ŞABAN ÇELİK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/
Varyantlar Saban Celik
E-Posta saban.celik@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2009 - 2013
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR)
2007 - 2009
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE-FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)
2002 - 2007
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
07.11.2019 - 30.11.2021 21st Century Skils: Changing the Approach toTeaching in Higher EducationAvrupa Birliği
Fon : 235304
30.04.2012 - 13.05.2012 The Economics of Sustainable Energy with Clean Energy Point of ViewAvrupa Birliği
Fon : 60000
Do foreign direct investments influence environmental degradation? Evidence from a panel autoregressive distributed lag model approach to low-, lower-middle-, upper-middle-, and high-income countries BURCU BAHÇECİ BAŞKURT,ŞABAN ÇELİK,GÖKHAN BORA AKTAN , Yayın Yeri:Environmental Science and Pollution Research , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s11356-021-17822-7
Firm dynamics and bankruptcy processes: A new theoretical model ŞABAN ÇELİK,BORA AKTAN,BRUCU BURTON , Yayın Yeri:JOURNAL OF FORECASTING , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/for.2826
The interdependence between stock market development and economic growth: a multi-country examination HANA BAWAZİR,MUKESH KUMAR,ŞABAN ÇELİK,KHADIJA ABDULREDHA ABDULLA,GÖKHAN BORA AKTAN , Yayın Yeri:ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18045/zbefri.2020.2.619
The Impact of Credit Ratings on Capital Structure BORA AKTAN,ŞABAN ÇELİK,YOMNA ABDULLA,NASER ALSHAKHOORI , Yayın Yeri:ISRA International Journal of Islamic Finance , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2018-0028
Risk Premium of Islam: Is there an additional charge of Islamic banking services ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:journal of islamic financial studies , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12785/jifs/060201
Efficiency of Participation and Conventional Banks: Evidence from Turkey ŞABAN ÇELİK,ERDEM ÖNCÜ , Yayın Yeri:Journal of Islamic Financial Studies , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO, ECONLIT) Özgün Makale http: //dx.doi.org/10.12785/jifs/050201
Kamu Finansmanı, Finansal Piyasalar ve Kredi Temerrüt Riski: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Uygulaması SEDAT YENİCE,ŞABAN ÇELİK,YASİN ERDEM ÇEVİK , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Impact of A Recent Natural Dısaster on the Japanese Financial Markets: Empirical Evidence BACHAR FAKHRY,BORA AKTAN,OMAR MASOOD,MANUELA TVARONAVICIENE,ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:Journal of Competitiveness , 2018Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.04
Türk Sermaye Piyasasında Kuşaklar ArasındaYatırımcı ve Portföy Farklılıkları AYSEL GÜNDOĞDU,ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:Istanbul Business Research , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/ibr.2018.47.1.0003
Corporate Governance and Performance of the Financial Firms in Bahrain BORA AKTAN,SEREF TUREN,MANUELA Tvaronaviciene,ŞABAN ÇELİK,Hashem Abdullatif Alsadeh , Yayın Yeri:Polish Journal of Management Studies , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17512/pjms.2018.17.1.04
Bütçe Açığının Savunma Harcamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi ŞABAN ÇELİK,ERDEM ÖNCÜ , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi SBE Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Türkiye’de Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Sistematik Bir Tarama ELİF ÇAĞLAN,ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Risk ile Performans İlişkisi ŞABAN ÇELİK,MELAHAT TUĞBA MANAN , Yayın Yeri:Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi ŞABAN ÇELİK,ERDEM ÖNCÜ,SEDAT YENİCE , Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.375
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICT Ülkeleri Panel Nedensellik Analizi ERDEM ÖNCÜ,ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.433192
Linkage Between Company Scores and Stock Returns ŞABAN ÇELİK,BORA AKTAN,MANUELA Tvaronaviciene,PELİN BENGİTÖZ , Yayın Yeri:journal of international studeis , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (scopus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-4/17
Theoretical and Empirical Review of Asset Pricing Models:A Structural Synthesis ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:International Journal of Economics and Financial Issues , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (scopus) Özgün Makale
The Impact of Domestic and Foreign Macroeconomic News on Stock Market Volatility: Istanbul Stock Exchange GÜLÜZAR KURT GÜMÜŞ,YÜLAY YÜCEL,HANİFE DENİZ YURTSEVEN,ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:Boğaziçi Journal-Review of Social, Economic and Administrative Studies , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (scopus) Özgün Makale
A Recent (Partial) Survey on Islamic Finance ŞABAN ÇELİK,İsmail Çağrı Ay , Yayın Yeri:Journal of Islamic Financial Studies , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (econlit) Özgün Makale
Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi ŞABAN ÇELİK,SEDAT YENİCE,OSMAN KÜRŞAT ONAT , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Linkages among Intellectual Capital, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility DOĞAN ALTUNER,ŞABAN ÇELİK,TUNA CAN GÜLEÇ , Yayın Yeri:Corporate Governance -The Internatıonal Journal of Busıness in Socıety , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1108/CG-04-2014-0044
Risk Sermayesi Faaliyetlerinin TMS TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi OSMAN KÜRŞAT ONAT,ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale
TCMB Para Politikası Kararlarındaki Değişimlerin ve TCMB FED ve ECB Sözlü Yönlendirmelerin BIST 100 Oynaklığı üzerindeki Etkisinin Analizi 2002-2014 ŞABAN ÇELİK,DENİZ ERER,ELİF ERER,TUNA CAN GÜLEÇ , Yayın Yeri:Maliye Finans Yazıları , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.33203/mfy.307218
Micro Credit Risk Metrics: A Comprehensive Review ŞABAN ÇELİK , Yayın Yeri:Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://doi.org/10.1002/isaf.1344
Linkages Between Value Based Performance Measurementsand Risk Return Trade Off: Theory and Evidence ŞABAN ÇELİK,BANU ESRA ASLANERTİK , Yayın Yeri:Journal of Economics Finance and Administrative Sciences , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale
The Characteristics of Bank Common Stocks within the Framework of Capital Asset Pricing Model: Evidence From Turkey ŞABAN ÇELİK,BORA AKTAN,PINAR EVRİM MANDACI , Yayın Yeri:Investment Management and Financial Innovations , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (scopus) Özgün Makale
Volatilite Muamması: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Borsa Endeksleri Üzerinde Bir Uygulama MURAT ATİK,YAŞAR KÖSE,BÜLENT YILMAZ,ŞABAN ÇELİK (10.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:22. Finans Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Sermaye Yapısı Kararları ve Temettü Politikalarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İmalat Sanayi Üzerine Uygulama PINAR EVRİM MANDACI,ŞABAN ÇELİK,EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI (12.10.2011 -15.10.2011 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Finans Sempozyumu , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı İlişkisi: Üretim Sektörü Uygulaması ŞABAN ÇELİK,DUYGU KAYA (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:21. Finans Sempozyumu , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Risk Sermayesi Faaliyetlerinin TMS TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi OSMAN KÜRŞAT ONAT,ŞABAN ÇELİK (07.05.2015 -09.05.2015 ) , Yayın Yeri:14. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçümü ve İşletme Boyutlarıyla İlişkisi: Üretim Sektörü Uygulaması ŞABAN ÇELİK,TUNA CAN GÜLEÇ (23.10.2013 -26.10.2013 ) , Yayın Yeri:17. Ulusal Finans Sempozyumu , 2013Ulusal Tam metin bildiri
Risk-Kriz Modeli Geliştirilmesi ve Tahminlenmesi: Türkiye İlaç Sektörü Uygulaması Alev Kumpasoğlu,ŞABAN ÇELİK (10.10.2012 -13.10.2012 ) , Yayın Yeri:16. Ulusal Finans Sempozyumu , 2012Ulusal Tam metin bildiri
The linkages between Value based Performance Measurements and Portfolio Performance Measurements: Theory and Evidence ŞABAN ÇELİK,BANU ESRA ASLANERTİK (16.07.2010 -18.07.2010 ) , Yayın Yeri:EuroConference 2010 , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
TAHVİL PİYASASINDA HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENGİN KÜÇÜKSİLLE,ŞABAN ÇELİK (10.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:22. FİNANS SEMPOZYUMU , 2018Ulusal Tam metin bildiri
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICT ÜLKELERİ PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ ERDEM ÖNCÜ,ŞABAN ÇELİK (26.04.2018 -26.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Ulusal Tam metin bildiri
TCMB Para Politikası Kararlarındaki Değişimlerin ve TCMB FED ve ECB Sözlü Yönlendirmelerin BIST 100 Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Analizi 2002-2014 ŞABAN ÇELİK,DENİZ ERER,ELİF ERER,TUNA CAN GÜLEÇ (15.10.2014 -18.10.2014 ) , Yayın Yeri:18. Ulusal Finans Sempozyumu , 2014Ulusal Tam metin bildiri
The Linkages among Intellectual Capital, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility DOĞAN ALTUNER,ŞABAN ÇELİK,TUNA CAN GÜLEÇ (24.10.2013 -25.10.2013 ) , Yayın Yeri:10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
The Linkages between Characteristics of Investors and Stock Returns: An Empirical Inquiry in Istanbul Stock Exchange ŞABAN ÇELİK,PINAR EVRİM MANDACI,OMAR MASOOD,BORA AKTAN (22.10.2009 -25.10.2009 ) , Yayın Yeri:International Conference on Business, Management and Economics , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
The Impact of Strategic Logistics Planning on Value Creation: An Empirical Investigation on Firms Listed in Istanbul Stock Exchange PERVİN ERSOY,ÖMER BAYBARS TEK,ŞABAN ÇELİK (27.10.2011 -28.10.2011 ) , Yayın Yeri:International Logistics and Supply Chain Congress’2011 , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri: Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi ŞABAN ÇELİK,SEDAT YENİCE,OSMAN KÜRŞAT ONAT (21.10.2015 -24.10.2015 ) , Yayın Yeri:19. Ulusal Finans Sempozyumu , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Empirical Investigation of Banks’ Common Stocks within the Framework of Asset Pricing: An Emerging Market Perspective BORA AKTAN,ŞABAN ÇELİK (01.06.2009 -04.06.2009 ) , Yayın Yeri:International Journal of Arts & Sciences Conference , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Kamu Finansı, Finansal Piyasalar ve Kredi Temerrüt Riski: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Uygulaması SEDAT YENİCE,ŞABAN ÇELİK,YASİN ERDEM ÇEVİK (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ , 2018Ulusal Özet bildiri
Forecasting Financial Distress: A Comparative Study of Statistical and ArtificiallyIntelligent Models with and without Financial Theory ŞABAN ÇELİK,BORA AKTAN,BERNA TEKTAŞ (02.08.2018 -04.08.2018 ) , Yayın Yeri:AFROS 2018 Conference Program , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms