Yayın Bilgileri
Eser Adı

Hemşirelik ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları ve Stresleri

Kurumda Bulunan Yazarlar GÜLŞEN IŞIK
Kurum Dışı Yazarlar Özlem DEMİREL BOZKURT
Semra GÜN
Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yayın Türü Makale
Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik ve iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının ve streslerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte analitik bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini İzmir ilindeki bir üniversitenin hemşirelik ve iletişim fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Tabakalı örnekleme ve tesadüfi örnekleme yöntemleri kullanılarak toplam 195 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Veri toplamada, Birey Tanıtım Formu, Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutum Ölçeği (TCRTÖ), Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stres Ölçeği (KTCRSÖ) ve Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stres Ölçeği (ETCRSÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 23,36±2,41 yıldır ve %40,5’i hemşirelik bölümündedir. İletişim fakültesi öğrencilerinin kadın cinsiyet rolü, erkek cinsiyet rolü puanlarının, hemşirelik fakültesi öğrencilerinden anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (p
Kayıt Giriş Tarihi 31.08.2022
Yayın Tarihi 2021
Açık Erişim Tarihi 31.08.2022
Dil ISO T
Konu Başlıkları Hemşirelik
İletişim
Toplumsal cinsiyet
Rol
Tutum
Atıf için Künye Demirel Bozkurt, Ö. , Işık, G. & Gün, S. (2021). Hemşirelik ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları ve Stresleri . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 139-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/950370
Haklar Open access
Alternatif Yayın Başlığı Gender Role Stress and Attitudes of Nursing and Communication Faculty Students
ISSN 2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısının belirtildiği alan 139
Yayının son sayfa sayısını belirtildiği alan 147
Dergi, konferans, armağan kitap adının yazıldığı alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Makalenin yayımlandığı derginin sayısının belirtildiği alan 3
Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisi 6
Tek Biçim Adres 1
https://hdl.handle.net/11469/2167
dc.titleHemşirelik ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları ve Stresleri
dc.contributor.authorGÜLŞEN IŞIK
dc.contributor.otherÖzlem DEMİREL BOZKURT
dc.contributor.otherSemra GÜN
dc.publisherİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
dc.typeArticle
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik ve iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının ve streslerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte analitik bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini İzmir ilindeki bir üniversitenin hemşirelik ve iletişim fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Tabakalı örnekleme ve tesadüfi örnekleme yöntemleri kullanılarak toplam 195 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Veri toplamada, Birey Tanıtım Formu, Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutum Ölçeği (TCRTÖ), Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stres Ölçeği (KTCRSÖ) ve Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stres Ölçeği (ETCRSÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 23,36±2,41 yıldır ve %40,5’i hemşirelik bölümündedir. İletişim fakültesi öğrencilerinin kadın cinsiyet rolü, erkek cinsiyet rolü puanlarının, hemşirelik fakültesi öğrencilerinden anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelik fakültesi kadın öğrencilerinin KTCRSÖ ile TCRTÖ toplam ve tüm alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişki varken (p<0,05), erkek öğrencilerin ETCRSÖ ile TCRTÖ arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür (p>0,05). İletişim fakültesi kadın öğrencilerinin KTCRSÖ ile TCRTÖ toplam, kadın-geleneksel-erkek cinsiyet rolü alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişki varken (p<0,05), erkek öğrencilerin ETCRSÖ ile sadece TCRTÖ erkek cinsiyet rolü alt boyutu arasında anlamlı pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolü streslerinin yüksek olduğu ancak eşitlikçi tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Kadınların erkeklerden, iletişim fakültesi öğrencilerinin hemşirelik fakültesi öğrencilerinden daha yüksek puan aldığı görülmektedir.
dc.date.accessioned31.08.2022
dc.date.issued2021
dc.date.available2022-08-31
dc.language.isoTr
dc.subjectHemşirelik
dc.subjectİletişim
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectRol
dc.subjectTutum
dc.identifier.citationDemirel Bozkurt, Ö. , Işık, G. & Gün, S. (2021). Hemşirelik ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları ve Stresleri . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 139-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/950370
dc.rightsOpen access
dc.title.alternativeGender Role Stress and Attitudes of Nursing and Communication Faculty Students
dc.identifier.issn2458-9799
dc.identifier.startpage139
dc.identifier.endpage147
dc.relation.journalİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
dc.identifier.issue3
dc.identifier.volume6
dc.identifier.uri1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11469/2167
Tam Metin Bulunamadı...
İstatistik
Görüntülenme
18
31.08.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
31.08.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Ekim 2022 11:22
Google Kontrol
Tıklayınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.