HARİS MACIC
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta haris.macic@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası

İbn Rüşd’ün Şerh Külliyâtı: Bir Mukaddime Denemesi

HARİS MACICİslâm düşüncesi tarihinde Meşşâî geleneğini oluşturan filozoflar arasında İbn Rüşd birçok açıdan ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kendisinden önce gelen el-Fârâbî ve İbn Sînâ gibi, bu geleneğin en büyük temsilcileriyle kıyaslandığında İbn Rüşd, insanın tabiî etkinliklerinden biri olarak felsefede Aristotelesçi “felsefe yapma” tarzını daha vurgulu bir biçimde sahiplenmektedir. Buna ilaveten, onun felsefî kitabetinin de büyük bir kısmının Aristoteles’in eserleri üzerine yazmış olduğu şerhlerden oluştuğu düşünülürse, İbn Rüşd’ün gerçek anlamda bir f ...Daha fazlası Makale2018Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi21 Görüntülenme

Anthony R. BOOTH, Analytic Islamic Philosophy

HARİS MACICKitabın başlığı hangi İslam felsefî geleneğinin kastedildiğini açık bir şekilde ortaya koymakla birlikte, Meşşâî felsefenin analitik olarak nitelendirilmesi alışılagelen bir tercih değildir. Buna ilaveten yazar, Önsöz bölümünün ilk satırlarında felsefe çevrelerinde hâlihazırda tedavülde olan ve yaklaşık yüz senedir genel kabul gören analitik felsefe ve kıta Avrupa felsefesi ayırımını temelsiz bulduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu ayırım, iki gelenek arasında esaslı bir farkın (substantial distinction) varlığından ziyade, felsefe yapma tarzına ...Daha fazlası Derleme2019İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi23 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
Kayıt bulunamadı
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms