İLKNUR YEŞİLÇINAR
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar İlknur Yesilcinar
E-Posta ilknur.yesilcinar@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası 280621
Atıf Dağılımları

COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi

GÜLŞEN IŞIK İLKNUR YEŞİLÇINAR SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN SİMGE EVRENOL ÖÇAL NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİKoronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) tüm popülasyonu etkilediği gibi gebeleri ve postpartum dönemde olan kadınları da etkilemektedir. COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında birçok ulusal ve uluslararası birlik tarafından, gebeler ve postpartum dönemde olan kadınlar için, enfeksiyondan korunma, bulaşı önleme, enfekte bireylerin bakım hizmetlerinden faydalanması ve tedavi edilme standartlarını belirlemek amacıyla rehberler yayınlanmaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında, bu güncel rehberlerden faydalanarak bakımı organize etmek ve COVID-19 enf ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi92 Görüntülenme

Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

İLKNUR YEŞİLÇINARAmaç: Bu çalışmada erkeklerin aile planlaması yöntemlerine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Ankara’da bir eğitim araştırma hastanesine başvuran 187 katılımcı ile yapılmıştır. Araştırma verileri “Tanıtım Formu” ve “Aile Planlaması Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann- Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p ...Daha fazlası Makale2022İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi10 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik

SİMGE EVRENOL ÖÇAL SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN İLKNUR YEŞİLÇINAR GÜLŞEN IŞIK NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİÜreme sağlığında önemli bir yere sahip olan infertilite ve yardımcı üreme teknikleri yeni koronavirüs pandemisinden etkilenebilecek bir alandır. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler yardımcı üreme tekniklerini de kapsamaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bazı öneriler yayınlanmıştır. İnfertil hastalara yönelik bu öneriler tedavi programlarının ertelenmesini, COVID-19 semptomu gösteren hastaların yönetimini, doğurganlığın korunmasına yönelik girişimlerin düzenlenmesini, olası emosyonel etkinin az ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi118 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2013 - 2018
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ (DR)
2011 - 2013
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
2005 - 2009
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK PR. (KIZ)
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
The impact of pregnant women's health literacy on their health-promoting lifestyle and teratogenic risk perception EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Rüveyda Geriş,ŞEYMA İNCİSER PAŞALAK,MEMNUN SEVEN , Yayın Yeri:Health Care for Women International , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/07399332.2020.1797036
Interventions aiming to improve informed decision on prenatal screening and testing: A scoping review of the literature İLKNUR YEŞİLÇINAR,MEMNUN SEVEN,ŞEYMA İNCİSER PAŞALAK,GÜLTEN GÜVENÇ , Yayın Yeri:Journal of Genetic Counseling , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Derleme Makale https://dx.doi.org/10.1002/jgc4.1437
Ülkemizin Güneydoğusunda Yaşayan Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Algılanan Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma İLKNUR YEŞİLÇINAR,EDA ŞAHİN,Nergiz ÖZÇAM , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, CINAHL, Index Copernicus Internat...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/nurses.2020-80600
Gebelerin oral glikoz tolerans testine ilişkin farkındalıkları ve medyanın test yaptırma tercihlerine etkisi Awareness of pregnant women about glucose tolerance test and the effect of media on test preferences ACAVUT GAMZE,İLKNUR YEŞİLÇINAR,MELTEM UĞURLU,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türki...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.52880/sagakaderg.878436
Ebelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Rüveyda Geriş,GamzeNur ÇUKURLU , Yayın Yeri:NWSA Life Sciences , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESJIndex, Google Scholar, CrossRef,) Özgün Makale
COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme TekniklerininYönetimi ve Hemşirelik SİMGE EVRENOL ÖÇAL,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Doğum yapan kadınların obstrüktif defekasyon sendromu ve konstipasyon açısından değerlendirilmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,MUSTAFA ULUBAY , Yayın Yeri:Cukurova Medical Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17826/cumj.683326
Determination of Relationship Between Moral Sensitivity, Job Motivation and Hopelessness in Intensive Care Nurses İLKNUR YEŞİLÇINAR,DERYA YANIK,EDA ŞAHİN,Remziye TARHAN , Yayın Yeri:Journal of Contemporary Medicine , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, Google Scholar, Crossref, SOBIAD, ...) Özgün Makale
Adaptation of the Decisional Conflict Scale and Sure Tool into Turkish Society İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ , Yayın Yeri:Journal of Education and Research in Nursing , 2019Ulusal Hakemli Alan endeksleri (CINAHL, TR dizin) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2019.087
Perinatal Kayıp Yaşayan Kadına Yönelik Roy Uyum Modeline GöreHazırlanan Hemşirelik Bakım Planı İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,EDA ŞAHİN , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini’nde (Diğer İndeksler...) Vaka Takdimi
Eight-Step Concept Analysis: Spirituality in Nursing İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,EMİNE İYİGÜN,SEVİNÇ TAŞTAN , Yayın Yeri:International Journal for Human Caring , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, CINAHL, British Nursing Index) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.20467/1091-5710.22.2.34
Postpartum Plasmapheresis Treatment in a Severe Liver Enzyme Disorder: Letter to Editor MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Özge ŞEHİRLİ KINCI,RAMAZAN ERDA PAY,Bora COŞKUN,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:Journal of Clinical Obstetrics Gynecology , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost, TR DİZİN, ULAKBİM) Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.5336/jcog.2018-63328
Letter to the Editor regarding “The impacts of placental localization and fetal sex on the estimation of fetal weight” MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Özge ŞEHİRLİ KINCI,RAMAZAN ERDA PAY,Bora COŞKUN,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:Perinatal Journal , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Dizini, EBSCOhost, E...) Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.2399/prn.18.0261003
Postpartum Plasmapheresis Treatment in a Severe Liver Enzyme Disorder MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,ÖZGE ŞEHİRLİ KINCI,RAMAZAN ERDA PAY,BORA ÇOŞKUN,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:Journal of Clinical Obstetrics Gynecology , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (İNDEX COPERNİCUS) Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.5336/jcog.2018-63328
The identification of the relationship between the perceived social support, fatigue levels and maternal attachment during the postpartum period İLKNUR YEŞİLÇINAR,TÜLAY YAVAN,KAZIM EMRE KARAŞAHİN,MÜFİT CEMAL YENEN , Yayın Yeri:JOURNAL OF MATERNAL-FETAL NEONATAL MEDICINE , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14767058.2016.1209649
The Role of Cultural Factors in Mammography Screening: Systematic Review. ŞEYMA ZEHRA ALTUNKÜREK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,HATİCE BEBİŞ,TÜLAY YAVAN , Yayın Yeri:Proceedings of the 20 World Congress on Controversıes in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI) , 2014Uluslararası Hakemli SCI Derleme Makale https://dx.doi.org/10.12894/COGI/201412/06
Anxiety, depression, and knowledge level in postpartum women during the COVID-19 pandemic GÜLTEN GÜVENÇ,İLKNUR YEŞİLÇINAR,FULDEN ÖZKEÇECİ,EMİNE ÖKSÜZ,Coşkun Fırat Özkeçeci,DİLEK KONUKBAY,GÜLŞAH KÖK,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/ppc.12711
Counselling and education for prenatal screening and diagnostic tests for pregnant women: Randomized controlled trial İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/ijn.13000
Physical Symptom Severity of Women in the Early Postpartum Period MELTEM UĞURLU,ACAVUT GAMZE,İLKNUR YEŞİLÇINAR,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:Bezmialem Science , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI, TUBITAK ULAKBIM TR Index, EBSCO, I...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14235/bas.galenos.2020.5144
Postpartum Dönemdeki Kadınların Sağlık Okuryazarlığı ile Geleneksel Uygulamalara Başvurmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,EDA ŞAHİN,Dilan MERCAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus International) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.865926
COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan sosyal izolasyonun hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkileri: Niteliksel araştırma DERYA YANIK,İLKNUR YEŞİLÇINAR , Yayın Yeri:Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini, Araştırmax, Sobiad,...) Özgün Makale
COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi GÜLŞEN IŞIK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,SİMGE EVRENOL ÖÇAL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
The Opinions and Thoughts of the Women who had UndergoneHysterosalpingography for the First Time: A Qualitative Study MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,Özge ŞEHİRLİ KINCI,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ,EBSCOhost, Google Scholar, Open J-G...) Özgün Makale
Hemşirelikte Enformasyon: Kavram Analizi Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEVİNÇ TAŞTAN,EMİNE İYİGÜN , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türkiye Atıf Dizini (Diğer İndeksler), S...) Özgün Makale
RELATIONSHIP BETWEEN HOPELESSNESS AND SELF-ESTEEM OF PREGNANT WOMEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY IN SOUTH-EASTERN TURKEY İLKNUR YEŞİLÇINAR,DERYA YANIK,ŞAHİDE AKBULUT , Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 2020Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Y önelik Tutumlarının Belirlenmesi EDA ŞAHİN,TÜLAY YAVAN,MERVE DEMİRHAN,Merve Aydın,İLKNUR YEŞİLÇINAR , Yayın Yeri:Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
COVID-19 Pandemisinde Doğumun İntrapartum ve Postpartum Yönetimi İLKNUR YEŞİLÇINAR,MEHMET FERDİ KINCI , Yayın Yeri:Ege Klinikleri Tıp Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
ATTITUDES OF MIDWIFERY STUDENTS’ TOWARDS VIOLENCE AGAINST WOMEN AND AFFECTING FACTORS EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Rüveyda Geriş , Yayın Yeri:NWSA Life Sciences , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESJIndex, Google Scholar, CrossRef, Base...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.4.4B0028
The opinions and thoughts of women who underwent hysterosalpingography for the first time: Letter to the editor MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,gamze acavut,KAZIM EMRE KARAŞAHİN , Yayın Yeri:Journal of the Turkish-German Gynecological Association , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCİ) Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.4274/jtgga.2018.0047
The Difficulties Experienced by Medical Faculty Intern Students in Practice Due to COVID- 19 Pandemic: A Qualitative Study ŞEBNEM ALANYA TOSUN,EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR (15.01.2021 ) , Yayın Yeri:COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış KongresiUlusal Tam metin bildiri
Opinions and thoughts of the first timepatients with hysterosalpingography(HSG): A qualitative study MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,gamze acavut,KAZIM EMRE KARAŞAHİN (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Gebelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Ve Sağlık Okuryazarlığının Teratojenik Risk Algısına Etkisi EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,RÜVEYDA GERİŞ,ŞEYMA İNCİSER PAŞALAK,MEMNUN SEVEN (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri , 2018Uluslararası Özet bildiri
Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerine Bakış Açılarının ve Deneyimlerinin Belirlenmesi: Sistematik Derleme İLKNUR YEŞİLÇINAR,TÜLAY YAVAN (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Ebelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,geriş rüveyda,ÇUKURLU GAMZE NUR (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Test/Retest Reliability of a Turkish Version of the Genetics and Genomics in Nursing Practice Survey (GGNPS) İLKNUR YEŞİLÇINAR,MEMNUN SEVEN,EDA ŞAHİN,KATHLEEN CALZONE (13.11.2020 -15.11.2020 ) , Yayın Yeri:2020 ISONG World Congress International Society of Nurses in Genetics , 2020Uluslararası Özet bildiri
GÖÇ EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ DERYA YANIK,ŞAHİDE AKBULUT,İLKNUR YEŞİLÇINAR (04.10.2018 -05.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kadına Yönelik Eş Şiddetinin Bir Örneği ve Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu İLKNUR YEŞİLÇINAR,EDA ŞAHİN (21.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Perinatal Kayıp Yaşayan Kadının Roy Uyum Modeline Göre İncelemesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,GÜLTEN GÜVENÇ,AYŞE KILIÇ UÇAR (11.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:Gülhane 1. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Hemşirelerin Bakım Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımındaki Engeller ACAVUT GAMZE,İLKNUR YEŞİLÇINAR,MELTEM UĞURLU (11.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Kavram Analizi: Enformasyon Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEVİNÇ TAŞTAN,EMİNE İYİGÜN (22.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Sezaryenle Doğum Yapan Kadınların Taburculuk Sonrası Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,AYFER ÜSTÜNSÖZ (04.05.2016 -06.05.2016 ) , Yayın Yeri:2. Ulusal Ege Gebelik ve Doğum Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Gebelerin Glikoz Yükleme Testine İlişkin Farkındalıkları ve Medyanın Test Yaptırma Tercihlerine Etkisi Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,MELTEM UĞURLU (06.11.2019 -09.11.2019 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal 4. Uluslararası Ebelik Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Sigara İçen Üniversite Öğrencilerinin Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,DERYA YANIK,ŞAHİDE AKBULUT,ABDULKADİR LEVENT (02.05.2019 -03.05.2019 ) , Yayın Yeri:1. Uluslarası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Doğum Yapan Kadınların Yenidoğan Fenilketonüri Taramasına Yönelik Bilgi Durumları ve Test Sırasında Yaşadıkları Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi MELTEM UĞURLU,İLKNUR YEŞİLÇINAR,ACAVUT GAMZE,KAZIM EMRE KARAŞAHİN (02.05.2019 -03.05.2019 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Perinatal Kayıpta Bağlanma Kavramı: Kavram Analizi İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,GÜLTEN GÜVENÇ,EDA ŞAHİN (05.11.2017 -08.11.2017 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
The Identification of The Relationship Between The Perceived Social Support of The Females with Fatigue Levels and Maternal Attachment During The Postpartum Period İLKNUR YEŞİLÇINAR,TÜLAY YAVAN (24.10.2013 -27.10.2013 ) , Yayın Yeri:The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI) , 2013Uluslararası Özet bildiri
Üriner İnkontinansı Olan Gebelerin Gebelik Deneyimlerinin İncelenmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,EDA ŞAHİN,BÜŞRA KUŞKANADI (02.05.2019 -03.05.2019 ) , Yayın Yeri:1. uluslarası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Gebelerin Sağlık Uygulamaları ile Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi GAMZE ACAVUT,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslar arası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Adölesan Dönem Over Kanseri Olgusu: Watson’un İnsan Bakım Modeline Göre Hemşirelik Bakımı Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ,GÜLŞAH KÖK (11.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:Gülhane 1. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Pospartum Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Fiziksel Semptom Şiddetlerinin Belirlenmesi MELTEM UĞURLU,Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,KAZIM EMRE KARAŞAHİN (14.03.2018 -18.03.2018 ) , Yayın Yeri:ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Jinekolojik Kanserlerin ve Kanser İlişkili Tedavilerin Kadın Yaşamına Etkileri ACAVUT GAMZE,İLKNUR YEŞİLÇINAR,MELTEM UĞURLU,Yalçınkaya Gözde (12.12.2018 -16.12.2018 ) , Yayın Yeri:I.Ankara Onkoloji Hemşireliği Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Robotik Cerrahide Docking ve Olası Komplikasyonların Önlenmesi MUSTAFA ULUBAY,İLKNUR YEŞİLÇINAR,EMİN İNCE,VEDAT YILDIRIM,MÜFİT CEMAL YENEN (11.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:Gülhane 1. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
The Role of Cultural Factors in Mammography Screening: Systematic Review ŞEYMA ZEHRA ALTUNKÜREK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,HATİCE BEBİŞ,TÜLAY YAVAN (04.12.2014 -07.12.2014 ) , Yayın Yeri:20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecologyİnfertility , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Hemşirelik Yaklaşımları Gamze Acavut,GÜLTEN GÜVENÇ,İLKNUR YEŞİLÇINAR (05.11.2017 -08.11.2017 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
GÖÇ EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLERİNİN VE CİNSİYET ROLLERİNİN MELEİS’İN GEÇİŞ TEORİSİNE GÖRE İNCELENMESİ DERYA YANIK,ŞAHİDE AKBULUT,İLKNUR YEŞİLÇINAR (04.10.2018 -05.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlk Defa Histerosalpingografi (HSG) Yapılacak Olan Hastaların Görüş ve Düşünceleri : Niteliksel Bir Çalışma MEHMET FERDİ KINCI,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,KAZIM EMRE KARAŞAHİN (22.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin Bakım Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımındaki Engeller Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,MELTEM UĞURLU (11.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:Gülhane 1. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Gebelikte Prenatal Bağlanma ve Algılanan Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,EDA ŞAHİN,NERGİZ ÖZÇAM (02.05.2019 -03.05.2019 ) , Yayın Yeri:1. Uluslarası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Spinal Kord Yaralanması Olan Kadının Jinekolojik Muayene ve Servikal Kanser Taramasına Katılım Durumu TÜLAY YAVAN,İLKNUR YEŞİLÇINAR (29.04.2016 -29.04.2016 ) , Yayın Yeri:I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu , 2016Ulusal Özet bildiri
Assesment of Marital Adjustment and Social Support Perceptions of Pregnant Women with Hyperemesis Gravidarum: A Case-Control Study GÖNÜL KURT,SEMRA AÇIKSÖZ,İLKNUR YEŞİLÇINAR (24.10.2013 -27.10.2013 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecologyİnfertility (COGI) , 2013Uluslararası Özet bildiri
Spiritualty: Concept Analysis İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,EMİNE İYİGÜN,SEVİNÇ TAŞTAN (10.06.2017 -11.06.2017 ) , Yayın Yeri:18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM) , 2017Uluslararası Özet bildiri
Knowledge Level of Palliative Care and Perinatal Palliative Care of Midwifery Students EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,Rüveyda Geriş,MEMNUN SEVEN (21.11.2018 -21.11.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslarası 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Yoğun Bakım Hemşirelerinde Ahlaki Duyarlılık, İş Motivasyonu ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,DERYA YANIK,EDA ŞAHİN,Remziye Tarhan (02.05.2019 -03.05.2019 ) , Yayın Yeri:1. Uluslarası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Doğum Ağrısını Gidermede Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler ve Kanıt Düzeylerinin İncelenmesi İLKNUR YEŞİLÇINAR,Gamze Acavut,TÜLAY YAVAN (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Prenatal Genetic Screening and Diagnosis: Counselling and Importance İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ (11.05.2018 -14.05.2018 ) , Yayın Yeri:23rd Balkan Military Medical Committee Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
Using Simulation in Obstetric Education MELTEM UĞURLU,GAMZE ACAVUT,GÖNÜL KURT,İLKNUR YEŞİLÇINAR (04.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Gebelerin Glikoz Yükleme Testine İlişkin Farkındalıkları ve Medyanın Test Yaptırma Tercihlerine Etkisi ACAVUT GAMZE,İLKNUR YEŞİLÇINAR,MELTEM UĞURLU (06.11.2019 -09.11.2019 ) , Yayın Yeri:4.Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Genetik, Etik ve Hemşirelik Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Gebelerin Sağlık Uygulamaları ile Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi Gamze Acavut,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ (22.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Geleneksel Karar Vermede Çatışma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLTEN GÜVENÇ,UĞUR KESKİN (05.11.2017 -08.11.2017 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Kadın Sağlığını İlgilendiren Taramalar ve Hemşirenin Rolü EDA ŞAHİN,İLKNUR YEŞİLÇINAR (08.03.2018 -09.03.2018 ) , Yayın Yeri:II. Ulusal Kadın Sempozyumu , 2018Ulusal Özet bildiri
Sağlık Okuryazarlığı İle Doğum Sonrasında Geleneksel Uygulamalara Başvurmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İLKNUR YEŞİLÇINAR,EDA ŞAHİN,DİLAN MERCEN (02.05.2019 -03.05.2019 ) , Yayın Yeri:1. uluslarası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Postpartum Donemdeki Kadınların Yaşadıkları Fiziksel Semptom Şiddetlerinin Belirlenmesi MELTEM UĞURLU,ACAVUT GAMZE,İLKNUR YEŞİLÇINAR,KAZIM EMRE KARAŞAHİN (14.03.2018 -18.03.2018 ) , Yayın Yeri:6.Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms