Filtreler
Filtreler
Bulunan: 13 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [5]
Yayın Türü [1]
Yayın Tarihi [9]
Yayıncı [1]
Kayıt Giriş Tarihi [11]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [19]
Dergi Adı [6]
Editör/Editörler [20]
İnsan Hakları Açısından Yunanistan’ın Görünümü 2014

Kitap | 2016 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Günümüzde temel insan hakları, ülkelerin kendi iç hukukunda olduğu kadar uluslararası çerçevede de önem kazanmıştır. Devletlerin insan haklarına saygı gösterip göstermemesi, demokrasinin ve gelişmişliğin göstergesi olarak da algılanmaktadır. Bu yönüyle insan hakları ulusal boyutlarının çok ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu durum, herhangi bir bireyin kendi ülkesindeki insan hakları sorunlarıyla ilgilendiği kadar dünyanın herhangi bir yerindeki insan hakları ile de ilgilenmesini meşru kılmaktadır. Bunun yanı sıra ülkeler içerisindeki azınlıkların çoğunluk statüsündeki kimselerle eşit vatandaşlık haklarına sahip o . . .lduğu hususu ön plana çıkmaktadır. Yunanistan Avrupa Anayasası olan Lizbon Antlaşması’nı kabul ettiği gibi imzalandığı Lozan Antlaşması’yla ülkesi içinde Müslüman azınlığı resmî olarak kabul eden tek Balkan ülkesidir. Bu durum, hem insan hakları hem de azınlık hukuku açısından Yunanistan’daki gelişmelerin izlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır Daha fazlası Daha az

1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu Bildiri Tam Metni Kitabı

Kitap | 2015 | 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu

Energy has been the most contested meta since the mid-19th century. Since energy was utilized for light and heating at first and later for industrial production it has become one of the indispensable element of social and economic life. In line with the industrial and technological development, increasing energy need and consumption have become one of the indicators of power in economic, political and social areas since having political power depends on a strong economy. Also, energy is a fundamental factor in contemporary economy. Therefore, states struggle to have necessary energy resources, keep energy routes under control . . . and access to energy easy and cheaply. Since the states do not have an equal position in energy reserves, there occurs a struggle to possess and access to energy resources. On the other hand, it has to be noted that possession of energy resources does not mean that that state has economic and political power. Since energy is an area of contesting global powers, it may lead to political, economic and social instability. It is possible to test the above statement by looking at the present and potential conflict areas in the world. Energy creates political as well as economic dependency between energy supplying and consuming countries. In order to mitigate the effects of this dependency, regional and global cooperation occurs. On the other hand, energy becoming a political tool with high economic and political cost has led states, both suppliers and consumers, to alternative energy resources. Thus, it is possible to explain why states with high levels of income from energy resources started to invest in other areas that can create income, such as tourism. Another issue is the legal and environmental problems occurring during the extraction and transportation of energy resources. Environment and environmental problems are top in the agenda of the world since the end of 21st century. Huge environmental contaminations on land and sea occurring during production and transportation of fossil fuel demonstrates the importance of the issue. In the light of all these issues, 1. International Eurasia Energy Problems Symposium has been held in 28-30 May 2015 at İzmir Katip Çelebi University by the Faculty of Economic and Administrative Sciences in order to host as an academic platform for up-to-date ideas and opinions. During the symposium, experts on the area found opportunity to express their opinions in areas of energy supply and security, alternative energy resources, legal and environmental problems, regional political and economic conflicts and contesting global powers. Definitely, hosting an international symposium is hard work. However, consecutive success makes hard work a pleasure and proud for organizers and supporters. There is no doubt that organizing conferences, meetings and symposiums necessitates team work. On the other hand, individuals and institutions who chair these teams and give support financially and morally have to be mentioned. Therefore, we thank to the rector of İzmir Katip Çelebi University, Prof. Dr. Galip AKHAN, who encouraged the symposium. Also, we thank to the dean of the Faculty of Economic and Administrative Sciences, Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, who cultivated fast and practical solutions to problems occurred during the organization and demonstrated patience, harmony and understanding; and to the president of the organization board Assoc. Prof. Dr. Nesrin DEMİR from the Department of International Relations, who has a ii significant share in the success of the symposium with her never-ending energy and enthusiasm. In the symposium held in 28-30 May, the participants, who sent the full texts of their work, bear the legal and academic responsibilities. During the editing process, meaning and content of their work have been kept Daha fazlası Daha az

21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri

ŞABAN DOĞAN

Kitap | 2021 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Temeli derin tarihî ilişkilere dayanan Türk Moğol dostluğu günümüzde Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin izlediği politikalarla devam etmekte; Türkiye’nin Moğolistan topraklarındaki Türk kültür varlıklarına olan ilgisi, Moğolistan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni de dâhil ettiği üçüncü komşu politikasıyla iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin her geçen gün daha da derinleşmesine vesile olmaktadır. Aralarındaki binlerce kilometre uzaklığa meydan okurcasına sıcak, samimi ve dostane ilişkiler geliştiren bu iki devlet eğitim, kültür, diplomasi, turizm, ticaret başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yaparak eşine az rastlanır bir . . . kardeşlik örneği sergilemektedir. Bu kitap Türkiye ile Moğolistan arasında kurulan dostluk ve kardeşlik köprüsünü daha da kuvvetlendirmek; ikili ilişkilerin hâlihazırdaki durumunu gözler önüne sererek Türk ve Moğol halklarının daha da yakınlaşması ve ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler hakkında fikir vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Moğol ve Türk 11 araştırmacının makalelerinin yer aldığı eserde ağırlıklı olarak Türkiye ile Moğolistan arasında kültür, turizm, eğitim, diplomasi, güvenlik alanlarındaki ilişkiler ele alınmış; alan uzmanlarının bu konularla ilgili tespit ve değerlendirmeleri okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Çalışmanın alana ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunması dileklerimle makaleleriyle kitabın hazırlanmasına katkı sunan makale sahiplerine, yazıların temininde ve eserin ortaya çıkmasında büyük emeği olan Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi sayın Bold Ravdan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Şaban DOĞAN Editö Daha fazlası Daha az

COVID 19 Küresel Salgınına Genel Bakış

MEHMET İRFAN KARADEDE

Kitap | 2021 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kaynakça var.

Abstract Book of 3. International Conference on Medical Devices (ICMD’2020)

MEHMET İRFAN KARADEDE

Kitap | 2020 | Abstract Book of 3. International Conference on Medical Devices

3rd International Conference on Medical Devices, ICMD’2020, is organized by Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU), Akdeniz University (Akdeniz U.), and Izmir Katip Celebi University (IKCU) with international participation on September 28-29, 2020. All presentations were online because of the pandemic. ICMD conferences (where former abbreviation was TIPCIH) bring together the students, users, manufacturers, researchers, and public representatives working in the field of medical device technologies. It also aims to share the information investigated from scientific researchs on the medical fields, and propose common communication . . . platform to solve specific problems on the medical device sectors. Main conference languages are Turkish and English Daha fazlası Daha az

2. International Students Science Congress: Proceedings, 04-05 May 2018

BEYCAN HOCAOĞLU | AYLA HOCAOĞLU UZUNKAYA

Kitap | 2018 | 2. International Students Science Congress

Dear Participants, Colleagues, and International Students, It is with deep satisfaction that I write this preface to the Proceedings of the 2nd International Students Science Congress held in İzmir Kâtip Çelebi University, Turkey, May 04 - 05, 2018. Last year’s Congress that we organized for the first time in order to bring together young international researchers working in various science areas have really motivated all of us; and thus, this year we have accomplished the second congress with great enthusiasm. The 2-day Congress had about 250 participants from more than 30 countries and 163 papers were presented in 28 sessions. In . . .addition to the contributed papers, three intriguing invited presentations were given: by Prof. Dr. Mustafa Güden, Rector of İzmir Institute of Technology, who spoke about smart universities, by Prof. Dr. Musa Alcı of Ege University, who spoke about artificial intelligence; and by Dr. Çetin Ali Dönmez of İbni Haldun University, who spoke about cryptocurrency technologies. The audience followed these three presentations with deep interest Daha fazlası Daha az

3rd International Students Science Congress: Proceedings, 03-04 May 2019

BEYCAN HOCAOĞLU | AYLA HOCAOĞLU UZUNKAYA

Kitap | 2019 | 3rd International Students Science Congress

Dear Participants, Colleagues, and International Students, It is with deep satisfaction that I write this preface to the Proceedings Book of the 3rd International Students Science Congress held in İzmir Kâtip Çelebi University, Turkey, May 03 - 04, 2019. In the last two years we organized two congresses in order to bring together young international researchers working in various science areas and this has really motivated all of us; and thus, this year we have accomplished the third congress again with great enthusiasm. Over two hundred and twenty young researchers from more than thirty countries gathered for this congress a . . .nd one hundred twenty papers were presented in 24 sessions. In addition to the contributed papers, three intriguing invited presentations were given: by Prof. Dr. Yusuf Baran, Rector of İzmir Institute of Technology, who spoke about Science Diplomacy, by Prof. Dr. Şule Erten Ela, Director of Institute of Solar Energy at Ege University, who spoke about New Trends in Solar Cells; and by Prof. Dr. Aydoğan Savran, the Dean of Faculty of Engineering and Architecture at İzmir Kâtip Çelebi University, who spoke about Artificial Intellegence, Robots and Autonomous Systems. The audience followed these three presentations with deep interest. The congress particularly encouraged the interaction of international research students and developing academics with the more established academic community in an informal setting to present and to discuss new and current work. Their contributions helped to make the Congress as outstanding as it has been. The Congress provided a setting for discussing recent developments in a wide variety of topics including Agricultural Engineering, Architecture, Biology and Bioengineering, Chemistry and Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical, Electronics and Communication Engineering, Geomatics Engineering, Food Engineering, Geology Engineering, Mechanical Engineering, Mathematics, Materials Science, Metallurgical and Materials Engineering, Nanotechnology, Renewable Energy, Urban and Regional Planning. We would like to thank all participants for their contributions to the Congress program and for their contributions to these Abstract Proceedings. Many thanks go as well to the Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB) for their financial support, which allowed a more pleasant event. It is our pleasant duty to acknowledge the support from İzmir Kâtip Çelebi University, Federation of International Student Associations (UDEF) and İzmir International Guest Student Association. I would like to express my sincere gratitude and appreciation to our organizing committee and all the students who worked voluntarily during the event. The continuing success of this congress series means that planning can now proceed with confidence for the 4th International Students Science Congress to be held in 2020. We thank all authors, participants, and volunteers for their contributions. Prof. Dr. Mehmet Çevik Congress Chai Daha fazlası Daha az

İK2018 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: Bildiriler kitabı, 26-28 Nisan 2018, Çeşme, İzmir = İK2018 17th Internationally Participated Business Congress, 26-28 April 2018, Çeşme, İzmir

BEYCAN HOCAOĞLU | AYLA HOCAOĞLU UZUNKAYA

Kitap | 2018 | İK2018 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi

26-28 Nisan 2018 tarihlerinde Çeşme’de düzenlenen, 17. Uluslararası Katılımlı işletmecilik Kongresi’nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, işletme Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Türkiye’de işletmecilik alanında uzun süredir başarıyla gerçekleştirilen ‘İşletmecilik Kongresi’ 17. Oturumunda uluslararası bir nitelik kazandırılarak gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile kongrenin 17. Oturumu ‘Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi’ olarak tanımlanmıştır. Kongrenin bu niteliği kazanmasında katkıları olan herkese teşekkür ederiz. Umut ederiz ki . . . bu kıymetli kongrenin ileriki oturumlarının da bu nitelikte gerçekleşmesidir. 17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve bireysel olarak yaklaşık 700 katılımcı ilgi göstermiştir. Kongrede sunulmak üzere 400’den fazla çalışma tarafımıza ulaşmıştır. Bu çalışmalardan kongrede sunumu yapılan 236 tane tebliğ bu kitapta yer almaktadır. Kongrenin düzenlenmesi sırasında her zaman desteklerini hissettiğimiz Danışma Kurulu değerli üyelerine, bildiri tam metin ve özetlerini dikkatle ve özenle değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine ve kongre sponsorlarına çok teşekkür ederiz. Prof.Dr. Hayrettin USUL 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi Dönem Başkan Daha fazlası Daha az

1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science (İzmir : 2021)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2021 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Çevrimiçi (362 sayfa : şekil, tablo ; 26 cm.).

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2014), 09-10 Ekim 2014 – İzmir : bildiriler kitabı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2014 | Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Sempozyumu

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Sempozyumu, 9-10 Ekim 2014 tarihleri arasında İzmir'in yeni kurulan devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) desteğiyle İzmir'de düzenlenmiştir. Sempozyum, disiplinler arası bir konu olan akıllı sistemler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi ve aralarında etkin bir iletişim platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Sempozyumda Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Evrimsel Algoritmalar, Makine Öğrenmesi, Örüntü Ta . . .nıma, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemlerin liste ile sınırlı olmamak üzere aşağıdaki örnek alanlardaki uygulamaları konu alınmıştır Daha fazlası Daha az

6th International Students Science Congress Proceedings Book, 20-21 May 2022

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2022 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Değerli Katılımcılar, Meslektaşlarım ve Uluslararası Öğrenciler, 6. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi Tam metin Kitabını etkinliğin yazarlarına ve katılımcılarına sunmak bizler için büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Bunu yararlı, heyecan ve ilham verici bulacağınızı umuyoruz. Son beş yıldır çeşitli bilim dallarında çalışan genç uluslararası araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla kongrelerimizi düzenledik ve bu hepimizi gerçekten motive etti. Küresel Covid-19 pandemisinin ardından altıncı kongreyi, yüz yüze canlı ve çevrimiçi sanal oturumları birleştirerek karma bir etkinlik olarak düzenledik. Kongrenin ilk günü olan . . .20 Mayıs’ta, 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiren ve tamamen yüz yüze sekiz oturum gerçekleştirildi. Bu ilk günün sabahında davetli konuşmacılarımız tarafından iki ilgi çekici sunum yapıldı: Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç “Covid-19 Aşıları” ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden Dr. Yakup Genç “Metaverse” hakkında konuştular. Etkinliğin ikinci gününde dokuz çevrimiçi oturum Zoom üzerinden gerçekleştirildi ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı; bu oturumların videolarına Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Altıncı kongremizi de yine büyük bir istek ve heyecanla gerçekleştirdik. İki gün süren kongrede, yirmi sekiz farklı ülkeden yüz elliyi aşkın genç araştırmacı ve akademisyen bir araya geldi ve on yedi oturumda toplam doksan yedi bildiri sunuldu. Bildirilerin kırk yedi tanesi canlı yüz yüze, elli tanesi ise çevrimiçi olarak sunuldu. Öte yandan, elli iki bildiri uluslararası (Türk olmayan) katılımcılar tarafından, kırk beş bildiri ise Türk katılımcılar tarafından sunuldu. Kongre, özellikle fen bilimleri alanında eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin ve genç akademisyenlerin önlerindeki akademik camia ile etkileşimlerini gayet samimi bir ortam sunarak teşvik ederken, yeni ve güncel çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları için de güzel bir fırsat sağlamış oldu. Onların katkıları sayesinde Kongre olabildiğince seçkin ve nitelikli bir düzeye ulaşmış oldu. Kongre, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Biyoloji ve Biyomühendislik, Kimya ve Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Malzeme Bilimi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nanoteknoloji, Fizik, Tekstil Mühendisliği, Kentsel ve Bölgesel Planlama, vb. çok çeşitli konulardaki son gelişmeleri tartışmak için keyifli bir ortam sağladı. Tüm katılımcılara kongre programımıza ve dolayısıyla tam metin kitabımıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca verdikleri destek ile bu kongrenin gerçekleşmesine katkı sağlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’na (UDEF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) ve ana organizatörümüz İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'ne teşekkürlerimizi arz ederiz. Organizasyon komitemize ve etkinlik süresince gönüllü olarak çalışan tüm öğrencilere içten şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Bu kongre dizisinin devam eden başarısı, 2023'te düzenlenmeyi hedeflediğimiz 7. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi için planlamanın artık güvenle ilerleyebileceği anlamına geliyor; bu kongremiz de muhtemelen hem çevrimiçi hem de yüz yüze olacak. Katkılarından dolayı tüm yazarlara, katılımcılara ve gönüllülere teşekkür ederiz. Prof. Dr. Mehmet Çevik Kongre Başkan Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms