SEDA ÇETİN AVCI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta seda.cetin@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 262965
Atıf Dağılımları

COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi

GÜLŞEN IŞIK İLKNUR YEŞİLÇINAR SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN SİMGE EVRENOL ÖÇAL NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİKoronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) tüm popülasyonu etkilediği gibi gebeleri ve postpartum dönemde olan kadınları da etkilemektedir. COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında birçok ulusal ve uluslararası birlik tarafından, gebeler ve postpartum dönemde olan kadınlar için, enfeksiyondan korunma, bulaşı önleme, enfekte bireylerin bakım hizmetlerinden faydalanması ve tedavi edilme standartlarını belirlemek amacıyla rehberler yayınlanmaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında, bu güncel rehberlerden faydalanarak bakımı organize etmek ve COVID-19 enf ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi94 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik

SİMGE EVRENOL ÖÇAL SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN İLKNUR YEŞİLÇINAR GÜLŞEN IŞIK NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİÜreme sağlığında önemli bir yere sahip olan infertilite ve yardımcı üreme teknikleri yeni koronavirüs pandemisinden etkilenebilecek bir alandır. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler yardımcı üreme tekniklerini de kapsamaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bazı öneriler yayınlanmıştır. İnfertil hastalara yönelik bu öneriler tedavi programlarının ertelenmesini, COVID-19 semptomu gösteren hastaların yönetimini, doğurganlığın korunmasına yönelik girişimlerin düzenlenmesini, olası emosyonel etkinin az ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi137 Görüntülenme

Attitudes Toward Evidence-Based Nursing: The Situation of Pre- and Post-Graduation

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ YASEMİN TOKEM EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN GÜLŞEN IŞIK SEDA ÇETİN AVCIAmaç: Bu çalışmanın amacı kanıta dayalı hemşireliğe yönelik mezuniyet öncesinde ve sonrasında katılımcıların tutumlarını, etkileyen faktörleri belirlemek ve karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmanın birinci aşamasında veriler, dördüncü sınıfta öğrenim gören (n=171) öğrencilere Birey Tanıtım Formu ve Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşaması mezunlar (n=103) ile yürütülmüştür. İkinci aşamada veriler Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeğ ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi306 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2019 - 1970
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
2017 - 2019
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)
2013 - 2015
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2011 - 2016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
13.12.2019 - 13.12.2019 KADIN KANSERLERİ FARKINDALIK OLUŞTURMA PROJESİDiğer (Ulusal)
Doğum Korkusu Yaşayan Annelerin Doğum Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Journal of Nursology , 2023Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/JANHS.2023.138236
Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlar: Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Durum NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,SEDA ÇETİN AVCI , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Effect of birth type on parenting behavior, infant perception and maternal attachment SEDA ÇETİN AVCI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Cukurova Medical Journal , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17826/cumj.908829
Prekonsepsiyonel, Gebelik ve Postpartum Döngüde Maternal Obeziteyi Önlemek SEDA ÇETİN AVCI,ZEYNEP DAŞIKAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Diabetes and Obesity , 2021Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ulakbim) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.25048/tudod.927026
Covid-19 Pandemic and Mental Health: Literature Review SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Journal of Basic and Clinical Health Sciences , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.30621/jbachs.905240
Postpartum dönemde cinsel sağlık ve danışmanlık: BETTER modeli kullanımı SEDA ÇETİN AVCI,ZEYNEP DAŞIKAN , Yayın Yeri:Androloji Bülteni , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale https://dx.doi.org/10.24898/tandro.2021.12144
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/:10.38108/ouhcd.753244
COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme TekniklerininYönetimi ve Hemşirelik SİMGE EVRENOL ÖÇAL,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi GÜLŞEN IŞIK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,SİMGE EVRENOL ÖÇAL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Yeni bir kavram: Helikopter ebeveynlik SEDA ÇETİN AVCI,DUYGU GÜLEÇ ŞATIR , Yayın Yeri:Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞERLERİ VE KARİYER PLANLARI SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,Didem ÜŞÜMEZ,Büşra ŞENCANDAN,Ceren BEKTAŞ , Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17681/hsp.441835
Covid-19 Pandemisinin Perinatal Dönemdeki Kadınların Mental Sağlığına Etkisi: Literatür İncelenmesi SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (15.01.2021 -16.01.2021 ) , Yayın Yeri:COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi , 2021Ulusal Tam metin bildiri
Polikistik Over Sendromuna Sahip Kadınlarda Yaşam Tarzı Değişiklikleri SEDA ÇETİN AVCI,Ümran SEVİL (20.06.2020 -21.06.2020 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Primer Dismenorenin Yönetiminde Tamamlayıcı ve Bütünleşik Tedaviler: Bir Literatür İncelemesi SEDA ÇETİN AVCI,Emine GÜLTEKİN,Ümran SEVİL (20.06.2020 -21.06.2020 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Covid-19 Pandemic and Mental Health: Literature Review SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (15.01.2021 -16.01.2021 ) , Yayın Yeri:COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi , 2021Ulusal Tam metin bildiri
Doğum şeklinin ebeveynlik davranışı, yenidoğanı algılama ve maternal bağlanma üzerine etkisi SEDA ÇETİN AVCI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (03.10.2019 -06.10.2019 ) , Yayın Yeri:2. Ulusalararası 3. Ulusal Doğum Sonu BakımKongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞERLERİ VE KARİYER PLANLARI SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,Didem ÜŞÜMEZ,Büşra ŞENCANDAN,Ceren BEKTAŞ (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Yaşlı Bakımında Bakım Vericiler ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Etkisi GÜLŞEN IŞIK,SEDA ÇETİN AVCI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU , 2018Ulusal Özet bildiri
Suriyeli Mülteci Kadınların Postpartum Döneme İlişkin Geleneksel Uygulamaları Bilme ve Uygulama Durumları SEDA ÇETİN AVCI,EMİNE TEMİZKAN,Emine GÜLTEKİN,AYLİN TANER,SEZER ER GÜNERİ (27.10.2022 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği KongresiUluslararası Özet bildiri
Doğum Korkusu Yaşayan Annelerin Doğum Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (29.09.2022 -01.10.2022 ) , Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOGUM SONU BAKIM KONGRESİ , 2022Ulusal Özet bildiri
Postpartum Dönemde Unutulan Bir Sorun: Yorgunluk SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Doğum sonrası cinsel sağlık: BETTER modeli cinsel danışmanlık, SEDA ÇETİN AVCI,ZEYNEP DAŞIKAN (18.06.2021 -20.06.2021 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Öğrenci Hemşirelerin Doğuma İlişkin Deneyimleri SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
DOĞUM SONRASI CİNSEL SAĞLIK: BETTER MODELİ CİNSEL DANIŞMANLIK SEDA ÇETİN AVCI,ZEYNEP DAŞIKAN (18.06.2021 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme KongresiUluslararası Özet bildiri
Gebelik, Postpartum Dönemde Sağlıklı Yasam Tarzı ve Kilo Yönetimi için Teknoloji Kullanımı ZEYNEP DAŞIKAN,SEDA ÇETİN AVCI (29.09.2022 -01.10.2022 ) , Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOGUM SONU BAKIM KONGRESİ , 2022Ulusal Özet bildiri
Yeni Bir Kavram: Helikopter Ebeveynlik SEDA ÇETİN AVCI,DUYGU GÜLEÇ ŞATIR (20.06.2020 -21.06.2020 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2020Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms