PINAR DOĞAN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta pinar.dogan@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 261719
Atıf Dağılımları

COVID-19 Tanılı Yenidoğanın Hemşirelik Yönetimi: Olgu Sunumu

PINAR DOĞANCOVID-19 enfeksiyonu tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Hastalık, her yaş grubundan kişiyi enfekte edebilmektedir. COVID-19 tanılı yenidoğanların izlemi ve destekleyici bakımının sağlanması önemli bir yere sahiptir. Bu olguda, yenidoğan döneminde COVID-19’un hemşirelik bakımının vurgulanması amaçlanmıştır. COVID-19 tanılı olgu, tedavi ve bakım sürecinde hemşirelik uygulamalarına örnek olmanın yanı sıra, sağlıklı bir şekilde üniteden taburcu olması nedeniyle sunulan bakım açısından dikkat çekmektedir. Olgunun hemşirelik bakımı, hemşirelik tanıl ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi56 Görüntülenme

COVID-19 Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Ateş Yönetimi

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI PINAR DOĞAN HATİCE YILDIRIM SARI2019 yılının Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir koronovirüs çeşidinin Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktığını bildirmiş, bu virüs tüm dünya genelinde bir toplum sağlığı sorunu olarak yayılmış ve pandemi boyutuna ulaşmıştır. İnsanlarda ilk defa görülen yeni bir koronavirüs olduğundan Novel Coronavirüs 2019 (nCoV2019) olarak tanımlanmış ve hastalığın adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. COVID-19’un en yaygın belirti ve semptomları ateş, öksürük ve dispne gibi diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bulgulardır. Çocuklarda hastal ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi64 Görüntülenme

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

PINAR DOĞANAmaç: Bu çalışmanın amacı öğrencilerin çocuk sevme durumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin çocuk sevme durumlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Bölümü’nde eğitim almakta olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 48 dördüncü sınıf ve 55 üçüncü sınıf öğrencisinden Birey Tanıtım Formu ve Çocuk Sevme Ölçeği kullanılarak anket yöntemi aracılığıyla veri toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan üç ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi92 Görüntülenme

0-6 Yaş Grubu Down Sendromu Tanısı Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin Sonuçları

PINAR DOĞAN HATİCE YILDIRIM SARIAmaç: Bu çalışmanın amacı, Down Sendromu tanısı olan çocukların ailelerine verilen güçlendirme eğitiminin etkinliğinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Şubat 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan üç özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yürütülmüştür. Güçlendirme eğitiminde Down Sendromu tanısının ne olduğu, nedenleri, destekleyici tedavi yöntemleri, Down Sendromu tanısı olan çocukların ve ebeveynlerinin hakları ile ilgili annelere bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim süresi yaklaşık 90 dakikadır. Araştırma verileri, ...Daha fazlası Makale2021İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi335 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2019 - 1970
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
2016 - 2019
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
2010 - 2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
09.02.2018 - 27.05.2020 Down Sendromlu Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin Etkileri, AraştırmacıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
What Neonatal Intensive Care Nurses Have Experienced in COVID-19 Pandemic in Turkey ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN,İsmailcan Gümüş,HALİME YILMAZ,BAYRAM ALİ DORUM , Yayın Yeri:The Journal of Perinatal and Neonatal Nursing (JPNN) , 2022Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/JPN.0000000000000633
Pediatri Hemşirelerinin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algılarının Değerlendirilmesi ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 2022Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO HOST, DOAJ, Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.46483/deuhfed.933910
Practices of Mothers’ About Infants with Infantile Colic BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ZEHRA DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI,MAŞALLAH BARAN,BUMİN NURİ DÜNDAR , Yayın Yeri:The Journal of Tepecik Education and Research Hospital , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO,Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/terh.galenos.2021.59913
The Effect of Massage on Growth in Premature Babies: A Systematic Review and Meta-Analysis ZÜBEYDE EZGİ ERÇELİK,PINAR DOĞAN,HATİCE BAL YILMAZ , Yayın Yeri:Journal of Education and Research in Nursing , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, CINAHL,DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/jern.2022.13285
Examination of social media and technology use of mothers in breastfeeding period in a region of Turkey PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Enfermería Clínica , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2021.12.005
Determination of Fever Management and Rational Drug Use of Mothers with Children Under Six Years Old ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN , Yayın Yeri:Health and Research Journal , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Semantic scholar, Google scholar,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12681/healthresj.30245
Effectiveness of lavender inhalation aromatherapy on pain level and vital signs in children with burns: a randomized controlled trial ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,ALTIN ASİYE,PINAR DOĞAN,AKGÜN ORAL,MÜNEVVER HOŞGÖR , Yayın Yeri:Complementary Therapies in Medicine , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102758
Pediatri Hemşireliğinde Önemli Bir Girişim: Atravmatik Bakım ve Yaklaşımları PINAR DOĞAN,NURDAN AKÇAY DİDİŞEN,HATİCE BAL YILMAZ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest Central, ROAD, World Cat...) Derleme Makale
0-6 Yaş Grubu Down Sendromu Tanısı Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin Sonuçları ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ProQuest Central ROAD: The Direc...) Özgün Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN,ALİ BÜYÜKKOÇAK , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ProQuest Central ROAD: The Direc...) Özgün Makale
6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN , Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
COVID-19 Tanılı Yenidoğanın Hemşirelik Yönetimi: Olgu Sunumu İsmailcan Gümüş,PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (International Innovative Journal Impact ...) Vaka Takdimi
COVID-19 Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Ateş Yönetimi Sevde Keklik,ATİYE KARAKUL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,ZEHRA DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Derleme Makale
Preterm ve Term Yenidoğanlarda İlk Banyo Zamanlarının ve Farklı Banyo Yöntemlerinin Termoregülasyona Etkisi: Sistematik Derleme ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN , Yayın Yeri:Sakarya Tıp Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Schola...) Derleme Makale
Ani Bebek Ölüm Sendromu Riskinin Azaltılmasında ve Güvenli Uyku Ortamının Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü PINAR DOĞAN,HATİCE BAL YILMAZ , Yayın Yeri:Journal of Turkish Sleep Medicine , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Derleme Makale http://dx.doi.org/10.4274/jtsm.galenos.2020.07379
Aile Güçlendirme Ölçeğinin Türk Dilinde Psikometrik Özellikleri ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (international innovative journal impact ...) Özet
The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Students’ Education HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,ZEHRA DOĞAN,PINAR DOĞAN , Yayın Yeri:The Journal of Pediatric Research , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/jpr.97769
Covid -19 Döneminde Çocuklara ve Ebeveynlere Psikososyal Destek Sağlamada Tele-Hemşirelik Bir Çözüm Olabilir mi? PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL (12.12.2020 -13.12.2020 ) , Yayın Yeri:Selçuk Zirvesi 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Gazete Haberlerinde Epilepsi Ve Çocuk: Eleştirel Söylem Analizi ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN (17.10.2020 -18.10.2020 ) , Yayın Yeri:AKDENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Yenidoğanlarda Ve Çocuklarda Dinletilen Müziğin Strese, Anksiyeteye ve Ağrıya Etkisi İle İlgili Yapilan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN (12.12.2020 -13.12.2020 ) , Yayın Yeri:SELÇUK ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Term Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Uygulanan NonFarmakolojik Yöntemlerin Ağrıya Etkisiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL (28.11.2020 -19.11.2020 ) , Yayın Yeri:BALKAN ZiRVESi 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BiLiMLER KONGRESİ , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Preterm ve Term Yenidoğanlarda Venöz Kan Alma İşlemi Sırasında Uygulanan Non-Farmakolojik Yöntemlerinin Ağrıya Etkisi İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL (17.10.2020 -18.10.2020 ) , Yayın Yeri:AKDENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Simulasyon Eğitiminin Sonuçları: Pilot Çalışma - The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Education: A Pilot Study HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,ZEHRA DOĞAN,PINAR DOĞAN (29.11.2017 -02.12.2017 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Practices of mothers’ with infants with colic BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ZEHRA DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI,BUMİN NURİ DÜNDAR,MAŞALLAH BARAN (01.06.2018 -02.06.2018 ) , Yayın Yeri:4th PNAE Congress on Paediatric Nursing , 2018Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Dönemde Zihinsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocukların Ebeveynlerinde Ebeveyn Tutumlarının Karşılaştırılması ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,VAHİDE ÖZDEMİR,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Relationship Between Family Needs and Optimism of Mothers of Children with an Intellectual Disability PINAR DOĞAN,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,HATİCE YILDIRIM SARI (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:European Academy of Paediatric Socities Congress 2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Empatik EğilimleriArasındaki İlişki ATİYE KARAKUL,İLKNUR PEDER,PINAR DOĞAN,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinde Simüle Çocuk Mankende İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesinde İlaç Uygulama ve Doz Hesaplama Programı Kullanımının Etkisi BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI,DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress , 2019Uluslararası Özet bildiri
Annelerin Emzirme Sürecinde Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanma Durumlarının İncelenmesi PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress , 2019Uluslararası Özet bildiri
Pediatrik Yanık Hastalarında İnhalasyon Aromaterapisinin Ağrı ve Vital Bulgular Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Bir Çalışma ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,ASİYE AYDIN,PINAR DOĞAN,MÜNEVVER HOŞGÖR,AKGÜN ORAL (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress , 2019Uluslararası Özet bildiri
The Effect of The Simulation Training on The Care of The Febrile Child ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,PINAR DOĞAN,ZEHRA DOĞAN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF HEDEN PAIN SCALE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH CANCER: PRELIMINARY RESULTS. ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,Nuray Demir,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,PINAR DOĞAN,MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms