HALİL İBRAHİM ŞENAVCU
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta halilibrahim.senavcu@ikc.edu.tr
Website https://iif.ikcu.edu.tr/Personel/1007599
Durum
Ünvan Doçent
YÖK Araştırmacı Numarası 235211
Atıf Dağılımları

Japon Yeni Dini Hareketlerinde Halk Hekimliği: Sekai Kyusei Kyo Örneği

HALİL İBRAHİM ŞENAVCUHalk inanışları pek çok kültürde göze çarpmaktadır. Halk hekimliği de bu inanışlar içinde mühim bir yere sahiptir. Dünyanın neredeyse her bölgesinde, daha çok 20. yüzyıldan sonra ortaya çıkan Yeni Dini Hareketler (YDH) milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Japonya’da ortaya çıkıp yayılan YDH’ler de diğerleri gibi üye toplamak için farklı yöntemler kullanmaktadır. Sağaltma, şifacılık, alternatif tıp gibi ifadelerle de anılan halk hekimliği, Japon YDH’lerinin en çok kullandığı üye kazanma yöntemlerindendir. Tokyo’da 1935 yılında kurulan ve Japon YDH ...Daha fazlası Makale2021Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi2 Görüntülenme

Japon Dinî Bayramlarının Genel Özellikleri ve Sosyal Hayattaki Yeri

HALİL İBRAHİM ŞENAVCUJapon sosyal ve dinî yaşayışının önemli bir yönünü oluşturan dinî bayramlar, uzun bir geçmişe sahip ve modern dünyada varlığını devam ettiren Japon kültürünün dikkate değer bir parçasını teşkil etmektedir. Dinlerdeki “kutsal zaman” kavramının Japon inancına yansıması niteliğinde olan dinî bayramlar bilinmezse, Japon kültürü ve dinî yaşamını anlamak zorlaşacaktır. Çünkü Japoncada matsuri kavramıyla karşılanan dinî bayramlar, Japon insanının geçmişteki inançlarını, düşünce tarzını, tarımsal faaliyetlerin Japon yaşamındaki değerini, çocukl ...Daha fazlası Makale2016Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi77 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2008 - 2015
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
2003 - 2006
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
1999 - 2003
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
04.05.2017 - 27.12.2017 İmam Hatip Okullarının Niteliği, Sorunları ve Çözüm ÖnerileriDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şintoizm’deki Tanrı İnancının Japon Sosyal Yaşamına Etkisi HALİL İBRAHİM ŞENAVCU , Yayın Yeri:Eskiyeni , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO - CEEAS) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.37697/eskiyeni.1054400
Japon Yeni Dini Hareketlerinde Halk Hekimliği: Sekai Kyusei Kyo Örneği HALİL İBRAHİM ŞENAVCU , Yayın Yeri:Mîzânu’l-Hak: İslami İlimler Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Filmlerde Kutsal Kitap: “The Book of Eli” Örneği HALİL İBRAHİM ŞENAVCU , Yayın Yeri:darulfunun ilahiyat , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/di.2020.31.1.0042
Japon Dinî Bayramlarının Genel Özellikleri ve Sosyal Hayattaki Yeri HALİL İBRAHİM ŞENAVCU , Yayın Yeri:Mîzânu’l-Hak: İslami İlimler Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ProQuest) Özgün Makale
Tarihsel Süreç İçerisinde Japon Budizmi: Genel Bir Bakış HALİL İBRAHİM ŞENAVCU , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ProQuest) Özgün Makale
Kur’an Yorumlarında Tevrat Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar / Some Cases That Should be Considered in Interpretation of Qur’an in Case of Handling Torah HALİL İBRAHİM ŞENAVCU (07.04.2018 -09.04.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersinde Verimliliği Artırmada Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı HALİL İBRAHİM ŞENAVCU (14.05.2016 -15.05.2016 ) , Yayın Yeri:Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu , 2016Ulusal Tam metin bildiri
Farklı Dinleri Öğrenmenin Katkıları Üzerine Değerlendirmeler / Evaluations on Contributions of Learning Other Religions HALİL İBRAHİM ŞENAVCU (07.04.2018 -09.04.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Semâvî Dinlerin Kutsal Kitaplarında Çevreyi Korumaya Dair Emir ve Tavsiyeler / Orders and Recommendations for the Protection of the Environment in the Holy Books of the Celestial Religions HALİL İBRAHİM ŞENAVCU (04.11.2016 -06.11.2016 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu / 3rd International Symposium on Environment and Morality , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms