MERVE AKÇAY
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta merve.akcay@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 12630
Atıf Dağılımları

Açık apeksli dişlerde MTA fillapex'in apikal sızıntıya etkisinin değerlendirilmesi

MERVE AKÇAYAmaç: Nekrotik pulpalı immatür dişlerde kök ucunun açık olması, kök kanal sisteminin geniş ve kök ucuna doğru genişleyerek sonlanması nedeniyle bu dişlerde endodontik tedavi ile etkili bir apikal tıkama oluşturulması oldukça zordur. Bu yüzden bu dişlerin endodontik tedavilerinde kullanılacak kök kanal dolgu sisteminin apikal tıkama özelliği önem kazanmaktadır. Çalışmamızda hazırlanan simule immatür dişlerde yeni üretilmiş MTA Fillapex kanal dolgu patının Güta-perka ile birlikte kullanımı ve oluşturduğu apikal tıkamanın etkinliği Güta-perka/AH P ...Daha fazlası Makale2012Türkiye Klinikleri46 Görüntülenme

MTA-fillapex'in radyoopasitesinin gri MTA ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

MERVE AKÇAYAmaç: Bu çalışmada MTA-Fillapex'in radyoopasitesinin dijital görüntüleme tekniği kullanılarak, Gri MTA ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Gri MTA Angelus'un ve MTA-Fillapex'in (Angelus, Londrina, Brezilya) opazitesi değerlendirildi. Örneklerin yerleştirilmesi için 1 mm derinliğinde ve 5 mm çapında 5 akrilik levha hazırlandı. Akrilik levhalar üzerinde ayrıca alüminyumdan yapılmış penetremetre yerleştirilerek opasite yoğunluğu hesaplandı. Radyografik değerlendirme, direkt dijital görüntüleme tekniği ile ...Daha fazlası Makale2012Türkiye Klinikleri42 Görüntülenme

Süt dişi vital pulpa amputasyonlarında MTA ve Ca(OH)2'nin etkinliğinin klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi

MERVE AKÇAYAmaç: Bu çalışmada, süt dişlerinde; kalsiyum hidroksit (KH) ve mineral trioksit agregat (MTA) vital amputasyon uygulamalarının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 6-10 yıl arasında değişen 64 çocuğun, derin dentin çürüğü teşhisi konulan ve amputasyon tedavisi gereksinimi olduğu düşünülen toplam 64 alt süt azı dişi, KH ve MTA amputasyonu uygulanmak üzere rastgele iki çalışma grubuna ayrıldı. Tedavilerin tamamlanmasının ardından dişler, 3'er aylık aralıklarla 1 yıl boyunca klinik ve radyolojik olar ...Daha fazlası Makale2012Türkiye Klinikleri67 Görüntülenme

Farklı kanal dolgu patlarının koronal sızıntıya etkisinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

MERVE AKÇAYAmaç: Koronal örtücülük, endodontik tedavinin başarısını ve periapikal doku sağlığını etkileyen kritik bir faktördür. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda yeni üretilmiş MTA Fillapex kanal dolgu patının Güta-perka ile birlikte kullanımı ve oluşturduğu koronal tıkamanın etkinliği Güta-perka/AH Plus kanal dolgu sistemi ile karşılaştırılarak in vitro koşullarda değerlendirilmiştir. Çalışmada 20 adet örnek Güta-perka/MTA Fillapex, 20 adet örnek Güta-perka/AH Plus ile doldurulmuştur. Bulgular: Boya penetrasyon testi ile elde edilen sonuçlar istatistikse ...Daha fazlası Makale2012Türkiye Klinikleri43 Görüntülenme

Süt dişi kök kanal tedavisinde Nİ-Tİ döner sistem (ProTaper) ile K tipi eğenin invitro olarak karşılaştırılması

MERVE AKÇAY Http://hdl.handle.net/11469/237Makale2011Türkiye Klinikleri20 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2007 - 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
2007 - 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEDODONTİ (DR)
2002 - 2007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
10.01.2019 - 22.04.2021 Kendiliğinden Birleşen Peptidlerin Kavitasyonsuz Arayüz Çürük Lezyonlarının İlerlemesine Etkisi: Randomize Klinik ÇalışmaARAŞTIRMA PROJESİ
24.05.2018 - 05.11.2021 Yeni Sürmüş Çürüksüz Daimi Birinci Molar Dişlerde Farklı İçerikli Fissür Örtüleme Materyallerinin Klinik Etkinliklerinin DeğerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
01.12.2014 - 20.02.2020 Derin Çürüklü Süt Dişlerinin Direkt Pulpa Tedavisinde Farklı Kapaklama Ajanlarının Etkinliğinin İn Vivo Olarak DeğerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
30.06.2009 - 27.06.2011 Güncel Döner Alet Sistemlerinin Süt Dişi Kanal Preparasyonlarındaki Başarısının Geleneksel Yöntemle Karşılaştırmalı İn Vitro Olarak DeğerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
01.04.2014 - 01.04.2015 Farklı İrrigasyon Tekniklerinin ve Kök Kanal Dolgu Maddelerinin Dentin Tübül Penetrasyon Derinliği Üzerine Etkisinin DeğerlendirilmesiTÜBİTAK PROJESİ
15.03.2014 - 26.11.2018 Derin Çürüklü Süt ve Daimi Dişlerin İki Aşamalı İndirekt Pulpa Tedavisinde Ozon Uygulamasının Etkinliğinin İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi-Tübitak 3501
01.07.2013 - 28.12.2017 Florür Salan Restorasyonların Aşınma Direncinin ve Klinik Performansının DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.07.2013 - 11.05.2017 Farklı Fonksiyonel Monomer Yapılarına Sahip Yeni Nesil Self etch Adeziv Sistemlerin Asit ve Lazer Uygulanmış Mine Yüzeylerine Mikro Gerilim Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırmalı Olarak DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Clinical, radiographic, and histological evaluation of three different pulp-capping materials in indirect pulp treatment of primary teeth: a randomized clinical trial NACİYE NUR ŞAHİN,SUNA SAYGILI,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-020-03724-4
Growth-enabling modified Groper appliance for thereplacement of permanent maxillary incisors: Report of two cases. VOLKAN ARIKAN,DUYGU ÖCAL,MERVE AKÇAY,AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP,LEVENT ÖZER,EMRE CESUR , Yayın Yeri:Australasian Orthodontic Journal , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Influence of ozone application in the stepwise excavation of primary molars: a randomized clinical trial MERVE MEŞE,YEŞİM T TOK,SELÇUK KAYA,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
CAD/CAM Supported Restorations in Complicated Crown Fractures Treated with Vital Pulp Treatment: Two Case Reports SHAKIR DERYA KUZGUN,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/dentalsci.2019-72354
Effectiveness of the ozone application in two-visit indirect pulp therapy of permanent molars with deep carious lesion: a randomized clinical trial NAZLI DURMUŞ,YEŞİM T TOK,SELÇUK KAYA,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-019-02808-0
Effect of photon-initiated photoacoustic streaming, passive ultrasonic, and sonic irrigation techniques on dentinal tubule penetration of irrigation solution: a confocal microscopic study MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,MERVE MEŞE,NAZLI DURMUŞ,İSMAİL DAVUT ÇAPAR , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-016-2013-y
The Force Required to Fracture Endodontically Roots Restored with Various Materials as Intra-orifice Barriers ELİF YAŞA,HAKAN ARSLAN,BİLAL YAŞA,MERVE AKÇAY,MELTEM ALSANCAK,HÜSEYİN HATIRLI , Yayın Yeri:Nigerian Journal of Clinical Practice , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/1119-3077.181390
Influence of blood contamination during multimode adhesive application on the microtensile bond strength to dentin. EBRU KÜÇÜKYILMAZ,ESRA UZER ÇELİK,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA , Yayın Yeri:Nigerian Journal of Clinical Practice , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Cam iyonomer esaslı fissür örtücüler EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:türkiye klinikleri J Pediatr Dent , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri ...) Derleme Makale
Effect of silver diamine fluoride and ammonium hexafluorosilicate applications with and without Er YAG laser irradiation on the microtensile bond strength in sound and caries affected dentin EBRU KÜÇÜKYILMAZ,SELÇUK SAVAŞ,MERVE AKÇAY,BAŞAK BÖLÜKBAŞI , Yayın Yeri:Lasers in Surgery and Medicine , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/lsm.22439
The efficacy of laser ultrasound and self adjustable file in removing smear layer debris from oval root canals following retreatment A scanning electron microscopy study ALİ KELEŞ,ALİYE KAMALAK,CANGÜL KESKİN,MERVE AKÇAY,İSMAİL UZUN , Yayın Yeri:Australian Endodontic Journal , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/aej.12145
Effect of Different Torque Settings on Crack Formation in Root Dentin ASIM DANE,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,BANU UYSAL , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2015.10.024
Effectiveness of laser assisted irrigation and passive ultrasonic irrigation techniques on smear layer removal in middle and apical thirds LEYLA BENAN AYRANCI,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,TUBA GÖK,GÖKHAN SAYĞILI , Yayın Yeri:Scanning , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/sca.21247
Dentinal tubule penetration of AH Plus iRoot SP MTA fillapex and guttaflow bioseal root canal sealers after different final irrigation procedures A confocal microscopic study MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,NAZLI DURMUŞ,MERVE MEŞE,İSMAİL DAVUT ÇAPAR , Yayın Yeri:Lasers in Surgery and Medicine , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/lsm.22446
Fracture Resistance of Endodontically Retreated Roots After Retreatment Using Self Adjusting File Passive Ultrasonic Irrigation Photon Induced Photoacoustic Streaming or Laser ALİYE KAMALAK,İSMAİL UZUN,HAKAN ARSLAN,ALİ KELEŞ,EZGİ DOĞANAY YILDIZ,CANGÜL KESKİN,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:Photomedicine and Laser Surgery , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1089/pho.2016.4121
Effect of novel restorative materials and retention slots on fracture resistance of endodontically treated teeth BİLAL YAŞA,HAKAN ARSLAN,ELİF YAŞA,MERVE AKÇAY,HÜSEYİN HATIRLI , Yayın Yeri:Acta Odontologica Scandinavica , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3109/00016357.2015.1046914
Management of Internal Resorption Observed after MTA Pulpotomy in a Primary Molar Tooth A Case Report with a 36 Month Follow Up MERVE AKÇAY,BURCU NİHAN ÇELİK,ŞAZİYE SARI,ÖMER GÜNHAN , Yayın Yeri:Journal of Pediatric Dentistry , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
Cam iyonomer esaslı fissür örtücüler EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:türkiye klinikleri J Pediatr Dent , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri ...) Derleme Makale
Evaluation of the bond strength of root end placed mineral trioxide aggregate and Biodentine in the absence presence of blood contamination HÜSEYİN AKÇAY,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,MERVE MEŞE,NACİYE NUR ŞAHİN , Yayın Yeri:European Journal of Dentistry , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CNKI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.184150
Effect of PIPS Technique at Different Power Settings on Irrigating Solution Extrusion HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,HÜSEYİN ERTAŞ,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,GÖKHAN SAYĞILI,MERVE MEŞE , Yayın Yeri:Lasers in Medical Science , 2015Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10103-014-1633-1
Removal of Filling Materials from Oval shaped Canals Using Laser Irradiation A Micro computed Tomographic Study ALİ KELEŞ,HAKAN ARSLAN,ALİYE KAMALAK,MERVE AKÇAY,MANOEL D SOUSA NETO,MARCO AURELİO VERSİANİ , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2015Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.09.026
The Effect of Photon Initiated Photoacoustic Streaming Ultrasonically and Sonically Irrigation Techniques on the Push Out Bond Strength of a Resin Sealer to the Root Dentin MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,MERVE MEŞE,NACİYE NUR ŞAHİN , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-014-1332-0
Comparison of Bond Strength of Self Etch Adhesive to Pulp Chamber Dentin After Placement of Calcium Hydroxide and Various Antibiotic Pastes HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,MUSTAFA ÇAKIR,ADEM GÖK,BİLAL YAŞA,MEHMET DALLI , Yayın Yeri:Acta Odontologica Scandinavica , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3109/00016357.2014.992811
Bleaching Effect of Activation of Hydrogen Peroxide Using Photon Initiated Photoacoustic Streaming Technique HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA,HÜSEYİN HATIRLI,GÖKHAN SAYĞILI , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-014-1255-9
Bond Strength of Self Adhesive Resin Cement to Root Dentin Comparison of Photon Initiated Photoacoustic Streaming Technique with Needle and Ultrasonic Irrigation HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,GÖKHAN SAYGILI,AHMET KESKİ,İBRAHİM TALHA MEŞE,ADEM GÖK,MEHMET DALLI , Yayın Yeri:Acta Odontologica Scandinavica , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3109/00016357.2014.967717
Effects of Sodium Hypoclorite as Disinfectant Material Previous to Pulpotomies in Primary Teeth MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI,LEYLA SEVİNÇ DURUTÜRK,ÖMER GÜNHAN , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-014-1296-0
Build Up of a Resin Composite Core in a Fiber Reinforced Post by a 2 78 m Pulsed Laser Treatment ÇAĞATAY BARUTÇUGİL,KUBİLAY BARUTÇUGİL,BİLAL YAŞA,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:Journal of Laser Micro/Nanoengineering , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.2961/jlmn.2015.02.0011
Comparison of Bleaching Efficacy of Two Bleaching Agents on Teeth Discoloured by Different Antibiotic Combinations Used in Revascularization BİLAL YAŞA,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,FEVZİ KAVRIK,HÜSEYİN HATIRLI,BÜLENT ÖZKAN , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-014-1364-5
An In Vitro Comparison of Irrigation Using Photon Initiated Photoacoustic Streaming Ultrasonic Sonic and Needle Techniques in Removing Calcium Hydroxide HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,GÖKHAN SAYĞILI,TUBA GÖK,HÜSEYİN ERTAŞ , Yayın Yeri:International Endodontic Journal , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/iej.12306
Delayed Replantation of Avulsed Teeth Two Case Reports SELÇUK SAVAŞ,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:Case Reports in Dentistry , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CNKI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1155/2015/197202
Kök Gelişimi Tamamlanmamış Nekrotik Genç Daimi Dişlerin Revaskülarizasyonu MERVE MEŞE,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Dentistry , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Effects of Pulp Capping Materials on Fracture Resistance of Class II Composite Restorations EBRU KÜÇÜKYILMAZ,BİLAL YAŞA,MERVE AKÇAY,SELÇUK SAVAŞ,FEVZİ KAVRIK , Yayın Yeri:European Journal of Dentistry , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CNKI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.156831
Multidisciplinary Management of Complicated Crown Root Fracture of an Anterior Tooth Undergoing Apexification MERVE MEŞE,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA,HÜSEYİN AKÇAY , Yayın Yeri:Case Reports in Dentistry , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CNKI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1155/2015/521013
A Cone Beam Computed Tomographic Study of Root Canal Systems in Mandibular Premolars in a Turkish Population Theoretical Model for Determining Orifice Shape HAKAN ARSLAN,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,ELİF TARIM ERTAŞ,HÜSEYİN ERTAŞ,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:European Journal of Dentistry , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CNKI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.149632
Endodontide Foton İndüklü Fotoaküstik Dalgalanma Tekniği HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,KEZBAN MELTEM ÇOLAK TOPCU , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Journal of Endodontics , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Spectrophotometric Analysis of Crown Discoloration Induced by Various Antibiotic Pastes Used in Revascularization MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,BİLAL YAŞA,FEVZİ KAVRIK,ELİF YAŞA , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2013.09.019
Effects of ProTaper Universal ProTaper Next and HyFlex Instruments on Crack Formation in Dentin İSMAİL DAVUT ÇAPAR,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,BANU UYSAL , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.02.026
An In Vitro Comparison of Apically Extruded Debris and Instrumentation Times with ProTaper Universal ProTaper Next Twisted File Adaptive and HyFlex Instruments İSMAİL DAVUT ÇAPAR,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,HÜSEYİN ERTAŞ , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.04.004
Efficacy of Needle Irrigation EndoActivator and Photon Initiated Photoacoustic Streaming Technique on Removal of Double and Triple Antibiotic Pastes HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,HÜSEYİN ERTAŞ,EVREN OK,BANU UYSAL , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.02.013
The Effect of Medicaments Used in Endodontic Regeneration Technique on the Dislocation Resistance of Mineral Trioxide Aggregate to Root Canal Dentin HÜSEYİN SİNAN TOPÇUOĞLU,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,GÖKHAN SAYĞILI,FATİH ÇAKICI,GAMZE TOPÇUOĞLU , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.08.018
Evaluation of Effectiveness of Various Irrigating Solutions on Removal of Calcium Hydroxide Mixed with 2 Chlorhexidine Gel and Detection of Orange Brown Precipitate after Removal HAKAN ARSLAN,TUBA GÖK,GÖKHAN SAYĞILI,HÜLYA ALTINTOP,MERVE AKÇAY,İSMAİL DAVUT ÇAPAR , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.06.003
Effect of Calcium Hydroxide and Double and Triple Antibiotic Pastes on the Bond Strength of Epoxy Resin Based Sealer to Root Canal Dentin MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,HÜSEYİN SİNAN TOPÇUOĞLU,ÖZNUR GÜÇLÜER , Yayın Yeri:Journal of Endodontics , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2014.05.006
Effect of Photon Initiated Photoacoustic Streaming on Removal of Apically Placed Dentinal Debris HAKAN ARSLAN,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,GÖKHAN SAYĞILI,TUBA GÖK,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:International Endodontic Journal , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/iej.12251
The Effect of Sodium Hypochlorite Application on The Success of Calcium Hydroxide and Mineral Trioxide Aggregate Pulpotomies in Primary Teeth MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri:Pediatric Dentistry , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
MTA Fillapex in Radyoopasitesinin Gri MTA ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi MERVE AKÇAY,VOLKAN ARIKAN,LEVENT DEMİRİZ,BURCU NİHAN ÇELİK,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Farklı Kanal Dolgu Patlarının Koronal Sızıntıya Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi LEVENT DEMİRİZ,MERVE AKÇAY,VOLKAN ARIKAN,SERAP ÇETİNER,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Açık Apeksli Dişlerde MTA Fillapex in Apikal Sızıntıya Etkisinin Değerlendirilmesi LEVENT DEMİRİZ,VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI,SERAP ÇETİNER , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca OH 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Süt Dişi Kök Kanal Tedavisinde Ni Ti Döner Sistem ProTaper İle K Tipi Eğenin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ALİ EMRE ZEREN,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences , 2011Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Füzyonlu Maksiller Lateral Dişin Multidisipliner Tedavisi Olgu Sunumu TUĞBA KAYASU,MERVE AKÇAY,BENGİSU GERGİN,MEHMET OKAN AKÇAM , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Madde Kaybı Fazla Olan Ön Grup Süt Dişlerinde Restoratif Yaklaşımlar MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri:Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Aşırı Madde Kayıplı Posterior Süt Dişlerinde Restoratif Yaklaşımlar MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI , Yayın Yeri:Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Süt Dişi Kök Kanal Tedavisinde Hero 642 Protaper Ni Ti Döner Sistemler ve K Tipi Eğenin Preparasyon Güvenliği ve Süresi Açısından İn Vitro Olarak Karşılaştırılması VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ALİ EMRE ZEREN,ŞAZİYE SARI,BURCU NİHAN ÇELİK , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Cam iyonomer esaslı fissür örtücüler EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY , Yayın Yeri:türkiye klinikleri J Pediatr Dent , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri ...) Derleme Makale
Effect of Photon Initiated Photoacoustic Streaming Ultrasonic and Sonic Irrigation Techniques on Dentinal Tubule Penetration of Irrigation Solution A Confocal Microscopic Study NAZLI DURMUŞ,MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,MERVE MEŞE,İSMAİL DAVUT ÇAPAR (01.07.2015 -04.07.2015 ) , Yayın Yeri:25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Revaskülarizasyon Tedavisinde Kullanılan Üçlü Antibiyotik Patı İle İlgili Karşılaştırmalı Çalışmalar Kısa Konferans MERVE AKÇAY (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:21. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Effect of Different Varnish Application on Treatment of White Spot Lesions by a Quantitative Light Induced Fluorescence System SUEDA KARA,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,SELÇUK SAVAŞ,HÜLYA ALTINTOP (01.07.2015 -04.07.2015 ) , Yayın Yeri:25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Derin Çürüklü Daimi Dişlerin İki Aşamalı İndirekt Pulpa Tedavisinde Ozon Uygulamasının Etkinliğinin İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi NAZLI DURMUŞ,MERVE AKÇAY,SELÇUK KAYA,YEŞİM TUYJI TOK (02.11.2015 -05.11.2015 ) , Yayın Yeri:22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2015Ulusal Tam metin bildiri
The effect of sodium hypochlorite application on the success of vital pulpotomies in primary teeth. MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI (24.05.2012 ) , Yayın Yeri:11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) & 42èmes Journées de la Société Française d’Odontologie Pédiatrique.Uluslararası Özet bildiri
İndirekt pulpa tedavisinde farklı kapaklama ajanlarının etkinliğinin histopatalojik olarak değerlendirilmesi. NACİYE NUR ŞAHİN,SUNA SAYGILI,MERVE AKÇAY (09.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:25. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongre ve Sergisi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Treatments of travmatized anterior tetth with different methods BAŞAK BÖLÜKBAŞI,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ (19.05.2016 -21.05.2016 ) , Yayın Yeri:Turk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Dens İnvajinatuslu Bir Dişin Revaskularizasyon İle Tedavisi: Olgu Bildirimi. ÖZLEM BALKAN,DENİZ BALKAN,MERVE AKÇAY (28.10.2021 ) , Yayın Yeri:27. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongresi ve SergisiUluslararası Özet bildiri
Farklı Üniversal Adeziv Sistemlerin Atmosferik Basınçlı Plazma Uygulanan Dentin Yüzeylerine Mikro Gerilim Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi EBRU KÜÇÜKYILMAZ,ÖZLEM BALKAN,FEVZİ KAVRIK,MERVE AKÇAY (09.10.2018 -11.10.2018 ) , Yayın Yeri:25. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongre ve Sergisi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Sodyum Hipoklorit uygulamasının Kalsiyum Hidroksit ve MTA amputasyonunun başarısına etkisi BURCU NİHAN YÜKSEL,AKİF DEMİREL,MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI,ÖMER GÜNHAN (10.10.2019 -13.10.2019 ) , Yayın Yeri:26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
İndirekt Pulpa Tedavisinde Farklı Kapaklama Ajanlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi NACİYE NUR ŞAHİN,MERVE AKÇAY (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:Turk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Komplike kuron kırığının CAD/CAM destekli restorasyonları:2 olgu sunumu DERYA NAZLI KUZGUN SHAKIR,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA (09.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:25. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongre ve Sergisi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Multidisiplinary management of an anterior tooth with extensive loss of substance HÜLYA ALTINTOP,MERVE AKÇAY,İSMAİL TAŞDEMİR (19.05.2016 -21.05.2016 ) , Yayın Yeri:Turk Dişhekimleri Birliği 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Management of Tooth Discoloration After Triple Antibiotic Paste: A Case Report NAZLI DURMUŞ,BİLAL YAŞA,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ (19.05.2016 -21.05.2016 ) , Yayın Yeri:Turk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Space supervision and eruption guidance with a removable appliance NAZLI DURMUŞ,MERVE AKÇAY,ASLI BAYSAL (12.05.2016 -15.05.2016 ) , Yayın Yeri:21th BASS Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
Luksasyon Yaralanması Sonrası Daimi Maksiller Kesici Dişlerin Tedavisi: 12 Aylık Takip. GİZEM GENÇ DANIŞMAN,MERVE AKÇAY,ASLI BAYSAL (04.09.2019 ) , Yayın Yeri:Turk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği KongresiUluslararası Özet bildiri
Geniş periapikal lezyonlu genç daimi dişlerde tedavi yaklaşımı: 24 ay takip BAŞAK BÖLÜKBAŞI,NACİYE NUR ŞAHİN,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ (19.10.2017 -22.10.2017 ) , Yayın Yeri:24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Management of tooth loss associated with trauma: A case report NACİYE NUR ŞAHİN,MERVE AKÇAY (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:İzmir Diş hekimleri Odası 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Farklı Fonksiyonel Monomerlere Sahip Tek Aşamalı Self-Etch Adeziv Sistemlerin Asit ve Lazer Uygulanmış Mine Yüzeylerine Mikrogerlim Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi MERVE AKÇAY,MERVE MEŞE,EZGİ DOĞAN,BİLAL YAŞA (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:Turk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Dentinogenezis İmperfektalı Hastada İleri Derecede Pulpa Obliterasyonuna Bağlı Oluşan Lezyonların Tedavisi Bir Olgu Sunumu MERVE MEŞE,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA (07.11.2013 -10.11.2013 ) , Yayın Yeri:20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2013Ulusal Poster
Süt Dişi Amputasyon Tedavilerinde Dezenfektan Olarak Sodyum Hipoklorit Uygulamasının Etkileri Histopatolojik Çalışma MERVE AKÇAY,BURCU NİHAN ÇELİK,AKİF DEMİREL,LEYLA SEVİNÇ DURUTÜRK,ŞAZİYE SARI,ÖMER GÜNHAN (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:21. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2014Ulusal Poster
Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Restored with Short Fiber Reinforced Composite Bulk Fill Flowable Composite MTA and Biodentine as Intraorifice Barriers HAKAN ARSLAN,ELİF YAŞA,BİLAL YAŞA,MERVE AKÇAY,MELTEM SÜMBÜLLÜ,HÜSEYİN HATIRLI (15.10.2015 -17.10.2015 ) , Yayın Yeri:47th Meeting of the Continental European Divison of the International Association for Dental Research (CED / IADR) , 2015Uluslararası Poster
Coronal and Apical Leakage Analysis of Gutta percha MTA Fillapex and Gutta percha AH Plus Obturation Systems in Immature Teeth LEVENT DEMİRİZ,MERVE AKÇAY,VOLKAN ARIKAN,SERAP ÇETİNER,ŞAZİYE SARI (31.03.2011 -02.04.2011 ) , Yayın Yeri:7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar. , 2011Uluslararası Poster
Süt Azı Dişinde MTA Amputasyonu Sonrası Gelişen İnternal Rezorbsiyonun 24 Aylık Takibi Olgu Sunumu MERVE AKÇAY,BURCU NİHAN ÇELİK,ŞAZİYE SARI (04.10.2012 -07.10.2012 ) , Yayın Yeri:19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2012Ulusal Poster
Efficacy of Photon Initiated Photoacoustic Streaming and EndoActivator on Removal of Double and Triple Antibiotic Pastes HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,HÜSEYİN ERTAŞ,EVREN OK,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,BANU UYSAL (21.11.2013 -23.11.2013 ) , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, , 2013Uluslararası Poster
The Effect of Various Intracanal Medicaments on the Push Out Bond Strength of Biodentine and MTA to Root Canal Dentin MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,HÜSEYİN SİNAN TOPÇUOĞLU,MERVE MEŞE (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry& 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry. , 2014Uluslararası Poster
Amelogenezis İmperfekta lı Bir Hastaya Tedavi Yaklaşımı Bir Olgu Sunumu SALİH DOĞAN,MERVE AKÇAY,BUĞRA ÖZEN (20.05.2010 -23.05.2010 ) , Yayın Yeri:17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , 2010Ulusal Poster
Er YAG Lazer ile Daimi Keser Dişlerin Sürme Yolunun Açılması 3 Olgu Sunumu SELÇUK SAVAŞ,FEVZİ KAVRIK,HÜSEYİN AKÇAY,MERVE AKÇAY (07.11.2013 -10.11.2013 ) , Yayın Yeri:20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2013Ulusal Poster
Tek Yumurta İkizlerinde Daimi Dişlerde Görülen Hipodonti Olgu Sunumu MERVE MEŞE,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ (07.11.2013 -10.11.2013 ) , Yayın Yeri:20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2013Ulusal Poster
Beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde farklı remineralizasyon ajanlarının etkinliklerinin kantitatif ışık kaynaklı floresans kullanılarak değerlendirilmesi NAZLI DURMUŞ,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,SELÇUK SAVAŞ,HÜLYA ALTINTOP,SUEDA KARA (02.11.2015 -05.11.2015 ) , Yayın Yeri:22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2015Ulusal Poster
Efficacy of Different Agitation Techniques on Calcium Hydroxide Removal MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,GÖKHAN SAYĞILI,TUBA GÖK,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,HÜSEYİN ERTAŞ (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Poster
The Effect Of Different Irrigation Activation Techniques On Bond Strength MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,MERVE MEŞE,NACİYE NUR ŞAHİN,RAHMİ YILMAZ (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Poster
Growth Enabling Modified Fixed Palatal Retainer VOLKAN ARIKAN,DUYGU ATICI,MERVE AKÇAY,AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP,LEVENT ÖZER (15.06.2011 -18.06.2011 ) , Yayın Yeri:23rd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Congress (IAPD). , 2011Uluslararası Poster
Sürme Güçlüğü Görülen Sağ Üst Santral Dişin Modifiye Hawley Apareyi ile Sürdürülmesi Olgu Sunumu SELÇUK SAVAŞ,HÜLYA ALTINTOP,MERVE AKÇAY,ASLI BAYSAL (07.11.2013 -10.11.2013 ) , Yayın Yeri:20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2013Ulusal Poster
Süt Azı Dişlerinde 5 Farklı Preperasyon Tekniğinin Apikal Mikrosızıntı Açısından In Vitro Olarak Karşılaştırılması ALİ EMRE ZEREN,BURCU NİHAN ÇELİK,MERVE AKÇAY,VOLKAN ARIKAN,ŞAZİYE SARI (04.10.2012 -07.10.2012 ) , Yayın Yeri:19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2012Ulusal Poster
Süt Dişlerinde Sodyum Hipoklorit Uygulamasının Kalsiyum Hidroksit ve Mineral Trioksit Agregat Amputasyonunun Başarısına Etkisi MERVE AKÇAY,BURCU NİHAN ÇELİK,ŞAZİYE SARI (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:21. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2014Ulusal Poster
Conservative Management of a Ameloblastic Fibroma of the Mandible and Recovery of Associated Unerupted Teeth HÜSEYİN AKÇAY,NACİYE NUR ŞAHİN,MERVE AKÇAY,İLKNUR VELİ (27.05.2015 -31.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi , 2015Uluslararası Poster
Dört Farklı Rezin Materyalin Süt Dişi Sınıf V Kavitelerinde Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılması MERVE AKÇAY,VOLKAN ARIKAN,HANDE ERKLİ,ŞAZİYE SARI,ENGİN ERSÖZ (31.03.2011 -03.04.2011 ) , Yayın Yeri:18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2011Ulusal Poster
Pedodontide İleri Tanı Yöntemi Olarak Cone Beam Bilgisayarlı Tomografi BURCU NİHAN ÇELİK,VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ALİ EMRE ZEREN,ŞAZİYE SARI (31.03.2011 -03.04.2011 ) , Yayın Yeri:18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2011Ulusal Poster
Multidisciplinary Management of Fracture Complication of An Anterior Tooth Undergoing Apexification MERVE MEŞE,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA,HÜSEYİN AKÇAY (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Poster
Management Of Complicated Crown Fractures In Immature Permanent Incısors with Partial Pulpotomy Two Case Reports NAZLI DURMUŞ,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry& 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry , 2014Uluslararası Poster
Füzyon Gözlenen Daimi Yan Kesici ve Suplemental Dişin Multidisipliner Tedavisi MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI,TUĞBA KAYASU,MEHMET OKAN AKÇAM (24.04.2009 -26.04.2009 ) , Yayın Yeri:11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. , 2009Uluslararası Poster
Süt Disi Kök Kanal Tedavisinde 4 Farklı Ni Ti Döner Sistem Hero 642 M2 Protaper Race ile K Tipi Egenin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ALİ EMRE ZEREN,ŞAZİYE SARI (31.03.2011 -03.04.2011 ) , Yayın Yeri:18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2011Ulusal Poster
Effect of Double and Triple Antibiotic Pastes on Fracture Resistance of Simulated Immature Roots HAKAN ARSLAN,GÖKHAN SAYĞILI,MERVE AKÇAY,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,TUBA GÖK,HÜSEYİN ERTAŞ (21.11.2013 -23.11.2013 ) , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi , 2013Uluslararası Poster
Delayed Replantation of Avulsed Teeth Two Case Reports SELÇUK SAVAŞ,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY,SERHAT KÖSEOĞLU (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Poster
Fracture Strength of Severely Damaged Premolars Restored with Short Fibre Reinforced Bulk Fill and Nano Hybrid Composite Core Build Ups in the Absence or Presence of Fibre Post BİLAL YAŞA,ELİF YAŞA,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,HÜSEYİN HATIRLI (15.10.2015 -17.10.2015 ) , Yayın Yeri:47th Meeting of the Continental European Divison of the International Association for Dental Research (CED / IADR) , 2015Uluslararası Poster
The Effect of Rotary System on the Surface Properties of Root Canal Walls and Adaptation of A Root Canal Filling Material in Primary Teeth A SEM Study BURCU NİHAN ÇELİK,ALİ EMRE ZEREN,VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ŞAZİYE SARI (15.06.2011 -18.06.2011 ) , Yayın Yeri:23rd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Congress (IAPD). , 2011Uluslararası Poster
Daimi Maksiller Orta Keser Diş Eksikliği Olan Üç Olguda Geçici Sabit Tip Protez Uygulaması SALİH DOĞAN,CANAN ŞAHİNER,MERVE AKÇAY,BERNA ÇELİK (21.05.2009 -24.05.2009 ) , Yayın Yeri:16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , 2009Ulusal Poster
The Use of Cone Beam Computed Tomography in the Endodontic and Surgical Management of Type III Dens Invaginatus A Case Report MERVE AKÇAY,NEZATE DADAKOĞLU,SERKAN DADAKOĞLU,ŞAZİYE SARI (31.03.2011 -02.04.2011 ) , Yayın Yeri:7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar. , 2011Uluslararası Poster
Effect of Er YAG Laser Irradiation After Silver Diamine Fluoride and Ammonium Hexa uorosilicate Applications on the Microtensile Bond Strength in Sound and Caries Affected Dentin and Changes in the Structure of Dentin BAŞAK BÖLÜKBAŞI,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY,SELÇUK SAVAŞ (01.07.2015 -04.07.2015 ) , Yayın Yeri:25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry , 2015Uluslararası Poster
Multidisciplinary Management of An Anterior Tooth Which Endodontically Treated And Severe Discolored HÜLYA ALTINTOP,MERVE AKÇAY,HÜSEYİN AKÇAY,SELÇUK SAVAŞ (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry& 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry , 2014Uluslararası Poster
Comparison of Two New Commercial Calcium Silicate Based Materials MERVE AKÇAY,HÜSEYİN ERTAŞ,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,ELİF TARIM ERTAŞ (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:101st Annual World Dental Congress of the FDI , 2013Uluslararası Poster
Evaluation of Crown Down Technique in the Primary Tooth Root Canal Preparation with 3 Different Rotary Systems VOLKAN ARIKAN,MERVE AKÇAY,ALİ EMRE ZEREN,ŞAZİYE SARI (31.03.2011 -02.04.2011 ) , Yayın Yeri:7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar. , 2011Uluslararası Poster
Dentin Yüzeylerine Uygulanan Üç Yeni Adeziv Sistemin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Kan Kontaminasyonunun Etkisi EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA (04.10.2012 -07.10.2012 ) , Yayın Yeri:19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2012Ulusal Sözlü Bildiri
Can Photon Initiated Photoacoustic Streaming Technique Be Used For Activation of Bleaching Agents HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,BİLAL YAŞA,HÜSEYİN HATIRLI,GÖKHAN SAYĞILI (24.04.2014 -27.04.2014 ) , Yayın Yeri:19th BASS Congress , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
Revaskülarizasyon Tedavisinde Kullanılan Farklı Antibiyotik Patlarının Kullanımına Bağlı Gelişen Kuron Renklenmelerinin Spektrofotometrik Analizi MERVE AKÇAY,HAKAN ARSLAN,BİLAL YAŞA,FEVZİ KAVRIK,ELİF YAŞA (07.11.2013 -10.11.2013 ) , Yayın Yeri:20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2013Ulusal Sözlü Bildiri
Revaskülarizasyonda Kullanılan Farklı Antibiyotik Patlarının Renklendirdiği Dişlerde İki Farklı Beyazlatma Ajanının Etkinliğinin Karşılaştırılması BİLAL YAŞA,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,FEVZİ KAVRIK,HÜSEYİN HATIRLI,BÜLENT ÖZKAN (07.11.2013 -10.11.2013 ) , Yayın Yeri:20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2013Ulusal Sözlü Bildiri
Evaluation of Effectiveness of Various Irrigating Solutions on Removal of Calcium Hydroxide Mixed with 2 Chlorhexidine Gel and Detection of Orange Brown Precipitate After Removal HAKAN ARSLAN,TUBA GÖK,GÖKHAN SAYĞILI,HÜLYA ALTINTOP,MERVE AKÇAY,İSMAİL DAVUT ÇAPAR (13.11.2014 -15.11.2014 ) , Yayın Yeri:8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry. , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
Effects of Pulp Capping Materials on Fracture Resistance of Class II Composite Restorations EBRU KÜÇÜKYILMAZ,BİLAL YAŞA,MERVE AKÇAY,SELÇUK SAVAŞ,FEVZİ KAVRIK (24.04.2014 -27.04.2014 ) , Yayın Yeri:19th BASS Congress , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
Kırıkkale İlindeki Bir Grup Çocukta 3 Köklü Mandibular Süt Molar Dişlerin Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi VOLKAN ARIKAN,IŞIL SÖNMEZ,AYLİN AKBAY OBA,MERVE AKÇAY (04.10.2012 -07.10.2012 ) , Yayın Yeri:19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , 2012Ulusal Sözlü Bildiri
Effect of Various Irrigation Protocols on Debridement and Apical Extrusion in Revascularization Procedures HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,MERVE MEŞE,İSMAİL DAVUT ÇAPAR,SUEDA KARADEDE (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
Effect Of Novel Restoratives with Retentive Slots on Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth BİLAL YAŞA,HAKAN ARSLAN,ELİF YAŞA,MERVE AKÇAY,HÜSEYİN HATIRLI (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
Effect of Blood Contamination on Bond Strength of Root End Placed MTA Biodentine After Root End Resection HÜSEYİN AKÇAY,HAKAN ARSLAN,MERVE AKÇAY,MERVE MEŞE,NACİYE NUR ŞAHİN (19.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology , 2014Uluslararası Sözlü Bildiri
TBS of Nano Based and MDP Based One Step Self Etch Adhesives on Dentin BİLAL YAŞA,ELİF YAŞA,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MERVE AKÇAY (25.04.2013 -28.04.2013 ) , Yayın Yeri:18th BASS Congress , 2013Uluslararası Sözlü Bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms