İmâm Mâtürîdî'nin Şîa'ya yaklaşımı

ÖzetBu tezde, Ehl-i sünnetin temel ekollerinden birinin kurucusu sayılan İmâmMâtürîdî’nin Şiî mezheplere bakışı tespit edilmiştir. Bir giriş ve iki bölümden oluşan tezin giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı, metodu ve kaynaklarına yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, araştırmayla ilgili Mâtürîdî’nin yaşadığı dönem, dini, siyasi ve mezhebî yapı incelenmiş ve onun görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise İmâm Mâtürîdî’nin Şiî fikirleri nasıl değerlendirdiği irdelenmiştir. Karşılaştırma yapılarak, onun Şîa fırkaları içerisinden İsmâiliyye ve İmâmîyye’ye olan eleştirileri tespit edilmiştir. Bu çerçevede, İmam’ın Şiî/Bâtınî fikirlere nasıl ulaştığı araştırılmıştır. Ayrıca çağdaş Şiî tefsirlerine müracaat edilmiştir. Tezin sonuç kısmında ise araştırmada ulaşılan sonuçlara ve tespitlere yer verilmiştir.SummaryIn this thesis, the view of Imam Maturidi, who is considered to be the founder of one of the main schools of the Ahl al-Sunnah, about the Shiite sects was determined. In the introduction part of the thesis, which consists of an introduction and two parts, the subject, purpose, method and resources of the study are included. In the first part of the study, the period in which Maturidi lived, the religious, political and sectarian structure related to the research was examined and information was given about his views. In the second part of the study, it was examined how Imâm Maturidi evaluated Shiite ideas. By comparison, his criticisms of Ismâ îliyyaand Imâmîyya were determined among the Shia forts. Within this scope, investigated how the Imam reached the Shiite/esoteric ideas. Also contemporary Shiite tafsirs have been applied. In the conclusion part of the thesis, the results and determinations reached in the research are included.

Celeb, Mehmet Emin

Yüksek Lisans

ENSTİTÜLER
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Eser Adı
[dc.title]
İmâm Mâtürîdî'nin Şîa'ya yaklaşımı
Kurumda Bulunan Yazarlar
[dc.contributor.author]
Celeb, Mehmet Emin
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur
Yayıncı
[dc.publisher]
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayın Türü
[dc.type]
yukseklisans
Açıklama
[dc.description]
xi, 148 sayfa
Açıklama
[dc.description]
29 cm. 1 CD
Özet
[dc.description.abstract]
ÖzetBu tezde, Ehl-i sünnetin temel ekollerinden birinin kurucusu sayılan İmâmMâtürîdî’nin Şiî mezheplere bakışı tespit edilmiştir. Bir giriş ve iki bölümden oluşan tezin giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı, metodu ve kaynaklarına yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, araştırmayla ilgili Mâtürîdî’nin yaşadığı dönem, dini, siyasi ve mezhebî yapı incelenmiş ve onun görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise İmâm Mâtürîdî’nin Şiî fikirleri nasıl değerlendirdiği irdelenmiştir. Karşılaştırma yapılarak, onun Şîa fırkaları içerisinden İsmâiliyye ve İmâmîyye’ye olan eleştirileri tespit edilmiştir. Bu çerçevede, İmam’ın Şiî/Bâtınî fikirlere nasıl ulaştığı araştırılmıştır. Ayrıca çağdaş Şiî tefsirlerine müracaat edilmiştir. Tezin sonuç kısmında ise araştırmada ulaşılan sonuçlara ve tespitlere yer verilmiştir.SummaryIn this thesis, the view of Imam Maturidi, who is considered to be the founder of one of the main schools of the Ahl al-Sunnah, about the Shiite sects was determined. In the introduction part of the thesis, which consists of an introduction and two parts, the subject, purpose, method and resources of the study are included. In the first part of the study, the period in which Maturidi lived, the religious, political and sectarian structure related to the research was examined and information was given about his views. In the second part of the study, it was examined how Imâm Maturidi evaluated Shiite ideas. By comparison, his criticisms of Ismâ îliyyaand Imâmîyya were determined among the Shia forts. Within this scope, investigated how the Imam reached the Shiite/esoteric ideas. Also contemporary Shiite tafsirs have been applied. In the conclusion part of the thesis, the results and determinations reached in the research are included.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
04.11.2022
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2022-11-04
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2020
Dil ISO
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İmâm Mâtürîdî
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Şiilik
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/11469/3215
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme
Toplam | Şehir
Görüntülenme
Toplam | Ülke
İndirme
Toplam | Şehir
İndirme
Toplam | Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
20
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
2
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
29 Kasım 2022 15:02
Google Kontrol
Tıklayınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.