NECMETTİN ÇELİK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta necmettin.celik@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 272541
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2014 - 2017
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)
2012 - 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
2010 - 2013
EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2009 - 2014
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2007 - 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
TRB2 Bölgesi’nde Rekabetçi Sektörlerin Belirlenmesi ERTUĞRUL DELİKTAŞ,NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The Effects of Terrorist Attacks on Destination Preferences of Domestic and Foreign Tourists: A Spatial Analysis for Turkey’s NUTS-II Regions NECMETTİN ÇELİK,MEHMET KARAÇUKA , Yayın Yeri:Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.25294/auiibfd.559403
The Effects of Terrorist Attacks on Regional Economic Growth in Turkey NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Güvenlik Stratejileri Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17752/guvenlikstrtj.668173
Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Çözümünde Teşvik Politikalarının Etkinliği: Türkiye İBBS-II Örneği NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18037/ausbd.631968
Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Yerel Dinamikler ve İktisadi Büyüme NECMETTİN ÇELİK,MEHMET KARAÇUKA , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Siyasal Çoğulculuk ve Yatırım İlişkisi NECMETTİN ÇELİK,MEHMET KARAÇUKA , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2018Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.14
Terör Saldırılarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri: Türkiye Öznelinde Ampirik Bir Analiz NECMETTİN ÇELİK,MEHMET KARAÇUKA , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review) , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21121/eab.2017328399
Sağlık Düzeyinin Belirleyicilerine Yönelik Mekansal Bir Analiz: Türkiye İBBS-3 Örneği Gökçe MANAVGAT,NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.305978
Teşvik Politikalarının Etkinliğinin Mekansal Perspektiften Değerlendirilmesi NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review) , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21121/eab.2017123464
Kırılgan-Başarısız DevletOlgusu veTerörizmİlişkisİ MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Avrupa Birliği yapısal fonlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli NECMETTİN ÇELİK,NASUHAN OĞUZHAN ALTAY , Yayın Yeri:Ankara Avrupa Calismalari Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1501/Avraras_0000000228
İktisadi, Politik ve Mekânsal Dinamikleri Dâhilinde Küreselleşen Terörizm NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Güvenlik Stratejileri Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281803
Toplumsal Parçalanma Sosyal Dışlanma ve Terörizm NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:uluslararası hukuk ve politika , 2015Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Turizm Talebi Belirleyicilerinin Mekansal Perspektiften Değerlendirilmesi: Türkiye İBBS 2 Örneği MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK , Yayın Yeri:Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
TRB2 Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi ERTUĞRUL DELİKTAŞ,NECMETTİN ÇELİK (27.09.2018 -28.09.2018 ) , Yayın Yeri:Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye'de Cari Açık Sorununun Üçüz Açık Hipotezi Ekseninde İncelenmesi ALPER AKPINAR,NECMETTİN ÇELİK (03.09.2022 ) , Yayın Yeri:Eighth International Conference on Economics (IceTea2022) of Turkish Economic AssociationUluslararası Tam metin bildiri
Turizm Talebinin Terör Olayları Karşısındaki Duyarlılığı: Türkiye Örneği MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK (04.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi , 2014Ulusal Tam metin bildiri
COVID-19 Outbreak and Its Global Economic Effects RIZA BAYRAK,NECMETTİN ÇELİK (21.07.2020 -22.07.2020 ) , Yayın Yeri:Al-Farabi 8th International Conference on Social Sciences , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
TR72 Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi ERTUĞRUL DELİKTAŞ,NECMETTİN ÇELİK (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Kamusal Sermaye Birikimi ve Bölgesel İktisadi Büyüme İlişkisi NECMETTİN ÇELİK (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Politik Etkinlik Başarısız Devletler ve Terörizmin Unsurlarının Temel Belirleyicileri MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:2nd International Congress on Economic Finance and Energy , 2016Uluslararası Özet bildiri
The Effects of Terrorist Attacks on Destination Preferences of Domestic and Foreign Tourists: A Spatial Analysis for Turkey’s Regions MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK (21.06.2017 -23.06.2017 ) , Yayın Yeri:6th Conference of the International Association for Tourism Economics , 2017Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’de Sektörel İleri ve Geri Bağlantılar, Kümelenmeler ve Bölgesel Uzmanlaşma EMİNE SEDEF AKGÜNGÖR,NEŞE KUMRAL,NECMETTİN ÇELİK (12.10.2016 -14.10.2016 ) , Yayın Yeri:17. ulusal bölge bilimi ve bölge planlama kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
COVID-19 Pandemisinin Türkiye İBBS-1 Bölgeleri Kapsamında İncelenmesi Yeni Dünya Düzenine Entegrasyon İçin Bölgesel Politika Önerileri BURCU TÜRKCAN,NECMETTİN ÇELİK (20.05.2021 ) , Yayın Yeri:20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama KongresiUlusal Özet bildiri
The Effects of Labor Dynamics on Polarization of Voter Choice: Emprical Evidence From Turkey’s Election Enviroments NECMETTİN ÇELİK,MEHMET KARAÇUKA (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:V. Anadolu International Conference in Economics , 2017Uluslararası Özet bildiri
Political Instability, Political Pluralism and Regional Economic Convergence: Empirical Evidence from Turkey’xxs NUTS-2 Regions MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK (20.10.2016 -22.10.2016 ) , Yayın Yeri:5. International Conference on Economics of the Turkish Economic Association ”ICE-TEA 2016” , 2016Uluslararası Özet bildiri
Economic Determinants of Foreign Direct Investments in Developing Countries NECMETTİN ÇELİK,RIZA BAYRAK (03.08.2020 -05.08.2020 ) , Yayın Yeri:EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , 2020Uluslararası Özet bildiri
Politik İstikrar Güvenlik ve Mekansal Turizm Talebi MEHMET KARAÇUKA,NECMETTİN ÇELİK (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:2nd International Congress on Economic Finance and Energy , 2016Uluslararası Özet bildiri
Political and Financial Determinants of Regional Growth in Turkey NECMETTİN ÇELİK,MEHMET KARAÇUKA (16.04.2018 -18.04.2018 ) , Yayın Yeri:3rd International Congress on Economics, Finance and Energy (EFE’2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’de Bölgesel Uzmanlaşmanın Teknoloji ve Bilgi Yoğunluğu Açısından Değerlendirilmesi EMİNE SEDEF AKGÜNGÖR,NEŞE KUMRAL,NECMETTİN ÇELİK (10.05.2018 -12.05.2018 ) , Yayın Yeri:18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ , 2018Ulusal Özet bildiri
İzmir Bölgesi Sektörel Kümelenme ve Çeşitlilik Örüntüleri NECMETTİN ÇELİK (15.02.2020 -16.02.2020 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , 2020Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’de İBBS-II Bölgelerinin İmalat Sanayi Uzmanlaşma Bileşenleri NECMETTİN ÇELİK (17.10.2019 -18.10.2019 ) , Yayın Yeri:20. Ulusal İktisat Sempozyumu TEK , 2019Ulusal Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms