Yayın Bilgileri
Eser Adı

Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma

Kurumda Bulunan Yazarlar DERYA ÖZER KAYA
İLKNUR NAZ GÜRŞAN
SEVTAP GÜNAY UÇURUM
YUSUF EMÜK
NURULLAH BÜKER
DİLEK ONGAN
Kurum Dışı Yazarlar NURULLAH BÜKER
Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yayın Türü Makale
Özet Amaç: Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığının çok sayıda fizyolojik yararı olduğu bilinmesine rağmen, genç yetişkinlerde fiziksel uygunluğa etkisi net değildir. Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametrelerinden kardiyorespiratuar endurans ve vücut kompozisyonlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16’sı erkek toplam 29 üniversite öğrencisi (ortalama yaş; 20.4 ± 1.5 yıl) katıldı. Öğrencilerin demografik özellikleri ve kardiyovasküler risk faktörleri sorgulandı. Fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlıkları kaydedildi. Haftada en az 3 kez orta şiddette fiziksel aktivite yapan öğrenciler düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan grup olarak belirlendi. Fiziksel uygunluk değerlendirmesinde, vücut kompozisyonu; beden kütle indeksi, bel kalça oranı ve biyoelektriksel impedans analizi kullanılarak, kardiyorespiratuar endurans ise UKK 2 km Yürüme Testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 15’inde (%51,7) düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı vardı. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan öğrencilerin vücut kompozisyonları benzer bulundu (p>.05). Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan grubun yürüme testini bitirme süresi daha kısa ve maksimal oksijen tüketimi daha yüksekti (p
Objective: Although it is known that regular physical activity and exercise habits have numerous physiological benefits, its effect on physical fitness in young adults is not clear. The aim of this study is to compare the cardiorespiratory endurance and body composition of university students, which is a health-related physical fitness parameter, with and without regular physical activity and exercise habits. Material and Method: A total of 29 university students, 16 of them were male (mean aged 20.4 ± 1.5 years) participated in the study. Demographic characteristics and cardiovascular risk factors were questioned. Physical activity and exercise habits were recorded. Students with moderate physical activity at least 3 times per week were identified as having regular physical activity and exercise habits. For physical fitness assessment, body composition was evaluated by body mass index, waist hip ratio, and bioelectrical impedance analysis, and cardiorespiratory endurance was evaluated by UKK 2 km Walk Test. Findings: Of the 29 students who participated in the study, 15 (51.7%) had regular physical activity and exercise habits. The body composition of groups was similar (p>.05). The group with regular physical activity and exercise habits had shorter duration of running and higher maximal oxygen consumption (p
Kayıt Giriş Tarihi 07.07.2022
Yayın Tarihi 2020
Açık Erişim Tarihi 07.07.2022
Dil ISO TR
Konu Başlıkları Fiziksel aktivite
Egzersiz alışkanlığı
Fiziksel uygunluk
Üniversite öğrencileri
Vücut kompozisyonu
Physical activity
Exercise habit
Physical fitness
University students
Bodycomposition
Atıf için Künye Özer Kaya, D. , Naz Gürşan, İ. , Günay Uçurum, S. , Emük, Y. , Büker, N. & Ongan, D. (2020). Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 249-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/57021/753415
Haklar Open access
Alternatif Yayın Başlığı Comparison of Physical Fitness of University Students with and without Regular Physical Activity and Exercise Habits: Preliminary Study
ISSN 2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısının belirtildiği alan 249
Yayının son sayfa sayısını belirtildiği alan 254
Dergi, konferans, armağan kitap adının yazıldığı alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Makalenin yayımlandığı derginin sayısının belirtildiği alan 3
Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisi 5
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/11469/1974
dc.titleDüzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma
dc.contributor.authorDERYA ÖZER KAYA
dc.contributor.authorİLKNUR NAZ GÜRŞAN
dc.contributor.authorSEVTAP GÜNAY UÇURUM
dc.contributor.authorYUSUF EMÜK
dc.contributor.authorNURULLAH BÜKER
dc.contributor.authorDİLEK ONGAN
dc.contributor.otherNURULLAH BÜKER
dc.publisherİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
dc.typeArticle
dc.description.abstractAmaç: Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığının çok sayıda fizyolojik yararı olduğu bilinmesine rağmen, genç yetişkinlerde fiziksel uygunluğa etkisi net değildir. Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametrelerinden kardiyorespiratuar endurans ve vücut kompozisyonlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16’sı erkek toplam 29 üniversite öğrencisi (ortalama yaş; 20.4 ± 1.5 yıl) katıldı. Öğrencilerin demografik özellikleri ve kardiyovasküler risk faktörleri sorgulandı. Fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlıkları kaydedildi. Haftada en az 3 kez orta şiddette fiziksel aktivite yapan öğrenciler düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan grup olarak belirlendi. Fiziksel uygunluk değerlendirmesinde, vücut kompozisyonu; beden kütle indeksi, bel kalça oranı ve biyoelektriksel impedans analizi kullanılarak, kardiyorespiratuar endurans ise UKK 2 km Yürüme Testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 15’inde (%51,7) düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı vardı. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan öğrencilerin vücut kompozisyonları benzer bulundu (p>.05). Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan grubun yürüme testini bitirme süresi daha kısa ve maksimal oksijen tüketimi daha yüksekti (p<.05). Sonuç: Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan üniversite öğrencilerinde kardiyorespiratuar endurans değerleri düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olmayanlara göre daha yüksektir. Üniversite öğrencileri sağlığı geliştirici düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı kazanmaları doğrultusunda bilgilendirilmeli ve bu alışkanlığı arttırmaya yönelik programlara yönlendirilmelidir.
dc.description.abstractObjective: Although it is known that regular physical activity and exercise habits have numerous physiological benefits, its effect on physical fitness in young adults is not clear. The aim of this study is to compare the cardiorespiratory endurance and body composition of university students, which is a health-related physical fitness parameter, with and without regular physical activity and exercise habits. Material and Method: A total of 29 university students, 16 of them were male (mean aged 20.4 ± 1.5 years) participated in the study. Demographic characteristics and cardiovascular risk factors were questioned. Physical activity and exercise habits were recorded. Students with moderate physical activity at least 3 times per week were identified as having regular physical activity and exercise habits. For physical fitness assessment, body composition was evaluated by body mass index, waist hip ratio, and bioelectrical impedance analysis, and cardiorespiratory endurance was evaluated by UKK 2 km Walk Test. Findings: Of the 29 students who participated in the study, 15 (51.7%) had regular physical activity and exercise habits. The body composition of groups was similar (p>.05). The group with regular physical activity and exercise habits had shorter duration of running and higher maximal oxygen consumption (p<.05). Conclusion: Cardiorespiratory endurance of university students with regular physical activity and exercise habits are higher than those without exercise habits. University students should be informed about health promoting regular physical activity and exercise habits and should be directed to habitenhancing programs.
dc.date.accessioned07.07.2022
dc.date.issued2020
dc.date.available07.07.2022
dc.language.isoTR
dc.subjectFiziksel aktivite
dc.subjectEgzersiz alışkanlığı
dc.subjectFiziksel uygunluk
dc.subjectÜniversite öğrencileri
dc.subjectVücut kompozisyonu
dc.subjectPhysical activity
dc.subjectExercise habit
dc.subjectPhysical fitness
dc.subjectUniversity students
dc.subjectBodycomposition
dc.identifier.citationÖzer Kaya, D. , Naz Gürşan, İ. , Günay Uçurum, S. , Emük, Y. , Büker, N. & Ongan, D. (2020). Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 249-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/57021/753415
dc.rightsOpen access
dc.title.alternativeComparison of Physical Fitness of University Students with and without Regular Physical Activity and Exercise Habits: Preliminary Study
dc.identifier.issn2458-9799
dc.identifier.startpage249
dc.identifier.endpage254
dc.relation.journalİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
dc.identifier.issue3
dc.identifier.volume5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11469/1974
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
İstatistik
Görüntülenme
82
04.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
04.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
04 Ekim 2022 21:16
Google Kontrol
Tıklayınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.