TUBA YALÇIN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ/DİYETETİK ANABİLİM DALI/
Varyantlar TUBA YALCİN
E-Posta tuba.yalcin@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası 168994
Atıf Dağılımları

Tip 2 Diyabetli Bireylerin Satın Alma Davranışları ve Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

GAMZE ÇALIK GÜLŞAH KANER TOHTAK TUBA YALÇINAmaç: Bu araştırma, tip 2 diyabetli bireylerin satın alma davranışları ve besin etiketi okuma alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: İzmir’de bir kamu hastanesine başvuran 18 yaş ve üzeri toplam 162 tip 2 diyabetli birey araştırma kapsamına alınmıştır. Bireylerin sosyo-demografik bilgileri, satın alma davranışları ve besin etiketi okuma alışkanlıklarına ilişkin veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 60.35±11.26 yıl olup, %37.7’si erkek ve %62.3’ü kadındır. Bireylerin satı ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi69 Görüntülenme

Afet Sonrası Görülebilecek Klinik Semptomlara Yönelik Beslenme Önerileri

ÇAĞLA AYER BUSE BAKIR GAMZE ÇALIK GAMZE YURTDAŞ DEPBOYLU TUBA YALÇIN GÜLŞAH KANER TOHTAKAfetler, insan kontrolü dışında meydana gelen ve bireylerin beslenme durumlarını etkileyebilen olaylardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen iki yıkıcı deprem bizlere afet durumlarında meydana gelen crush (ezilme) ve refeeding sendromu, gastrointestinal semptomlar gibi çeşitli klinik semptomları ve bunlara yönelik beslenme müdahalelerinin gerekliliklerini hatırlatmıştır. Bu derlemede ise afet sonrası meydana gelebilecek klinik semptomlar ele alınmış, bu semptomlara yönelik beslenme ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi4 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2012 - 2018
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2008 - 2011
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2002 - 2007
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
05.04.2017 - 11.06.2018 Tip 2 diyabetli bireylerde diyetsel faktörlerin inflamatuvar belirteçler ve serum adiponektin düzeyi üzerindeki etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
05.05.2015 - 05.05.2016 İNTERDİSİPLİNER SAĞLIK MODELİ PROJESİDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
COVID-19 Pandemi Sürecinde Anne Sütü ile Beslenmenin Önemi GAMZE YURTDAŞ DEPBOYLU,GAMZE ÇALIK,TUBA YALÇIN,GÜLŞAH KANER TOHTAK , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Ksantofiller ve Sağlıkla İlişkisi TUBA YALÇIN,ZEHRA BÜYÜKTUNCER DEMİREL , Yayın Yeri:Beslenme ve diyetetik , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Diyetsel Etmenler, Tip 2 Diyabet ve İnflamasyon TUBA YALÇIN,NESLİŞAH RAKICIOĞLU , Yayın Yeri:Sakarya Tıp Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
The effects of meal glycemic load on blood glucose levels of adults with different body mass indexes TUBA YALÇIN,Ayhan Al,NESLİŞAH RAKICIOĞLU , Yayın Yeri:Indian Journal of Endocrinology and Metabolism , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/2230-8210.195995
Yetişkin bireylerde plazma serbest yağ asidi düzeyleri yaşlanmanın etkisi BURCU AKSOY,NESLİŞAH RAKICIOĞLU,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,FATMA GÜLHAN SAMUR,EMİNE YILDIZ,PELİN BİLGİÇ,DERYA DİKMEN,MEHMET FİSUNOĞLU,MEVLÜDE KIZIL,GÜLGÜN ERSOY,NİLGÜN KARAAĞAOĞLU,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL,NESLİ ERSOY,FATMA ILGAZ,FUNDA TAMER,İNCİ TÜRKOĞLU,TUBA YALÇIN , Yayın Yeri:Beslenme ve Diyet Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hastanede yatan hastaların Malnutrisyon durumlarının değerlendirilmesi ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,İNCİ TÜRKOĞLU,TUBA YALÇIN,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,EMİNE YILDIZ , Yayın Yeri:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Biyoaktif Bileşenlerin Prostat Kanserindeki Rolü TUBA YALÇIN,EZGİ BELLİKCİ KOYU , Yayın Yeri:TÜRKİYE KLİNİKLERİ - JOURNAL OF UROLOGY , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜRKİYE ATIF DİZİNİ) Derleme Makale
Dietary total antioxidant capacity and oxidative stress in patients with type-2 diabetes ÖZLEM ÇETİNER,süleyman şendur,TUBA YALÇIN,MİYASE BAYRAKTAR,NESLİŞAH RAKICIOĞLU , Yayın Yeri:Progress in Nutrition , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.23751/pn.v23i2.9695
Anthropometric measurements and serum TNF-�, IL-6 and adiponectin in type 2 diabetes TUBA YALÇIN,SEDA HANİFE OĞUZ BAYKAL,MİYASE BAYRAKTAR,NESLİŞAH RAKICIOĞLU , Yayın Yeri:Diabetology International , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s13340-021-00553-y
Tip 2 Diyabetli Bireylerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları ve Etiket Okuma Alışkanlıklarının Besin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi GAMZE ÇALIK,GÜLŞAH KANER TOHTAK,TUBA YALÇIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Nutrıtıonal status and food ıntake are related to malnutrition rısk and length of stay ın hospıtalızed patıents TUBA YALÇIN,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,İNCİ TÜRKOĞLU,FATMA ILGAZ,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,AYŞEGÜL AKSAN,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,EMİNE YILDIZ,FATMA GÜLHAN SAMUR , Yayın Yeri:Progress in Nutrition , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Population based study of obesity in Turkey: results of the Turkey Nutrition and Health Survey (TNHS)-2010 AYLA GÜLDEN PEKCAN,FATMA GÜLHAN SAMUR,DERYA DİKMEN,MEVLÜDE KIZIL,NESLİŞAH RAKICIOĞLU,EMİNE YILDIZ,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL,GÜLGÜN ERSOY,NİLGÜN KARAAĞAOĞLU,Burcu Aksoy,DAMLA DEDEBAYRAKTAR,FATMA ILGAZ,İNCİ TÜRKOĞLU,PELİN BİLGİÇ,SERAP DEMİR FİLİZ,NESLİ ERSOY,MEHMET FİSUNOĞLU,TUBA YALÇIN,FUNDA TAMER,Yadigar Coşkun,AHMET SİNAN TÜRKYILMAZ,Serdar Güler,Turan Buzgan,HALİT TANJU BESLER , Yayın Yeri:Progress in Nutrition , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.23751/pn.v19i3.5607
Tiroid fonksiyonları ile bazal ve dinlenme durumundaki metabolik hız arasındaki ilişki TUBA YALÇIN,HALİT TANJU BESLER , Yayın Yeri:Beslenme ve Diyet Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Hastanede Yatan Yetişkin Hastalarda Malnütrisyon Prevalansı Dört Farklı Beslenme Tarama Aracının Karşılaştırılması İNCİ TÜRKOĞLU,FATMA ILGAZ,TUBA YALÇIN,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,AYŞEGÜL AKSAN,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,EMİNE YILDIZ,FATMA GÜLHAN SAMUR , Yayın Yeri:Beslenme ve Diyet Dergisi , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Plasental hormonların maternal metabolizma ve fetal büyüme üzerine etkisi TUBA YALÇIN,HALİT TANJU BESLER , Yayın Yeri:Beslenme ve Diyet Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Comparison of Four Nutritional Screening Tools to Assess Malnutrition Risk in Hospitalized Adult Patients İNCİ TÜRKOĞLU,FATMA ILGAZ,AYŞEGÜL AKSAN,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,TUBA YALÇIN,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,EMİNE YILDIZ,FATMA GÜLHAN SAMUR (05.09.2015 -08.09.2015 ) , Yayın Yeri:The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism Congress , 2015Uluslararası Özet bildiri
EVALUATION OF THE DIETARY HABITS OF CANCER PATIENTS TUBA YALÇIN,AHMET AK,ELİF TOPAL,DERYA DİKMEN,MERAL AKSOY (04.04.2012 -08.04.2012 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2012Uluslararası Özet bildiri
Tip 2 Diyabetli Bireylerde Fruktoz Tüketiminin Antropometrik Ölçümler İle İlişkisinin Değerlendirilmesi GÜLŞAH KANER TOHTAK,ÇAĞLA AYER,TUBA YALÇIN,BUSE BAKIR,aysu altar (01.06.2021 -05.06.2021 ) , Yayın Yeri:57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi. , 2021Ulusal Özet bildiri
does adherence to mediterrenean diet affect anthropometric measurements in university students GÖZDE EDE,İNCİ TÜRKOĞLU,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,TUBA YALÇIN,FATMA ILGAZ,AYŞEGÜL AKSAN,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,KÜBRA TEL ADIGÜZEL,ARZU KABASAKAL,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,EMİNE YILDIZ,FATMA GÜLHAN SAMUR (09.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:39th espen congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE RELATION BETWEEN DAIRY CONSUMPTION ANDPLASMA CONCENTRATIONS OF BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS BURCU AKSOY,PELİN BİLGİÇ,DERYA DİKMEN,GÜLGÜN ERSOY,MEHMET FİSUNOĞLU,MEVLÜDE KIZIL,NİLGÜN KARAAĞAOĞLU,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL,FATMA GÜLHAN SAMUR,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,AYLA GÜLDEN PEKCAN,NESLİŞAH RAKICIOĞLU,EMİNE YILDIZ,FATMA ILGAZ,SERAP DEMİR FİLİZ,NESLİ ERSOY,FUNDA TAMER,İNCİ TÜRKOĞLU,TUBA YALÇIN (07.09.2016 -10.09.2016 ) , Yayın Yeri:17th INTERNATIONAL CONGRESS OF DIETETIC , 2016Uluslararası Özet bildiri
Süt ve süt ürünleri ile diyabet ilişkisi Poster sunumu TUBA YALÇIN,CANSU ÇETİN,SERAP DEMİR FİLİZ,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR (18.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu , 2016Ulusal Özet bildiri
Üniversite Sınav Kaygısının Adölesanların Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,TUBA YALÇIN,NURAY ÇANGA,İNCİ TÜRKOĞLU,ESRA BAŞ,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL (02.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2014Uluslararası Özet bildiri
Geç Adölesan Dönemdeki Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirmesi TUBA YALÇIN,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,NURAY ÇANGA,ESRA BAŞ,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL (02.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2014Uluslararası Özet bildiri
Süt ve süt ürünleri tüketimimnin akciğer kanseri gelişim riski ve mortalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi CANSU ÇETİN,SERAP DEMİR FİLİZ,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,TUBA YALÇIN (18.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu , 2016Ulusal Özet bildiri
Sınav Dönemlerinin Adölesanların Besin Tercihleri ve Ağırlık Değişimlerine Etkileri NURAY ÇANGA,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,TUBA YALÇIN,ESRA BAŞ,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL (02.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2014Uluslararası Özet bildiri
PROTEIN INTAKE AND DIETARY PROTEIN QUALITY OF ADULTS URBAN AND RURAL DISPARITY IN TURKEY BURCU AKSOY,DERYA DİKMEN,PELİN BİLGİÇ,GÜLGÜN ERSOY,MEHMET FİSUNOĞLU,MEVLÜDE KIZIL,NİLGÜN KARAAĞAOĞLU,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL,FATMA GÜLHAN SAMUR,HÜLYA GÖKMEN ÖZEL,AYLA GÜLDEN PEKCAN,NESLİŞAH RAKICIOĞLU,EMİNE YILDIZ,FATMA ILGAZ,SERAP DEMİR FİLİZ,NESLİ ERSOY,DAMLA DEDEBAYRAKTAR,FUNDA TAMER,İNCİ TÜRKOĞLU,TUBA YALÇIN (07.09.2016 -10.09.2016 ) , Yayın Yeri:17TthINTERNATIONAL CONGRESS OF DIETETICS , 2016Uluslararası Özet bildiri
0 2 Yaş Arası Çocukların Beslenme Durumu ve Annenin Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma İNCİ TÜRKOĞLU,TUBA YALÇIN,ARMAĞAN AYTUĞ YÜRÜK,BAŞAK KEFELİ,SEYİT MEHMET MERCANLIGİL (02.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2014Uluslararası Özet bildiri
Süt ve süt ürünleri tüketimi ile kolorektal kanser riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,TUBA YALÇIN,CANSU ÇETİN,SERAP DEMİR FİLİZ (18.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu , 2016Ulusal Özet bildiri
Farklı hayvan sütlerinin enerji ve besin ögelerinin karşılaştırılması SERAP DEMİR FİLİZ,AYLİN AÇIKGÖZ PINAR,TUBA YALÇIN,CANSU ÇETİN (18.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu , 2016Ulusal Özet bildiri
DETERMINATION OF THE BODY IMAGE AND AWARENESS OF FOOD CONSUMPTION IN WOMEN WITH DIFFERENT AGE GROUPS TUBA YALÇIN,NESLİ ERSOY,CEREN GEZER,BAHAR ACET,BİLGE YILDIRIM,KÜBRA ESİN,NESLİŞAH RAKICIOĞLU (04.04.2012 -08.04.2012 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2012Uluslararası Özet bildiri
THE EVALUATION OF MEAL SKIPPING, BREAKFAST HABITS AND NUTRIENT INTAKES IN ADULTSWITH DIFFERENT BODY MASS INDEXES TUBA YALÇIN,Ayhan Al,NESLİŞAH RAKICIOĞLU (05.10.2017 -07.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi_Gastrointestinal Hastalıklar , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms