ELİF İNCE ERGÜÇ
ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta elif.ince@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası 11695
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2013 - 2018
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ (DR)
2007 - 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK PR.
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
24.09.2014 - 29.03.2018 Kanser Hastalarında Kalıcı Organik Kirletici Düzeyleri, Maruziyet, Genetik Yatkınlık ve Moleküler Hasarın Biyogöstergeleri.-Tübitak 1001
19.06.2017 - 24.12.2018 3-Sülfamoilfenil artığı taşıyan 1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevlerinin sentezi, CYP ve aromataz enzim aktivitelerinin tayini.Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 21341
01.12.2017 - 28.10.2021 Östrojenin karsinojenik etki mekanizmalarının antikanser ilaç hedefi olarak değerlendirilmesi-Tübitak 1001
Fon : 575850
Advantages and Disadvantages of Two In Vitro Assays in Evaluating Aromatase Activity:“A Cell-Based and a Cell-Free Assay” ELİF İNCE ERGÜÇ,SENEM ÖZCAN SEZER,HANDE GÜRER ORHAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/tjps.galenos.2021.85530
The Role of Biotransformation in the Activity of Endocrine Disruptors. ELİF İNCE ERGÜÇ,ALEV TAŞCIOĞLU ALİYEV,Bita Entezari,HANDE GÜRER ORHAN , Yayın Yeri:Current drug metabolism , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale https://dx.doi.org/10.2174/1389200222666210603114617
New indole-7-aldehyde derivatives as melatonin analogues synthesis and screening their antioxidant and anticancer potential Hanif Shirinzadeh,Eddy Neuhaus,ELİF İNCE ERGÜÇ,alev taşçıoğlu,HANDE GÜRER ORHAN,SİBEL SÜZEN , Yayın Yeri:Bioorganic Chemistry , 2020Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Behaviour of 9-Ethyl-9H-carbazole Hydrazone Derivatives Against Oxidant Systems: Protective effect on Amyloid B-induced Damage ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,ELİF İNCE ERGÜÇ,HANDE GÜRER ORHAN,marjan tavakkoli,omidreza firuzi,Luciano Saso,SİBEL SÜZEN , Yayın Yeri:CROATICA CHEMICA ACTA , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5562/cca3481
Östrojenle indüklenen meme kanseri, tedavi yaklaşımları ve melatoninin tedavideki rolü ELİF İNCE ERGÜÇ,HANDE GÜRER ORHAN , Yayın Yeri:Hacettepe University Journal of the Faculty of PharmacyVolume 39 / Number 2 / July 2019 / pp. 113-128 , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
The Role of Oxidative Stress Modulators in Breast Cancer HANDE GÜRER ORHAN,ELİF İNCE ERGÜÇ,DİLAN KONYAR,SİBEL SÜZEN,LUCIANO SASO , Yayın Yeri:CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY , 2018Uluslararası Hakemli SCI Derleme Makale https://dx.doi.org/10.2174/0929867324666170711114336
Aromatase inhibition by 2-methyl indole hydrazone derivatives evaluated via molecular docking in vitro activity studies. SENEM ÖZCAN SEZER,ELİF İNCE ERGÜÇ,SİBEL SÜZEN,ATİLLA AKDEMİR,ÖZLEM ÖZTÜRK CEYLAN,HANDE GÜRER ORHAN , Yayın Yeri:XENOBIOTICA , 2018Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/00498254.2018.1482029
In vitro antioxidant/prooxidant effects of combined use of flavonoids Burcu Eren-Guzelgun,ELİF İNCE ERGÜÇ,HANDE GÜRER ORHAN , Yayın Yeri:Natural Product Research , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1346637
Novel indole based melatonin analogues substituted with triazole thiadiazole and carbothioamides studies on their antioxidant chemopreventive and cytotoxic activities HANİF SHİRİNZADEH,ELİF İNCE ERGÜÇ,ANDREW D WESTWELL,HANDE GÜRER ORHAN,SİBEL SÜZEN , Yayın Yeri:Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 2016Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3109/14756366.2015.1132209
Structure activity relation of antioxidant cytotoxic and chemopreventive activities of 5 metoxyindole 3 aldehyde hydrazones and indole 7 aldehyde hydrazones ELİF İNCE ERGÜÇ,ALEV TAŞCIOĞLU,ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,NATALİA BİLARDİ,SİBEL SÜZEN,HANDE GÜRER ORHAN (21.10.2015 -24.10.2015 ) , Yayın Yeri:Turkheltox Toxicology Congress , 2015Ulusal Tam metin bildiri
DESIGN SYNTHESIS and INVESTIGATION OF DUAL BENEFITS OF 2 METHYL INDOLE DERIVATIVES IN HORMONE DEPENDENT BREAST CANCER AROMATASE INHIBITORY and ANTIOXIDANT ACTIVITY SENEM ÖZCAN SEZER,ELİF İNCE ERGÜÇ,ÖZLEM ÖZTÜRK CEYLAN,SİBEL SÜZEN,HANDE GÜRER ORHAN (04.09.2016 -07.09.2016 ) , Yayın Yeri:Eurotox 2016- 52. European Congress of the European Societies of Toxicology , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Total Estrogenic Activity of Adipose Tissue as Biomarker of Exposure to Endocrine Disruptors in Humans HANDE GÜRER ORHAN,ELİF İNCE ERGÜÇ,RASİH KOCAGÖZ,HİLMİ ORHAN (10.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:EUROTOX 2017- 53. European Congress of the European Societies of Toxicology , 2017Uluslararası Özet bildiri
New carbazole derivatives in oxidant systems and protection on amyloid β-induced damage ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,ELİF İNCE ERGÜÇ,HANDE GÜRER ORHAN,Marjan TAVAKKOLİ,Omidreza Firuzi,Luciano saso,SİBEL SÜZEN (04.10.2017 -07.10.2017 ) , Yayın Yeri:ESPT-2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
Do Biflavonoid Constituents of St. John’s Wort Have Endocrine Modulating Effets? alev tascioglu,senem ozcan sezer,duysal uslu,ELİF İNCE ERGÜÇ,HANDE GÜRER ORHAN (18.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:10th Congress of Toxicology in Developing Countries , 2018Uluslararası Özet bildiri
Cytotoxic Effect of Novel 1-Ethyl and 2-Methyl Indole Derivatives on Breast Cancer Cells: ER and Aromatase as Their Potential Therapeutic Targets ELİF İNCE ERGÜÇ,ALEV TAŞCIOĞLU ALİYEV,ATİLLA AKDEMİR,KÜBRA DURGUN,SİBEL SÜZEN,HANDE GÜRER ORHAN (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:6th International BAU Drug Design Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
COMPARISION OF ANTIOXIDANT AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF 5-METOXYINDOLE-3-ALDEHYDE HYDRAZONES AND INDOLE-7-ALDEHYDE HYDRAZONES ELİF İNCE ERGÜÇ,ALEV TAŞCIOĞLU ALİYEV,ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,SİBEL SÜZEN,HANDE GÜRER ORHAN (09.06.2015 -12.06.2015 ) , Yayın Yeri:ISOPS-11 , 2015Uluslararası Özet bildiri
Targets for anticancer drugs in estrogen-induced carcinogenesis HANDE GÜRER ORHAN,ELİF İNCE ERGÜÇ,Senem Özcan Sezer,HANIF SHIRINZADEH,SİBEL SÜZEN (10.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:Eurotox-2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
Design and discovery of novel melatonin analogues as CYP1B1 inhibitors ELİF İNCE ERGÜÇ,ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,ATİLLA AKDEMİR,SİBEL SÜZEN,HANDE GÜRER ORHAN (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri:2nd international Gazi Pharma Synposium Series (GPSS-2017) , 2017Uluslararası Özet bildiri
Design and synthesisof novel indole based melatonin analogues substitued with triazole studies on their antioxidant cytotoxic and antifungal activities HANİF SHİRİNZADEH,ELİF İNCE ERGÜÇ,ANDREW D WESTWELL,NURTEN ALTANLAR,HANDE GÜRER ORHAN,SİBEL SÜZEN (05.10.2016 -09.10.2016 ) , Yayın Yeri:International Congress of Young Chemists(YOUNGCHEM) , 2016Uluslararası Özet bildiri
CYP1B1 AS A THERAPEUTIC TARGET FOR ANTICANCER DRUGS ELİF İNCE ERGÜÇ,ALEV TAŞCIOĞLU,ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,NATALİA BİLARDİ,SİBEL SÜZEN,HANDE GÜRER ORHAN (26.05.2016 -30.05.2016 ) , Yayın Yeri:2. International Congress of Forensic Toxicology , 2016Uluslararası Özet bildiri
From neurohormone melatonin to new synthetic analogues antioxidant properties and CYP1 inhibition. Eddy Neuhaus,ELİF İNCE ERGÜÇ,ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,Elif Taşcıoğlu,HANIF SHIRINZADEH,HANDE GÜRER ORHAN,SİBEL SÜZEN (04.07.2017 -07.07.2017 ) , Yayın Yeri:ESPT-2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
Targets for anticancer drugs in estrogen-induced carcinogenesis HANDE GÜRER ORHAN,ELİF İNCE ERGÜÇ,Senem Özcan,HANIF SHIRINZADEH,SİBEL SÜZEN (10.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:53rd Congress of the European Societies of Toxicology , 2017Uluslararası Özet bildiri
EVALUATION OF MELATONIN AND NEW SYNTHETIC ANALOGUES AS ANTIOXIDANT AND CYP1 INHIBITOR ÇİĞDEM KARAASLAN KIRMIZIOĞLU,E Neuhaus,ELİF İNCE ERGÜÇ,Alev Taşcıoğlu,HANIF SHIRINZADEH,HANDE GÜRER ORHAN,SİBEL SÜZEN (26.06.2018 -29.06.2018 ) , Yayın Yeri:12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS). , 2018Uluslararası Özet bildiri
ESTROGEN RECEPTOR ANTAGONISTS AS A TARGET FOR TREATMENT OF ESTROGEN-INDUCED CARCINOGENESIS alev tascioglu,senem ozcan sezer,duysal uslu,ELİF İNCE ERGÜÇ,HANDE GÜRER ORHAN (18.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:10th Congress of Toxicology in Developing Countries , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms