KEMAL EMRE ÖZEN
TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANATOMİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta kemalemre.ozen@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası

Arteria Subclavia ve Ana Dallarının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile Morfolojik ve Morfometrik Analizi

KEMAL EMRE ÖZENAmaç: Bu çalışmada çok kesitli bilgisayarlı tomografi aracılığı ile arteria subclavia’nın (AS) ve dallarının morfolojik ve morfometrik analizinin ortaya konması amaçlanmıştır Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 100 hastaya ait bilgisayarlı tomografi anjiografi görüntüleri (100 sağ, 100 sol) incelenmiştir. Varyasyonel vakalar tespit edilmiş, AS’nin ve dallarının orijin noktasındaki çapları ve AS’nin iki tarafta başlangıç noktasında oluşan açılanmaları ölçülmüştür. Bulgular: AS’nin dalları için 13 farklı varyasyon nonlineer tarzda (A0, A1, A6, B0, B1, B2 ...Daha fazlası Makale2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi4 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
Kayıt bulunamadı
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms