Yayın Bilgileri
Eser Adı

The Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy

Kurumda Bulunan Yazarlar ORHAN ÖZTÜRK
Kurum Dışı Yazarlar İlkşan DEMİRBÜKEN
Mine Gülden POLAT
Sebastian WOLF
Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yayın Türü Makale
Özet Objective: Although there are studies investigating the effects of functional hip calibration movements on the hip joint centre in gait analysis, the clinical reflections of these calibration movements have not been examined. The aim of the present study is to examine the effects of hip joint centres obtained with three different functional calibration movements (Flexion/ Extension-Abduction/Adduction-Circumduction (FAC), Modified Star Motion (Mstar) and Contra Lateral Side Modified Star Motion (CsMstar)) on kinematic outcomes. Material and Method: Twenty-three participants with cerebral palsy (10 female, 13 male, mean age: 15.57 ±7.55 years) were included in the study. The hip joint centre was determined by using the functional method in gait analysis by performing three different calibration movements. Kinematic data of the lower extremities were obtained via three-dimensional gait analysis. The effects of functional hip joint centres on kinematic results were evaluated by using the Gait Profile Score (GPS) and peak kinematic values. In addition, the root mean square difference (RMS) and the mean difference of the kinematic waveforms were investigated. Results: GPS value, obtained with FAC calibration movement, was statistically different from Mstar and CsMstar (p
Amaç: Fonksiyonel kalça kalibrasyon hareketlerinin yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar bulunsa da bu kalibrasyon hareketlerinin kliniğe yansımaları incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı üç farklı fonksiyonel kalibrasyon hareketi (Fleksiyon/Ekstansiyon-Abduksiyon/Adduksiyon-Sirkümdüksiyon (FAC), Modifiye Star Hareketi (Mstar) ve Kontralateral Taraf Modifiye Star Hareketi (CsMstar)) ile elde edilen kalça eklem merkezlerinin yürüyüş analizi kinematik sonuçlara etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 23 serebral palsili (10 kız, 13 erkek, ortalama yaş: 15.57 ±7.55 yıl) katılımcı dâhil edildi. Üç farklı kalibrasyon hareketi yapılarak yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi fonksiyonel metot ile belirlendi. Üç boyutlu yürüyüş analizi yapılarak alt ekstremitelerin kinematik verileri elde edildi. Fonksiyonel kalça eklem merkezlerinin kinematik sonuçlar üzerine etkileri Yürüyüş Profil Skoru (GPS) ve pik kinematik değerler kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, kinematik verilerin dalga formlarının kök ortalama kare farkı (RMS) ve ortalama farkı incelendi. Bulgular: FAC kalibrasyon hareketi ile elde edilen GPS değeri, Mstar ve CsMstar’a göre istatistiki olarak farklılık gösterdi (p
Kayıt Giriş Tarihi 02.08.2022
Yayın Tarihi 2021
Açık Erişim Tarihi 02.08.2022
Dil ISO T
Konu Başlıkları Gait analysis
Hip joint centre
Kinematics
Cerebral palsy
Yürüyüş analizi
Kalça eklem merkezi
Kinematik veriler
Serebral palsi
Atıf için Künye Öztürk, O. , Demirbüken, İ. , Polat, M. G. & Wolf, S. (2021). The Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 109-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/963570
Haklar Open access
Alternatif Yayın Başlığı Fonksiyonel Kalça Kalibrasyon Hareketlerinin Serebral Palsili Çocuklarda Yürüyüş Analizinin Kinematik Verilerine Etkileri
ISSN 2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısının belirtildiği alan 109
Yayının son sayfa sayısını belirtildiği alan 114
Dergi, konferans, armağan kitap adının yazıldığı alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Makalenin yayımlandığı derginin sayısının belirtildiği alan 3
Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisi 6
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/11469/2131
dc.titleThe Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy
dc.contributor.authorORHAN ÖZTÜRK
dc.contributor.otherİlkşan DEMİRBÜKEN
dc.contributor.otherMine Gülden POLAT
dc.contributor.otherSebastian WOLF
dc.publisherİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
dc.typeArticle
dc.description.abstractObjective: Although there are studies investigating the effects of functional hip calibration movements on the hip joint centre in gait analysis, the clinical reflections of these calibration movements have not been examined. The aim of the present study is to examine the effects of hip joint centres obtained with three different functional calibration movements (Flexion/ Extension-Abduction/Adduction-Circumduction (FAC), Modified Star Motion (Mstar) and Contra Lateral Side Modified Star Motion (CsMstar)) on kinematic outcomes. Material and Method: Twenty-three participants with cerebral palsy (10 female, 13 male, mean age: 15.57 ±7.55 years) were included in the study. The hip joint centre was determined by using the functional method in gait analysis by performing three different calibration movements. Kinematic data of the lower extremities were obtained via three-dimensional gait analysis. The effects of functional hip joint centres on kinematic results were evaluated by using the Gait Profile Score (GPS) and peak kinematic values. In addition, the root mean square difference (RMS) and the mean difference of the kinematic waveforms were investigated. Results: GPS value, obtained with FAC calibration movement, was statistically different from Mstar and CsMstar (p<0.001). The difference between the mean GPS values is 0.34o between FAC and Mstar, and 0.29o between the FAC and CsMstar. The difference in peak kinematic values between FAC and Mstar was found to be highest in the sagittal plane (1.95o) in the knee joint, and between the FAC and CsMstar in the sagittal plane of the hip joint (1.87o). The RMS differences of the kinematic waveform of the hip and knee joint were found below 3o. Conclusion: Hip joint centres obtained by using three different calibration movements in gait analysis did not alter the kinematic parameters clinically. One of the three movements can be used to determine the functional hip joint centre for gait analysis of children with cerebral palsy.
dc.description.abstractAmaç: Fonksiyonel kalça kalibrasyon hareketlerinin yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar bulunsa da bu kalibrasyon hareketlerinin kliniğe yansımaları incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı üç farklı fonksiyonel kalibrasyon hareketi (Fleksiyon/Ekstansiyon-Abduksiyon/Adduksiyon-Sirkümdüksiyon (FAC), Modifiye Star Hareketi (Mstar) ve Kontralateral Taraf Modifiye Star Hareketi (CsMstar)) ile elde edilen kalça eklem merkezlerinin yürüyüş analizi kinematik sonuçlara etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 23 serebral palsili (10 kız, 13 erkek, ortalama yaş: 15.57 ±7.55 yıl) katılımcı dâhil edildi. Üç farklı kalibrasyon hareketi yapılarak yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi fonksiyonel metot ile belirlendi. Üç boyutlu yürüyüş analizi yapılarak alt ekstremitelerin kinematik verileri elde edildi. Fonksiyonel kalça eklem merkezlerinin kinematik sonuçlar üzerine etkileri Yürüyüş Profil Skoru (GPS) ve pik kinematik değerler kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, kinematik verilerin dalga formlarının kök ortalama kare farkı (RMS) ve ortalama farkı incelendi. Bulgular: FAC kalibrasyon hareketi ile elde edilen GPS değeri, Mstar ve CsMstar’a göre istatistiki olarak farklılık gösterdi (p<0,001). Ortalama GPS değerleri arasındaki fark FAC ile Mstar arasında 0,34o, FAC ile CsMstar arasında ise 0,29o idi. FAC ile Mstar arasındaki pik kinematik değerleri farkı en fazla diz ekleminde sagittal planda (1,95o), FAC ile CsMstar arasında ise kalça ekleminin sagittal planında (1,87o) olduğu saptandı. Kalça ve diz ekleminin kinematik dalga formunun RMS farkları 3o’nin altında bulundu. Sonuç: Yürüyüş analizinde üç farklı kalibrasyon hareketleri kullanılarak elde edilen kalça eklem merkezleri, kinematik parametrelere klinik açıdan etki etmemişlerdir. Serebral palsili çocukların yürüyüş analizi için fonksiyonel kalça eklem merkezinin belirlenmesinde üç hareketten biri kullanılabilir.
dc.date.accessioned02.08.2022
dc.date.issued2021
dc.date.available02.08.2022
dc.language.isoTr
dc.subjectGait analysis
dc.subjectHip joint centre
dc.subjectKinematics
dc.subjectCerebral palsy
dc.subjectYürüyüş analizi
dc.subjectKalça eklem merkezi
dc.subjectKinematik veriler
dc.subjectSerebral palsi
dc.identifier.citationÖztürk, O. , Demirbüken, İ. , Polat, M. G. & Wolf, S. (2021). The Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 109-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/963570
dc.rightsOpen access
dc.title.alternativeFonksiyonel Kalça Kalibrasyon Hareketlerinin Serebral Palsili Çocuklarda Yürüyüş Analizinin Kinematik Verilerine Etkileri
dc.identifier.issn2458-9799
dc.identifier.startpage109
dc.identifier.endpage114
dc.relation.journalİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
dc.identifier.issue3
dc.identifier.volume6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11469/2131
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
İstatistik
Görüntülenme
51
02.08.2022 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.08.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
05 Ekim 2022 23:48
Google Kontrol
Tıklayınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.