Filtreler
Araştırmacılar
Doğa Okulları : Ekoturizm bağlamında bir inceleme ve Türkiye için pilot okul önerisi

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çocuklarda fiziksel aktivenin sağlık açısından önemi çok fazladır. Çocukların okullarda teneffüs aralarında ve beden derslerinde fiziksel aktivite yapmak için kısıtlı zamanları olmasından dolayı fiziksel aktivite için yeterli fırsatı bulamamaktadırlar. Hızla gelişen teknolojiler, hızla büyüyen şehirler ve modern yaşam standartlarının etkisi sonucunda doğadan ve doğal yaşam koşullarından hızla uzaklaşan nesiller bu oluşumun etkisi olarak modern yaşamın getirdiği kolaylıkların olumsuz birer yansıması olarak daha az sosyal, öz güven ve bireysel güçlerinden daha az haberdar, fiziksel olarak daha az aktif bireyler olarak önümüze çıkmakta . . .dır Daha fazlası Daha az

Türkiye’de mesleki turizm eğitimi ve zorunlu staj : Turizm Meslek Lisesi örneği

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

TÜRKİYE’DE MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ VE ZORUNLU STAJ: TURİZM MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ Öyküm PAK İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Türkiye’de örgün turizm eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın onaylamış olduğu okullarda lise düzeyinde başlamaktadır. Türkiye’de turizm eğitiminin başlangıç aşamasını oluşturmaları nedeniyle meslek liseleri büyük önem taşımaktadır. Meslek liselerinde meydana gelen yetersizlik ve sorunlar gelecekte turizm sektörüne katılacak olan personeli olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle turizm eğitimi veren meslek liselerinin eğitim kalitesi çeşitli açı . . .lardan incelenmeyi hak etmektedir. Bunlara örnek olarak müfredat, okulların kuruluş yerleri, öğrenci seçme süreçleri, uygulamalı eğitim konusu ve zorunlu staj uygulamaları sayılabilir. Zorunlu staj uygulaması turizm eğitimi alan lise öğrencilerinin sektörle ilk temasını sağlamaktadır. Turizm meslekleri ile ilgili ilk deneyimler ve izlenimler özellikle zorunlu staj uygulamalarında kazanılmaktadır. Staj uygulamalarının başarılı olması hem işgörenlerin motivasyonu ve verimliliğini arttırabilir hem de gelecekte önemli roller üstlenecek turizm profesyonellerinin sektöre kazandırılmasını sağlayabilir. Türkiye’de genel olarak mesleki eğitim sorunu olduğu kabul edilmektedir. Turizm eğitimi veren meslek liseleri de bu sorunun bir parçasıdır. Zorunlu staj uygulamalarına dair sorunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalara rağmen turizm meslek liselerinde stajyerlerin sorunlarının devam ettiği görülmektedir. Turizm işletmelerinde insan kaynakları planlamasında verimli sonuçlar elde etmek için zorunlu stajlarda görülen eksiklerin giderilmesi IV gerekmektedir. Bu bağlamda, stajyerlerin yaşamış olduğu sorunlar tespit edilmeli ve konuya dair çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bu çalışmada stajyerlerin turizm işletmelerinde yaşadıkları sorunlar nicel yöntemle incelenmiştir. 242 stajyerden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Yapılan anket çalışmasında stajyer ve staj deneyimi ile ilgili demografik ve tanımsal bilgiler derlenmiştir. Ayrıca anket kapsamında stajyerlerin stajları ile ilgili memnuniyet durumları irdelenmiştir. Bunun yanında açık uçlu sorularla nitel bilgi de toplanmıştır Daha fazlası Daha az

İzmir ilinin medikal turizm potansiyelinin tespiti

Köstepen, Ali

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık hareketlilikleri dünyanın bilinen en eski hareketliliklerinden bir tanesidir. İnsanlar özellikle savaş sonrası, yaralarını tedavi etmek, zindelik kazanmak ve sonraki savaşlara ve göçlere hazırlıklı olabilmek için, sıcak sulara doğru hareket ederlerdi. Orta çağ dönemlerinde ise, sağlık hareketliliği gayet pahalı ve zaman gerektiren bir hal haline geldiği için, gelir düzeyi yüksek olan insanlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte, insanların gelir düzeylerini arttırmasıyla birlikte sağlık hareketliliğinin daha da çoğaldığı söylenebilir. 18. Yüzyıl ile birlikte modern tıbbın gelişmeye başlaması ve özel . . .likle 20. Yüzyılın başıyla birlikte mobilitenin rahatlamasıyla birlikte, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere ve özellikle A.B.D. ’ye yönelik medikal hareketlilik yoğunlaşmaya başlamıştır. 1970’li yıllarla birlikte ise, Hindistan, Tayland ve Latin Amerikan ülkelerinin A.B.D. ile rekabet edebilir sağlık merkezleri inşa etmesiyle birlikte, medikal hareketliliğin ikinci aşamaya taşındığı görülmektedir. Bu aşamada ise, gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru bir hareketliliğin başladığı görülmektedir. Günümüzde ise, medikal turizm 100 milyar doları aşan bir pazar konumuna gelmiş olup, birçok ülkenin üzerine çalışma ve girişim yapmaya başladığı bir alan olmuştur. Günümüz literatüründe sağlık turizmi, dört ana başlık altında toplanmıştır. Termal turizm, engelli turizmi, yaşlı turizmi ve medikal turizmdir. 2009 yılından günümüze Türkiye, medikal turizmi geliştirmeye yönelik önemli adımlar atıp, atılımlar yapmışlar. Medikal turizmi, diğer sağlık turizmi türlerini kapsayan ve diğer turizm türlerini içeren paketler hazırlayarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu tez çalışmasında ise, 8500 yıllık tarihiyle, kültürel, tarihi ve doğal mirasıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan, İzmir’in medikal turizm potansiyeli ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ise, İzmir’in medikal turizm potansiyeli tespit edilmiş, potansiyelin harekete geçirilmesindeki engelleyici faktörler belirlenmiş ve engelleyici faktörlerin çözüm yolları sunulmuştur Daha fazlası Daha az

Role of tour guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on tourist re-visiting intentıon: a research in Istanbul

Çetinkaya, Mehmet Yavuz

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

The increase of leisure time and economic welfare level led people to travel and thus participate in tourism activities worldwide. As a result of the increase of the international tourism activities in recent years, the amount of tourism receipts that countries acquire increased significantly and tourism destinations found themselves in a harsh competitive atmosphere. In tourism industry in which customers’ wishes, needs and expectations change every day, countries in macro-level and tourism enterprises in micro-level, which want to obtain share from international tourism pie and maintain their current market share are supposed to o . . .ffer qualified service and renew themselves constantly. In this context, tour guides who are regarded as one of the representatives of countries and tourism destinations and one of the most important front-line staff in tourism industry play significant role on tourist satisfaction and re-visit intention. Tour guides who provide idea and information to tourists about community and country via their attitudes, behaviors, skills and knowledge level and represent themselves, their colleagues, travel agencies/tour operators, their countries and countries’ people to tourists are accepted as the staff group having most significant responsibility. No matter how many guide books and how much information that tourists making a visit to any country have, they need tour guides as they do not know the language, culture and traditions of the country. Irrespective of the volume of information tourists might have when visiting a country, the need for a tour guide plays a crucial role on interpreting the authenticity, language, culture and traditions of the country. Thus making the tourists’ experience an unforgettable one. The purpose of this research is to determine the impact the tour guide service in Istanbul has on tourist satisfaction level and what extent this attracts repetitive visits to the city. This research is made up of three chapters. In the first chapter, the concepts of tour guiding profession and tour guide are examined in a detailed way and the characteristics that tour guides should have are investigated by analyzing the concept of tour guides. In the second chapter, the concepts of customer satisfaction, customer loyalty, customer satisfaction and loyalty in tourism industry and re-visit intention are examined by making a detailed literature search. vii In the last chapter, the impact the tour guide service in Istanbul has on tourist satisfaction level and what extent this attracts repetitive visits to the city is determined on the framework of theoretical knowledge. In this context, the questionnaire technique was applied and the obtained quantitative primary data were analyzed statistically. Following the findings of the research, the results were evaluated and recommendations were developed Daha fazlası Daha az

Turizm operasyonlarının graf teorisi ile optimizasyonu : seyahat endüstrisi için bir inceleme

Ülkü, Meltem

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turistler görülmeye değer manzarası birden fazla olan turistik bölgeleri ziyaret ettiklerinde örneğin bir milli park ya da tarihi değere sahip (han, bedesten, mezar vb.) olduğu bölgelerde, seyahat uzantısı genellikle gerçek tur süreçlerine göre en etkili yol ağları olmalıdır. Turistik bölgede gidilmesi planlanan seyahat uzantısı; görülmeye değer yerlerin bir diğerine göre stratejik konumu ve aralarındaki yol ağları göz önünde bulundurularak yol planlaması algoritması ile olarak oluşturulur. Ancak görülmeye değer manzaralara sahip olan bir bölge içerisinde çoklu giriş çıkışlara sahip olan belirli noktaların olması durumunda Gelenekse . . .l Graf Algoritmalarını çalıştırmak mümkün değildir. Bu tez çalışmasında turistik bölgede tek bir nokta değil de çoklu giriş-çıkışa sahip alanların birbirine olan uzaklıkları ve giriş-çıkış sayılarını dikkate alarak en kısa gezintiyi sağlayacak bir yol bulmayı amaçlanmıştır. Dinamik şekilde seçilen bu graf modelinde hem tepe hem de ayrıtların ağırlıkları göz önünde bulundurulmuştur. Optimal yol planlaması için Dijkstra ve Prim Algoritması kullanılarak oluşturulan ikinci graf modelinde yolun kısalması amaçlanmıştır. Deneysel sonuçlar optimal planlanmış bir seyahat uzantısının uzaklığı optimize ederek seyahatin daha kısa ve verimliliğini sağlama planını desteklemiştir Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.