Filtreler
Filtreler
Bulunan: 30 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [3]
Tam Metin [1]
Yayın Türü [3]
Yayıncı [20]
Yayın Tarihi [13]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [7]
Araştırmacılar
Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahati Güzergâhı ve Kalelere İlişkin Bilgiler

Özer KÜPELİ

Makale | 2011 | Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Thanks to official duties Evliya Çelebi went to Iran twice in 1646-1647 and in 1655. First time he was sent as an envoy by Defterdarzade Mehmed Pasa to Kalb Ali Khan, the governor of Tabriz. During his duty Evliya Çelebi traveled around the north of the Safavid territories (Azerbaijan, Shirvan, Daghestan and Georgia) and returned to Erzurum. In this study initially the route of his journey is discussed. Then, information given by him about history and physical conditions of the castles on his route were evaluated. Evliya Çelebi, 1646-47'de ve 1655'de iki kez resmi görevlerle İran'a gitti. Bunlardan ilkinde Defterdarzâde Mehmed . . . Paşa tarafından Tebriz Valisi Kelb Ali Han'a elçi olarak gönderildi. Vazifesi süresince Safevi ülkesinin kuzey topraklarını (Azerbaycan, Şirvan, Dağıstan ve Gürcistan) dolaşıp, Erzurum'a döndü. Bu çalış- mada ilk olarak bu seyahatin güzergâhı ele alınmıştır. Sonra güzergâhı üzerinde bulunan kalelerin fiziksel durumuna ve tarihine dair verdiği bilgiler değerlendirilmiştir Daha fazlası Daha az

Yenişehir (Bursa) Âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefâtı

Özer KÜPELİ

Makale | 2011 | History Studies International Journal of History Academic Journal

This study handles the activities and the confiscation of the assets of Sarıcaoğlu Osman Aga, the ayan of Yenisehir district in Bursa. Osman Aga was a bandit initially. When Osman Aga got stronger due to the support of Kalyoncu Ali Aga, the ayan of Bilecik, he became the ayan of Yenişehir. Since he continued to behave like a bandit, he was sentenced to death several times. Nevertheless he always escaped from the punishment by means of Kalyoncu Ali’s protection. Upon he continued illegal activities persistenly he was sentenced to death once again in 1813. Even he escaped he was caught and executed finally. Then his inheritance was co . . .nfiscated. His total assets were estimated to be 600.000 kuruş. Bu çalışmada, Yenişehir âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa'nın faaliyetleri ve müsâdere edilen varlıkları incelenmiştir. Osman Ağa, önceleri bir eşkıya olarak bilinirken Bilecik âyânı Kalyoncu Ali Ağa'nın desteğiyle güçlendi ve Yenişehir âyânı oldu. Ancak bir eşkıya gibi davranmaya devam etti. Bu nedenle birkaç kez ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat Kalyoncu Ali tarafından korunduğu için cezalandırılmaktan hep kurtuldu. Kanunsuz eylemlerini sürdürdüğünden 1813'te bir kez daha idam cezası aldı, kaçmasına rağmen kısa süre sonra yakalanıp öldürüldü. Ardından muhallefâtı müsâdere edildi. Osman Ağa'nın serveti 600.000 kuruş olarak tahmin edilmiştir Daha fazlası Daha az

XIX. yüzyıl Ortalarında Karahisar-ı Sahib'de Fiyatlar ( 1844-1854)

Özer KÜPELİ

Makale | 2000 | Sosyal Bilimler Dergisi2 ( 1 ) , pp.116 - 131

In this study the trend of prices were examined in the Karahisar-ı Sahib City in the middle of the XIX Th century. It is known that the inner and outer stability were not be able to reach in the Osmanlı State in the XVIII and XIX Th centuries. It is the causal high inflation. The high inflation affected the Karahisar-ı Sahih City, too. in the middle of the XIX Th century, the prices were seen instability. However, the prices were seen generally rose. Especially the prices of food were high between 1852 and 1854. This was the result of grasshopper invasion accrued at that time. As for the prices of rentals of the shops in the city, t . . .hese values was changing according to the sizes and places of the shops. it is known that the most valuable shops were in the Uzunçarşı and its Bu araştırmada XIX. yüzyıl ortalarında Karahisar-ı Sahib Şehri'nde fiyatların seyri incelenmiştir. Osmanlı Devleti'nde XVIII ve XIX. yüzyıllarda bir türlü iç ve dış istikrarın sağlanamaması Osmanlı ülkesinde, paranın değerinin düşmesine, buna karşılık fiyatların yükselmesine, kısacası yüksek enflasyona yol açmıştır. Kuşkusuz bu durumdan, Batı Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Karahisar-ı Sahih Şehri de etkilenmiştir. Karahisar-ı Sahih Şehri'nde XIX. yüzyıl oıtalarında fiyatların oldukça istikrarsız bir tablo arz ettiği görülmektedir. Ancak fiyatların yüksek seyrettiği, özellikle de 1852-1854 yıllarında gıda maddelerinin fiyatlarının anormal derecede arttığı dikkati çekmektedir. Bunun sebebi bu yıllarda meydana gelen çekirge istilasıdır. Şehirdeki dükkan fiyatları ve kiralarına gelince; dükkanların büyüklüğüne ve mevkisine göre değişmektedir. En değerli dükkanlar ise Uzunçarşı ve civarındadır Daha fazlası Daha az

Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Selçuklu ve Beylikler Döneminde İdari Yapı

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kaynakça var.

Afyonkarahisar'da Ticaret

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2002 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Anılarda Afyonkarahisar : Tarihi ve İdari Gelişimi

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2000 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kaynakça var.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.