Filtreler
Filtreler
Bulunan: 267 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [20]
Yayın Türü [3]
Yayın Tarihi [6]
Yayıncı [1]
Kayıt Giriş Tarihi [20]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAVRAMLAR, TANIMLAR; BU KAVRAMLAR VE TANIMLAR ÜZERİNDEN DÜNYADAKİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ VE ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

AYŞE VATANSEVER

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu tezin temel amacı kentsel dönüşüm olgusunun mantığını ve temellerini algılamaktır. Tanımla başlayan çalışmada kavramı tanıdıktan sonra dünya üzerindeki kentsel dönüşüm uygulama örneklerini inceleyeceksiniz. Kentsel dönüşüm, bir kentin tamamı veya belirlenen bir alana yönelik sistemli, planlı bir eylem olarak uygulanır. Bu uygulamalar sonucunda alandaki fiziki şartların iyileştirilmesi, ekonomik kalkınmaya olanak sağlanması, sosyal ayrışımların minimuma indirilmesi, alt yapısal problemlerin ortadan kalkması kısacası insan hayatının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, öncelikle kentsel dönüşüm kavramsal düzeyde ele alın . . .mıştır. Daha sonra tarihsel gelişimi ve bazı ülke uygulamalarından söz edilmektedir. Diğer yandan ülkemizdeki yasal haklardan ve uygulanış biçimlerinden ve uygulaması yapılan iki örnek projeden bahsedilmektedir Daha fazlası Daha az

Van İlinin İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapısının Tarihsel Gelişimi

Firdevs DİBA AKKAYA

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Van ilinde, Neolitik dönemde, yerleşik hayata geçişle birlikte gelişen uygarlaşmayla ilk kanalizasyon sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Doğu Anadolu’da, ilk kez siyasi birlik sağlayarak bir devlet kuran Urartulara ait birçok kanalizasyon ve içme suyu yapısına rastlamak mümkündür.

Controlling the Motion of Capillary Driven Interfaces in Channels with Chemical Heterogeneity

Mehmet Alptuğ Boylu

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

The use of self-driven fluids (e.g., droplets, capillary flows) attracts many researchers as the external driving mechanisms are diminished or eliminated. The contact angle hysteresis generates a driving force (a pressure difference across interfaces). This pressure depends on the interaction with the solid substrates and is controlled if one varies the surface energy of the walls. Self-transport and manipulation of interfaces play an important role in the development of microfluidic devices, self-cleaning, water harvesting and heat transfer enhancement. In this study, we search for the effects of surface energy on the motion of int . . .erfaces. To this end, we model the motion of fluid particles and integrate the governing equations using the D2Q9 binary lattice Boltzmann method for the two-phase flow. We, first, validate our solver for canonical static and dynamic problems. We, then, discuss two main contributions; The first one is, for capillary driven flows, we show how to deviate the interface speed from the ones moving in channels with uniform wall energies, the conditions under which the interface stagnates (like a passive valve in a channel). Tuning the wettability of the channel walls, we provide a simple criteria for stopping the interface: the summation of the equilibrium contact angles interface make with the channel walls at the bottom and top wall need to satisfy 𝜃𝑒𝑞 𝑏𝑜𝑡 + 𝜃𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑝 ≥ 𝜋. The second contribution is that, by varying the surface energy and fluid viscosities, we systematically study the behavior of single droplets on surfaces, their merging mechanism and equilibrium shapes and motions within confinements Daha fazlası Daha az

Dynamics of Axisymmetric Drops Impacting onto Heterogeneous Surfaces

Atalay SEÇER

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

The way a droplet behaves when it lands on a surface depends on the characteristics of the surface and the flow conditions of the droplet. It can deposit, rebound, splash, etc. There is delimited research on how surface roughness and chemical composition affect the deformation of droplets upon impact, in comparison to the studies done on smooth surfaces. Our model uses two-phase flow to simulate the axisymmetric motion of droplets over surfaces with heterogeneities by combining the Navier-Stokes equations for motion with the Cahn-Hilliard equation for tracking the phase-field. We integrate the problem with a finite element solver (F . . .EM). To accomplish this, we use piecewise linear, 𝑃1, triangular finite elements for the pressure components, and piecewise quadratic, 𝑃2, for the velocity, phase field and chemical potential, in order to integrate the governing equations. We not only discuss the interpolation types of viscosity and phase field but also suggest a new quadratic interpolant for fluids. As a starting point, we examine the effect of droplets impacting onto smooth and chemically uniform surfaces, and compare our findings with experimental results to validate our solver. We show how the maximum spreading diameter, 𝑑𝑚𝑎𝑥, after impact scales over uniform energy surfaces and compare with the literature. Dimensionless parameters Weber, Reynolds, Cahn, Capillary, Peclet numbers and density with viscosity contrasts decide the outcome on the surfaces, however, by manipulating surface energy, it is possible to control the deformation of impacting droplets, even when other parameters are held constant. We designed a wettability pattern, added roughness and observe we could change the fate of an impacting drop Daha fazlası Daha az

An In-depth Evaluation of Urban Soundscape Perception: İzmir Konak Square

Bahar Yanık

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

In urban design, another concept that gains importance as visual perception is auditory perception. To provide acoustic comfort in cities, these subjective perceptions should be investigated and known in depth. Soundscape has been used as a key method to improve sound quality in urban open spaces in recent years. There is no detailed study for the province of Izmir. Therefore, it is of great importance to investigate the soundscape perceptions of Izmir Konak Square users. The aim of the study is to show the importance of soundscape design in public spaces by investigating the perceptions of the soundscape and sound preferences of Ko . . .nak Square users and the effects of demographic factors. Within the scope of the study, the sounds in the field were examined by literature review and on-site observation, and survey scales were prepared accordingly. A survey was conducted with 385 people in the field. After the survey data were collected, frequency analyses and pairwise comparison tests were conducted Daha fazlası Daha az

KLİMA SİSTEMLERİNİN SIRALI VE YEDEKLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASININ MODELSİM PROGRAMI KULLANARAK GELİŞTİRİLMESİ

Ergin ÇALIŞKAN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Soğuk Hava Deposu olarak kullanılan alanları soğutmak için çalıştıracağımız klima sistemlerinin sıralı ve yedekli bir şekilde çalıştırmayı, arıza durumunda kısa süre içeresinde kullanıcıya arıza hakkında detay vermesi amaçlanan sistemdir. Sıralı ve yedekli olarak çalıştırılacak olan klima sistemi tek klimaya bağımlılığı ortadan kaldıracak, malzeme yorgunluğundan kaynaklanan arızaları ortadan kaldıracak ve tek klimanın arızalanması durumunda depoda tuttuğumuz malzemelerin bozulma, hasar görme vs. durumların önüne geçilebilecektir. Tasarımda 3 adet klimadan 1 ve 2 no.lu klimalar belirlenen süreler içeresinde sıralı bir şekilde çalı . . .şacaktır. 1 no.lu klima aktif olarak ON konumundayken 2 no.lu klima belirlenen süre sonunda devreye girmek üzere STANBY durumunda bekleyecektir. 3.no.lu klimada 1 veya 2 no.lu klima ON konumundayken yaşanabilecek bir FAULT ve 1 veya 2 no.lu klimanın STANBY konumundayken FAULT durumu düşmesi durumunda devreye girmek üzere STANBY konumunda bekleyecektir. 3 adet klimadan 2 adetinin arızalanması durumunda 1 adet klimayla da sistem FAULT alana kadar çalışmaya devam edecektir. 1, 2 ve 3 no.lu klimaların ELECTRIC, GAS, OUTER UNIT bölümlerinden gelecek bilgilere göre hızlı bir şekilde arızaya müdahale edilecek ve sistemin faaliyeti sağlanacaktır Daha fazlası Daha az

Mobil Glukoz Takip Programı

Melike Eymirli

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Günümüz teknoloji çağında mobil telefon kullanımı hızla ilerlemektedir. Bu yüzden mobil programlama da her geçen gün yeni uygulamalar gün yüzüne çıkmakta ve kullanılmaktadır. Sağlık alanında da bilişim teknolojileri ile her geçen gün artan internet kullanımı mobil programlamaya da yansımaya başlamıştır. Sağlık sektöründe mobil telefonların kullanımı yaygınlaşmakta ve kullanım miktarı da artmaktadır. Bu bitirme tezi, Diyabet hastalarının mobil uygulama ile kan glukoz seviyelerini günlük olarak kaydetmesine ve sürekli olarak grafikler ile izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Mobil Ders Seçme Uygulaması

Yiğit Bal

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Günümüzde akıllı telefon kullanan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, mobil uygulamalar da hızla gelişmekte ve biz kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Tüm farklı alanlarda mobil uygulamalar kullanılıyor, bu sayede de öğrencilerin ve okulların işlerini kolaylaştırabilecek olan mobil uygulamalar gün geçtikçe teknolojinin ilerlemesi ile hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bu bitirme tezimde; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin, ders seçiminde kullanabilecekleri bir mobil uygulama yapımı amaçlanmıştır. Bu uygulamadaki temel amaç, uygu . . .lamada yayınlanan derslerin belirli bir kontenjana sahip olması ve öğrencilerin uygulamadaki genel başarılı notları girmeleri istenerek, belirtilen derslerin kontenjanlarının, başarılı sıralaması yapılarak önceliklendirilmesi temel amaçtır. Bu sayede de öğrencilerin ders kayıtları esnasında, başarı sıralamasına göre ders seçmelerine yardımcı olunmuştur Daha fazlası Daha az

Görüntü Üzerinden Uçak Tipini Belirleme

Hüseyin Ersem Saygı

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bitirme projesi çalışması, uçak tipini belirlemek için yapay zeka temelli bir yöntemin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Günümüzde havacılık sektöründe uçak tanıma süreçleri genellikle manuel olarak gerçekleştirilmekte ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu süreçlerin otomatikleştirilmesi, hız, doğruluk ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağlayabilir. Projede, derin öğrenme ve görüntü işleme tekniklerinden faydalınalarak uçak görüntülerinden otomatik olarak uçak tipini belirleyebilen bir yapay zeka modeli geliştirilmiştir. Veri seti olarak geniş çaplı uçak görüntülerinden oluşan bir veri seti kullanılarak modelin eğitimi gerçekleşti . . .rilmiştir. Geliştirilen model, uçak görüntülerini analiz ederek uçak tipini doğru bir şekilde sınıflandırabilme yeteneğine sahiptir. Modelin performansı, doğruluk oranı ve hata analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen modelin yüksek doğruluk oranlarına ulaştığını ve uçak tipi belirleme konusunda etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Proje, havacılık sektöründe uçak tanıma süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve iyileştirilmesi için bir adım oluşturmaktadır. Geliştirilen yapay zeka modeli, hava trafiği yönetimi, güvenlik kontrolü, uçak bakımı ve diğer havacılık süreçlerinde kullanılarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, operasyonel verimliliği artırarak güvenlik standartlarının sağlanmasına da katkıda bulunabilir. Daha fazlası Daha az

MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE SAĞLIK DURUMU TAHMİNLEME

EROL FAAL

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Makine Öğrenmesi ile Sağlık Durumu Tahminleme, spesifik olarak Kalp Hastalığı Tahmini projesi, yaşam tarzı ve sağlık parametrelerine dayalı olarak kardiyovasküler hastalık riskini değerlendirmek için makine öğrenimi tekniklerini kullanan web tabanlı bir uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır. Flask ve Scikit-learn entegrasyonuyla, proje kullanıcılara kişisel bilgilerini girmelerine ve kardiyovasküler risklerine yönelik kişiselleştirilmiş bir tahmin elde etmelerine imkan tanıyan oldukça basit bir arayüz sunar. Uygulama, cinsiyet, yaş, boy, kilo, kan basıncı, kolesterol seviyesi, glukoz seviyesi, sigara alışkanlığı, alkol tüketimi ve fi . . .ziksel aktivite gibi faktörleri dikkate alarak risk değerlendirmeleri yapar. HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak geliştirilen web tabanlı arayüz, etkileşimli özellikleriyle kullanıcının bilgilerini girmesi konusunda yardımcı olur. Proje, teknolojilerin başarılı bir şekilde entegrasyonunu sergileyerek etkili bir kalp hastalığı tahmin uygulaması oluşturur. Gelecekteki geliştirmeler arasında tahmin modelinin doğruluğunun arttırılması, özellik setinin genişletilmesi ve veri görselleştirme tekniklerinin kullanılması yer alır. Sonuç olarak, Kalp Hastalığı Tahmini projesi, bireylere proaktif sağlık yönetimi ve önleyici önlemler konusunda değerli bir araç sunmaktadır Daha fazlası Daha az

EGE BÖLGESİ DEPREMLERİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ ve SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Çağlar Özkören

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu proje, yapay zekâ alanında makine öğrenmesi modelleri kullanılarak, Türkiye’nin Ege Bölgesinde gerçekleşen depremlerin tahmin modelidir. Ayrıca LSTM (Uzun Kısa Vadeli Bellek) tabanlı bir model kullanarak deprem büyüklüğü tahmini yapmak için bir makine öğrenimi yaklaşımı geliştirildi. Deprem aktivitesinin zaman içindeki değişimini analiz etmek ve gelecekteki deprem büyüklüklerini tahmin etmek, deprem riskinin anlaşılması ve önlemlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Veri seti olarak 1923-2023 yılları arasındaki Türkiye’de gerçekleşen depremlerin büyüklükleri ve bazı depremle ilgili özellikler içeren kapsamlı bir veri s . . .eti kullanıldı. İlk olarak, veri seti incelendi ve gerekiyorsa düzenlemeler yapıldı. Eksik veya anormal değerler düzeltilerek, veri seti doğrulandı ve kullanıma hazır hale getirildi. Özellik mühendisliği aşamasında, depremle ilgili bilgileri içeren özellikler seçildi ve düzenlendi. Tarih, enlem, boylam ve derinlik gibi depremle ilgili önemli faktörler, tahmin modeline dahil edildi. Ayrıca, özelliklerin uygun şekilde ölçeklendirilmesi ve gerektiğinde yeni özelliklerin türetilmesi için ön işleme adımları da uygulandı. Veri seti, eğitim ve test veri kümeleri olarak bölündü. Eğitim veri seti, modelin eğitimi için kullanıldı ve test veri seti, modelin performansını değerlendirmek için kullanıldı. LSTM tabanlı bir model oluşturuldu ve eğitim veri seti üzerinde eğitildi. Ardından, test veri seti üzerinde modelin performansı değerlendirildi. Diğer makine öğrenimi algoritmaları da uygulandı ve tahmin sonuçları ve hata metrikleri karşılaştırıldı. Çoklu Doğrusal Regresyon, Polinomal Regresyon ve Karar Ağaçları gibi popüler algoritmalar kullanıldı. MSE (ortalama karesel hata) ve R² (determinasyon katsayısı) gibi hata metrikleri kullanılarak performans değerlendirmesi yapıldı. Sonuçlar, LSTM tabanlı modelin diğer algoritmalara kıyasla daha iyi bir performans sergilediğini gösterdi. MSE değeri ve R² skoru açısından en düşük hata ve en yüksek açıklama gücü sağlandı. Bu sonuçlar, LSTM modelinin deprem büyüklüğü tahmininde etkili bir araç olduğunu ve gelecekteki depremleri öngörmek için potansiyel bir değer taşıdığını göstermektedir. Bu tez, LSTM tabanlı deprem büyüklüğü tahmini modelinin geliştirilmesi ve performansının değerlendirilmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışmadır. Modelin doğruluğu ve kullanılabilirliği, deprem riskinin anlaşılması, önlemlerin alınması ve felaket yönetimi gibi alanlarda uygulanabilir ve faydalı bilgiler sağlayabilir Daha fazlası Daha az

Traffic Sign Detection

EGE ÖZBENDER

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

The goal of this project is to create a system that can identify a road sign's location in a picture and categorize it. We created functions to reduce dynamic range, modify image resolution, and convert RGB to grayscale for this purpose. Based on the outcomes of various clustering techniques, we chose to use the K-Means algorithm with five clusters. Additionally, 32x32 resolution photos have been selected as acceptable. A bounding box is created around the sign after selecting the appropriate structure to use. We created the code to operate on every input image because these procedures were initially performed on a single test image . . .. Finally, by inheriting the feature extraction portion of VGG19, a transfer learning model has been created Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms