MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta D201247010@ogr.ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 315382
Atıf Dağılımları

Depreme Bağlı Toraks Travmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU ELVAN FELEKOĞLU İLKNUR NAZ GÜRŞANİnsan yaşamını etkileyen en önemli doğal afetlerden olan depremlere bağlı toraks travmaları yaygın olarak görülmektedir. Toraks travmaları farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte sıklıkla ortaya çıkan kosta kırıklarına pulmoner kontüzyon, hemopnömotoraks gibi durumlar eşlik edebilir. Bununla birlikte bozulan solunum mekanikleri ve ağrı, atelektazi ve pnömoni gibi ciddi komplikasyonlar doğurabilmektedir. Fizyoterapistler oluşabilecek muhtemel engellerini önlemek ve azaltmak için depremzede bireylere yönelik çalışan sağlık ekibi içerisinde yer ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi3 Görüntülenme

COVID-19 Hastalığı ve Pulmoner Fizyoterapi

ELVAN FELEKOĞLU MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU İLKNUR NAZ GÜRŞAN DERYA ÖZER KAYAAralık 2019’da, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği COVID-19, hastaların temel olarak respiratuar, kardiyovasküler, nörolojik ve kas-iskelet sistemlerini etkilemektedir. Vakaların %15’i şiddetli, %5’i ise ventilasyon ve yaşam desteği gerektiren çok şiddetli klinik tablo ile izlenmektedir. COVID-19 hastaları, bu etkiler sebebiyle hastalığın stabil olduğu erken dönemden itibaren pulmoner rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır. Solunum fizyoterapisi, pulmoner rehabilitasyonun önemli komponentlerind ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi61 Görüntülenme

Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite, Yorgunluk ve Muskuloskeletal Ağrının Karşılaştırılması

İLKNUR NAZ GÜRŞAN MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLUAmaç: Üniversite öğrencilerinde öğrenme stilleri öğrenme süreci ve akademik başarı ile ilişkili olup, eğiticiler için önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda öğrenme stillerinin farklı faktörlerden etkilendiği gösterilmiş olmakla birlikte bu konuda var olan bilgiler çelişkili olup öğrenme stilleri ile fiziksel aktivite, yorgunluk ve muskuloskeletal ağrıyı ilişkilendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızın amacı, farklı öğrenme stillerine sahip üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite, yorgunluk ve muskuloskeletal ağrının kar ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi253 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Investigation of the dual-task performance and affecting factors in female patients with fibromyalgia syndrome Beyza Beyrek,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,Emre UZUN,KEMAL NAS , Yayın Yeri:Informa UK Limited , 2023Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/03630242.2023.2185748
Hand functions and joint position sense in patients with psoriatic arthritis- a comparison with rheumatoid arthritis and healthy controls MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DİLEK SOLMAZ AKGÖL,SERVET AKAR , Yayın Yeri:Clinical Biomechanics , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2022.105640
Grip endurance in patients with rheumatoid arthritis: Its relationship between clinical characteristics, upper extremity functional disability, and quality of life MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,EDA OTMAN AKAT,DİLEK SOLMAZ AKGÖL,SERVET AKAR , Yayın Yeri:International Journal of Rheumatic Diseases , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/1756-185X.14384
Palyatif Bakımda Fizyoterapistin Rolü ve Kanıta Dayalı Uygulamalar MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN , Yayın Yeri:IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNAL , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, ...) Derleme Makale
Palyatif Bakımda Fizyoterapistin Rolü ve Kanıta Dayalı Uygulamalar MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN , Yayın Yeri:İzmir Democracy University Health Sciences Journal , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Türkiye Atıf Dizini) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.52538/iduhes.1003853
Physical Activity and Exercise in Cardiovascular Disease MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN , Yayın Yeri:Journal of Basic and Clinical Health Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index (ESCI)) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.30621/jbachs.1063539
Ayna Nöronlar ve Güncel Rehabilitasyon Yaklaşımlarında Kullanımı: Geleneksel Derleme MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,Sümena Hareket,Karya Polat,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2022Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM TR DİZİN) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2022-89179
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde FizikselAktivite, Yorgunluk ve Muskuloskeletal Ağrının Karşılaştırılması İLKNUR NAZ GÜRŞAN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,Zeynep Taşkın,Pınar Erkan,Müberra Şahin , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ROAD SOBIAD) Özgün Makale
COVID-19 Hastalığı ve Pulmoner Fizyoterapi ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ROAD SOBIAD) Derleme Makale
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarının Bakım Verenlerinde Hastalık Bilgi Düzeyinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması-Ön Çalışma MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,Aslıhan Delice,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (30.10.2021 ) , Yayın Yeri:TÜSAD Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi-SOLUNUM2021 DijitalUlusal Tam metin bildiri
PULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMINA KATILMIŞ OLAN KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA EGZERSİZALIŞKANLIĞI İLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ASLIHAN DELİCE,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN (12.11.2021 -13.11.2021 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2021(ICHES-IDU 2021) , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Relationship between spinal posture, spinal mobility and aerobic capacity in young soccer players ELVAN FELEKOĞLU,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,MERVE KESKİN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,MÜGE KIRMIZI,UMUT ZİYA KOÇAK,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DERYA ÖZER KAYA (21.05.2021 -25.05.2021 ) , Yayın Yeri:Congress on Movement and Motor Control , 2021Uluslararası Özet bildiri
Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. HALİL İBRAHİM BULGUROĞLU,MERVE BULGUROĞLU,CANSU GEVREK,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği KongresiUlusal Özet bildiri
Komorbiditesi Olan ve Olmayan Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Hastalık Bilgi Düzeyi, Dispne Şiddeti, Hastalık Durumu ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,Aslıhan Delice,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (24.05.2022 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 25. Yıllık KongresiUlusal Özet bildiri
Kronik Hastalığı Olan Kadınlarda Egzersiz Yararları ve Bariyerleri Algısının Egzersiz Öz Yeterliliği ve Egzersiz için Karar Alma Durumları ile İlişkisi: Pilot Çalışma MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KongresiUlusal Özet bildiri
KOAH Hastalarında Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesinin Bakım Veren Grubuna Göre İncelenmesi- Ön Çalışma ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,Aslıhan Delice,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (24.05.2022 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 25. Yıllık KongresiUlusal Özet bildiri
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA HASTALIK BİLGİ DÜZEYİNİN ALGILANAN BİLGİ DÜZEYİ VE SAĞLIK DURUMU İLE İLİŞKİSİ- ÖN ÇALIŞMA İLKNUR NAZ GÜRŞAN,ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,Aslıhan Delice,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN (30.10.2021 ) , Yayın Yeri:TÜSAD Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi-SOLUNUM2021 DijitalUlusal Özet bildiri
COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Akademisyenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,CANSU GEVREK,Halil İbrahim Bulgurluoğlu,Merve Bulgurluoğlu,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KongresiUlusal Özet bildiri
COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite Seviyelerine Göre Uyku Kalitesi ve Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Karşılaştırılması Merve Bulgurluoğlu,Halil İbrahim Bulgurluoğlu,CANSU GEVREK,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KongresiUlusal Özet bildiri
Normal Kilolu ve Pre-obez Kişilerde Egzersiz Yararları-Engelleri Algısı ile Egzersiz Karar Alma Algılarının Karşılaştırılması ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN (08.05.2021 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KongresiUlusal Özet bildiri
13 yaş grubu alt yapı futbol oyuncularında postür ile vücut kompozisyonları, denge ve spinal stabilite arasındaki ilişki YASEMİN PAKSOY,MERVE KINIK,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,TAHA ALPEREN SARIKAYA,SEDAT KAYMAZ,BÜŞRA SAÇLI,UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA (18.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2019Ulusal Özet bildiri
Comparison of Wrist Proprioception, Grip Strength, and Pinch Strength in Patients with Psoriatic Arthritis and Rheumatoid Arthritis: Preliminary Study MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DİLEK SOLMAZ AKGÖL,EDA OTMAN AKAT,ELİF EDİBOĞLU,SERVET AKAR (03.06.2020 ) , Yayın Yeri:European Alliance of Associations for Rheumatology CongressUluslararası Özet bildiri
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Üst Ekstremite Egzersiz Kapasitesi ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi-Ön Çalışma Bedriye Dağ,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,ELVAN FELEKOĞLU,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN (24.05.2022 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği 25. Yıllık KongresiUlusal Özet bildiri
Genç futbolcularda postür, spinal mobilite ve aerobik kapasite ilişkisi ELVAN FELEKOĞLU,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,MERVE KESKİN,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,MÜGE KIRMIZI,UMUT ZİYA KOÇAK,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DERYA ÖZER KAYA (21.05.2021 -25.05.2021 ) , Yayın Yeri:Hareket ve Motor Kontrol Kongresi , 2021Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms