ELVAN FELEKOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta elvan.felekoglu@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 54046
Atıf Dağılımları

Depreme Bağlı Toraks Travmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU ELVAN FELEKOĞLU İLKNUR NAZ GÜRŞANİnsan yaşamını etkileyen en önemli doğal afetlerden olan depremlere bağlı toraks travmaları yaygın olarak görülmektedir. Toraks travmaları farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte sıklıkla ortaya çıkan kosta kırıklarına pulmoner kontüzyon, hemopnömotoraks gibi durumlar eşlik edebilir. Bununla birlikte bozulan solunum mekanikleri ve ağrı, atelektazi ve pnömoni gibi ciddi komplikasyonlar doğurabilmektedir. Fizyoterapistler oluşabilecek muhtemel engellerini önlemek ve azaltmak için depremzede bireylere yönelik çalışan sağlık ekibi içerisinde yer ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi3 Görüntülenme

COVID-19 Hastalığı ve Pulmoner Fizyoterapi

ELVAN FELEKOĞLU MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU İLKNUR NAZ GÜRŞAN DERYA ÖZER KAYAAralık 2019’da, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği COVID-19, hastaların temel olarak respiratuar, kardiyovasküler, nörolojik ve kas-iskelet sistemlerini etkilemektedir. Vakaların %15’i şiddetli, %5’i ise ventilasyon ve yaşam desteği gerektiren çok şiddetli klinik tablo ile izlenmektedir. COVID-19 hastaları, bu etkiler sebebiyle hastalığın stabil olduğu erken dönemden itibaren pulmoner rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır. Solunum fizyoterapisi, pulmoner rehabilitasyonun önemli komponentlerind ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi63 Görüntülenme

Hafif-Orta Evre Alzheimer Hastalarında Egzersiz Alışkanlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

ELVAN FELEKOĞLUAmaç: Yaşlılarda egzersiz, birçok fizyolojik yararına rağmen, işlevsellik ve duygusal boyutlardaki etkinliği tartışmalı olan bir araçtır. Bu çalışma ile hafif-orta evre Alzheimer hastalarında egzersiz alışkanlığı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, düzenli egzersiz alışkanlığı olan (ortalama yaş; 68,03±8,98 yıl) ve hiç egzersiz yapmayan (ortalama yaş; 69,22±8,25 yıl) toplam 73 yaşlı birey katıldı. Klinik muayeneleri sırasında hastaların sosyodemografik özellikleri kaydedildi ve Standard ...Daha fazlası Makale2021İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi169 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1970 - 2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
2016 - 2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (DR)
2008 - 2012
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
16.11.2018 - 11.03.2022 Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Profilleri ile Kişisel Öğrenme ve Çalışma Biçimlerinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Effect of home-based high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training in patients with myocardial infarction: a randomized controlled trial HAZAL YAKUT ÖZDEMİR,HÜSEYİN DURSUN,ELVAN FELEKOĞLU,AHMET ANIL BAŞKURT,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ , Yayın Yeri:IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s11845-021-02867-x
Investigation of the Factors Affecting Quality of Life in Patients with Mild to Moderate Alzheimer's Disease in Terms of Patients and Caregivers ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,HAZAL YAKUT ÖZDEMİR,RIDVAN AKTAN,GÖRSEV YENER , Yayın Yeri:Medicina , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3390/medicina57101067
Factors affecting the severity of fatigue in male patients with chronic obstructive pulmonary disease AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,RIDVAN AKTAN,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ , Yayın Yeri:Revista Clínica Española (English Edition) , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.rceng.2020.06.007
Hafif-Orta Evre Alzheimer Hastalarında Egzersiz Alışkanlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,GÖRSEV YENER , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ROAD SOBIAD) Özgün Makale
Effects of thoracic kinesio taping on pulmonary functions, respiratory muscle strength and functional capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial MURAT TOMRUK,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN , Yayın Yeri:Explore-Journal of Science and Healing , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2019.08.018
Effects of thoracic kinesio taping on pulmonary functions, respiratory muscle strength and functional capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial MURAT TOMRUK,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN , Yayın Yeri:Explore-The Journal of Science and Healing , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2019.08.018
COVID-19 Hastalığı ve Pulmoner Fizyoterapi ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ROAD SOBIAD) Derleme Makale
Alzheimer Hastalığı ve Tedavi Yaklaşımları ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ROAD SOBIAD) Derleme Makale
Investigating the fatigue and related factors in patients with chronic obstructive pulmonary disease SEVGİ ÖZALEVLİ,ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN , Yayın Yeri:EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özet https://dx.doi.org/10.1183/1393003.congress-2017.PA4714
Eklem Hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi ELVAN FELEKOĞLU,İBRAHİM ENGİN ŞİMŞEK,METİN SELMANİ,TÜLAY TARSUSLU,SALİH ANGIN,YAVUZ YAKUT , Yayın Yeri:Journal of exercise therapy and rehabilitation , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarının Bakım Verenlerinde Hastalık Bilgi Düzeyinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması-Ön Çalışma MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,Aslıhan Delice,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (30.10.2021 ) , Yayın Yeri:TÜSAD Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi-SOLUNUM2021 DijitalUlusal Tam metin bildiri
CORRELATIONBETWEEN RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH AND FUNCTIONAL CAPACITY IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION HAZAL YAKUT ÖZDEMİR,HÜSEYİN DURSUN,ELVAN FELEKOĞLU,AHMET ANIL BAŞKURT,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (12.11.2021 -13.11.2021 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2021(ICHES-IDU 2021) , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ HAZAL YAKUT ÖZDEMİR,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AHMET ANIL BAŞKURT,HÜSEYİN DURSUN (21.10.2022 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2022 (ICHES-IDU 2022)Uluslararası Tam metin bildiri
PULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMINA KATILMIŞ OLAN KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA EGZERSİZALIŞKANLIĞI İLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ASLIHAN DELİCE,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN (12.11.2021 -13.11.2021 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2021(ICHES-IDU 2021) , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
The relationship between proximal limb and trunk muscle strength and respiratory parameters in chronic obstructive pulmonary disease ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (26.09.2015 -30.09.2015 ) , Yayın Yeri:European respiratory congress, 2015 , 2015Uluslararası Özet bildiri
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Stabilizasyonu ile Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi MERVE KESKİN,DENİZ BAYRAKTAR,HİLAL UZUNLAR,ELVAN FELEKOĞLU,UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA (21.05.2021 -25.05.2021 ) , Yayın Yeri:Hareket ve Motor Kontrol Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
Factors that affect the severity of fatigue in patients with COPD AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,RIDVAN AKTAN,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ (07.09.2020 -09.09.2020 ) , Yayın Yeri:ERS Virtual Congress 2020 , 2020Uluslararası Özet bildiri
Kanserli Bireylerde Dispne Şiddeti ile Yorgunluk, Anksiyete-Depresyon Seviyesi ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki BUSE ÖZCAN KAHRAMAN,MURAT KESER,ELVAN FELEKOĞLU,MERİÇ YILDIRIM,TUĞBA YAVUZŞEN,DİDEM KARADİBAK (22.05.2017 -23.05.2017 ) , Yayın Yeri:1. Palyatif Bakım Sempozyumu , 2017Ulusal Özet bildiri
Genç futbolcularda postür, spinal mobilite ve aerobik kapasite ilişkisi ELVAN FELEKOĞLU,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,MERVE KESKİN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,MÜGE KIRMIZI,UMUT ZİYA KOÇAK,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DERYA ÖZER KAYA (21.05.2021 -25.05.2021 ) , Yayın Yeri:Hareket ve Motor Kontrol Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Öğrenme Stilleri ile Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi MERVE KESKİN,HİLAL UZUNLAR,ELVAN FELEKOĞLU,UMUT ZİYA KOÇAK,DENİZ BAYRAKTAR,DERYA ÖZER KAYA (11.11.2021 -14.11.2021 ) , Yayın Yeri:19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
KOAH hastalarında kinezyo bantlamayönteminin solunum fonksiyonlarına etkisi pilot çalışma MURAT TOMRUK,ELVAN FELEKOĞLU,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (06.04.2016 -10.04.2016 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği19. Yıllık Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Effects of thoracic kinesio taping on pulmonary functions, respiratory muscle strength and functional capacity in COPD patients: a pilot randomized controlled study MURAT TOMRUK,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (09.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:ERS 2017 International Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
Investigating the Fatigue and Related Factors in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease SEVGİ ÖZALEVLİ,ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (09.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:European Respiratory Society International Congress 2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
Obez ve Obez Olmayan Çocukların Periferik ve Solunum Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması İLKNUR NAZ GÜRŞAN,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DAMLA KARABAY,ELVAN FELEKOĞLU,Büşra Aktaş,Berna Eroğlu Filibeli,DERYA ÖZER KAYA,BUMİN NURİ DÜNDAR (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
KISA FIZIKSEL PERFORMANS BATARYASI KRONIK OBSTRÜKTIF AKCIGER HASTALIGINDA ALTI DAKIKA YÜRÜME TESTI YERINE KULLANILABILIR MI? ELVAN FELEKOĞLU,EVRİM GÖZ,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (15.10.2016 -19.10.2016 ) , Yayın Yeri:TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESI - SOLUNUM 2016 , 2016Ulusal Özet bildiri
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında KOAH proksimal ekstremite ve gövde kaskuvvetinin solunum parametreleriyle ilişkisi ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (01.04.2015 -05.04.2015 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
The relationship between proximal limb and trunk muscle strength and respiratory parameters in chronic obstructive pulmonary disease COPD ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (26.09.2015 -30.09.2015 ) , Yayın Yeri:ERS International Congres 2015 , 2015Uluslararası Özet bildiri
KOAH hastalarında kinezyo bantlama yönteminin solunum fonksiyonlarına etkisi: pilot çalışma MURAT TOMRUK,ELVAN FELEKOĞLU,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (06.04.2016 -10.04.2016 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Comparison of physical activity levels and fatigue severity in young and elderly males with COPD ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (03.09.2016 -07.09.2016 ) , Yayın Yeri:ERS International Congress 2016 , 2016Uluslararası Özet bildiri
Determinants of physical activity in individuals with lung cancer who has received chemotherapy: pilot study ELVAN FELEKOĞLU,BUSE ÖZCAN KAHRAMAN,MURAT KESER,MERİÇ YILDIRIM,TUĞBA YAVUZŞEN,DİDEM KARADİBAK (09.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:European Respiratory Society International Congress 2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Kaslarının Statik Enduransı ile Anaerobik Kapasite ve Çeviklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi HİLAL UZUNLAR,DENİZ BAYRAKTAR,MERVE KESKİN,ELVAN FELEKOĞLU,UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA (21.05.2021 -25.05.2021 ) , Yayın Yeri:Hareket ve Motor Kontrol Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
Comparison of physical activity levels and fatigue severity in young and elderly males with COPD ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (04.09.2016 -07.09.2016 ) , Yayın Yeri:European Respiratory Society International Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
Genç ve Yaşlı KOAH lı Erkeklerde FizikselAktivite Seviyeleri ve Yo rgunluk ŞiddetininKarşılaştırılması ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (06.04.2016 -10.04.2016 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
KOAH hastalarında kinezyo bantlamanın solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti ve egzersiz kapasitesine etkisi: pilot randomize kontrollü çalışma MURAT TOMRUK,ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (14.10.2017 -17.10.2017 ) , Yayın Yeri:Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Dominant El-Göz Aynı ve Farklı Olanların Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması MERVE KESKİN,HİLAL UZUNLAR,ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA (11.11.2021 -14.11.2021 ) , Yayın Yeri:19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
Kronik Hastalığı Olan Kadınlarda Egzersiz Yararları ve Bariyerleri Algısının Egzersiz Öz Yeterliliği ve Egzersiz için Karar Alma Durumları ile İlişkisi: Pilot Çalışma MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KongresiUlusal Özet bildiri
Comparison of physical activity levels and fatigue severity in young and elderly males with COPD ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (03.09.2016 -07.09.2016 ) , Yayın Yeri:European Respiratory Society 2016 International Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
Kısa Fiziksel Performans Bataryası Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Altı Dakika Yürüme Testi Yerine Kullanılabilir mi ELVAN FELEKOĞLU,EVRİM GÖZ,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (15.09.2016 -19.09.2016 ) , Yayın Yeri:TÜSAD 38. Ulusal Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Investigating the fatigue and related factors in patients with chronic obstructive pulmonary disease SEVGİ ÖZALEVLİ,ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (09.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:ERS 2017 International Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA HASTALIK BİLGİ DÜZEYİNİN ALGILANAN BİLGİ DÜZEYİ VE SAĞLIK DURUMU İLE İLİŞKİSİ- ÖN ÇALIŞMA İLKNUR NAZ GÜRŞAN,ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,Aslıhan Delice,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN (30.10.2021 ) , Yayın Yeri:TÜSAD Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi-SOLUNUM2021 DijitalUlusal Özet bildiri
ALZHEİMER HASTALARINDA FİZİKSEL PERFORMANS VE KOGNİTİF DÜZEY ARASINDAKİ İLİŞKİ ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,GÖRSEV YENER (02.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
HAFİF-ORTA EVRE ALZHEİMER HASTALARINDA EGZERSİZİN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EGZERSİZ KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ (OLGU SERİSİ) ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,GÖRSEV YENER (02.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Normal Kilolu ve Pre-obez Kişilerde Egzersiz Yararları-Engelleri Algısı ile Egzersiz Karar Alma Algılarının Karşılaştırılması ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KongresiUlusal Özet bildiri
Hafif – Orta Evre Alzheimer Hastalarında Egzersiz Programının Etkileri (Olgu Serisi) ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ,GÖRSEV YENER (20.06.2020 -21.06.2020 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020) , 2020Uluslararası Özet bildiri
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Yorgunluk ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,SEVGİ ÖZALEVLİ,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN (15.09.2016 -19.09.2016 ) , Yayın Yeri:TÜSAD 38. Ulusal Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
10-12 Yaş Arası Kız Çocuklarında Vücut Kompozisyonu ve Periferik Kas Kuvvetinin Statik ve Dinamik Denge İle İlişkisi Büşra Aktaş,ELVAN FELEKOĞLU,Melissa Köprülüoğlu,Ümit Varlı,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Obez ve Obez Olmayan Çocukların Periferik ve Solunum Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması İLKNUR NAZ GÜRŞAN,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DAMLA KARABAY,ELVAN FELEKOĞLU,BÜŞRA AKTAŞ,BERNA EROĞLU FİLİBELİ,DERYA ÖZER KAYA,BUMİN NURİ DÜNDAR (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu , 2018Ulusal Özet bildiri
Sağlıklı Kadınlarda Gövde Kas Kuvvet ve Enduransının Solunum Fonksiyonları ile İlişkisi ELVAN FELEKOĞLU,SEVGİ ÖZALEVLİ (05.03.2015 -07.03.2015 ) , Yayın Yeri:Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu , 2015Ulusal Poster
Genç ve Yaşlı KOAH lı Erkeklerde Fiziksel Aktivite Seviyeleri ve Yorgunluk Şiddetinin Karşılaştırılması ELVAN FELEKOĞLU,DENİZ BAYRAKTAR,AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN,SEVGİ ÖZALEVLİ (06.04.2016 -10.04.2016 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi , 2016Ulusal
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms