ZEHRA NURAY NİŞANCI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta zehranuray.nisanci@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 123860
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1989 - 1992
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR)
1988 - 1989
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)
1982 - 1986
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1995
YARDIMCI DOÇENT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1988
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
23.01.2017 - 23.10.2017 Yöneticilerin İşe Angaje Olma Ve İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İzmir Kamu Hastaneleri ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
14.07.2014 - 14.10.2015 Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme Metodolojisi Geliştirme Projesi 112 İzmir Ambulans Servisi ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ-YAŞAM DENGESİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ZEHRA NURAY NİŞANCI,Gizem ÖDEMİŞ , Yayın Yeri:Journal of Business Innovation and Governance , 2022Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Copernicus, DRJI, RootIndexing, Research...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.54472/jobig.1109652
COVID-19 DÖNEMİ UZAKTAN ÇALIŞMANIN İŞ VE ÖZEL YAŞAMA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ZEHRA NURAY NİŞANCI,Aslı Usta , Yayın Yeri:Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBİAD, ASOS, OJOP, ACARINDEX) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18221/bujss.1003068
ANALYTICAL HIERARCH PROCESS BASED TEMPORARY SHELTER SITE SELECTION FOR POST-DISASTER EMERGENCY SITUATIONS/ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNE DAYALI AFET SONRASI ACİL DURUMLAR İÇİN GEÇİCİ BARINMA ALANI SEÇİMİ Muhammed Enes Akpınar,ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.46928/iticusbe.882493
Entrepreneurship as a social and economic activity in the islamic economy: a descriptive analysis Ümit Deniz İlhan,ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:Bilimname , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://doi.org/10.28949/bilimname.704704
ISPARTA İLİ YENİŞARBADEMLİ İLÇESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,Ayşe Tatkan , Yayın Yeri:Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ, Index Copernicus, CiteFactor, DRJI...) Özgün Makale https://doi.org/10.30625/ijctr.662142
Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamalarının İş Güvenliği Kültürüne Etkisi ZEHRA NURAY NİŞANCI,DEMİRÖREN JÜLİDE , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.19168/jyasar.653821
HİZMET İNOVASYONU, BİLGİ PAYLAŞIMI VE İŞGÖRENTATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ÇAĞRI MERKEZİÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,BAKKAL Emine Özge , Yayın Yeri:İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.46928/iticusbe.760495
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ KAPSAMINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ ARACILIĞIYLA PERSONEL SINIFLANDIRMA ZEHRA NURAY NİŞANCI,HURİYE AKPINAR , Yayın Yeri:IJMA , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Copernicus, gogle scholar, DRJI, CiteFac...) Özgün Makale https://doi.org/10.29064/ijma.526899
ÖRGÜTSEL İKLİM-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIKSEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ZEHRA NURAY NİŞANCI,Müberra Erdoğan , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Social Science Research Network(SSRN),Sc...) Özgün Makale http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1710
GÖÇMENLİK, GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK VE GÖÇMEN TÜRK GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ZEHRA NURAY NİŞANCI,ABDULLAH OĞRAK,AYŞE AYVAZOĞLU , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Social Science Research Network(SSRN),Sc...) Özgün Makale http://www.jshsr.org/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi48
MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,MUHAMMED İŞKARA , Yayın Yeri:MUFİDER , 2018Ulusal Hakemli Diğer endeksler (DOAJ, Open Access, iThentic) Özgün Makale
Dışarıda Yemek Yeme Davranışının Nedenlerini Belirlemeye Yönelik İzmir İlinde Bir Araştırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,Yusufcan Özdoğan,FİLİZ EREN BÖLÜKTEPE , Yayın Yeri:İzmir katip çelebi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
A RESEARCH TOWARDS DETERMINING THE ECOTOURISMAND ECO-ENTREPRENEURSHIP POTENTIAL OFNAZARKÖY ZEHRA NURAY NİŞANCI,HELİN ASLIHAN HAZNEDAR , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI, DOAJ, EBSCO Publishing, Google Sc...) Özgün Makale
Bilgi Teknolojilerinin Kalite Kapsamında İşletme İmajına Etkileri Reklamcılık Sektörü Örneği ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SOBİAD, EBSCO, MLA, ASOS, TEİ, ARASTIRMA...) Özgün Makale
Farklılıklar Kapsamında Davranış Tarzları ve Bireysel Performans Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi ZEHRA NURAY NİŞANCI,EVRİM MAYATÜRK AKYOL,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:M A N İ S A C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü LT E S İ D E R G İ S İ , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPERNICUS, ...) Özgün Makale
LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME İLİŞKİN DAVRANIŞLARIKAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI BEYAZ ve MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,EVRİM MAYATÜRK AKYOL,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:ASOS JOURNAL , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SOBİAD, CiteFactor, Index Copernicus, Ac...) Özgün Makale
AN ASSESSMENT OF HIGH LEVEL MANAGERS EXPERIENCE SPANS IN TERMS OF BASIC SECTORS AND DEMOGRAPHICS THE CASE OF USA ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (crossref, CİTEDBY, CiteFactor, BIBLIO, ...) Özgün Makale
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:Yönetim Bilimleri Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, CSA ILLIMUNA, TUBİTAK ULAKBİM, A...) Özgün Makale
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Kamu Hastanesi Örneği LEVENT BEKİR KIDAK,ZEHRA NURAY NİŞANCI,SERHAT BURMAOĞLU , Yayın Yeri:MANİSA CELAL BAYAR İİBF YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPRNICUS, P...) Özgün Makale
AMERİKA DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİGİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİKAPSAMINDA ALGILARI PITTSBURGH GIDASEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ZEHRA NURAY NİŞANCI,ABDULLAH OĞRAK,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:KASTAMONU İİBF DERGİSİ , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, Arastirmax, EBSCO) Özgün Makale
GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE PİTTSBURGH DAKI TÜRK GİRİŞİMCİLER ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiGirişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ulrichsweb, DRJI, OAJI, GIF, Research Bi...) Özgün Makale
MOBBİNG, ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL SİNİZMİLİŞKİSİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA FARUK KALAY,ABDULLAH OĞRAK,ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebsco, ASOS ve ARAŞTIRMAX) Özgün Makale
TAKIM ÇALIŞMALARINDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ DAVRANIŞLARI VE MOTİVASYON KOZMETİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM1 EVRİM MAYATÜRK AKYOL,ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ASOS index) Özgün Makale
TOPLUMSAL KÜLTÜR ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ VE YÖNETİM ÜZERİNE YANSIMALARI ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ SOSYAL BİLİMLER , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar, Free Journals Act) Özgün Makale
ÖRGÜT GELİŞTİRME SÜRECİ İÇERİSİNDE BAŞARI DEĞERLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİR ÇEVRE FAKTÖRÜ OLARAK KÜLTÜRÜN BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1993Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
YÖNETİCİ VE KARAR ALMA ZEHRA NURAY NİŞANCI , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1992Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME YÖNELİK DAVRANIŞ TARZIKAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI BEYAZVE MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,EVRİM MAYATÜRK AKYOL,NEZİH METİN ÖZMUTAF (07.11.2014 -08.11.2014 ) , Yayın Yeri:2.ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Employee Selection For A Bearing Company Using Linear Physical Programming Methodology Muhammed Enes Akpınar,ZEHRA NURAY NİŞANCI (10.06.2021 ) , Yayın Yeri:20. Uluslararası İşletmecilik KongresiUlusal Tam metin bildiri
YENİ KORONAVİRÜSÜN (COVID-19’UN) EKONOMİYE ETKİLERİ Özge Elmas GÜNAYDIN,ZEHRA NURAY NİŞANCI (12.06.2020 -14.06.2020 ) , Yayın Yeri:International Conference of COVID-19 (CONCOVID) , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Beş Büyük Kişilik Modeli Kapsamında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Aracılığıyla Personel Sınıflandırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,HURİYE AKPINAR (23.11.2018 -25.11.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018 , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İslâm Ekonomisinde Sosyal Ve İktisadi Bir Faaliyet Olarak Girişimcilik Ümit Deniz İlhan,ZEHRA NURAY NİŞANCI (15.02.2020 -16.02.2020 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Muhasebe Çalışanlarında İş Motivasyonu Ve Zaman Kaybına Yönelik İlişkisellik: Cinsiyetler Arası Farklılıklar, ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF (04.10.2018 -05.10.2018 ) , Yayın Yeri:2.Uluslararası Kadın Konferansı, , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Psikolojik Sermayenin İşe Angaje Olma ve Örgütsel DestekÜzerindeki Etkisi ZEHRA NURAY NİŞANCI,ARİF DAMAR,AYSEL GÜNEY,Damla Su KARA (04.09.2019 -06.09.2019 ) , Yayın Yeri:Business and Organization Research Izmir(International Conference) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Akşehir’in Ekoturizm Potansiyelini ve SWOT Analizini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,Meltem TÜRKÜTANIT (19.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:8.Ulusal 4. Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Potansiyel Girişimcilerin Girişimcilik Algıları Üzerine Bir Araştırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,Damla Su KARA (02.05.2019 -04.05.2019 ) , Yayın Yeri:18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
HİZMET İNOVASYONU UYGULAMALARINDA BİLGİ PAYLAŞIMI VE İŞGÖRENTATMİNİ: BİR ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,BAKKAL Emine Özge (23.11.2018 -25.11.2018 ) , Yayın Yeri:10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
DİN GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNDE İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ZEHRA NURAY NİŞANCI (10.09.2022 ) , Yayın Yeri:Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Tam metin bildiri
Rekabet Aracı Olarak Bilgi Teknolojilerinin Yönetim Sürecine Etkileri Van OSB de Bir Araştırma LEVENT B KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,ELİF TÜRKAN ARSLAN,ZEHRA NURAY NİŞANCI (23.05.2014 -24.05.2014 ) , Yayın Yeri:22.ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ , 2014Ulusal Tam metin bildiri
COVID19 SALGINININ ÇALIŞMA HAYATINA VE YÖNETİME ETKİLERİ Cansu CEVİZ DOĞRAR,ZEHRA NURAY NİŞANCI (12.06.2020 -14.06.2020 ) , Yayın Yeri:International Conference of COVID-19 (CONCOVID) , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Girişimciliği Dijital Dönüşümü:Dijital Girişimcilik Ümit Deniz İlhan,ZEHRA NURAY NİŞANCI (15.02.2020 -16.02.2020 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU: KABİN MEMURLARI ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,Duygu ÇABUK (17.04.2017 -20.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Afro - Eurasian Research II , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Dışarıda Yemek Yeme Davranışının Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Örneği ZEHRA NURAY NİŞANCI,Yusufcan Özdoğan,FİLİZ EREN BÖLÜKTEPE (24.03.2018 -25.03.2018 ) , Yayın Yeri:VII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congreess-Tekirdağ , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Örgütsel Bağlılık: X ve Y Kuşağı Arasındaki Farklılıklar ZEHRA NURAY NİŞANCI,Esengül YILDIRIM (22.05.2017 -24.05.2017 ) , Yayın Yeri:International Eurasian Conference on Language Social Sciences , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Ekoturizm Kapsamında Kemalpaşa Nazar Köy ün Ekoturizm Ve Ekogirişimcilik Potansiyelinin Ortaya Konmasına Yönelik Bir Araştırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,Helin Aslıhan DÜZGÜN (12.10.2016 -14.10.2016 ) , Yayın Yeri:2. İnternational Osmaneli Social Sciences Congres , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Kalite Kontrol Çemberleri Bir Başarı Değerleme Yöntemi Olarak Kullanılabilir mi ZEHRA NURAY NİŞANCI (29.05.1995 -31.05.1995 ) , Yayın Yeri:ÜÇÜNCÜ ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ , 1995Ulusal Tam metin bildiri
YENİŞARBADEMLİ’NİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,Ayşe Tatkan (01.11.2019 -03.11.2019 ) , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi 3. Uluslararası EUREFE Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İŞLETMELER VE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA: İZMİR’DE BİR ARAŞTIRMA ZEHRA NURAY NİŞANCI,Mustafa SERT (04.05.2017 -06.05.2017 ) , Yayın Yeri:16.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Kurumsallaşma Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim Kavramlar Arası Farklılıklar ve Biçimselleşme ZEHRA NURAY NİŞANCI,ABDULLAH OĞRAK,AYŞEGÜL KAYA,SADİKE ÖZÇELİK,HELİN ASLIHAN DÜZGÜN (11.06.2015 -13.06.2015 ) , Yayın Yeri:Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Cinsiyet Ayrımcılığının Bireysel İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisine İlişkin Algı Bir Kamu Kurumunda Nicel BirAraştırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,HÜSEYİN DEMİR,ŞADİYE KIRER (01.12.2016 -03.12.2016 ) , Yayın Yeri:10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ , 2016Ulusal Özet bildiri
DAVRANIŞ ODAKLI İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNE ETKİSİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,DEMİRÖREN JÜLİDE (01.11.2019 -03.11.2019 ) , Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI EUREFE KONGRESİ , 2019Uluslararası Özet bildiri
GÖÇMENLİK, GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK VE GÖÇMEN TÜRKGİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ZEHRA NURAY NİŞANCI,ABDULLAH OĞRAK,AYŞE AYVAZOĞLU (02.05.2019 -04.05.2019 ) , Yayın Yeri:18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Dışarıda Yemek Yeme Davranışının Nedenlerini Belirlemeye YönelikBir Araştırma: İzmir İli Örneği ZEHRA NURAY NİŞANCI,FİLİZ EREN BÖLÜKTEPE,Özdoğan Yusufcan (24.03.2018 -25.03.2018 ) , Yayın Yeri:VII. Uluslararası Balkan Ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHCARE MANAGERS’xx WORK ENGAGEMENT AND JOB SATISFACTION LEVELS ZEHRA NURAY NİŞANCI,HÜSEYİN DEMİR,ELİF TÜRKAN ARSLAN,LEVENT BEKİR KIDAK,İPEK CAMUZ BERBER (15.11.2017 -19.11.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES), Atina , 2017Uluslararası Özet bildiri
İSLAMİ GİRİŞİMCİLİK ve MÜSLÜMAN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ZEHRA NURAY NİŞANCI (10.09.2022 -11.09.2022 ) , Yayın Yeri:Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2022Uluslararası Özet bildiri
Bilgi Teknolojilerinin Kalite Kapsamında İşletme İmajına Etkileri Reklamcılık Sektörü Örneği ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF (19.03.2016 -20.03.2016 ) , Yayın Yeri:1. International Management Research Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
TOPLUMSAL KÜLTÜR ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ VE YÖNETİM ÜZERİNE YANSIMALARI ZEHRA NURAY NİŞANCI (18.04.2012 -20.04.2012 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU , 2012Uluslararası Özet bildiri
Covid 19 Sürecinin Sağlık Çalışanlarına Etkisi ve Konuya İlişkin Öneriler ZEHRA NURAY NİŞANCI,Özgül Camgöz (20.11.2021 ) , Yayın Yeri:I.International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political ScienceUlusal Özet bildiri
Psikolojik Sermayenin İşe Angaje Olma ve Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi ZEHRA NURAY NİŞANCI,ARİF DAMAR,AYSEL GÜNEY,Damla Su KARA (04.09.2019 -06.09.2019 ) , Yayın Yeri:Business and Organization Research Izmir(International Conference) , 2019Uluslararası Özet bildiri
Büro Çalışanları Ve Bilgi Teknolojileri: Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında Bir Analiz ZEHRA NURAY NİŞANCI,HÜSEYİN ÇATALER,PINAR MUTLU TURAN (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:7.International Conference On Business Administration , 2018Uluslararası Özet bildiri
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DENEYİM SÜRELERİNİN TEMEL SEKTÖRLER VE DEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ ABD ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF (26.05.2016 -28.05.2016 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
A HOLİSTİCAND SYSTEMATIC PROBLEM DETECTION METHODOLOGY PROJECT 112 IZMIR TURKEY AMBULANCE SERVİCE UNIT CASE LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,M TURAN SOFUOĞLU,ELİF TÜRKAN ARSLAN,ZEHRA NURAY NİŞANCI,ZEYNEP SOFUOĞLU,ESRA DÜNDAR ARAVACIK,AHMET ÖZÇEVİKEL,FİKRİYE ÖZLEM,HÜSEYİN DEMİR (21.04.2015 -24.04.2015 ) , Yayın Yeri:19 th World Congress On Disaster And Emergency Medicine , 2015Uluslararası Özet bildiri
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI KATILIMCILARINA SAĞLADIĞI AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIN İNCELENMESİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,Gülcan Olçum (20.11.2021 ) , Yayın Yeri:I.International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political SciencesUlusal Özet bildiri
ISPARTA İLİ YENİŞARBADEMLİ İLÇESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,Ayşe Tatkan (01.11.2019 -03.11.2019 ) , Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI EUREFE KONGRESİ , 2019Uluslararası Özet bildiri
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİYAKAT İLKESİ: EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,Murat TUNÇER (07.09.2017 -09.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 , 2017Uluslararası Özet bildiri
DİN GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNDE İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ZEHRA NURAY NİŞANCI (10.09.2022 -11.09.2022 ) , Yayın Yeri:Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2022Uluslararası Özet bildiri
Kadın Girişimcilerin İş-Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, ZEHRA NURAY NİŞANCI,GİZEM ÖDEMİŞ (04.05.2018 -06.05.2018 ) , Yayın Yeri:Gap Zirvesi I.Uluslararası Gap İşletme Bilimleri Ve Ekonomi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Mali Müşavirlik Mesleğini Tercihte Etkili Faktörler:İzmir İli Örneği ZEHRA NURAY NİŞANCI,MUHAMMED İŞKARA (26.04.2018 -26.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
THE EFFECTS OF ECONOMIC CRISIS HAPPENED AFTER THE YEAR OF 2000 TO SMES ARESEARCH IN VAN SERVICE SECTOR ABDULLAH OĞRAK,FARUK KALAY,RAMAZAN VEDAT SÖNMEZ,ZEHRA NURAY NİŞANCI (05.02.2015 -07.02.2015 ) , Yayın Yeri:VI. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES , 2015Uluslararası Özet bildiri
Göçmen Girişimcilerin Kişilik Öellikleri Ve Göçmen Girişimcilik Üzerine Algıları ZEHRA NURAY NİŞANCI,GİZEM ÖDEMİŞ,SEVCAN GÜNGÖRDÜ (04.05.2018 -06.05.2018 ) , Yayın Yeri:Gap Zirvesi I.Uluslararası Gap İşletme Bilimleri Ve Ekonomi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Y Kuşağının Otantik ve Bütünleştirici Liderlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ZEHRA NURAY NİŞANCI,Özge Emine KAPLAN (26.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
Bilgi yönetimi stratejilerinin firma performansı üzerine etkileri TRB2 Bölgesi Örneği ZEHRA NURAY NİŞANCI,ABDULLAH OĞRAK,FARUK KALAY (19.03.2016 -20.03.2016 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Yönetim Araştırmaları Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
GİRİŞİMCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA NEDENLERİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ KAPSAMINDA ANALİZİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,MUSTAFA MURAT ÇAKAR (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası Asoscongress , 2018Uluslararası Özet bildiri
COVID-19 DÖNEMİ UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMALARININ İŞ VE ÖZEL YAŞAMA YANSIMALARI ZEHRA NURAY NİŞANCI,Aslı Usta (02.06.2021 ) , Yayın Yeri:Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşüm KonferansıUluslararası Özet bildiri
Takım Çalışmalarında Dönüşümcü Liderlik Özellikleri ve Davranışlarının Takım Üyelerinin Motivasyonu Üzerine Etkileri Ege Bölgesi nde Kozmetik Sektöründe Faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Örneği EVRİM MAYATÜRK AKYOL,ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF (15.11.2013 -16.11.2013 ) , Yayın Yeri:1.Örgütsel Davranış Kongresi, , 2013Ulusal Poster
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms