareness todemocratic thenecessities expectations individuals society latesttendency Turkey including appropriate compulsory enhance system education prominent productive
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.