Filtreler
Filtreler
Bulunan: 20 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [9]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [11]
Yayıncı [12]
Yayın Tarihi [11]
Yayın Dili [3]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [1]
Araştırmacılar
Doğanhisar Kültür Envanteri

RAZAN AYKAÇ

Kitap Bölümü | 2022 | Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Kaynakça var.

EMG PSD Measures in Orthodontic Appliances

ASLI BAYSAL

Kitap Bölümü | 2011 | InTech

The human body consists of different systems which include the nervous system, the cardiovascular system, the musculoskeletal system, etc. Each system performs some kind of vital task and carries on many physiological processes. For example, the primary functions of the musculoskeletal system can be summarized as generating forces, producing motion, moving substance within the body, providing stabilization, and generating heat. Physiological processes are multifaceted fact and most of them manifest themselves as signals that reflect their nature and activities. These types of signals may be hormonal, physical or electrical. The gene . . .ral name of the electrical signals taken from the related organ or physiologic process with invasive or non-invasive methods is called Biomedical Signals. This signal is normally a function of time and is definable in terms of its amplitude, frequency and phase (Rangayyan, 2002). The electromyography (EMG) signal is a biomedical signal that detects the electrical potential generated by muscle cells when these cells contract, and also when the cells are at rest. Three types of muscle tissue can be identified. One of them is the skeletal muscle, and the others are the smooth muscle and the cardiac muscle. The EMG is applied to the study of skeletal muscle (Reaz et al., 2006). Skeletal muscles are comprised by nearly parallel cells and the muscle fibers which constitute the contractile structural units. Muscle fibers are activated by the central nervous system through electrical signals transmitted by motoneurons. A single motoneuron together with the muscle fibers that it contacts is called a motor unit which is the smallest functional subdivision of the neuromuscular system (Moritani, et al. 2004) The central nervous system controls the activation of motor units to optimize the interaction between our body and the surrounding environment. When the motor units are activated by the central nervous system, they produce an action potential trains of the active motor units add together to generate the interference EMG signal. Surface and needle electrodes have been used to detect EMG of muscles. Surface electrodes have been widely used to investigate neuromuscular functions because of their several advantages, for example, it is noninvasive, easy to adhere to the skin and to detect the total activities of the muscle and it was called Surface EMG (SEMG). Bu the real advantage of this technique is that it is more beneficial in studies, in which simultaneous movement of many muscles is examined in vast muscle groups. On the other hand, surface electrodes have disadvantages as well. Due to the broad area for receiving signals on respective muscl Daha fazlası Daha az

Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Selçuklu ve Beylikler Döneminde İdari Yapı

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kaynakça var.

Afyonkarahisar'da Ticaret

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2002 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Anılarda Afyonkarahisar : Tarihi ve İdari Gelişimi

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2000 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kaynakça var.

Özer KÜPELİ, Osmanlı-Safevi Münasebetleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014. ISBN:978-605-5200-43-5, 336 shf.

İREM ÇANLI

Kitap Bölümü | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisi1 ( 1 ) , pp.204 - 207

Osmanlı Devleti’nin mücadeleye giriştiği devletlerden bir tanesi de 1501- 1736 yılları arasında İran’da hüküm sürmüş olan Safevi hanedanlığıdır. Başlangıçta bir tarikat temsilcisi olan Safeviler 1501’de Şah İsmail’in Tebriz’de kendi devletlerini kurmasıyla kuvvetli siyasi bir birlik haline gelmişlerdir.

Cahit Telci, İzmir ve Yöresi Tarihinin Kaynakları: Halil Beğ Defteri (1425-1430), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayını, İzmir, Şubat 2015, ISBN 978-605-84722-0-4, 253 shf.

KAYA, MELEK

Kitap Bölümü | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisi1 ( 1 ) , pp.208 - 211

Osmanlı tarihinin arşiv kaynaklan arasında Tapu-Tahrir defterleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı tarihi ile ilgili yapılan araştırmalarda başvurulan arşiv kaynaklarının başında bu defterler gelir. Tahrir defterleri, Osmanlı Devletinin hem hâkimiyetinde bulunan bölgelerin hem de yeni fethettiği toprakların mülkiyet ve tasarruf biçimi ile vergi miktarını tayin ve tespit etmek amacıyla belirli zamanlarda yaptığı sayımları içerir. Yerine göre beş ile kırk yıllık aralıklarla yapılan, tahrir sonucunda hazırlanan ve mufassal, icmal, evkaf ve piyade gibi çeşitleri bulunan bu defterler, Osman . . .lıların XV. ve XVI. yüzyıllarda, tımar sistemini uyguladıkları bölgelerde vergi mükelleflerine ait çeşitli bilgileri, bunların yaşadıkları yerlerden toplanması beklenen vergileri, bu vergilerin hangi kişi veya kurumların tasarrufunda bulunduğunu tespit eden ve genellikle sancak esasına göre düzenlenen resmi belgelerdir. Bu defterlerdeki verilerin doğru ve etkili bir şekilde analiziyle Osmanlı toplumunun nüfusu, demografik yapısı, içtimai durumu, zirai ve ekonomik faaliyetleri, toprak tasarruf şekilleri yanında şehirlerin fiziki yapısı, vakıflar ve kırsal hayat hakkında önemli bilgiler edinmek mümkündür Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.