Filtreler
Filtreler
Bulunan: 30 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [3]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [1]
Yayın Türü [3]
Yayın Tarihi [13]
Yayıncı [20]
Kayıt Giriş Tarihi [9]
Dergi Sayısı [9]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [7]
Editör/Editörler [3]
Kösem Sultan’a Ait Bir Muhallefât Kaydı

Özer KÜPELİ

Makale | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisi1 ( 2 ) , pp.131 - 142

Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan'ın hayatının ilk yıllarıyla ilgili kaynaklarda pek fazla bilgi bulunmadığından dolayı nerede ve ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte öldüğünde altmış iki yaşında olduğu bilgisinden hareketle, 1589'da bir Rum papazının kızı olarak dünyaya geldiği ve Bosna taraflarından İstanbul'a getirildiği yönündeki rivayet yaygın kabul görmüştür1. Saraya geldikten sonra Mahpeyker adını alan ve güzelliği ile I. Ahmed'in dikkatini çeken Kösem, sultanın hasekisi olmuş, hatta Venedik arşivlerindeki bir belgeye göre padişahla nikâhlanmıştır2. . . . Daha fazlası Daha az

Revan Seferi'ne Götürülen Padişah Kıyafetleri

Özer KÜPELİ

Makale | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisi2 ( 2 ) , pp.33 - 74

Osmanlı padişahlarının kıyafetleri hakkında bilinenler oldukça azdır. Bunlar da Topkapı Sarayı Müzesi Giyim-Kuşam Koleksiyonunda bulunan padişah ve diğer hanedan mensuplarından bakiye kıyafetlere dayanılarak yapılan tespitlerden ibarettir. Bu tespitler ağırlıklı olarak başta kaftanlar olmak üzere padişah kıyafetlerinin kumaş ve desen özellikleri hakkındadır. Ancak padişahların iç ve dış giyimleri için çok sayıda ve çeşitli türlerde kıyafetlerinin olduğu muhakkaktır. Nitekim IV. Murad'ın Revan Seferi'ne götürülen kıyafetlerini içeren bir liste bu durumu doğrulamaktadır. Bu makalede söz konusu listeye dayanılarak IV. Murad'ın kıyafetl . . .eri ile bu kıyafetlerin kumaşları, kürkleri, renkleri gibi detaylarından bahsedilecektir Daha fazlası Daha az

Afyon'dan İki Kitap

Özer KÜPELİ

Makale | 1998 | Toplumsal Tarih88 ( 10 ) , pp.59 - 61

Özer Küpeli Turan Akkoyun' un Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi üzerine, Nilüfer Keskin'in tarihçi Tuncer Baykara üzerine kitaplarını tanıtıyor.

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ailesi Üzerine Bir Araştırma

Özer KÜPELİ

Sunum | 1999 | Virgül Dergisi ( 20 ) , pp.68 - 68

Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876). Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1998.

Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dipnot var.

Fuzuli Şagilin Falannamesi

Özer KÜPELİ

Makale | 2008 | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi18 , pp.203 - 217

Naci Şahin'in XIX. Yüzyılda Karahisar-ı Sahih Sancağı (Sosyo-Ekononıik 'Vl' Kültürel Yapı) adlı eseri incelenmiştir.

Selçuklu ve Beylikler Döneminde İdari Yapı

Özer KÜPELİ

Kitap Bölümü | 2001 | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kaynakça var.

Türklerin Kökeni

Özer KÜPELİ

Sunum | 2011 | Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi31 , pp.159 - 161

Osman Karatay, Türklerin Kökeni, Kripto Kitaplar, Ankara 2011.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms