MUSTAFA AGAH TEKİNDAL
TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta matekindal@gmail.com
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

Deprem Sonrası Salgın Oluşturma Potansiyeline Sahip Enfeksiyon Hastalıklarının Belirlenmesi

AYŞE AKBIYIK MUSTAFA AGAH TEKİNDALAmaç: Çalışmada deprem sonrası salgın oluşturma potansiyeline sahip enfeksiyon hastalıklarının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Sistematik bir değerlendirme olan bu araştırmada veri kaynağı olarak, 28 Şubat 2023 ve öncesinde, deprem sonrasında enfeksiyon hastalıklarının insidansını belirleyen 20 adet araştırma kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler birim sayısı, yüzde, ortalama ± standart sapma değerleri olarak verildi. Bağımlı iki gruplu değişkenlerin karşılaştırmaları Wilcoxon testi ile yapıldı. p ...Daha fazlası Makale2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi7 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2010 - 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİSTATİSTİK (DR) (TIP)
2007 - 2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ)
2006 - 2008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2006
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
2003 - 2007
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
UZMAN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
05.09.2021 - 09.09.2021 CATCH 21st Century Skills for changing the approach to university teachingAvrupa Birliği
24.09.2021 - 24.09.2021 Researcher Green Night Avrupa Araştırmacı Gecesi // Avrupa Birliği Ufuk 2020 (Horizon 2020) // Marie Sklodowska Curie (MSCA) grant agreement No 101036089H2020
15.05.2018 - 03.07.2019 Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasına Üreticilerin Yaklaşımı ve Risk Faktörlerinin BelirlenmesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Fon : 28510
02.04.2015 - 01.09.2017 Migren ve subklinik aterosklerozARAŞTIRMA PROJESİ
Fon : 20263
08.02.2017 - 20.04.2018 Obstrüktif uyku apnesi veya basit horlaması olan erkeklerde manyetik rezonans yöntemi ile retropalatal havayolu boyutları faringeal uzunluk ve kraniofasiyal yapıların değerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
04.09.2016 - 31.12.2017 Republic of Turkey National Transport Masterplan – Republic of Türkiye Ministry of Transport, Maritime and Communications(AB Project) – 2016 (2014/S 123-218287) Publication reference: EuropeAid/136025/IH/SER/TRAvrupa Birliği
01.10.2016 - 20.02.2018 Farklı Regresyon Modelleri Kullanılarak Kıl Keçilerinde Değişik Vücut Ölçülerinden Canlı Ağırlığı Tahmin Etme İmkanlarıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Rational use of drugs in healthcare services: a sample of tertiary hospital NURHAN MEYDAN ACIMIŞ,İSMAİL YILMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,RECEP KILIÇ , Yayın Yeri:European Review for Medical and Pharmacological Sciences , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26355/eurrev_202203_28239
SOSYAL MEDYA ANALİZİ: SOSYAL HİZMET TWEETLERİNDE COVID-19 MELİKE TEKİNDAL,SEDA ATTEPE ÖZDEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , 2022Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Eurasian Scientific Journal Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.54961/uobild.1136565
Structural Form for Higher Education Institutions Satisfaction Measurement: A Validity-Reliability Analysis of the İKÇÜ (İzmir Kâtip Çelebi University) Satisfaction Scales MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,YASİN BULDUKLU,BERHAN ÇOBAN,SAFFET KÖSE,FERHAN ELMALI , Yayın Yeri:Yuksekogretim Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCI Emerging) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.2399/yod.21.869853
Investigation of Nutritional Behaviors and Sleep Quality of Nurses Working in Shifts: Descriptive Research BENAY İNCEOĞLU,SERAP ANDAÇ ÖZTÜRK,GÖKÇEN GARİPOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO/Academic Search Ultimate Index Cop...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2021-84060
Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Farkındalığı: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği BARIŞ ÇAĞIRKAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Yeni Medya Dergisi , 2022Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.55609/yenimedya.1109968
Klinik çalışmalarda yapay zekâ uygulamalarının raporlanmasında CONSORT-AI protokolünün kullanımı MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MELİKE TEKİNDAL,MERT DEMİRSÖZ,ZEYNEP ÖZEL , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2022Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2022.366
An evaluation on coping with stress of Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine students: Covid-19 pandemic process ESRA ÇELİK,EMİNE MERVE DANIŞ,GÖKHAN ASLIM,AŞKIN YAŞAR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2022Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2022.364
MOLECULAR DETECTION OF MYCOPLASMA HAEMOCANIS AND CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMATOPARVUM IN RHIPICEPHALUS SANGUINEUS TICK SPECIES COLLECTED FROM DOGS IN ADANA PROVINCE OF TURKEY EZGİ ŞABABOĞLU BAYTAROĞLU,ADNAN AYAN,ÖZLEM ORUNÇ KILINÇ,ALİ BİLGİN YILMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HAYRETTİN AKKAYA,BURÇAK ASLAN ÇELİK , Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin and Advances in Food Sciences , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Investigation of Nutritional Behaviors and Sleep Quality of Nurses Working in Shifts: Descriptive Research BENAY İNCEOĞLU,SERAP ANDAÇ ÖZTÜRK,GÖKÇEN GARİPOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO/Academic Search Ultimate Index Cop...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2021-84060
Effect of Inhaled Corticosteroid Treatment on Body Composition Parameters in Children with Asthma BUKET DALDABAN SARICA,BURCU TAHİRE KÖKSAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK , Yayın Yeri:Asthma Allergy Immunology , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Turkish Medical Index of TUBITAK/ULA...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21911/aai.634
Optimum Sample Size in Group Comparisons in Animal Breeding Researches with Simulation Study MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Scientific and Technological Research , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Leuphana Universität Lüneburg Germany, L...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7176/JSTR/5-2-33
Burnout and Mobbing Among Physicians in a City Center NURHAN MEYDAN ACIMIŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
Minimum Etkili Doz un BelirlenmesindeWilliams Testi İçin GerekliÖrneklem Genişliği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/biostatic.2015-46401
Investigation of Nutritional Behaviors and Sleep Quality of Nurses Working in Shifts: Descriptive Research BENAY İNCEOĞLU,SERAP ANDAÇ ÖZTÜRK,GÖKÇEN GARİPOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO/Academic Search Ultimate Index Cop...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2021-84060
Effect of Inhaled Corticosteroid Treatment on Body Composition Parameters in Children with Asthma BUKET DALDABAN SARICA,BURCU TAHİRE KÖKSAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK , Yayın Yeri:Asthma Allergy Immunology , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Turkish Medical Index of TUBITAK/ULA...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21911/aai.634
Optimum Sample Size in Group Comparisons in Animal Breeding Researches with Simulation Study MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Scientific and Technological Research , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Leuphana Universität Lüneburg Germany, L...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7176/JSTR/5-2-33
Burnout and Mobbing Among Physicians in a City Center NURHAN MEYDAN ACIMIŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
Minimum Etkili Doz un BelirlenmesindeWilliams Testi İçin GerekliÖrneklem Genişliği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/biostatic.2015-46401
Forecasting the Stock Indexes of Fragile Five Countries through Box Jenkins Methods SEDAT YENİCE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Business and Social Science , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJEBSCOhostJournalSeekIndexCopernicusP...) Özgün Makale
A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics The Case of Atatürk Training and Research Hospital Sibel Çetin,MEHMET ALİ ERGÜN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Benian Tekindal,MELİKE TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
Açık alan spor aletlerini kullanan bireylerinegzersiz bilinç ve alışkanlıklarının incelenmesi ESRA DOĞRU HÜZMELİ,MEHMET HARUN KIZILCI,NİLAY ÇÖMÜK BALCI,NİLÜFER ÇEŞİTLİ KORKMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCOhost, Google Scholar and Directory ...) Özgün Makale
What is the most effective antioxidant against ulcers? An experimental study İskender Kaplanoğlu,YUSUF NERGİZ,Selçuk Tunik,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MURAT AKKUŞ , Yayın Yeri:International Archives of Medical Research , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Nomogramlar ile İstatistiksel Modellerin Yaşam Olasılıklarını Belirlemedeki Performanslarının Metot Karşılaştırma Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Mesane Kanseri Örneği ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Gökçe İlker,SERDAL KENAN KÖSE,KADİR TÜRKÖLMEZ , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale
Psychometric Properties and Reliability of the Turkish Version of the Technology Attitudes Survey and Nursing Students Attitudes Toward Technology ARZU AKMAN YILMAZ,FİRDEVS ERDEMİR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ ...) Özgün Makale
The Relationship between Balance Muscles and Anthropomorphic Features in Young Adults zagyapan ragıba,CİHAN İYEM,AYLA KÜRKÇÜOĞLU,İSMAİL CAN PELİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Anatomy Research International , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Academic OneFileAcademic Search Alumni E...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1155/2012/146063
Birinci Derece Faktoriyel Denemelerde Verimlilik Için Optimum Noktalarin Belirlenmesi Bir Uygulama HÜLYA BAYRAK,BERRİN ÖZKAYA,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale
A meta-analysis of the effects of synchronization protocols applied to sheep in Turkey on pregnancy rates during breeding and non-breeding seasons MEHMET SALTUK ARIKAN,BURAK MAT,HASAN ALKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,AHMET CUMHUR AKIN,TUĞBA SARIHAN ŞAHİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Veterinary Medicine and Science , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/vms3.610
Do tumor localization, microsatellite instability and mismatch repair deficiency have an impact on the prognosis of colorectal cancer? TURAN ACAR,NİHAN ACAR,KEMAL ERDİNÇ KAMER,FEVZİ CENGİZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HALİS BAĞ,MURAT KEMAL ATAHAN,NEŞE EKİNCİ,OSMAN NURİ DİLEK , Yayın Yeri:Nigerian Journal of Clinical Practice , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/njcp.njcp_371_20
Clinical Usefulness of Acute-Phase Markers in Distinguishing between PFAPA and Other Exudative Tonsillitis Causes: A Methodological Study ALİ KANIK,KAYI ELİAÇIK,ESRA TOPRAK KANIK,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Tropical Pediatrics , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1093/tropej/fmaa124
De-epithelialized gingival graft versus subepithelial connective tissue graft in the treatment of multiple adjacent gingival recessions using the tunnel technique: 1-year results of a randomized clinical trial Hikmat Bakhishov,SILA ÇAĞRI İŞLER,Bejna Bozyel,BENAY YILDIRIM,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BURCU ÖZDEMİR , Yayın Yeri:Journal of Clinical Periodontology , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jcpe.13452
The new classification method in ACEF score is more useful in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation SAADET DEMİRTAŞ İNCİ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Kardiologiia , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18087/cardio.2021.2.n1404
Is there a relationship between fall status, cognition and cerebellar lobule volume in patients with multiple sclerosis? NESLİHAN EŞKUT,ALİ MURAT KOÇ,ASLI KÖŞKDERELİOĞLU,YAPRAK OZUM UNSAL BILGIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Applied Neuropsychology: Adult , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/23279095.2021.1962881
Determination of quality of working life of private veterinarians; validity and reliability study GÖKHAN ASLIM,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AŞKIN YAŞAR , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/vet-2009-80
Determination of production losses related to lumpy skin disease among cattle in Turkey and analysis using SEIR epidemic model BURAK MAT,MEHMET SALTUK ARIKAN,AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,HARUN YONAR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:BMC Veterinary Research , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1186/s12917-021-02983-x
Practice of Fiducial Marker in Prostate Cancer: A Single-Center Experience with up to 6 Years’ Follow-up Results CENK AHMET ŞEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (OCLC World Cat, OAIster database) Özgün Makale
Effect of Inhaled Corticosteroid Treatment on Body Composition Parameters in Children with Asthma BUKET DALDABAN SARICA,BURCU TAHİRE KÖKSAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK , Yayın Yeri:Asthma Allergy Immunology , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Turkish Medical Index of TUBITAK/ULA...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21911/aai.634
Evaluation Scale of Cliniciansu2019 Views and Expectations About Academics and Academic Productivity Process, Validity and Reliability Study CENK AHMET ŞEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Higher Education and Science , 2021Ulusal Hakemli Diğer endeksler (SHERPA/ROMEO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5961/jhes.2021.476
Covid-19 Pandemisi, Siyasi Rejimler ve Liberal Demokrasi MEHTAP SÖYLER,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26466/opus.855216
COVID-19 Pandemisinin Etik Yönleri ve Veri Analitiği Üzerine Bir Değerlendirme GÖKHAN ASLIM,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkish Journal of Diabetes and Obesity , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale https://dx.doi.org/10.25048/tudod.886145
Validity and Reliability of Basic Depression Scale For Turkey MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Medical Journal of Western Black Sea , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29058/mjwbs.906629
Evaluating high serum digoxin concentration risk factors interaction between direct oral anticoagulant agents and digoxin HAKAN ÇOMAKLI,SAADET KADER,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ATA NİYAZİ ECEVİT,ORHAN EREN GÜNERTEM , Yayın Yeri:Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18663/tjcl.952903
Do microsatellite instability (MSI) and deficient mismatch repair (dMMR) affect the pathologic complete response (pCR) in patients with rectal cancer who received neoadjuvant treatment? TURAN ACAR,Nihan Acar,Erdinç Kamer,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Fevzi Cengiz,Haldun Kar,MURAT KEMAL ATAHAN,Mehmet Haciyanli , Yayın Yeri:Updates in Surgery , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Honey price estimation for the future in Turkey example of 2019- 2020 MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Relationship between total antioxidant/oxidant status, and oxidative stress index and superovulation response in donor cows TAHİR KARAŞAHİN,HASAN ALKAN,FATMA SATILMIŞ,ŞÜKRÜ DURSUN,CANER ÖZTÜRK,GAYE BULUT,NEŞE HAYAT AKSOY,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,TAMER ÇAĞLAYAN,ÖMER FARUK YEŞİLKAYA,HÜSEYİN ERDEM , Yayın Yeri:Livestock Science , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The relationship between consumption of animal products and expenditure levels with Quality of Life Scores (SF-36) by veterinary students in Turkey MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,AHMET CUMHUR AKIN,BURAK MAT,MEHMET SALTUK ARIKAN,MURAT POLAT , Yayın Yeri:ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1590/1678-4162-12041
Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandidemi Risk Faktörlerinin Belirlenmesi SEMİH TOKAK,DOĞAÇ UĞURCAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (E-SCI) Özgün Makale
Neutrophil / Lymphocyte Ratio (NLR) – Trombocyte / Lymphocyte Ratio (TLR): A Predictor of Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer Patients? TUĞBA HAN ÖNER,BAHA ARSLAN,HASAN YERLİ,VARLIK EROL,TEVFİK AVCI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HÜSEYİN GÜLAY , Yayın Yeri:ACTA SCIENTIFIC MEDICAL SCIENCES , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31080/ASMS.2020.04.0530
Evaluation of Factors Affecting Elective Course Preferences: Example of Faculty of Veterinary Medicine Validity and Reliability Study GÖKHAN ASLIM,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AŞKIN YAŞAR , Yayın Yeri:Kocatepe Veterinary Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Cab Abstract) Özgün Makale
Modeling and Forecasting for the number of cases of the COVID-19 pandemic with the Curve Estimation Models, the Box-Jenkins and Exponential Smoothing Methods HARUN YONAR,AYNUR YONAR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MELİKE TEKİNDAL , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Medicine and Oncology , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Emergency, Veterinary Clinical Services and Patient Owners Satisfaction Criteria Scales in Animal Hospitals: Validity and Reliability Study MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,BURAK MAT,AYTEKİN GÜNLÜ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ZEHRA GÜNLÜ , Yayın Yeri:Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33988/auvfd.442735
Determining the Change in Retail Prices of Veal in Turkey by GARCH Method Between 2014-2017 MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.9775/kvfd.2018.21187
Determination of the causal relationship between beef prices and the consumer price index in Turkey AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/vet-1903-19
Comparison of Test Statistics of Nonnormal and Unbalanced Samples for Multivariate Analysis of Variance in terms of Type-I Error Rates CAN ATEŞ,ÖZLEM KAYMAZ,Emre H Kale,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Computational and Mathematical Methods in Medicine , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1155/2019/2173638
Is there an association between vitamin D levels and cow’s milk protein allergy at infancy? NAZLI ERCAN,İLKNUR BOSTANCI,SERAP ÖZMEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Archivos Argentinos de Pediatria , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5546/aap.2019.eng.306
The sensitivity and specificity of the balance evaluation systems test-BESTest in determining risk of fall in stroke patients İLKNUR EZGİ DOĞAN,ARZU GÜÇLÜ GÜNDÜZ,GÖKHAN YAZICI,ÇAĞLA ÖZKUL,MELEK VOLKAN YAZICI,BİJEN NAZLIEL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:NeuroRehabilitation , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3233/NRE-182558
Relationships among retropalatal airway, pharyngeal length, and craniofacial structures determined by magnetic resonance imaging in patients with obstructive sleep apnea SUAT AVCI,HATİCE LAKADAMYALI,HÜSEYİN LAKADAMYALI,ERDİNÇ AYDIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Sleep and Breathing , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s11325-018-1667-x
Cointegration analysis of wild and farmed sea bream and sea bass prices in Turkey MEHMET SALTUK ARIKAN,AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/vet-1902-68
Evaluation of Moro reflex with objective method in late preterm and term infants DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,METİN YILDIZ,ALİ ULAŞ TUĞCU,BURAK CERAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZDEN TURAN,AYLİN TARCAN , Yayın Yeri:EARLY HUMAN DEVELOPMENT , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2019.01.009
Migraine and subclinical atherosclerosis: endothelial dysfunction biomarkers and carotid intima-media thickness: a case-control study AYNUR YILMAZ AVCI,Mehmet Hüsamettin Akküçük,EBRU TORUN,SERAP ARIKAN,UFUK CAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Neurological Sciences , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10072-019-3710-5
Cointegration analysis of broiler meat and broiler feed prices in Turkey MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,AHMET CUMHUR AKIN,BURAK MAT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2019.247
Turkish Adaptation of STARD 2015 Criteria A Guide to Reporting of Diagnostic Accuracy Studies EMRE DEMİR,YASEMİN YAVUZ,CAN ATEŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÜMRAN MUSLU,ENGİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/biostatic.2019-65010
Factors Affecting Poultry Meat Consumption Status and Consumption Habits of Students From Faculty of Veterinary Medicine AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,BURAK MAT,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Kocatepe Veterinary Journal , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30607/kvj.639871
A Guide to Reporting of Cohort Studies in Surgery Turkish Adaptation of STROCSS Criteria EMRE DEMİR,YASEMİN YAVUZ,CAN ATEŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,İBRAHİM TAYFUN ŞAHİNER,GÜL DOĞAN,GÜVENÇ DOĞAN,ÜMRAN MUSLU,MURATHAN ERKENT , Yayın Yeri:Journal of Ankara University Faculty of Medicine , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/0.4274/atfm.galenos.2019.35220
Primer Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Göz Elastisitesi ELÇİN AYDIN,HASAN YERLİ,SİNAN EMRE,IŞIL KURULTAY ERSAN,AHMET MUHTEŞEM AĞILDERE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31067/0.2019.182
Determination of relationship of body weight and some body measurements by nonlinear models in hair goats in Karaman region MEHMET EMİN TEKİN,AYŞENUR TUĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Eurasian Journalof Veterinary Sciences , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2019.230
Assessment of epicardial fat and carotid intima media thickness in gestational hypertension CİHAN ALTIN,MUSTAFA YILMAZ,HASMET M OZSOY,ESİN GEZMİŞ,SERDAR BALCI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,LEYLA ELİF SADE AKDOĞAN,İBRAHİM HALDUN MÜDERRİSOĞLU , Yayın Yeri:JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jog.13631
Comparison of different electrotherapy methods and exercise therapy in shoulder impingement syndrome: A prospective randomized controlled trial SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA,Yasemin Kayalı,AYHAN AŞKIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.aott.2018.03.005
Impact of weight loss on epicardial fat and carotid intima media thickness after laparoscopic sleeve gastrectomy: A prospective study CİHAN ALTIN,VARLIK EROL,ELÇİN AYDIN,MUSTAFA YILMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,LEYLA ELİF SADE AKDOĞAN,HÜSEYİN GÜLAY,İBRAHİM HALDUN MÜDERRİSOĞLU , Yayın Yeri:Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2018.02.001
Assessment of Subclinical Atherosclerosis in Vitamin D Deficiency ELÇİN AYDIN,CİHAN ALTIN,GÖZDE ÖZCAN SÖYLEV,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AHMET MUHTEŞEM AĞILDERE , Yayın Yeri:Ultrasound Quarterly , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/RUQ.0000000000000386
Angiopoietin-1, Angiopoietin-2, and Periostin Levels in Children with Recurrent Wheeze BURCU KÖKSAL,BERİL AYDIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK , Yayın Yeri:Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1089/ped.2018.0953
Medical dissolution therapy for kidney stone with low density on noncontrast computed tomography ERAY HASIRCI,MEHMET İLTERİŞ TEKİN,AYHAN DİRİM,MEHMET REŞİT GÖREN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HAKAN ÖZKARDEŞ , Yayın Yeri:BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Sample size for non-inferiority tests for one proportion: A simulation study ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Modern Applied Statistical Methods , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.22237/jmasm/1525132800
Power Analysis and Sample Size Determinationin Log-Rank (Lakatos) Test MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,CAN ATEŞ,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN , Yayın Yeri:Biostatistics and Biometrics Open Access Journal , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.19080/BBOJ.2018.06.555677
Effect of maternal and neonatal interleukin-6-174 G/C polymorphism on preterm birth and neonatal morbidity NAZMİ MUTLU KARAKAŞ,AYŞE NUR ECEVİT,Yaprak Yalcin,BERİL ÖZDEMİR,HASİBE VERDİ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,NAMIK Y ÖZBEK,AYLİN TARCAN,FATMA BELGİN ATAÇ,ALİ HABERAL , Yayın Yeri:JOURNAL OF MATERNAL-FETAL NEONATAL MEDICINE , 2018Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14767058.2017.1304911
Glukoz metabolizma bozukluklarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi ELÇİN AYDIN,CİHAN ALTIN,SİNAN EMRE,AHMET MUHTEŞEM AĞILDERE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ ADALET HAZAR,ŞENOL BABUŞCU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,M Oğuz KÖKSAL , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.261784
Assessing health science students’xx attitudes towards persons with disabilities in Turkey MÜNİRE ARZU İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN,SEDA ATTEPE ÖZDEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,GONCA POLAT , Yayın Yeri:BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Differences in Poly(ADP-ribose) Polymerase1- (PARP1-) and Proliferative Cell Nuclear Antigen (PCNA) Immunoreactivity in Patients Who Experienced Successful and Unsuccessful Microdissection Testicular Sperm Extraction Procedures Süleyman AKARSU,Barış Büke,SELEN GÜLSEN GÜRGEN,SERKAN AKDEMİR,Funda Göde,Merve Biçer,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Ahmet Zeki IŞIK , Yayın Yeri:UROLOGY JOURNAL , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Congenital Hypothyroidism and Bone Remodeling Cycle NAZMİ MUTLU KARAKAŞ,SİBEL KINIK,BERİL AYDIN,Nursel Muratoglu Sahin,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Ayşegül Haberal , Yayın Yeri:JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.3532
Comparison of Physical Activity Levels in Rheumatic Diseases MANOLYA ACAR,EDA TONGA,ARZU DEMİRGÜÇ,Metin Karataş,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:AKTUELLE RHEUMATOLOGIE , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1055/s-0042-100614
Distribution and number of Cajal-like cells in testis tissue with azoospermia Eray Hasirci,TAHSİN TURUNÇ,Nebil Bal,MEHMET REŞİT GÖREN,HÜSEYİN ÇELİK,Enis Kervancioğlu,AYHAN DİRİM,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HAKAN ÖZKARDEŞ , Yayın Yeri:KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.kjms.2017.01.006
The association between coenzyme Q10 concentrations in follicular fluid with embryo morphokinetics and pregnancy rate in assisted reproductive techniques Suleyman Akarsu,Funda Gode,Ahmet Zeki Isik,Zeliha Gunnur Dikmen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10815-017-0882-x
Methodological Comparison of Survival Analysis Methods in Censored Medical Data AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,CEMAL HÜSEYİN GÜVERCİN , Yayın Yeri:BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Differences in Physical Activity and Physical Fitness Level in Patients with Fibromyalgia Syndrome and Healthy Individuals MANOLYA ACAR,EDA TONGA,ARZU DEMİRGÜÇ,Metin Karatas,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/clinexphealthsci.2017.224
Contrast Sensitivity in Microtropic and Anisometropic Eyes of Successfully Treated Amblyopes ÖZLEM ÖNER,SEZİN AKÇA BAYAR,SİBEL OTO,Onur Gokmen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/tjo.52261
Can We Predict the Presence and Severity of Intra-Abdominal Adhesions before Cesarean Delivery? Enes Taylan,ALİ AKDEMİR,Ahmet Mete Ergenoglu,Ahmet Ozgur Yeniel,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1159/000454767
Contribution of an educational video to surgical educationin laparoscopic appendectomy EYÜP MURAT YILMAZ,AYKUT SOYDER,MURAT AKSU,ALİ DOĞAN BOZDAĞ,ŞÜKRÜ BOYLU,AKAY EDİZSOY,ŞADİ BALLI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkish Journal of Surgery , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/turkjsurg.2017.3610
A comparison of calisthenic and cycle exercise training in chronic obstructive pulmonary disease patients a randomized controlled trial NESLİHAN DURUTÜRK,HÜLYA ARIKAN,GAYE ULUBAY,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Expert Review of Respiratory Medicine , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1586/17476348.2015.1126419
Screening preschool children for fine motorskills environmental influence NİLAY ÇÖMÜK BALCI,BİRGÜL BAYOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MİNTAZE KEREM GÜNEL,FATMA BANU ANLAR , Yayın Yeri:Journal of Physical Therapy Science , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The retrospective analysis of patients with uterine sarcomas: A single-center experience MUSTAFA COŞAN TEREK,LEVENT AKMAN,hurşitoğlu behiye seda,ULUS ALİ ŞANLI,ZEYNEP ÖZSARAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,YILMAZ DİKMEN,OSMAN ZEKİOĞLU,AHMET AYDIN ÖZSARAN , Yayın Yeri:Journal of Cancer Research and Therapeutics , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/0973-1482.148698
Acute effect of scapular proprioceptive neuromuscular facilitation PNF techniques and classic exercises in adhesive capsulitis a randomized controlled trial NİLAY ÇÖMÜK BALCI,Zehra Özlem Yürük,ASLICAN ÇAĞLAR,MUSTAFA GÜLŞEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:J. Phys. Ther. Sci , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Cross cultural adaptation reliability and validity of the Turkish version of the Chronic Venous Disease Quality of Life Questionnaire CIVIQ 20 ÖZLEM ÇİNAR ÖZDEMİR,EDA TONGA,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,YEŞİM BAKAR , Yayın Yeri:SpringerPlus , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-2039-2
Histomorphometric and ultrastructural evaluation of long term alpha lipoic acid and vitamin b12 use after experimental sciatic nerve injury in rats Murat Arıkan,Güray Toğral,Aşkın Esen Hastürk,BAHRİYE HORASANLI,FATMA HELVACIOĞLU,ATTİLA DAĞDEVİREN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Murat Parpucu , Yayın Yeri:Turkish Neurosurgery , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5137/1019-5149.JTN.13863-14.1
The modelling of time series and the evaluation of forecasts for the future the case of the number of persons per physician in turkey between 1928 and 2010 MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:Biomedical Research , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Serum Vitamin D Levels in Children with Recurrent Respiratory Infections and Chronic Cough BERİL AYDIN,Köksal Tahire Burcu,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK , Yayın Yeri:The Indian Journal of Pediatrics , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s12098-015-2010-1
Acupressure at BL60 and K3 Points Before Heel Lancing in Preterm Infants ASLIHAN ABBASOĞLU,MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU,ALİ ULAŞ TUĞCU,DENİZ ANUK İNCE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE NUR ECEVİT,Aylin Tarcan , Yayın Yeri:EXPLORE: The Journal of Science and Healing , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2015.07.005
Forecasting the Stock Indexes of Fragile Five Countries through Box Jenkins Methods SEDAT YENİCE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Business and Social Science , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJEBSCOhostJournalSeekIndexCopernicusP...) Özgün Makale
A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics The Case of Atatürk Training and Research Hospital Sibel Çetin,MEHMET ALİ ERGÜN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Benian Tekindal,MELİKE TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
Açık alan spor aletlerini kullanan bireylerinegzersiz bilinç ve alışkanlıklarının incelenmesi ESRA DOĞRU HÜZMELİ,MEHMET HARUN KIZILCI,NİLAY ÇÖMÜK BALCI,NİLÜFER ÇEŞİTLİ KORKMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCOhost, Google Scholar and Directory ...) Özgün Makale
What is the most effective antioxidant against ulcers? An experimental study İskender Kaplanoğlu,YUSUF NERGİZ,Selçuk Tunik,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MURAT AKKUŞ , Yayın Yeri:International Archives of Medical Research , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Tanı Doğruluğu Çalısmalarının Stard Kriterlerine Göre Türk Tıp Dizini Özelinde Değerlendirilmesi MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CAN ATEŞ,YASEMİN YAVUZ,RABİA ALBAYRAK DELİALİOĞLU,Pınar SELVİ , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Postmenapozal Dönemdeki Kadınların Osteoporoz Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ENGİN BURAK SELÇUK,Kayhan Tetik Burcu,Bilge Sönmez,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Ankara Medical Journal , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17098/amj.52441
Radial artery saphenous vein versus left internal thoracic artery in recurrent ischemic symptoms after coronary artery bypass graft surgery Günday Murat,İsa Coşkun,ÖZGÜR ÇİFTÇİ,MEHMET ÖZÜLKÜ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYTEKİN GÜVEN,MEHMET SAİT AŞLAMACI , Yayın Yeri:Archives of Iranian medicine , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/014178/AIM.006
Noninvasive evaluation of swallowing sound is an effective way of diagnosing feeding maturation in newborn infants DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,Acar Banu Oskay,Saracoglu Ahmet,Abdullah Kurt,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Tarcan Aylin , Yayın Yeri:Acta Paediatrica , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/apa.12686
Reply ASLIHAN ABBASOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:The Turkish journal of pediatrics , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup
To determine whether body mass index and percent body fat are associated with sperm quality Turhan Feriba,Aylin Aydın,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CANSU ÇETİN,Cömert Sedat , Yayın Yeri:Reproductive BioMedicine Online , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özet https://dx.doi.org/10.1016/S1472-6483(14)50050-8
SECOND ORDER RESPONSE SURFACE METHOD FACTORIAL EXPERIMENTS AN ALTERNATIVE METHOD IN THE FIELD OF AGRONOMY MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HÜLYA BAYRAK,BERRİN ÖZKAYA,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Inferior Vena Cava Oxygen Saturation during the First Three Postnatal Days in Preterm Newborns with and without Patent Ductus Arteriosus Yapakci Ece,AYŞE NUR ECEVİT,DENİZ ANUK İNCE,Gokdemir Mahmut,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Gulcan Hande,Tarcan Aylin , Yayın Yeri:Balkan Medical Journal , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/balkanmedj.2014.13197
Reliability and Validity of a Turkish Language Version of the Bates Jensen Wound Assessment Tool AZİZE KARAHAN,EBRU KILIÇARSLAN TÖRÜNER,Ceylan Aysun,AYSEL ABBASOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,LALE AYŞEGÜL BÜYÜKGÖNENÇ , Yayın Yeri:Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/WON.0000000000000036
Nomogramlar ile İstatistiksel Modellerin Yaşam Olasılıklarını Belirlemedeki Performanslarının Metot Karşılaştırma Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Mesane Kanseri Örneği ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Gökçe İlker,SERDAL KENAN KÖSE,ABDULKADİR TÜRKÖLMEZ , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale
Psychometric Properties and Reliability of the Turkish Version of the Technology Attitudes Survey and Nursing Students Attitudes Toward Technology ARZU AKMAN YILMAZ,FİRDEVS ERDEMİR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ ...) Özgün Makale
Effects of green tea and vitamin E in the testicular tissue of streptozotocin induced diabetic rats GÜLNUR TAKE KAPLANOĞLU,MELTEM BAHÇELİOĞLU,Gozil Robert,FATMA HELVACIOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,erdoğan Deniz,ENGİN ÇALGÜNER , Yayın Yeri:Saudi medical journal , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
OGTT results in obese adolescents with normal HOMA IR values Sahin Nursel Muratoglu,SİBEL KINIK,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1515/jpem-2012-0206
Risks of metabolic syndrome in students of the faculty of health sciences ERSİN ÖĞÜŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Ceylan Yelda,Demirel Merve,Emecioğlu Nese,Ercan İlçim,Deniz Eroğlu,Haner Sevinç , Yayın Yeri:Balkan medical journal , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/balkanmedj.2013.7145
Üniversite Öğrencilerinin Kulaklıkla Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi Başkent Üniversitesi Örneği Tanrıkulu Nuri,ÖZGÜL AKIN ŞENKAL,ERDİNÇ AYDIN,LEVENT NACİ ÖZLÜOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Mezuniyet Sonrası Eğitimde Nöbet Tutma Ve Uzun Çalışma Süresinin Doktorların Görsel Ve İşitsel Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi LEYLA AYDIN,Melih Aksoy,Gülşen Burak,Hakan Oral,Öcalan Mustafa Çağrı,Şirin Betül Yüsra,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Tıp Eğitimi Dünyası , 2013Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
PP 14 HOW DOES THE SEMEN CRYOPRESERVATION AND MALE AGE EFFECT ON SEMEN QUALITY AND DNA INTEGRITY TURHAN FERİBA,RANA KARAYALÇIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Ozcan Hasan Sarp , Yayın Yeri:Reproductive BioMedicine Online , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özet https://dx.doi.org/10.1016/S1472-6483(12)60146-1
BOX BEHNKEN EXPERIMENTAL DESIGN IN FACTORIAL EXPERIMENTS THEIMPORTANCE OF BREAD FOR NUTRITION AND HEALTH MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HÜLYA BAYRAK,BERRİN ÖZKAYA,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Relationship between Balance Muscles and Anthropomorphic Features in Young Adults zagyapan ragıba,CİHAN İYEM,AYLA KÜRKÇÜOĞLU,İSMAİL CAN PELİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Anatomy Research International , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Academic OneFileAcademic Search Alumni E...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1155/2012/146063
Konaklama Tesislerinde Kalan Ailelerin Yaşam Kalitesi HATİCE BEKİR,HANDE ŞAHİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, ZfWT , 2012Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Clinical Comparison of Rebound Tonometer with Goldmann Applanation Tonometer Effects of Central Corneal Thickness SEZİN AKÇA BAYAR,AHMET AKMAN,çetinkaya altuğ,Pınarcı Eylem Yaman,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Akova Gonca , Yayın Yeri:Glo-Kat , 2012Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Stresli ve stressiz sıçanlarda fluoksetin hidroklorür kullanımının öğrenme ve bellek üzerine etkiler LEYLA AYDIN,AYŞE ŞEBNEM İLHAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN , Yayın Yeri:Genel Tıp Dergisi , 2011Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Birinci Derece Faktoriyel Denemelerde Verimlilik Için Optimum Noktalarin Belirlenmesi Bir Uygulama HÜLYA BAYRAK,BERRİN ÖZKAYA,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale
Optimum Sample Size in Group Comparisons in Animal Breeding Researches with Simulation Study MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Scientific and Technological Research , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Leuphana Universität Lüneburg Germany, L...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7176/JSTR/5-2-33
Burnout and Mobbing Among Physicians in a City Center NURHAN MEYDAN ACIMIŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
Minimum Etkili Doz un BelirlenmesindeWilliams Testi İçin GerekliÖrneklem Genişliği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/biostatic.2015-46401
A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics The Case of Atatürk Training and Research Hospital Sibel Çetin,MEHMET ALİ ERGÜN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Benian Tekindal,MELİKE TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
What is the most effective antioxidant against ulcers? An experimental study İskender Kaplanoğlu,YUSUF NERGİZ,Selçuk Tunik,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MURAT AKKUŞ , Yayın Yeri:International Archives of Medical Research , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Psychometric Properties and Reliability of the Turkish Version of the Technology Attitudes Survey and Nursing Students Attitudes Toward Technology ARZU AKMAN YILMAZ,FİRDEVS ERDEMİR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ ...) Özgün Makale
The Relationship between Balance Muscles and Anthropomorphic Features in Young Adults zagyapan ragıba,CİHAN İYEM,AYLA KÜRKÇÜOĞLU,İSMAİL CAN PELİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Anatomy Research International , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Academic OneFileAcademic Search Alumni E...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1155/2012/146063
Birinci Derece Faktoriyel Denemelerde Verimlilik Için Optimum Noktalarin Belirlenmesi Bir Uygulama HÜLYA BAYRAK,BERRİN ÖZKAYA,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale
Clinicopathological features of mammary Pagetu2019s disease: a single-center experience in Turkey HALDUN KAR,SULTAN DENİZ ALTINDAĞ,DEMET ETİT,SEYRAN YİĞİT,NİHAN ACAR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,EMİNE ÖZLEM GÜR,BETÜL KÜÇÜKZEYBEK,ÖZGÜN AKGÜL,MURAT KEMAL ATAHAN , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-2103-148
Evaluation of BD Vacutainer Eclipse and BD Vacutainer Ultra-Touch butterfly blood collecting sets in laboratory testing SAADET KADER,ADNAN KİRMİT,TURAN AKDAĞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkish Journal of Biochemistry , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1515/tjb-2020-0626
The effect of local anaesthetic on delayed bleeding in a epigastric flap model of rats MEHMET TAPAN,RAMAZAN ERKİN ÜNLÜ,MURAT İĞDE,YASEMİN URCAN TAPAN,MEHMET ONUR ÖZTÜRK,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Wound Care , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12968/jowc.2021.30.Sup9a.II
MOLECULAR DETECTION OF MYCOPLASMA HAEMOCANIS AND CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMATOPARVUM IN RHIPICEPHALUS SANGUINEUS TICK SPECIES COLLECTED FROM DOGS IN ADANA PROVINCE OF TURKEY EZGİ ŞABABOĞLU,ADNAN AYAN,ÖZLEM ORUNÇ KILINÇ,ALİ BİLGİN YILMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HAYRETTİN AKKAYA,BURÇAK ASLAN ÇELİK , Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin and Advances in Food Sciences , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Optimization of change in epicardial fat thickness for obese patients who lost weight via the bariatric surgery method using central composite and Box-Behnken experimental designs FERHAN ELMALI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CİHAN ALTIN,CAN ATEŞ,VARLIK EROL , Yayın Yeri:PeerJ , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7717/peerj.11831
Factors affecting the price of raw milk in Turkey using panel data analysis BURAK MAT,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Ciência Rural , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20200937
Reliability of Real-Time Sonoelastography in the Diagnosis of Supraspinatus Tendinopathy ELÇİN AYDIN,GÖZDE ÖZCAN SÖYLEV,SEDİT KIVANÇ MURATLI,BORA LİMNİLİ,HAKAN BOYA,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AHMET MUHTEŞEM AĞILDERE , Yayın Yeri:Ultrasound Quarterly , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/RUQ.0000000000000448
Investigation of the nontypical Pasteurella multocida strains obtained from multiple sources, regions, and times: an unexpected increase was detected ASLI SAKMANOĞLU,ALİ USLU,ZAFER SAYIN,YASEMİN KARYEYEN,GÖKÇENUR SANİOĞLU GÖLEN,AYŞEGÜL İLBAN,Beatriz PADRON PEREZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,OSMAN ERGANİŞ , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/vet-2009-71
Modelling the Number of People per Physician, Nurse, and Midwives in Turkey in Terms of Reproductive Health Indicators ASYA BANU BABAOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/00469580211020873
Relationship between total antioxidant/oxidant status, and oxidative stress index and superovulation response in donor cows TAHİR KARAŞAHİN,HASAN ALKAN,FATMA SATILMIŞ,ŞÜKRÜ DURSUN,CANER ÖZTÜRK,GAYE BULUT,NEŞE HAYAT AKSOY,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,TAMER ÇAĞLAYAN,ÖMER FARUK YEŞİLKAYA,HÜSEYİN ERDEM , Yayın Yeri:Livestock Science , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104340
Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayılarının Zaman Serisi Analizi ile Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği SEMANUR ÖZTEMİZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turk Kutuphaneciligi - Turkish Librarianship , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24146/tk.836355
Nitel Araştırmaların Raporlanmasında Standartlar: SRQR Kontrol Listesinin Türkçe Uyarlaması MELİKE TEKİNDAL,SEDA ATTEPE ÖZDEN,TAHİR ENES GEDİK,AHMET EGE,FERMAN ERİM,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26466/opus.882177
AWARENESS SCALE FOR REDUCING ECOLOGICAL FOOTPRINT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,GÖZDE ZABZUN,ZEYNEP ÖZEL,MERT DEMİRSÖZ,MELİKE TEKİNDAL , Yayın Yeri:European Journal of Science and Technology , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31590/ejosat.944221
Epidemiyolojide Gözlemsel Çalışmaların Raporlanması: STROBE Kriterlerinin Türkçe Uyarlaması ASYA BANU BABAOĞLU,MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA ÇAĞATAY BÜYÜKUYSAL,MUSTAFA TÖZÜN,FERHAN ELMALI,TANER BAYRAKTAROĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Medical Journal of Western Black Sea , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29058/mjwbs.869832
Environmental Education, Attitudes, and Behaviours of Nutrition and Dietetics Students on Buying Organic Foods NURHAN ÜNÜSAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26466/opus.872561
Veteriner fakültesi lisans öğrencileri için sürekli kaygı ve kişisel kararsızlık arasındaki ilişkinin yapısal olarak belirlenmesi: Selçuk Üniversitesi örneği Mert Demirsöz,ZEYNEP ÖZEL,HARUN YONAR,MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Veteriner Hekimler Derneği Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33188/vetheder.803804
Choroidal and macular thickness comparison in eyes with amblyopia RENGİN ASLIHAN KURT,SEZİN AKÇA BAYAR,ZEYNEP EYLÜL ERCAN,EYLEM YAMAN PINARCI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,SİBEL OTO , Yayın Yeri:Beyoglu Eye Journal , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14744/bej.2021.52714
Evaluation of Parametric Method Performance for Left-Censored Data and Recommendation of Using for Covid-19 Data Analysis MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HARUN YONAR,SAADET KADER , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Medicine and Oncology , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14744/ejmo.2021.90258
Klinik Araştırmalarda Yapay Zekâ Kullanımına Aracılık Eden SPIRIT-AI Protokolünün Türkçeye Uyarlaması MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MELİKE TEKİNDAL , Yayın Yeri:Bilişim Teknolojileri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17671/ga
Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Multiple Sclerosis Self-Management Scale ÖZNUR ERBAY DALLI,ÖZNUR USTA YEŞİLBALKAN,AYŞE NUR YÜCEYAR,AYFER KARADAKOVAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING , 2020Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/JNN.0000000000000507
Gut dysbiosis may be associated with hyperemesis gravidarum SERDAR BALCI,YUSUF AYTAÇ TOHMA,SERTAÇ ESİN,GÖGSEN ÖNALAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HULUSİ BÜLENT ZEYNELOĞLU , Yayın Yeri:The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14767058.2020.1777268
Assessment of the Effect of Beef and Mutton Meat Prices on Chicken Meat Prices in Turkey Using Different Regression Models and the Decision Tree Algorithm AHMET CUMHUR AKIN,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.9775/kvfd.2019.22195
Detection of twin pregnancies in ewes by pregnancy-associated glycoprotein assay and transabdominal ultrasonography HASAN ALKAN,MEHMET BUĞRA KIVRAK,FATMA SATILMIŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,DURSUN ALİ DİNÇ , Yayın Yeri:DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Causality Analysis of the Factors Affecting the Consumer Price of Veal: The Case of Turkey BURAK MAT,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Sustainability , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Investigation of relationship between colour discrimination ability and stereoscopic acuity using Farnsworth Munsell 100 hue test and stereo tests Belkis Koctekin,Deniz Turgut Coban,Mehmet Özen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AyŞe Cengiz Ünal,AYŞE GÜL ŞAHİN KOÇAK,NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN , Yayın Yeri:Canadian Journal of Ophthalmology , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The validity and reliability study for evaluation of factors affecting workplace satisfaction of academic staff: faculty of veterinary medicine MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,GÖKHAN ASLIM,BURAK MAT,AYTEKİN GÜNLÜ,AŞKIN YAŞAR , Yayın Yeri:Veteriner Hekimler Derneği Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Cab Abstract) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33188/vetheder.554162
Estimation of GDP from public library usage: Turkey sample SEMANUR ÖZTEMİZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Library Management , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (LISA) Özgün Makale
Robustness of analysis of covariance (ANCOVA) under the distributions assumptions and variance homogeneity CAN ATEŞ,ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Zoological Record) Özgün Makale
The Role of Heredity and the Prevalence of Strabismus in Families with Accommodative, Partial Accommodative, and Infantile Esotropia Fatma Eroğlu Çorak,SİBEL OTO,FERİDE İFFET ŞAHİN,YUNUS KASIM TERZİ,Özge Özer Kaya,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Turkish Journal of Ophthalmology , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SCI-Emerging) Özgün Makale
Ectoparasites of feral horses [Equus ferus caballus (Linnaeus., 1758)] on Karadağ Mountain, Karaman, Turkey BİLAL DİK,ONUR CEYLAN,Ceylan Ceylan,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Asma Semassel,GONCA SÖNMEZ,ÖZLEM DERİNBAY EKİCİ , Yayın Yeri:Journal of Parasitic Diseases , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Zoological Records) Özgün Makale
Prematüre Bebeklerde Mikroalbüminüri ile Erken Neonatal Sepsis, Solunum Sıkıntısı Sendromu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi BERİL ÖZDEMİR,DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZDEN TURAN,NAZMİ MUTLU KARAKAŞ,AYLİN TARCAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Pediatric Disease , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Pyometralı köpeklerde laktat dehidrogenaz, tam kan ve bazı serum biyokimya parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KÜBRA KARAKAŞ ALKAN,MUHAMMED FURKAN ÇİFTÇİ,ÖMER FARUK YEŞİLKAYA,FATMA SATILMIŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HASAN ALKAN , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2020.280
Türkiye’de sanayiye aktarılan sütün Box-Jenkins ve Winter’s Üstel Düzgünleştirme yöntemleri ile modellenmesi AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ , Yayın Yeri:Veteriner Hekimler Derneği Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Destek Etkisinin Değerlendirilmesi Zeynep ÖZEL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET EMİN TEKİN , Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26466/opus.681954
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvan hayat sigortası yaptırmalarına etki eden faktörlerin belirlenmesi BURAK MAT,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYTEKİN GÜNLÜ , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Karotis Arter Hasarını Etkileyen Kan Basıncı Sınırları. Kesitsel Bir Çalışma AYLİN GÜNEŞLİ YETİŞKEN,AYNUR ACIBUCA,CİHAN ALTIN,ESİN GEZMİŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÇİĞDEM YALÇIN,ÖZLEM ALKAN , Yayın Yeri:Cukurova Medical Journal , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kinezyofobi Nedenleri Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği MELİS ÇAYIR,NESLİHAN DURUTÜRK,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Analyzing COVID-19 outbreak for Turkey and Eight Country with Curve Estimation Models, Box-Jenkins (ARIMA), Brown Linear Exponential Smoothing Method, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and SEIR Models MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HARUN YONAR,AYNUR YONAR,MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,HASAN ALKAN,ZEKERİYA SAFA İNANÇ,BURAK MAT , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Evaluation in Terms of Various Parameters the Selçuk University Faculty of Veterinary Medicine Graduates Opinions AŞKIN YAŞAR,GÖKHAN ASLIM,MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,BURAK MAT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Zoological Record) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2019.234
Optimum Sample Size in Group Comparisons in Animal Breeding Researches with Simulation Study MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Scientific and Technological Research , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Leuphana Universität Lüneburg Germany, L...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7176/JSTR/5-2-33
Modeling and Forecasting Meat Consumption per Capita in Turkey DOĞUKAN ÖZEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ , Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32707/ercivet.595626
Veteriner Hekimlik Alanında Gözlemsel Araştırmaların Rapor Edilmesi:STROBE-VET Kriterlerinin Türkçe Uyarlaması TUBA BALAK,FEYZA GÜRER,ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,DOĞUKAN ÖZEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Indeks Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2018.208
Evaluation of expected and perceived of quality of service with the SERVQUAL scale: The case of a private physical therapy and rehabilitation center ÖZLEM KAYMAZ,MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN , Yayın Yeri:BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Assessing the classification performance of the mean platelet volume (MPV) in a cardiovascular risk prediction model ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CAN ATEŞ,BERKAY EKİCİ,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Evaluating Left-Censored Data Through Substitution, Parametric, Semi-parametric, and Nonparametric Methods: A Simulation Study MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:INTERDISCIPLINARY SCIENCES-COMPUTATIONAL LIFE SCIENCES , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s12539-015-0132-9
Burnout and Mobbing Among Physicians in a City Center NURHAN MEYDAN ACIMIŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ ...) Özgün Makale
The Performances Of Two Diagnostics Tests: Mcnemar And Newcombe Graphical Approach MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CAN ATEŞ,ÖZLEM KAYMAZ,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:Pakistan Journal of Statistics , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Reliability and validity of RT6 accelerometer withcomparing different walking self-selected speeds NESLİHAN DURUTÜRK,NİHAN ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ,Aslıhan Çağlar,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Physiotherapy Research and Reports , 2017Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15761/PRR.1000102
THE COCHRAN-ARMITAGE TEST TO ESTIMATE THE SAMPLE SIZE FOR TREND OF PROPORTIONS FOR BIOLOGICAL DATA MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,YASEMİN YAVUZ , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17557/tjfc.33765
Examining public purchases in the medical field with multiple correspondence analysis. MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Umit Cengiz Uysal,M. Ozgur Dolgun , Yayın Yeri:BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Role of tumor associated macrophages in the Hexim1 and TGF SMAD pathway and their influence on progression of prostatic adenocarcinoma Ok Atılgan Alev,BİNNAZ HANDAN ÖZDEMİR,EDA YILMAZ AKÇAY,Ataol Demirkan Özlem,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,HAKAN ÖZKARDEŞ , Yayın Yeri:Pathology - Research and Practice , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2015.10.011
Minimum Etkili Doz un BelirlenmesindeWilliams Testi İçin GerekliÖrneklem Genişliği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/biostatic.2015-46401
Cross cultural adaptation reliability and validity of the Turkish version of the Upper Limb Functional Index ULFI EDA TONGA,NESLİHAN DURUTÜRK,Philip C Gabel,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Hand Therapy , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jht.2014.11.001
Effects of alendronate and pamidronate on apoptosis and cell proliferation in cultured primary human gingival fibroblasts Soydan Sıdıka,KENAN ARAZ,Senel FV,ERKAN YURTCU,FATMA HELVACIOĞLU,ATTİLA DAĞDEVİREN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,FERİDE İFFET ŞAHİN , Yayın Yeri:Human & Experimental Toxicology , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/0960327115569808
Goniometer Measurements of Oral Labial Angle and Evaluation of Oral Motor Reflexes in Preterm Infants Comparison to Findings in Term Infants DENİZ ANUK İNCE,ALİ ULAŞ TUĞCU,AYŞE NUR ECEVİT,Abdullah Kurt,ASLIHAN ABBASOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Tarcan Aylin , Yayın Yeri:Journal of Child Neurology , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/0883073815575368
Laser acupuncture before heel lancing for pain management in healthy term newborns a randomised controlled trial ASLIHAN ABBASOĞLU,MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU,ALİ ULAŞ TUĞCU,Yapakci Ece,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Tarcan Aylin , Yayın Yeri:Acupuncture in Medicine , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1136/acupmed-2015-010765
Cross cultural adaptation reliability and validity of the Turkish version of the Lower Limb Functional Index NESLİHAN DURUTÜRK,EDA TONGA,Gabel Philip,MANOLYA ACAR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Disability and Rehabilitation , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3109/09638288.2015.1024342
AMH levels at central precocious puberty and premature thelarche is it a parameter Sahin Nursel Muratoglu,SİBEL KINIK,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Bayraktar Nilufer , Yayın Yeri:Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1515/jpem-2014-0521
The influence of IgM enriched immunoglobulin therapy on neonatal mortality and hematological variables in newborn infants with blood culture proven sepsis ASLIHAN ABBASOĞLU,AYŞE NUR ECEVİT,ALİ ULAŞ TUĞCU,Yapakçı Ece,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Tarcan Aylin,İSMAİL ZAFER ECEVİT , Yayın Yeri:The Turkish journal of pediatrics , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Undescended testis its anatomical localization and aetiological factors AYLA KÜRKÇÜOĞLU,Otgun İbrahim,İSMAİL CAN PELİN,Zagyapan Ragıba,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Urological Nursing , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/j.1749-771X.2012.01163.x
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hudson Ricketts Tutum Ölçeğine Gore Cinsel Yönelimlere Bakışı The Attitudes of Students of the Educational Faculty of a University about Sexual Orientation Measured by the Attitude Scale of Hudson Ricketts Nurhan Meydan Acımış,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) , 2013Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Nurses burnout and unmet nursing care needs of patients relatives in a Turkish State Hospital Tekindal Benian,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Pınar Gül,Filiz Öztürk,SÜMEYRA ALAN , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2011.01989.x
Tanı Doğruluğu Çalı malarının Kalitelerinin Değerlendirilmesi STARD Kriterlerinin Türkçe Uyarlaması YASEMİN YAVUZ,RABİA ALBAYRAK DELİALİOĞLU,CAN ATEŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Selvi Pınar,SİBEL PERÇİNEL,KORAY CEYHAN , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 2012Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Eryaş Nazire,Tekindal Benian , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Çok Programlı Lisesindeki Meslek Lisesi Öğrencileri İle Düz Lise Öğrencileri Arasındaki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi Tekindal Benian,Uzoğlu Birgül,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Akşehir M.Y.O Sosyal Bilimler Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Meslek Liselerinde Eğitim Öğretim Gören Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Yozgat İli Yerköy İlçesi Örneği Tekindal Benian,Ertekin Ali Rıza,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi , 2010Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Effect of Inhaled Corticosteroid Treatment on Body Composition Parameters in Children with Asthma BUKET DALDABAN SARICA,BURCU TAHİRE KÖKSAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK , Yayın Yeri:Asthma Allergy Immunology , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Turkish Medical Index of TUBITAK/ULA...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21911/aai.634
Forecasting the Stock Indexes of Fragile Five Countries through Box Jenkins Methods SEDAT YENİCE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:International Journal of Business and Social Science , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJEBSCOhostJournalSeekIndexCopernicusP...) Özgün Makale
Açık alan spor aletlerini kullanan bireylerinegzersiz bilinç ve alışkanlıklarının incelenmesi ESRA DOĞRU HÜZMELİ,MEHMET HARUN KIZILCI,NİLAY ÇÖMÜK BALCI,NİLÜFER ÇEŞİTLİ KORKMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCOhost, Google Scholar and Directory ...) Özgün Makale
Nomogramlar ile İstatistiksel Modellerin Yaşam Olasılıklarını Belirlemedeki Performanslarının Metot Karşılaştırma Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Mesane Kanseri Örneği ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Gökçe İlker,SERDAL KENAN KÖSE,ABDULKADİR TÜRKÖLMEZ , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Biostat , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ProQuestCurrent Index to Statistics (CIS...) Özgün Makale
Sosyal Hizmet Araştırmasında Metodolojik Sorunlar MELİKE TEKİNDAL,VEDAT IŞIKHAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (15.04.2011 -16.04.2011 ) , Yayın Yeri:7. Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye? , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Demografik Özellikleri Yaşadıkları Sorunlar ve Dışlanma Durumu MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (12.11.2009 -14.11.2009 ) , Yayın Yeri:Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet , 2009Ulusal Tam metin bildiri
The Opinions of Medical Students on Phase I Anatomy Education A Preliminary Study Zagyapan Ragıba,İSMAİL CAN PELİN,AYLA KÜRKÇÜOĞLU,FAZIL SERDAR GÜREL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (24.05.2013 -26.05.2013 ) , Yayın Yeri:5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists , 2013Uluslararası Özet bildiri
Stereoloji Çalışmalarında Araştırma Tasarımı ve Örnekleme Yöntemi AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,SİNAN CANAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ERSİN ÖĞÜŞ (20.08.2013 -23.08.2013 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongre , 2013Ulusal Özet bildiri
Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda GSBL Pozitif E coli ye Bağlı Gelişen Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Risk Faktörleri onur özalp,AYŞE HANDE ARSLAN,ÖZLEM AZAP,SEMA AKTAŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET HABERAL (01.03.2011 -05.03.2011 ) , Yayın Yeri:Türkiye 3. EKmud Bilimsel Platformu , 2011Ulusal Özet bildiri
Evaluating Right Censored Data Through Substitution Parametric Semi Parametric And Non Parametric Methods A Simulation Study MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,ÖZLEM KAYMAZ,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,YASEMİN YAVUZ,ERSİN ÖĞÜŞ (11.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society , 2015Uluslararası Özet bildiri
Başarıyla Tedavi Edilmiş Mikrotrop Olgularda Kontrast Duyarlılık Sonuçları Özlem Öner,SEZİN AKÇA BAYAR,SİBEL OTO,Onur Gökmen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Yonca Akova (05.10.2011 -09.10.2011 ) , Yayın Yeri:TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Sağdan Sansürlü Verilerin Parametrik Yarı Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,SERDAL KENAN KÖSE,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,CAN ATEŞ,YASEMİN YAVUZ (10.09.2014 -12.09.2014 ) , Yayın Yeri:XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELAMANLARININ YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI ALİ OSMAN KIVRAK,MEHMET ALTIN,BAHADIR DEMİR,ŞİRİN PEPE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (28.04.2018 -01.05.2018 ) , Yayın Yeri:III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
Improving The Reporting of Observational Studies in Veterinary Research: Turkish adaptation of STROBE-VET criteria TUBA BALAK,FEYZA GÜRER,ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,DOĞUKAN ÖZEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (12.07.2018 -15.07.2018 ) , Yayın Yeri:4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 2018Uluslararası Özet bildiri
Possibilities of Estimating Live Weight from Different Body Measurements in Hair Goat UsingDifferent Regression Models MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (12.06.2018 -15.06.2018 ) , Yayın Yeri:4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 2018Uluslararası Özet bildiri
Use Of The Stard Statement İn Reporting Diagnostic Test Research in Turkish Medical Directory MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,RABİA ALBAYRAK DELİALİOĞLU,CAN ATEŞ,Pınar Selvi,YASEMİN YAVUZ (25.03.2011 -27.03.2011 ) , Yayın Yeri:”GOOD MEDICAL RESEARCH” International Conference of MedicReS , 2011Uluslararası Özet bildiri
Comparison of Test Statistics of Non-Normal and Unbalanced Sampling for Type I Error Rates for Multivariate Analysis of Variance MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,Emre H Kale,CAN ATEŞ (25.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Tümör Lokalizasyonu, Mikrosatellit İnstabilite ve Mismatch Repair Eksikliğinin Kolorektal Kanser PrognozunaEtkisi TURAN ACAR,NİHAN ACAR,ERDİNÇ KAMER,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,FATMA TATAR,ERCÜMENT TARCAN,MEHMET HACIYANLI (11.04.2018 -15.04.2018 ) , Yayın Yeri:21. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşirelik Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Çocuklarda Tekrarlayan Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Kronik Öksürükte Serum Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi BERİL AYDIN,Köksal Tahire Burcu,NAZMİ MUTLU KARAKAŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK (04.11.2015 -08.11.2015 ) , Yayın Yeri:59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Box Behnken Deneme Düzeni İle Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Ruhsal Alan Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MELİKE TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,SERDAL KENAN KÖSE,ÖZLEM KAYMAZ,CAN ATEŞ,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN (20.08.2013 -23.08.2013 ) , Yayın Yeri:luslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2013Ulusal Özet bildiri
Neden İlk 6 Ay Sadece Emzirmiyoruz Bilge Sönmez,BURCU KAYHAN TETİK,ENGİN BURAK SELÇUK,MELEK PINAR KILIÇ,şenay selçuk zırhlı,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (01.05.2015 -05.05.2015 ) , Yayın Yeri:9. Aile Hekimliği Güz Okulu , 2015Ulusal Özet bildiri
Postmenapozal Dönemdeki Kadınların Osteoporoz Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ENGİN BURAK SELÇUK,BURCU KAYHAN TETİK,Bilge Sönmez,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (01.05.2015 -05.05.2015 ) , Yayın Yeri:9. Aile Hekimliği Güz Okulu , 2015Ulusal Özet bildiri
Bates Jensen Yara Değerlendirme Aracının Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği AZİZE KARAHAN,EBRU KILIÇARSLAN TÖRÜNER,aysun ceylan,AYSEL ABBASOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,LALE AYŞEGÜL BÜYÜKGÖNENÇ (16.04.2014 -20.04.2014 ) , Yayın Yeri:19.Ulusal Cerrahi Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Bilişim Teknolojilerinin Sağlık Eğitiminde Kullanılması Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Öğrencileri Örneği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ERSİN ÖĞÜŞ,öznur Erbay,Çidem Akyol,Kübra Aymelek,Ceren Bağcıoğlu,Ebru Süer,Betül Yıldız (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Oranların Trendi İçin Cochran Armitage Testi Örneklem Genişliği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,YASEMİN YAVUZ (10.09.2014 -12.09.2014 ) , Yayın Yeri:XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Scientific Quality and Validity In Medical Research The Role Of Biostatistics AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,CEMAL HÜSEYİN GÜVERCİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (19.10.2015 -25.10.2015 ) , Yayın Yeri:Medicres 5th World Congress On ”good Medical Research”, New York USA , 2015Uluslararası Özet bildiri
Geç Preterm Bebeklerde Maternal Risk Faktörlerinin ve Plasenta Histopatolojilerinin Neonatal Morbiditeye Etkisi ARİFE DUTUCU,DENİZ ANUK İNCE,EBRU ŞEBNEM AYVA,SERTAÇ ESİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZDEN TURAN,ALİ ULAŞ TUĞCU,AYŞE NUR ECEVİT (03.04.2019 -07.04.2019 ) , Yayın Yeri:Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 27)- , 2019Ulusal Özet bildiri
Amalgam Tamirinde Kullanılan Farklı Adeziv Sistemlerin Makaslama Bağlanma Dayanımının İncelenmesi ÖZLEM ERÇİN SULTANZADE,FEHİME ALKAN AYGÖR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,NESLİHAN ARHUN (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
THE CHANGE OF SLEEP QUALITY THROUGH MEDICAL FACULTY TERMS EGE NARİN,GAMZE TAVİL,RODA KARAYEL,MERT BÜYÜKBESNİLİ,EMRE ÜRÜT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,LEYLA DEMİR (27.05.2021 ) , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci KongresiUlusal Özet bildiri
Robustness Of Analysis Of Covariances (Ancova) Under Of Distributions Assumptions And Variance Homogeneity MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,CAN ATEŞ,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN (28.04.2018 -30.04.2018 ) , Yayın Yeri:4th International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
Tekrarlayan Bronşioliti Olan Çoçuklarda Angiopoietin-1, Angiopoietin-2 ve Periostin Düzeylerinin Dedğerlendirilmesi BURCU KÖKSAL,BERİL AYDIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK (20.04.2018 -23.04.2018 ) , Yayın Yeri:13. Uluslararası Katılımlı çocuk alerji ve astım kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Demir Eksikliği Anemisi ve Yaşam Doyumu İlişkisi FAİK ÖZDENGÜL,LEYLA AYDIN,AŞİNA GÜLERARSLAN ÖZDENGÜL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (21.06.2019 -23.06.2019 ) , Yayın Yeri:DÜŞÜNSEL ELEMENTLER SEMPOZYUMU , 2019Ulusal Özet bildiri
EVALUATION OF SCIENTIFIC AWARENESS OF MEDICAL FACULTY STUDENTS ABOUT COVID-19 İREM CANDAN,BİLAL BATUHAN YENEN,İREM ÜRKMEZ,BARIŞ ZOROĞLU,Rahmanullah Rahmani,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,SALİHA AKSUN (27.05.2021 ) , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci KongresiUlusal Özet bildiri
ARIMA Modeli Yardımıyla Alabalık Fiyatlarının Tahmini MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,BURAK MAT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (11.10.2018 -14.10.2018 ) , Yayın Yeri:III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum CReaktif Proteinin Kritik Değerleri BERİL AYDIN,İLKAY ERDOĞAN,NAZMİ MUTLU KARAKAŞ,MURAT ÖZKAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK (04.11.2015 -08.11.2015 ) , Yayın Yeri:59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Gelişen Sağlık Sistemlerinde Hemşirelik Ve Bilişim Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Özelinde Nitel Bir Değerlendirme Sibel Çetin,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET ALİ ERGÜN,Tekindal Benian,MELİKE TEKİNDAL (12.12.2012 -15.12.2012 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi , 2012Uluslararası Özet bildiri
Contrast sensitivity in successfully treated amblyopic eyes of patients with microtropia SEZİN AKÇA BAYAR,SİBEL OTO,O Oner,O Gokmen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Yonca Akova (11.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:33nd meeting of the Europian Strabismological Association (ESA) , 2011Uluslararası Özet bildiri
Bulk-fill kompozitlerin su emilim, suda çözünme, mikrosertlik ve dönüşüm derecesi FEHİME ALKAN AYGÖR,ÖZLEM ERÇİN SULTANZADE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,NESLİHAN ARHUN (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Modele Eklenen Yeni Bir Tahmin Edicinin Model Performansına Katkısının Değerlendirilmesi Kardiyovasküler Risk Tahmin Modeline İlişkin Bir Uygulama ÖZLEM KAYMAZ,CAN ATEŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,YASEMİN YAVUZ,İSMAYİL SAFA GÜRCAN,BERKAY EKİCİ (20.08.2013 -23.08.2013 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2013Ulusal Özet bildiri
İnsülin direncini değerlendirmede açlık insülin ve HOMA IR ne kadar güvenilir Nursel Muratoğlu Şahin,SİBEL KINIK,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (23.11.2011 -26.11.2011 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Tahmin Modellerinin Performanslarının Degerlendirilmesi ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,DOĞUKAN ÖZEN,İSMAYİL SAFA GÜRCAN,YASEMİN YAVUZ (04.09.2012 -07.09.2012 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
MİGREN BAŞAĞRISINDA VON WİLLEBRAND FAKTÖR VE KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ AYNUR YILMAZ AVCI,MEHMET HÜSAMETTİN AKKÜÇÜK,EBRU TORUN,SERAP ARIKAN,UFUK CAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,RUHSEN ÖCAL (24.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:53. Ulusal Nöroloji Kongresi NOROKONGRE 2017 , 2017Ulusal Özet bildiri
Serum Angiopoietin-1, Angiopoietin-2 and periostin levels in children with recurrent bronchiolitis BURCU KÖKSAL,BERİL AYDIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK (29.05.2018 -30.05.2018 ) , Yayın Yeri:In ALLERGY , 2018Ulusal Özet bildiri
Geriatrik Diyabetli Hastaların Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Durumlarının Glisemik Kontrol Düzeylerine Etkisi ELİF ÜNSAL AVDAL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN,FUNDA SOFULU,MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BARIŞ ÖNDER PAMUK,AHMET EGE,GÜLSEREN PAMUK,İSMAİL AYVAZ,YASEMİN TOKEM (25.11.2018 -27.11.2018 ) , Yayın Yeri:1.International Internal Medicine Nursing Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kanser İnsidansındaki Değişimlere Göre Hasta Sayısı Kestirimleri Bir Simülasyon Çalışması SERDAL KENAN KÖSE,Benian Tekindal,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Habibe Kübra Babacan (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Maternal ve Neonatal 25 OH Vitamin D Düzeyi İlişkisinin Araştırılması DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,ASLIHAN ABBASOĞLU,ALİ ULAŞ TUĞCU,ABDULLAH KURT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYLİN TARCAN (10.04.2014 -13.04.2014 ) , Yayın Yeri:22. Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-22) , 2014Ulusal Özet bildiri
Evaluating The Improvement Of Model Performance With The Addition Of Mean Platelet Volume Marker In A Cardiovascular Risk Prediction Model ÖZLEM KAYMAZ,CAN ATEŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,YASEMİN YAVUZ,İSMAYİL SAFA GÜRCAN (11.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society , 2015Uluslararası Özet bildiri
Assessment of labial angle via goniometer and oral motor reflexes in preterm infants comparison with term infants DENİZ ANUK İNCE,ALİ ULAŞ TUĞCU,AYŞE NUR ECEVİT,Abdullah Kurt,ASLIHAN ABBASOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Tarcan Aylin (03.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:The İnternational Neonatology Association Conference , 2014Uluslararası Özet bildiri
Sample size for non inferiority tests for one proportion A simulation study ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (04.05.2016 -08.05.2016 ) , Yayın Yeri:2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
THE RELATIONSHIP OF STRESS LEVEL AND COPING METHODS WITH THE ATTENDED FACULTY MUSTAFA TAŞDELEN,ABDULLAH MERT,AYŞE ÇITAK,BİLGE AYDEMİR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,LEYLA DEMİR (24.05.2021 ) , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci KongresiUlusal Özet bildiri
İki ile beş yaş arası çocuklarda Plusoptix videoretinoskopi ile Sure Sight el otorefraktometresi ve Topcon otorefraktometresi ölçümlerinin karşılaştırılması SEZİN AKÇA BAYAR,SİBEL OTO,Onur Gökmen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Yonca Akova (05.10.2011 -09.10.2011 ) , Yayın Yeri:TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Gazi Üniversitesi Hastanesi nde Çalışmakta Olan Hemşirelerde Vardiyalı Çalışma Sisteminin Yaşam Kalitelerine Etkisi Benian Tekindal,Filiz Öztürk,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,SÜMEYRA ALAN (28.06.2010 -01.07.2010 ) , Yayın Yeri:12. Biyoistatistik kongresi , 2010Ulusal Özet bildiri
Soldan Sansürlü Verilerin Üstel Ve Weibull Dağılımlarında Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi Benzetim Çalışması MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,YASEMİN YAVUZ (05.11.2015 -09.11.2015 ) , Yayın Yeri:XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
El Parmak Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Oksasilin Dirençi ile Slime Oluşumu Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği JULİDE SEDEF GÖÇMEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (21.05.2014 -25.05.2014 ) , Yayın Yeri:5. TÜRKiYE EKMUD KONGRESi , 2014Ulusal Özet bildiri
Uyku Bozukluklarından Kaynaklanan Sağlık Sorunları SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı Örneği ERSİN ÖĞÜŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Fatma Akçaöz,Fadime Çetin,Hülya Işık,Gülçin Ömerca,Gizem Tınas (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Zaman Serilerinin Modellenmesi Ve Geleceğe Yönelik Kestirimlerinin Değerlendirilmesi Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar Türkiye Örneği MELİKE TEKİNDAL,SEDA ATTEPE ÖZDEN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (20.11.2014 -22.11.2014 ) , Yayın Yeri:SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet , 2014Ulusal Özet bildiri
Shrinkage Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Benzetim Çalışması MUSTAFA ÇAĞATAY BÜYÜKUYSAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (26.10.2016 -29.10.2016 ) , Yayın Yeri:18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Scientific Quality and Validity In Medical Research The Role Of Biostatistics AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,CEMAL HÜSEYİN GÜVERCİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (19.10.2015 -25.10.2015 ) , Yayın Yeri:Medicres 5th World Congress On ”good Medical Research”, New York USA , 2015Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of Patient Owner Satisfaction to Veterinary Faculty Animal Hospital Selçuk University Example MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,BURAK MAT,AYTEKİN GÜNLÜ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ZEHRA GÜNLÜ (12.07.2018 -15.07.2018 ) , Yayın Yeri:4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 2018Uluslararası Özet bildiri
Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi ADALET HAZAR,ŞENOL BABUŞCU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,M Onur Köksal (19.10.2017 -22.10.2017 ) , Yayın Yeri:20. Fİnans Sempozyumu , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Central Composite ve Box-Behnken Deneme Düzenleri Kullanılarak Bariatrik Cerrahi Yöntemiyle Kilo Veren Obez Hastalardaki Epikardiyal Yağ Kalınlığı Değişiminin Optimizasyonu MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CİHAN ALTIN,CAN ATEŞ,VARLIK EROL (26.10.2018 -29.10.2018 ) , Yayın Yeri:XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye nin Borsa Endekslerinin Modellenmesi Ve Geleceğe Yönelik Kestirimleri nin Değerlendirilmesi MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (08.05.2008 -09.05.2008 ) , Yayın Yeri:TÜİK 17. Istatistik Araştırma Sempozyumu , 2008Ulusal Tam metin bildiri
The Correlation Between Corpus Callosum Anatomy And Bloodtest Results Of Individuals With Schizophrenia FATMA NUR TÜRKOĞLU,NADİRE ÜNVER DOĞAN,MEMDUHA AYDIN,HAKAN CEBECİ,ZELİHA FAZLIOĞULLARI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AHMET KAĞAN KARABULUT (29.10.2019 -02.11.2019 ) , Yayın Yeri:Internatıonal Congress Of Scıence Culture And Educatıon , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Sosyal Hizmet Araştırmasında Metodolojik Sorunlar MELİKE TEKİNDAL,VEDAT IŞIKHAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (15.04.2011 -16.04.2011 ) , Yayın Yeri:7. Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye? , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Beşeri Sermaye İle Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma Arasındaki İlişkiler Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz 1980 2005 MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (28.08.2010 -30.08.2010 ) , Yayın Yeri:VI. İstatistik Günleri Sempozyumu , 2010Ulusal Tam metin bildiri
YÜKSEK SERUM DİGOKSİN KONSANTRASYONU VE DİGOKSİN İNTOKSİKASYONUYLA İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKAN ÇOMAKLI,SAADET KADER,GÜL SAĞIR,FATMA ŞENGÜL,MUHAMMED SELMAN YALÇIN,ATA NİYAZİ ECEVİT,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (25.05.2019 -17.05.2019 ) , Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTİDİSİPLİNERKLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ , 2019Ulusal Tam metin bildiri
Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Demografik Özellikleri Yaşadıkları Sorunlar Beklentileri ve Kendi Çözüm Önerileri MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (20.12.2008 -21.12.2008 ) , Yayın Yeri:Küreselleşen Dünya’da Sosyal Hizmetler Sorunlar ve Çözümlerimiz Sempozyumu , 2008Ulusal Tam metin bildiri
Glukoz Metabolizma Bozukluklarında Subklinik Aterosklerozun Değerlendirilmesi ve Okta ile Retinal Vasküler Değişikliklerin Saptanması ELÇİN AYDIN,CİHAN ALTIN,SİNAN EMRE,AHMET MUHTEŞEM AĞILDERE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (31.10.2017 -04.11.2017 ) , Yayın Yeri:38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (TURKRAD 2017) , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Minimum Etkili Doz un Belirlenmesinde Williams Testi İçin Gerekli Örnek Genişliği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN (10.09.2013 -11.09.2013 ) , Yayın Yeri:I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu , 2013Ulusal Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinde Metabolik Sendrom Riski Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği ERSİN ÖĞÜŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Yelda Ceylan,Neşe Emecioğlu,İlçim Ercan,Deniz Eroğlu,Merve Demirel,Sevinç Haner (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Non invasive evaluation of feeding maturation via swallowing sound recording in preterm infants comparison to findings in term infants DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,banu acar,Ahmet Saraçoğlu,Abdullah Kurt,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Tarcan Aylin (03.04.2014 -05.04.2014 ) , Yayın Yeri:The International Neonatology Association Conference , 2014Uluslararası Özet bildiri
Maternal Ve Neonatal İnterlökin 6 174 G C Gen Polimorfizminin Preterm Doğum Ve Neonatal Morbiditeye Etkisi NAZMİ MUTLU KARAKAŞ,AYŞE NUR ECEVİT,Yaprak Yalçın,BERİL AYDIN,HASİBE VERDİ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK,Aylin Tarcan,FATMA BELGİN ATAÇ,ALİ HABERAL (17.04.2016 -20.04.2016 ) , Yayın Yeri:24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24) , 2016Ulusal Özet bildiri
Geç Preterm Ve Term Bebeklerde Moro Refleks Süresi Ve Latensinin Video İzlem Ve İvme Ölçer İle Değerlendirilmesi Ön Çalışma Sonuçları DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,METİN YILDIZ,BURAK CERAN,Özden Turan,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Aylin Tarcan (17.04.2016 -20.04.2016 ) , Yayın Yeri:24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24) , 2016Uluslararası Özet bildiri
Effects of platelet-rich fibrin on sciatic nerve regeneration: ahistomorphometric study BURAK BAYRAM,NURETTİN DİKER,SIDIKA SİNEM AKDENİZ,FATMA HELVACIOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ŞABAN REMZİ ERDEM (31.03.2017 -03.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 2017Uluslararası Özet bildiri
Son Trimestr Dönemindeki 25 Yaş ve Altı Gebelerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Benian Tekindal,Cansu İçer,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Pınar Gül (22.04.2011 -25.04.2011 ) , Yayın Yeri:7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Zamanında Doğmuş Gebelik Yaşına Göre küçük Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Gebelik Yaşına göre Uygun Bebeklerle Karşılaştırılması TAKÇI ŞAHİN,DENİZ ANUK İNCE,AYŞE HENDEKÇİ,ŞEYMA ÜNÜVAR,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (10.04.2014 -13.04.2014 ) , Yayın Yeri:22. Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014 , 2014Ulusal Özet bildiri
Yenidoğan Sepsisinde IGM den Zengin Intravenöz Immunglobülin Kullanımı ASLIHAN ABBASOĞLU,AYŞE NUR ECEVİT,ALİ ULAŞ TUĞCU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Aylin Tarcan (14.04.2013 -17.04.2013 ) , Yayın Yeri:21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) , 2013Ulusal Özet bildiri
Prevalence Of Spondylarthritis In Individuals Needing To Purchase An Orthopedic Mattress Because Of Chronic Back Pain AHMET EFTAL YÜCEL,TEmel Müzeyyen,AHMET MUHTEŞEM AĞILDERE,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (25.10.2013 -30.10.2013 ) , Yayın Yeri:Arthritis Rheum , 2013Uluslararası Özet bildiri
Examining Color Discrimination Ability and Depth Perception Relationship with Farnsworth Munsell 100 Hue Test, TNO Test and Titmus Test Belkıs Koçtekin,Deniz Turgut Çoban,Ayşe Cengiz Ünal,Mehmet Özen,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Ayşegül Koçak Altıntaş,NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN (07.09.2017 -10.07.2017 ) , Yayın Yeri:Turkish Society of Physiological Sciences43rd National Physiology Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
An Examination of the Relationship Between ABO Blood Groups and Hematological Parameters Belkıs Koçtekin,Ayşegül Kurtoğlu,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ERDAL KURTOĞLU,NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN (07.10.2017 -10.10.2017 ) , Yayın Yeri:Turkish Society of Physiological Sciences43rd National Physiology Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
Gebelerde uterin arter Doppler ölçümleri veepikardiyal yağ kalinlığı ile perinatal sonuçlarınkarşılaştırması SERDAR BALCI,CİHAN ALTIN,SİBEL DEMİR,GONCA ÇOBAN ŞERBETÇİOĞLU,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,İBRAHİM HALDUN MÜDERRİSOĞLU (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:10. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Unique Foveal Contour Changes in Series of Children With Hyperopia SİBEL OTO,SEZİN AKÇA BAYAR,Bulam Begüm,GÜRSEL YILMAZ,İMREN AKKOYUN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (25.04.2014 -29.04.2014 ) , Yayın Yeri:, The Annual ASCRS and ASOA Symposium and Congress , 2014Uluslararası Özet bildiri
Log Rank Lakatos Testi İçin Örneklem Genişliği Benzetim Çalışması MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM KAYMAZ,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN,CAN ATEŞ (05.11.2015 -09.11.2015 ) , Yayın Yeri:XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Bağımlı Dizaynlarda İki Testin Seçicilik Ve Duyarlılıklarının Eşanlı Karşılaştırılması Newcombe Grafik Yaklaşımı MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,YASEMİN YAVUZ,Tuğba Türkmenoğlu,KORAY CEYHAN (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı , 2011Ulusal Özet bildiri
1923 2008 Yılları Arasında Özel ve Kamu Hastanelerindeki Sağlık Personeli Sayısının Değerlendirilmesi MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ERSİN ÖĞÜŞ,Aylin Alkan,Canseza Bozkurt,Melike Ferik,Bilge Kılıç,Elif Maaşoğlu,Nurcihan Tanrıvermiş (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Türkiye de ve Dünyada Tıbbi Bilişim Dünü Bugünü Ve Yarını ERSİN ÖĞÜŞ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,İrem Saraçoğlu,Cem Önder,Ceren Erdal,Anıl Alpsoy (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Benian Tekindal,SÜMEYRA ALAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Filiz Öztürk (28.06.2010 -01.07.2010 ) , Yayın Yeri:12. Biyoistatistik kongresi , 2010Ulusal Özet bildiri
Böbrek Ve Karaciğer Transplantasyonundan Ortalama İki Yıl Ve Daha Sonrası Dönemde Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi Özlem Erdoğan,AZİZE KARAHAN,AYSEL ABBASOĞLU,GÜLCİHAN YILDIRIM,İlknur Şengel,Hatice Akkoç,Sibel Bozdağ,Necibe Kaya,HAMDİ KARAKAYALI,Nilgün Taşkıntuna,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET HABERAL (23.05.2012 -27.05.2012 ) , Yayın Yeri:18. Ulusal Cerrahi Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
Nomogramlar ve Matematiksel Modelleme Arasındaki Uyumun Metot Karşılaştırma Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Mesane Kanseri Örneği ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,İlker Gökçe,SERDAL KENAN KÖSE,ABDULKADİR TÜRKÖLMEZ (12.09.2011 -14.09.2011 ) , Yayın Yeri:XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Risk factors for urinary tract infections caused by ESBL positive E coli in renal transplant recipients AYŞE HANDE ARSLAN,Özalp Onur,ÖZLEM AZAP,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MEHMET HABERAL (07.05.2011 -10.05.2011 ) , Yayın Yeri:21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) 27th International Congress of Chemotherapy , 2011Uluslararası Özet bildiri
Prematüre Retinopati Muayenesinde Ağrı ve Perfüzyon İndeksinin Değerlendirilmesi Ön Çalışma Özden Turan,İMREN AKKOYUN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT (17.04.2016 -20.04.2016 ) , Yayın Yeri:24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24) , 2016Ulusal Özet bildiri
Kadinlara Yönelik Kişisel Gelişim Ölçeğinin (KYKGÖ) Türkçe ’Ye Uyarlama Çalişmasi MELİKE TEKİNDAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (02.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Optimum Sample Size in Independent Two Group Comparisons in Animal BreedingResearches: Simulation Study MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (12.06.2018 -15.06.2018 ) , Yayın Yeri:4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 2018Uluslararası Özet bildiri
Measuring The Quality Of Service In The Health Sector Through Servqual Method The Case Of A Physical Therapy And Rehabilitation Center ÖZLEM KAYMAZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MELİKE TEKİNDAL,AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN (11.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society , 2015Uluslararası Özet bildiri
Cross Cultural Adaptation Reliability and Validity of the Turkish Version of the Upper Limb Functional Index ULFI EDA TONGA,Gabel Philip,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,CEYDA SEVİNÇ (01.05.2014 -02.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ann Rheum Dis , 2015Uluslararası Özet bildiri
Laparoskopik Apendektomide Eğitim Videosunun Cerrahi Eğitime Katkısı EYÜP MURAT YILMAZ,AYKUT SOYDER,MURAT AKSU,ALİ DOĞAN BOZDAĞ,ŞÜKRÜ BOYLU,AKAY EDİZSOY,ŞADİ BALLI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (13.04.2016 -17.04.2016 ) , Yayın Yeri:20.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Topuk Kanı Alınması Öncesinde Lazer Akupunktur Uygulamasının Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi ASLIHAN ABBASOĞLU,MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU,ALİ ULAŞ TUĞCU,Ece Yapakçı,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Aylin Tarcan (17.04.2016 -20.04.2016 ) , Yayın Yeri:24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24) , 2016Ulusal Özet bildiri
Türkiye’de Dana Eti Fiyatlari ile Tüfe Arasindaki Nedensellik İlişkisinin Belirlenmesi AHMET CUMHUR AKIN,MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ,MEHMET SALTUK ARIKAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (02.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Evaluating left censored data through substitution parametric semiparametric and non parametric methods a simulation study MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN,YASEMİN YAVUZ (23.08.2015 -28.08.2015 ) , Yayın Yeri:, 36th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics , 2015Uluslararası Özet bildiri
Preterm ve Term Bebeklerde Emme Ve Yutma Matürasyonunun Değerlendirilmesi DENİZ ANUK İNCE,AYŞE NUR ECEVİT,banu acar,Abdullah Kurt,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MÜGE MÜZEYYEN ÇİYİLTEPE,Aylin Tarcan (14.04.2013 -17.04.2013 ) , Yayın Yeri:21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) , 2013Ulusal Özet bildiri
The Study Of Sociodemographic Data Of Individuals With Schizophrenia Spectrum Disorder FATMA NUR TÜRKOĞLU,NADİRE ÜNVER DOĞAN,MEMDUHA AYDIN,ZELİHA FAZLIOĞULLARI,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AHMET KAĞAN KARABULUT (29.10.2019 -02.11.2019 ) , Yayın Yeri:International Congress Of Science Culture And Education (INCES) , 2019Uluslararası Özet bildiri
Ulusal Akademik Ağ Ulaknet Olay Takipçisi Sistemi Kayıtlarının Değerlendirilmesi Benian Tekindal,Kenan Koç,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Çağrı Gülçehre (04.05.2010 -05.05.2010 ) , Yayın Yeri:TÜİK 19. Istatistik Araştırma Sempozyumu , 2010Ulusal Özet bildiri
Investigation With Multiple Correspondence Analysis Of The Public Procurement In The Medical Field In Turkey Uysal Ümit Cengiz,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,Dolgun Özgür (11.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society , 2015Uluslararası Özet bildiri
Zaman Serilerinin Modellenmesi ve Geleceğe Yönelik Kestirimlerinin Değerlendirilmesi 1928 2010 Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı Örneği MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,YASEMİN YAVUZ (04.09.2012 -07.09.2012 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
Classification Of Covid 19 Case Numbers For G8 Countries and Turkey By Random Forest Method ZEYNEP ÖZEL,MERT DEMİRSÖZ,HARUN YONAR,AYNUR YONAR,MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (24.10.2020 -31.10.2020 ) , Yayın Yeri:7th Internatıonal Multidisciplinary Congress On Good Medical Research 24-31 Ekim 2020 , 2020Uluslararası Özet bildiri
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Öğrencilerde Tıp Eğitiminin Reaksyonu Zamanı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi ERHAN KIZILTAN,LEYLA AYDIN,AYŞE ŞEBNEM İLHAN,NURHAN YAZIHAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN (07.05.2014 -09.05.2014 ) , Yayın Yeri:VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , 2014Ulusal Özet bildiri
Bayrakli Hypertansiyon Prevalence and Awareness (BAYHIP) Study Nihat Pekel,Mehmet Emre Özpelit,Çakmak Erlevent,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,AKAR YILMAZ,Toplaoğlu Caner,Dalgıç Onur,SERKAN SAYGI,İstemihan Tengiz,ERTUĞRUL ERCAN (23.03.2017 -26.03.2017 ) , Yayın Yeri:AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sosyal Hizmet Araştırmasında Metodolojik Sorunlar MELİKE TEKİNDAL,VEDAT IŞIKHAN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (15.04.2011 -16.04.2011 ) , Yayın Yeri:7. Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye? , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Use Of The Stard Statement İn Reporting Diagnostic Test Research in Turkish Medical Directory MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,RABİA ALBAYRAK DELİALİOĞLU,CAN ATEŞ,Pınar Selvi,YASEMİN YAVUZ (25.03.2011 -27.03.2011 ) , Yayın Yeri:”GOOD MEDICAL RESEARCH” International Conference of MedicReS , 2011Uluslararası Özet bildiri
Hışıltılı Çocuklarda Vascular Endothelial Growth Factor ve İnterlökin-33 Düzeylerinin Değerlendirilmesi BERİL AYDIN,BURCU KÖKSAL,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK (22.04.2019 -25.04.2019 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi , 2019Ulusal Özet bildiri
Laparoskopi Sleeve Gasrektominin Yaşam Kalitesine Etkisi: Öncesi ve Sonrası ERDİNÇ KAMER,COŞKUN ONAK,FEVZİ CENGİZ,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL,MUSTAFA PEŞKERSOY (11.04.2018 -15.04.2018 ) , Yayın Yeri:21. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşirelik Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Evaluation of Biological Variation Measurements in Different Variables and Sample Sizes ZEYNEP ÖZEL,MERT DEMİRSÖZ,HARUN YONAR,AYNUR YONAR,MEHMET EMİN TEKİN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL (24.10.2020 -31.10.2020 ) , Yayın Yeri:7th Internatıonal Multidisciplinary Congress On Good Medical Research 24-31 Ekim 2020 , 2020Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms