MURAT ESEN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta murat.esen@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 16208
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2005 - 2011
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
2002 - 2005
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZSİZ)
1997 - 2001
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
15.01.2021 - 15.05.2022 Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme ProjesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Fon : 1200000
06.02.2022 - 15.05.2022 Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları Eğitici Eğitimi ProjesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 47200
01.06.2017 - 28.12.2017 Veri Madenciliği Yöntemiyle Elektronik Dergi Koleksiyonlarinin YönetimiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 40000
01.07.2017 - 28.12.2017 Dijital Ortamda ”Hasta-Müşterilerin” Şikâyetleri: Özel Sağlık Kuruluşlarında Şikayetlerin HaritalandırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 38000
01.11.2016 - 13.03.2018 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN DESTEKLENEN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI KAPSAMINDA “HAYATA SANAT KADINA HAYAT” ADLI VE TRH4.1.ISEDP/P-03/0140 NOLU PROJEKADININ İSTİHDAM SORUNU VE İZMİR’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONULU SAHA ARAŞTIRMASIAvrupa Birliği
Fon : 218000
02.12.2015 - 02.12.2016 Uygulamalı MedyaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 119656
01.04.2015 - 08.11.2016 İzmir Üniversiteleri Platformu Üniversitelerinin Akademik Performans AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 57760
13.05.2015 - 31.12.2015 Yükseköğretimde Kurumsal İtibar Ölçümü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
17.01.2012 - 14.09.2015 Kurumsal Gelişim Projeleri Yüksek Öğretim Sisteminin YÖKSİS Yeniden Yapılandırılması Yükseköğretim Kurulu e Belge Yönetim Sistemi Kurulumu Akademik Özgeçmiş Sistemi KurulumuDiğer (Ulusal)
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖĞRETMEN BEKLENTİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ İZMİR İLİ ÇİĞLİ İLÇESİ İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA Cüneyt Buharalıoğlu,MURAT ESEN,Mahmut Boyraz,Ali Türköz , Yayın Yeri:Journal of Business in Digital Age , 2022Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Asos İndeks Index Copernicus OpenAIRE RO...) Özgün Makale
DUYGUSAL EMEK İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK HAZIR GİYİM FİRMASI ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA DİLCAN GÜLER,MURAT ESEN , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Yükseköğretimde Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Eğitimi: İşletme Lisans Programları Bağlamında Bir İnceleme HAKAN YAMAN,MURAT ESEN , Yayın Yeri:Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online) , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32329/uad.930995
A Review of Research on International Student Mobility: Science Mapping the Existing Knowledge Base SEDAT GÜMÜŞ,ENES GÖK,MURAT ESEN , Yayın Yeri:Journal of Studies in International Education , 2020Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/1028315319893651
The Evolution of Leadership Research in HigherEducation for Two Decades (1995-2014): ABibliometric and Content Analysis MURAT ESEN,MEHMET ŞÜKRÜ BELLİBAŞ,SEDAT GÜMÜŞ , Yayın Yeri:International Journal of Leadership in Education , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://doi.org/10.1080/13603124.2018.1508753
Akademisyenlerin Sürdürülebilirlik Algılarının Sosyal Yenilikçilik Davranışları Üzerindeki Etkisinde Bireysel Yaratıcılığın Aracılık Rolü DİLEK ESEN,MURAT ESEN,GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ , Yayın Yeri:International Journal of Management and Administration , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, Cite Factor...) Özgün Makale https://doi.org/10.29064/ijma.660939
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON SOCIALINNOVATION GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ,MURAT ESEN,DİLEK ESEN , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics andAdministrative Sciences , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale
İş Stresi, Mesleki Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma MURAT ESEN , Yayın Yeri:Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algıları MURAT ESEN,TOLGA ŞENTÜRK,NECLA ÇETİNOĞLAN , Yayın Yeri:Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Türkiye’de Yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma DİLEK ESEN,MURAT ESEN , Yayın Yeri:ULUSLARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/0.18092/ulikidince.433623
Genel Yetkinlik İnancı Bağlamında Cam Tavan Sendromunun İncelenmesi: Politik ve Siyasi Kariyer Sahibi Kadınlar Üzerine Bir Araştırma MURAT ESEN,NUR KALOĞLU , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.433350
The Effects Of Intrapreneurship On Social Innovation: A Research in İzmir MURAT ESEN,REŞAT ŞEKERDİL , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCO Publishing, Google Scholar, ...) Özgün Makale
Classifying Universities in Turkey by Hierarchical Cluster Analysis NİHAT ERDOĞMUŞ,MURAT ESEN , Yayın Yeri:EĞİTİM VE BİLİM , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6232
A systematic review of studies on leadership models in educational research from 1980 to 2014 SEDAT GÜMÜŞ,MEHMET ŞÜKRÜ BELLİBAŞ,MURAT ESEN,EMİNE GÜMÜŞ , Yayın Yeri:Educational Management Administration Leadership , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/1741143216659296
Eğitim Araştırmalarında Lider Yetiştirme ve Liderlik Geliştirme Çalışmaları 1980 2014 Arası Durum Tespiti EMİNE GÜMÜŞ,MURAT ESEN,MEHMET ŞÜKRÜ BELLİBAŞ , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21764/efd.00237
Öğretim Üyelerinin Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma MURAT ESEN,DİLEK ESEN , Yayın Yeri:Yükseköğretim ve Bilim , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5961/jhes.2015.109
Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları NİHAT ERDOĞMUŞ,MURAT ESEN , Yayın Yeri:Journal of Higher Education , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS Index, EBSCOhost, EBSCO (Academic S...) Özgün Makale https://dx.doi.org/0.2399/yod.14.008
An Investigation of the Effects of Organizational Readiness on Technology Acceptance in e HRM Applications MURAT ESEN,GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ , Yayın Yeri:International Journal of Human Resource Studies , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Cabell's Directory, Standard Periodical ...) Özgün Makale http://dx.doi.org/10.5296/ijhrs.v4i1.5643
Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin İncelenmesi Yükseköğretim Kurulu Örneği MURAT ESEN,KÖKSAL BÜYÜK , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Effects Of Technology Readiness On Technology Acceptance In e-Hrm: Mediating Role Of Perceived Usefulness MURAT ESEN,NİHAT ERDOĞMUŞ , Yayın Yeri:Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Resoruce Based View And The Impacts Of Marketing And Production Capabilities On Innovation NURULLAH GENÇ,GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ,MURAT ESEN , Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost, Tübitak ULAKBİM, ASOS) Özgün Makale
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri HANİFİ MURAT MUTLU,ABDULLATİF ÇEVİKER,MURAT ESEN , Yayın Yeri:İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2010Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
Kamuda Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı: Yükseköğretim Kurulu Örneği MURAT ESEN,KÖKSAL BÜYÜK,DİLEK ESEN (08.05.2014 -10.05.2014 ) , Yayın Yeri:13. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Gönüllülük Faaliyetlerinin Sosyal İnovasyon ve İnovasyon Algılarıyla İlişkisi: Z Kuşağı Üzerine BirÇalışma MURAT ESEN,REŞAT ŞEKERDİL (09.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Intellectual Structure of Logistics and Supply Chain in Turkey SERHAT BURMAOĞLU,HAYDAR YALÇIN,MURAT ESEN (22.10.2015 -23.10.2015 ) , Yayın Yeri:XIII. International Logistics and Supply Chain Congress , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
İşletmelerin e İKY uygulamalarına hazır oluşlarının kullanıma yönelik niyete etkisi ampirik bir araştırma MURAT ESEN,NİHAT ERDOĞMUŞ (26.04.2011 -28.04.2011 ) , Yayın Yeri:19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , 2011Ulusal Tam metin bildiri
An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e HRM NİHAT ERDOĞMUŞ,MURAT ESEN (28.09.2011 -31.12.2011 ) , Yayın Yeri:7th International Strategic Management Conference , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Desteğin Kariyer Kararı Verme Zorlukları Üzerine Etkisi MURAT ESEN,HALİL AHMET URAN (06.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:İZCEAS 2018NEW TRENDS IN ECONOMICS ANDADMINISTRATIVE SCIENCES , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
The Impact of HRM Capabilities on Innovation Mediated by Knowledge Management Capability GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ,MURAT ESEN,DİLEK ESEN (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Yayın Yeri:9.International Strategic Management Conference , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Turizm İşletmelerinde Psikolojik Şiddetin Mobbing Müşteri Memnuniyetine Olan Etkisi NURULLAH GENÇ,MURAT ESEN,TÜLAY POLAT ÜZÜMCÜ,FATİH KARCIOĞLU (08.05.2008 -10.05.2008 ) , Yayın Yeri:16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , 2008Ulusal Tam metin bildiri
Classifying Higher Education Institutions in Turkey: A Cluster Analysis NİHAT ERDOĞMUŞ,MURAT ESEN (14.10.2015 -16.10.2015 ) , Yayın Yeri:1. International Higher Education Studies Conference (IHEC) 2015 , 2015Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms