MİKAİL ACIPINAR
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta mikail.acipinar@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 11358
Atıf Dağılımları

Osmanlı Kaynaklarında Floransa’yı Aramak: Duka, Duka-i Françe ve Duka Gemileri İfadeleri Üzerine Bazı Bilgiler

MİKAİL ACIPINARII. Mehmed dönemiyle birlikte siyasi, askerî ve ticari alanlar başta olmak üzere, birçok alanda bir değişim ve gelişim sürecine giren Osmanlı İmparatorluğu, aynı zamanda Avrupa siyasetinin bir uzantısı olarak İtalya’daki gelişmeleri de yakından takip etmekteydi. İtalya Yarımadası’nın önde gelen şehir devletleri durumundaki Venedik ve Ceneviz’in ardından, Floransa Cumhuriyeti de 15. yüzyıldan itibaren Levant ticaretindeki yerini Fatih’in himâyesiyle almaya başlamıştır. Bu çalışmada, Floransa’nın Osmanlı kronikleri ve belgelerinde zaman içinde if ...Daha fazlası Makale2016İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi 11 Görüntülenme

Kriz ve Savaş Arasında 1641 Tarihli Venedik Ahidnâmesi

MİKAİL ACIPINAROsmanlı Devleti 17. yüzyıla büyük seferler, karışıklar ve çalkantılarla girmiş, bir kısım dâhili ve harici olaylara I. Ahmed’in vefatından sonra tahtta yaşanan gelişmeler de eklenmişti. 1622 yılında II. Osman’ın katli gibi o zamana kadar benzeri görülmemiş bir olayın ardından amcası I. Mustafa’nın yerine tahta çıkan IV. Murad’ın ilk hükümdarlık yılları da benzer karışıklarla geçmiştir. Küçük yaşta tahta çıkan IV. Murad, isyanlarla boğuşan İstanbul’daki bir takım devlet ileri gelenlerinin hal‘inden ve annesinin vesayetinden kurtulduktan so ...Daha fazlası Makale2015İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi69 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2005 - 2011
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ ÇAĞ TARİHİ (DR)
2002 - 2005
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
1998 - 2002
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
17.01.2014 - 15.01.2018 Osmanlı Dönemi Batı Anadolu Boyahaneleri ve Üretim Endüstrisinin Araştırılması-Tübitak 1001
İSKENDERUN İSKELESİ: DOĞU AKDENİZ'DE ULUSLARARASI BİR TİCARET LİMANININ İNKİŞAFI MESELESİ (1589-1612) MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (MLA, Turkologischer Anzeiger) Özgün Makale
OSMANLI-VENEDİK DENİZ TİCARETİNDE DENİZ YOLLARININ GÜVENLİĞİ SORUNU: MORA KIYILARI ÖRNEĞİ MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies - Türklük Bilgisi Araştırmaları , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (HISTORICAL ABSTRACTS, AMERICA: HISTORY A...) Özgün Makale
Tire Dokuma Endüstrisi ve Damga Mukataası (18. Yüzyıl) MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Cihannüma TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Güney Anadolu Kıyılarında Hristiyan Korsanlar (1604-1608) MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Gazi Akademik Bakış , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Osmanlı Kaynaklarında Floransa yı Aramak Duka Duka i Françe ve Duka Gemileri Üzerine Bazı Bilgiler MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Floransalılar İstanbul dan Neden Kovuldu Başlangıcından Nihayetine Osmanlı Floransa İlişkilerinin Seyri MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Toplumsal Tarih , 2016Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Ahidnâmeler Çerçevesinde Karadeniz de Ticaret ve Yabancı Tüccarların Durumu XV XVII Yüzyıllar MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ULAKBİM) Özgün Makale
I Ferdinando nun Doğu Akdeniz Politikası ve Toskana Donanmasının 1607 Magosa Saldırısı MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus, Türkologisher Anzeiger,...) Özgün Makale
Kriz ve Savaş Arasında 1641 Tarihli Venedik Ahidnâmesi MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK/ULAKBİM) Özgün Makale
16 Yüzyılda Balat Şehri MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:EBAD-Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Floransalılara Esir Düşen Erdoğmuş Oğlu Hamza ya Yazılan Türkçe Bir Mektup 1576 MİKAİL ACIPINAR , Yayın Yeri:ERDEM-İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Osmanlı Kronikleri Işığında Kaptan ı Derya Halil Paşa nın Akdeniz Seferleri 1609 1623 ACIPINAR MİKAİL , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus, Türkologischer Anzeiger...) Özgün Makale
Tommaso Alberti nin İstanbul ve Balkanlar a Seyahati 1609 1621 ACIPINAR MİKAİL , Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Asos, Ceeol, Index Copernicus, MLA, Pecy...) Özgün Makale
XVII Yüzyılın İlk Yarısında Toskana Grandukalığında Türk Esirler ACIPINAR MİKAİL , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus, Türkologischer Anzeiger...) Özgün Makale
Gâzi Murad Reis Hayatı Son Seferleri ve Adına Yazılan Halk Şiirleri MİKAİL ACIPINAR (01.11.2014 ) , Yayın Yeri:2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarih Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 2nd International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime HistoryUluslararası Tam metin bildiri
Osmanlı Tarihi Araştırmaları Açısından Floransa Devlet Arşivi MİKAİL ACIPINAR (20.11.2017 -24.11.2019 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Osmanlı İstanbulu’xxnda Floransalılar MİKAİL ACIPINAR (19.05.2017 -21.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu V , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Beylikten İmparatorluğa Bir Osmanlı Şehri Balat MİKAİL ACIPINAR (05.07.2013 -05.07.2019 ) , Yayın Yeri:2. Menteşe Beyliği Sempozyumu , 2019Ulusal Tam metin bildiri
Mühimme Defterlerine Göre XVI Yüzyılda Sivas ve Çevresinin Güvenlik Sorunu ACIPINAR MİKAİL (21.11.2007 -25.11.2007 ) , Yayın Yeri:Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu , 2007Ulusal Tam metin bildiri
18. Yüzyılda İzmir’in İktisadi Hayatında Küçük Ölçekli İşletmeler MİKAİL ACIPINAR (25.04.2019 -27.04.2019 ) , Yayın Yeri:Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Rodos ve İstanköy de Türk Eserleri Turkish Monuments on the Islands of Rhodes and Kos MİKAİL ACIPINAR (01.10.2014 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı Rodos ve İstanköy Türklüğü SempozyumuUlusal Tam metin bildiri
Osmanlı Dönemi Batı Anadolu Boyahaneleri: İzmir Örneği MİKAİL ACIPINAR (10.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Doğal Boya Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Sultan I Ahmed Döneminde Osmanlı Venedik İlişkilerine Genel Bir Bakış ACIPINAR MİKAİL (26.07.2010 -30.07.2010 ) , Yayın Yeri:CIÉPO (Comité International d’Etudes Pré-ottomanes et Ottomanes) XIX. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
17 Yüzyılda Garp Ocakları ve Toskana Grandukalığı MİKAİL ACIPINAR (01.12.2016 -03.12.2016 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu , 2016Uluslararası Özet bildiri
İskenderun İskelesi: Doğu Akdeniz’de Uluslararası Bir Ticaret Limanının İnkişafı Meselesi MİKAİL ACIPINAR (04.05.2017 -05.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
Osmanlı Denizcilik Tarihinin Kaynakları Floransa ve Ceneviz Arşivleri MİKAİL ACIPINAR (28.04.2014 -29.04.2014 ) , Yayın Yeri:Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms