YUSUF EMÜK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta yusuf.emuk@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

Telerehabilitation: A Promising Solution for Post-Earthquake Rehabilitation

YUSUF EMÜK ZUHAL ABASIYANIK TURHAN KAHRAMANTelerehabilitation, the use of telecommunication technologies to provide rehabilitation services to individuals remotely, has emerged as a promising solution for postearthquake rehabilitation. Earthquakes can cause severe physical and psychological damage, and the affected individuals often require rehabilitation services to recover. However, the traditional delivery of rehabilitation services may not be feasible in postearthquake scenarios due to the destruction of infrastructure and limited availability of healthcare providers. Telerehabilita ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2 Görüntülenme

Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma

DERYA ÖZER KAYA İLKNUR NAZ GÜRŞAN SEVTAP GÜNAY UÇURUM YUSUF EMÜK NURULLAH BÜKER DİLEK ONGANAmaç: Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığının çok sayıda fizyolojik yararı olduğu bilinmesine rağmen, genç yetişkinlerde fiziksel uygunluğa etkisi net değildir. Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametrelerinden kardiyorespiratuar endurans ve vücut kompozisyonlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16’sı erkek toplam 29 üniversite öğrencisi (ortalama yaş; 20.4 ± 1.5 yıl) katıldı. Öğrencilerin demografi ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi DergisiSağlık Bilimleri Fakültesi319 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2014 - 2015
University of Nottingham England
FİZYOTERAPİ (NÖROREHABİLİTASYON)
2006 - 2011
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
23.01.2017 - 01.09.2018 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleki Beceri, Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Laboratuar Altyapısı KurulmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Turkish translation, cross-cultural adaptation, and assessment of psychometric properties of the Ottawa sitting scale for the intensive care unit survivors Büşra AKTAŞ,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,Ümit VARLI,SAMİ CENK KIRAKLI , Yayın Yeri:Disability and Rehabilitation , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/09638288.2021.1983040
The comparison of regional spinal curvatures and movements in sitting posture in ambulatory children with cerebral palsy having minimal-to-moderate functional limitations DERYA ÖZER KAYA,UMUT ZİYA KOÇAK,YUSUF EMÜK,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR,Sema BOZKAYA YILMAZ,PINAR GENÇPINAR , Yayın Yeri:Gait & Posture , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2021.09.192
Muscle Activity Ratios of Scapular Stabilizers During Closed Kinetic Chain Exercises in Healthy Shoulders: A Systematic Review DAMLA KARABAY,YUSUF EMÜK,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Journal of Sport Rehabilitation , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale https://dx.doi.org/10.1123/jsr.2018-0449
İşitme engelli çocuklarda denge problemleri ve rehabilitasyon yöntemleri SEBAHAT YAPRAK ÇETİN,YUSUF EMÜK , Yayın Yeri:Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
The current situation of palliative care in Turkey YUSUF EMÜK,İLKNUR NAZ GÜRŞAN , Yayın Yeri:Journal of Cancer Policy , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jcpo.2017.07.001
Pelvic floor muscle training on urinary incontinence and sexual function in people with multiple sclerosis: A systematic review İpek YAVAŞ,YUSUF EMÜK,TURHAN KAHRAMAN , Yayın Yeri:Multiple Sclerosis and Related Disorders , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2022.103538
Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma DERYA ÖZER KAYA,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER,DİLEK ONGAN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Timed up and go is a reliable test to assess sitting and walking performance in patients with stroke. YUSUF EMÜK,YEŞİM ŞENGÜL,Gizem GENÇ,VESİLE ÖZTÜRK , Yayın Yeri:Gait Posture , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Teknik Not https://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.07.139
Does taping in addition to physiotherapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A systematic review İSMAİL SARAÇOĞLU,YUSUF EMÜK,FERRUH TAŞPINAR , Yayın Yeri:PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale
The effect of fatigue in hip abductor muscles on balance in healthy young adults: a preliminary case series METEHAN YANA,İSMAİL SARAÇOĞLU,YUSUF EMÜK,Özge KARADENİZ YENİLMEZ , Yayın Yeri:Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCİ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.23736/S0393-3660.17.03687-7
Foot Placement Effects the Proportion of Maximal Knee Extensor Moment Produced in Sit to Stand and Stand to Sit Activities YUSUF EMÜK,YEŞİM ŞENGÜL , Yayın Yeri:International Journal of Advanced Research , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus International, CrossRef...) Özgün Makale
Task-Oriented Progressive Resistance Trainingto Improve Ankle Dorsiflexion and GaitPerformance: A Literature Review METEHAN YANA,İSMAİL SARAÇOĞLU,YUSUF EMÜK,ÖZGE YENİLMEZ , Yayın Yeri:Journal of Physiotherapy Research , 2017Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
THE RELATIONSHIP BETWEEN DYNAMIC BALANCE TESTS APPLIED IN CLINICAL SETTINGS AND LABORATORY IN PATIENTS WITH STROKE YEŞİM ŞENGÜL,YUSUF EMÜK,Gizem GENÇ,VESİLE ÖZTÜRK (16.05.2018 -18.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
DAĞCILARDA GÖVDE KAS KUVVET VE ENDURANSININ DENGE İLE İLİŞKİSİ SEVTAP GÜNAY UÇURUM,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER,KEVSER KAÇMAZ,ŞERMİN TÜKEL AKAY,DERYA ÖZER KAYA (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sağlıklı genç yetişkinlerde tek seans eylem gözlem eğitiminin el fonksiyonu üzerine etkileri: Randomize kontrollü değerlendirici ve katılımcı kör çalışma YUSUF EMÜK,YEŞİM ŞENGÜL,TURHAN KAHRAMAN (15.12.2021 -17.12.2021 ) , Yayın Yeri:Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE KALÇA ABDÜKTÖR KAS YORGUNLUĞUNUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA METEHAN YANA,İSMAİL SARAÇOĞLU,YUSUF EMÜK,Özge KARADENİZ YENİLMEZ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. ULUSLARARASI SPORFİZYOTERAPİSTLERİKONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTS OF VIRTUAL REALITY SYSTEMS ON BALANCE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH CHRONIC STROKE: A SINGLE BLINDED RANDOMIZED CONTROLLED STUDY YUSUF EMÜK,VESİLE ÖZTÜRK,YEŞİM ŞENGÜL (16.05.2018 -18.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
FOOT PLACEMENT EFFECTS THE PROPORTION OF MAXIMAL KNEE EXTENSOR MOMENT PRODUCED IN SIT TO STAND AND STAND TO SIT ACTIVITIES YUSUF EMÜK,YEŞİM ŞENGÜL (16.05.2018 -18.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Dağcılarda Egzersiz Kapasitesinin Vücut Kompozisyonu ile İlişkisi İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,NURULLAH BÜKER,KEVSER KAÇMAZ,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
İNMELİ HASTALARDA DENGE PERFORMANSININ DÜŞME KORKUSU İLE İLİŞKİSİ YUSUF EMÜK,Gizem GENÇ,Ümit AKAY,VESİLE ÖZTÜRK,YEŞİM ŞENGÜL (02.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ (IHSLC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
THE RELATIONSHIP BETWEEN CENTER OF GRAVITY AND CLINICAL BALANCE TESTS AND FALLS EFFICACY IN CHRONIC STROKE POPULATION YEŞİM ŞENGÜL,YUSUF EMÜK,Gizem GENÇ,Rahmi Tuna ALA,VESİLE ÖZTÜRK (16.05.2018 -18.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kinezyo Bantlamanın Gövde Ekstansör Kas Yorgunluğu Olan Futbolcularda Postüral Kontrole Etkisi TARIK ÖZMEN,METEHAN YANA,YUSUF EMÜK (23.11.2017 -26.11.2017 ) , Yayın Yeri:Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF BALANCE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC STROKE: A SYSTEMATIC REVIEW YUSUF EMÜK,İSMAİL SARAÇOĞLU,YEŞİM ŞENGÜL (16.05.2018 -18.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Dağcılarda omurga postüral dayanıklılık yükleme testi segmental cevaplarının sırt kuvvet ve enduransı ile ilişkisi: ön çalışma DERYA ÖZER KAYA,KEVSER KAÇMAZ,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ŞERMİN TÜKEL AKAY,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER (04.05.2017 -06.05.2017 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Hemiplejik ve Kuadriplejik Serebral Palsili Çocuklarda Omurga Yapısının ve Mobilitesinin Karşılaştırılması:Ön Çalışma UMUT ZİYA KOÇAK,YUSUF EMÜK,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR,PINAR GENÇPINAR,SEMA YILMAZ BOZKAYA,DERYA ÖZER KAYA (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Fibromiyaljisi Olan Olgularda Graston� Alet Yardımlı Yumuşak Doku Mobilizasyonunun Etkinliği: Olgu Serisi METEHAN YANA,Özge KARADENİZ YENİLMEZ,İSMAİL SARAÇOĞLU,YUSUF EMÜK,BİLAL AKDENİZ (23.11.2017 -26.11.2017 ) , Yayın Yeri:Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
KRONİK İNMELİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YUSUF EMÜK,Gizem GENÇ,Ümit AKAY,VESİLE ÖZTÜRK,YEŞİM ŞENGÜL (02.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ (IHSLC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTS OF SLEEP ON WALKING AND BALANCE IN PATIENTS WITH STROKE YUSUF EMÜK,YEŞİM ŞENGÜL (16.05.2018 -18.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Serebral Palsili Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon, Manuel Yetenek ve İnce Motor Beceri, Bağımsızlık Profillerinin Spastisite ile ilişkisi:Ön Çalışma UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA,YUSUF EMÜK,PINAR GENÇPINAR,Sema Yılmaz Bozkaya,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Farklı Motor Fonskiyonlardaki Fiziksel Engelli Çocuklarda Posturak kalite, yetenek ve onurga yapısının değerlendirilmesi YUSUF EMÜK,UMUT ZİYA KOÇAK,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR,PINAR GENÇPINAR,SEMA YILMAZ BOZKAYA,DERYA ÖZER KAYA (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
SPİNAL MANUEL TERAPİ DERİN KAS AKTİVASYONUNU DEĞİŞTİRİR Mİ? SİSTEMATİK DERLEME İSMAİL SARAÇOĞLU,METEHAN YANA,Özge KARADENİZ YENİLMEZ,YUSUF EMÜK (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. ULUSLARARASI SPORFİZYOTERAPİSTLERİKONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Uzaktan ve yüz yüze eğitim gören fizyoterapi öğrencilerinin koronafobi, anksiyete, memnuniyet düzeyi ve akademik başarılarının karşılaştırılması YUSUF EMÜK,DİLARA DİLER,ZUHAL ABASIYANIK,MELDA BÜR,SELİN ÇALIŞAN,TURHAN KAHRAMAN (08.05.2021 -09.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2021Ulusal Özet bildiri
Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon Tekniklerinin Fizyoterapideki İyileşme Belirteçleri Üzerine Etkileri FADİME DOYMAZ,MEHMET ÖZKESKİN,YUSUF EMÜK (10.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:Hastalıkta ve Sağlıkta Uluslararası Katılımlı II. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu “Biyobelirteçler” , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms