DUYGU YILDIRIM
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta duygu.yildirim@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 301928
Atıf Dağılımları

COVID-19 Tanılı Hastada Bakım Öncelikleri ve Kritik Hemşirelik Girişimleri: Dört Farklı Olgu Sunumu

2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir solunum yolu hastalığıdır ve salgın süreci dünyada yüz binlerce insanı etkilemiştir. Pandemik hale gelen bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hemşireler topluma nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için ön saflarda görev almaktadır. Bu olağanüstü koşullarda büyük çaba ile COVID-19 tanılı hastalara bakım veren hemşirelerin, hastayı bütüncül olarak değerlendirebilmeleri gerekmektedir. Ayrıca hemşirelik girişimlerini planlayabilmeleri için de etkili hemşirelik bakımına yönelik yol ha ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi51 Görüntülenme

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Eğitimine İlişkin Görüşleri Hakkında Bir Fenomenolojik Pilot Çalışma

ESRA AKIN DUYGU YILDIRIM YASEMİN TOKEMAmaç: Bu araştırmanın amacı, ülkemizde hemşirelik okullarında hemşirelik tarihi dersinin ulusal standardizasyonunu sağlamaya yardımcı olabilecek ulusal bir çalışmanın ön çalışmasını yapabilmektir. Bu bağlamda da araştırmada hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik tarihi eğitimine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma nitel araştırmalardan fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmış olup, odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma evrenini, bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci sınıfında öğrenim göre ...Daha fazlası Makale2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi195 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2019 - 1970
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI (DR)
2018 - 2019
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI (YL) (TEZLİ)
2011 - 2016
EGE ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK PR.
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
16.07.2019 - 16.07.2021 Standardize hasta kullanımının sağlık bilimleri öğrencilerinin klinik yeterliklerinin ve ekip çalışması tutumlarının geliştirilmesine etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 23769
Covid-19 Pandemisinde Hemşirelerin Bakım Deneyimleri: Bir Fenomenolojik Çalışma DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN,Hatice Ateş Artun,Meryem Özlem,Simay Sırma,SİNEM ÇALIŞKAN , Yayın Yeri:Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 2023Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Atıf Dizini) Özgün Makale
Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama ve Anlama Ölçeği Geliştirme DUYGU YILDIRIM,ESRA PALANDÖKEN AKIN , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO/CINAHL Plus Index Copernicus Inte...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/nurses.2020-79913
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Eğitimine İlişkin Görüşleri Hakkında Bir Fenomenolojik Pilot Çalışma ESRA PALANDÖKEN AKIN,Nermin Ersoy,DUYGU YILDIRIM,merve kırşan,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ProQuest Central ROAD: The Direc...) Özgün Makale
Nursing Students’ Performance and Satisfaction Regarding the Classification of Pressure Injuries Using Simulation With Moulage DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA PALANDÖKEN AKIN,DUYGU YILDIRIM,SİNEM ÇALIŞKAN,Sevil Hamarat Tuncalı , Yayın Yeri:Journal of Client-centered Nursing Care , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, Index Copernicus) Özgün Makale
Yapay zeka ve sağlıkta yapay zekanın kullanımına yönelik sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin görüşleri YUSUF YILMAZ,DERYA UZELLİ YILMAZ,DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.950372
COVID-19 tanılı hastada bakım öncelikleri ve kritik hemşirelik girişimleri: Dört farklı olgu sunumu DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,DUYGU YILDIRIM,DERYA KARATEKİN,ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest, Central ROAD: The Dir...) Vaka Takdimi
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Palyatif Bakımda İlk Klinik Uygulama Deneyimleri ESRA PALANDÖKEN AKIN,DUYGU YILDIRIM,ÖZÇİFTÇİ SEÇİL,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale
Clinical Protocols for Preventing Ventilator-Associated Pneumonia: A Systematic Study DUYGU YILDIRIM,EMRE NAMIK,YAKUP KARAHAN,ESRA PALANDÖKEN AKIN,BURCU CEYLAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Intensive Care , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Derleme Makale
The Effect of Central Venous Catheter Care on Infection Development: A Systematic Review SERVET KIRAY,DUYGU YILDIRIM,SEÇİL ÖZÇİFTÇİ,ESRA PALANDÖKEN AKIN,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:Turkish Journal of Intensive Care , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Derleme Makale
Nurse Academicians’ Attitudes Related to Academic Ethical Values and Related Factors DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI,SERVET KIRAY,ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,FİSUN ŞENUZUN AYKAR , Yayın Yeri:Journal of Academic Ethics , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale
Palyatif Bakımda Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Terapilerin Ağrı Yönetimine Etkisi: Bir Sistematik Derleme DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI,SERVET KIRAY,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Ethical Problems in Palliative Care: A Systematic Review ESRA AKIN,MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI,DUYGU YILDIRIM,SERVET KIRAY,MELTEM UYAR , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi SATI DOĞAN,DUYGU YILDIRIM , Yayın Yeri:STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.17942/sted.442065
Examination of Symptoms ManagementExperiences of Nursing Working in the PalliativeCare Clinic: A Qualitative Study NAZMİYE ÇIRAY,ESRA PALANDÖKEN AKIN,DUYGU YILDIRIM,SİNEM ÇALIŞKAN , Yayın Yeri:International Journal of Science and Research (IJSR) , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CROSSREF) Özgün Makale
Yoğun Bakım Ünitelerinde Etik Sorunlar: Sistematik Derleme MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI,DUYGU YILDIRIM,BURCU CEYLAN,ESRA AKIN,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Examination of Nursing Thesis Within the Context of Nursing Ethics: A Systematic Review ESRA AKIN,DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hemşirelikte Etik Liderlik: Bir Sistematik Derleme JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,Sinem Çalışkan,DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN (24.10.2019 -26.10.2019 ) , Yayın Yeri:Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Palandöken International Nursing Education Congress) , 2019Uluslararası Özet bildiri
Impact Of Nutritional Support On Pressure Ulcers: A Review Of Current Evidence DUYGU YILDIRIM,Ssinem Çalışkan,ESRA AKIN,GÜLŞAH KANER TOHTAK,Didem Uzelli Yılmaz,GAMZE ÇALIK,MEHMET UYAR (31.08.2019 -03.09.2019 ) , Yayın Yeri:ESPEN 2019, 41th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism , 2019Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms