Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi

Amaç: Araştırmanın amacı, aile sağlığı merkezlerine başvuran gebelerin bağışıklama durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı desendeki araştırma, İzmir merkez ilçesinde yer alan 10 aile sağlığı merkezinde görüşülen 1021 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, varyans ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 27,96±4,89 olup %43,9’u lise mezunudur. Gebelik sayısı medyanı iki ve canlı doğum sayısı birdir. Gebelerin %82,2’si aşılanma ile ilgili bilgi almış olup, bunlardan %75,8’inin bilgi kaynağı sağlık çalışanlarıdır. Gebelerin %37,8’i aşı kartı olmadığını bildirmiştir. Gebelik döneminde gebelerin %63,2’si tetanoz, %10,3’ü hepatit B, %11,9’u grip, %3,4’ü pnömokok, %3,0’ü kuduz aşısı yaptırmıştır. Gebelerin eğitim, gelir düzeyi, çalışma durumu, son bir yılda aile sağlığı merkezine gelme durumu, planlı gebelik durumu ile aşılarla ilgili bilgi alma ve aşı kartı bulunma durumu arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p
Objective: The aim of this study is to determine the immunization status of pregnant women who attend family health centers. Material and Method: Descriptive- comparative research design was carried out with 1027 pregnant women interviewed in 10 family health centers in the İzmir central district region. The data was collected with the interview form. Number, percentage, variance, and chi-square analysis were used to analyze the results. Results: The pregnant women’s average age was 27.96±4.89, 43.9% of the pregnant women were high school graduates. The median number of pregnancies was two, and the number of live births was one. Of the pregnant women, 82.2% received information about immunization, and 75.8% received information from healthcare workers. Of the pregnant women, 37.8% reported that they did not have an immunization card. During pregnancy, 63.2% of pregnant women were vaccinated against tetanus, 10.3% against hepatitis B, 11.9% against influenza, 3.4% against pneumococcus, and 3.0% against rabies. There was a significant difference in the pregnant women's education, the level of income, and the employment status, as well as the status of last years’ attendance at the family health center, the planning status of the pregnancy, and the status of obtaining information about vaccines and having a vaccination card (p

FEYZA DERELİ
GAMZE KUNDAKÇI
JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN
GÜLÇİN UYANIK
MEDİNE YILMAZ

Makale

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eser Adı
[dc.title]
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi
Kurumda Bulunan Yazarlar
[dc.contributor.author]
FEYZA DERELİ
Kurumda Bulunan Yazarlar
[dc.contributor.author]
GAMZE KUNDAKÇI
Kurumda Bulunan Yazarlar
[dc.contributor.author]
JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN
Kurumda Bulunan Yazarlar
[dc.contributor.author]
GÜLÇİN UYANIK
Kurumda Bulunan Yazarlar
[dc.contributor.author]
MEDİNE YILMAZ
Yayıncı
[dc.publisher]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yayın Türü
[dc.type]
Article
Özet
[dc.description.abstract]
Amaç: Araştırmanın amacı, aile sağlığı merkezlerine başvuran gebelerin bağışıklama durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı desendeki araştırma, İzmir merkez ilçesinde yer alan 10 aile sağlığı merkezinde görüşülen 1021 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, varyans ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 27,96±4,89 olup %43,9’u lise mezunudur. Gebelik sayısı medyanı iki ve canlı doğum sayısı birdir. Gebelerin %82,2’si aşılanma ile ilgili bilgi almış olup, bunlardan %75,8’inin bilgi kaynağı sağlık çalışanlarıdır. Gebelerin %37,8’i aşı kartı olmadığını bildirmiştir. Gebelik döneminde gebelerin %63,2’si tetanoz, %10,3’ü hepatit B, %11,9’u grip, %3,4’ü pnömokok, %3,0’ü kuduz aşısı yaptırmıştır. Gebelerin eğitim, gelir düzeyi, çalışma durumu, son bir yılda aile sağlığı merkezine gelme durumu, planlı gebelik durumu ile aşılarla ilgili bilgi alma ve aşı kartı bulunma durumu arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0,001). Eğitim ve gelir düzeyi yüksek, planlı gebeliği olan ve son bir yıl içinde aile sağlığı merkezine başvuran gebelerin aşıya ilişkin bilgileri artmaktadır (p<0,000). Sonuç: Araştırmaya katılan gebelerden yaklaşık beşte birinin aşı yaptırmamış olması ve gebelik dönemi bağışıklamayla ilgili bilgisinin olmaması ana çocuk sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Birinci basamakta çalışan hemşireler tarafından bağışıklama konusunda planlı ve sürekli eğitimlerin yapılması hem anne hem bebek sağlığı açısından önemlidir.
Özet
[dc.description.abstract]
Objective: The aim of this study is to determine the immunization status of pregnant women who attend family health centers. Material and Method: Descriptive- comparative research design was carried out with 1027 pregnant women interviewed in 10 family health centers in the İzmir central district region. The data was collected with the interview form. Number, percentage, variance, and chi-square analysis were used to analyze the results. Results: The pregnant women’s average age was 27.96±4.89, 43.9% of the pregnant women were high school graduates. The median number of pregnancies was two, and the number of live births was one. Of the pregnant women, 82.2% received information about immunization, and 75.8% received information from healthcare workers. Of the pregnant women, 37.8% reported that they did not have an immunization card. During pregnancy, 63.2% of pregnant women were vaccinated against tetanus, 10.3% against hepatitis B, 11.9% against influenza, 3.4% against pneumococcus, and 3.0% against rabies. There was a significant difference in the pregnant women's education, the level of income, and the employment status, as well as the status of last years’ attendance at the family health center, the planning status of the pregnancy, and the status of obtaining information about vaccines and having a vaccination card (p<0.001). Those who have a high level of education and income, have been planned pregnancy, and have been applied at the family health center for the past year are increasing their knowledge (p<0.000). Conclusion: Approximately one fifth of the pregnant women in the sample were not vaccinated, and the lack of awareness about immunization during pregnancy is a situation that should not be overlooked in terms of maternal and child health. Planned and ongoing immunization training by nurses working in primary care is crucial for the health of both the mother and the infant
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
21.07.2022
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2021
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2022-07-21
Dil ISO
[dc.language.iso]
Tr
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bağışıklama
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gebelik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gebe
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Aile sağlığı merkezi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Immunization
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pregnancy
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pregnant women
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Family health center
Atıf için Künye
[dc.identifier.citation]
Dereli, F. , Ağartıoğlu Kundakçı, G. , Yıldırım, J. G. , Uyanık, G. & Yılmaz, M. (2021). Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 77-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/62599/892729
Haklar
[dc.rights]
Open access
Alternatif Yayın Başlığı
[dc.title.alternative]
Determination of Immunization Status of Pregnant Women Who Attending The Family Health Center
ISSN
[dc.identifier.issn]
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısının belirtildiği alan
[dc.identifier.startpage]
77
Yayının son sayfa sayısını belirtildiği alan
[dc.identifier.endpage]
83
Dergi, konferans, armağan kitap adının yazıldığı alan
[dc.relation.journal]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Makalenin yayımlandığı derginin sayısının belirtildiği alan
[dc.identifier.issue]
6
Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisi
[dc.identifier.volume]
2
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/11469/2108
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme
Toplam | Şehir
Görüntülenme
Toplam | Ülke
İndirme
Toplam | Şehir
İndirme
Toplam | Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
54
21.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
21.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Kasım 2022 15:06
Google Kontrol
Tıklayınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.