MEHMET ALİ AKKAYA
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KÜTÜPHANECİLİK ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta mehmetali.akkaya@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası 222833
Atıf Dağılımları

Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği

ÖZGÜR POLAT MEHMET ALİ AKKAYAnternet dünyasının eriştiği yaygınlık ve yarattığı cazibenin bir yansıması olarak, günümüzde yaşamın bütün alanları ve hemen tüm disiplinler bu mecrayı ve beraberinde getirdiklerini çok daha fazla dikkate almaktadır. Bu noktada ilk akla gelen aktörler ise sosyal medya araçları ve etkileşimli çevrimiçi uygulamalardır. Söz konusu yakınsama, şüphesiz bilgi merkezleri dünyasını da etki ağına almaktadır. Farklı nitelik ve içeriklerle ortaya konan bilimsel çalışmalar da bir yandan bu yakınsamayı doğrularken, diğer yandan da değişim hızına dikkat çekm ...Daha fazlası Makale2023Bilgi Dünyası DergisiÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği5 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2000 - 2011
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (DR)
2000 - 2003
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANECİLİK (YL) (TEZLİ)
1950 - 1999
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
10.03.2017 - 28.12.2017 TOPLUMSAL KÜLTÜR KURUMU OLARAK HALK KÜTÜPHANELERİ: ÇANKIRI HALK KÜTÜPHANELERİNİN OLANAKLAR VE HİZMETLER DURUM HARİTASIYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği RÜVEYDA ACARTÜRK,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus International) Özgün Makale
Türkiye’de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kütüphanelerin Yeri FATMA NUR KÖSE,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Bilgi Yönetimi , 2022Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Covid-19 Pandemic Process Experience of Izmir Kâtip Celebi University Library Through Key Statistics MEHMET ALİ AKKAYA,ÖZGÜR POLAT , Yayın Yeri:Journal of Balkan Libraries Union , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ProQuest - LISA (Library and Information...) Özgün Makale
Türkiye'de Göç Olgusu ve Göçün Yaratacağı Sorunların Aşılmasında Toplumsal Kültür Kurumu Kimliğiyle Halk Kütüphanelerinin Rolü: İzmir Örneği MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve B...) Özgün Makale
Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Z Kültür Sanat Şehir Tematik Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Bilgi Kaynağı ve Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternet Algısı: Kuşaklararası Yaklaşım Farklılığının Karşılaştırılması MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Bilgi Yönetimi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İzmir İli Halk Kütüphanesi Çalışanlarında Meslek Etiği Algısı ve Davranışları Serenay ÇAKIRER,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Bilgi Yönetimi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33721/by.888889
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Bilgi Merkezleri: Yeni Bir Fırsat mı Yoksa Tehdit mi? MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus International (Master L...) Özgün Makale
Kent Kültürü ve Yaşamında Yenilikçi Kütüphaneler ve Kütüphane Hizmetleri HÜSEYİN ODABAŞ,MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT , Yayın Yeri:Arşiv Dünyası , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asos İndeks) Özgün Makale
Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Genel Bir Değerlendirme ZARİFE YILDIRIM,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DRJI, Türk Eğitim İndeksi) Özgün Makale
Kent Kültür ve Geleneği İle Değerlerinin Oluşumu ve Aktarımında Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi: Niceliksel Verilerle İzmir Örneği MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT , Yayın Yeri:Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO Host, DOAL, Ulrichsweb) Özgün Makale
Bilgi Kaynağı Olarak Efemeranın Kent Arşiv ve Müzeleri İçin Anlamı ve APİKAM Örneği MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kitap Kıyımının Evrensel Tarihi MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Kitap Kritiği
Ahmet Ümit’in Eserlerinde Kurgunun Asıl Aktörü ya da Bütünleyici Unsuru Olarak Kitap, Kütüphane ve Okuma Motifi MEHMET ALİ AKKAYA,NERMİN KOCABIYIK , Yayın Yeri:Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DRJI, Türk Eğitim İndeksi) Özgün Makale
Bilimsel Bilgi Üretiminde Çankırı Odaklı Bir Kesit: Çankırı Konulu Lisansüstü Tezlerin Niceliksel Analizi MEHMET ALİ AKKAYA,HÜSEYİN ODABAŞ,COŞKUN POLAT , Yayın Yeri:Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DRJI) Özgün Makale
Çankırı Karatekin Üniversitesinin Akademik Teşvik Performansı Açısından Analizi COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO Host, DOAL, Ulrichsweb) Özgün Makale
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Sözlü-Yazılı Kültür Unsuru Olarak Masal Algısı MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT , Yayın Yeri:Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DRJI) Özgün Makale
Önce İnsan, Önce İletişim: Bilgi ve Belge Yöneticileri İçin Halkla İlişkiler MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Kitap Kritiği
Açık Anahtar: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizini MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Kitap Kritiği
A Comparative Study of Electronic Information Literacy Levels of Researchers: Instances from the Universities of Kastamonu and Çankırı Karatekin in Turkey ELSA BİTRİ,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Bilgi Yönetimi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Bilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileri KASIM BİNİCİ,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Toplumsal Kültür Kurumu Olarak Halk Kütüphaneleri: Çankırı Halk Kütüphanelerinin Olanaklar ve Hizmetler Durum Haritası COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001603
Akademik Bilgi Üretimi ve Etik MEHMET ALİ AKKAYA,ZARİFE YILDIRIM , Yayın Yeri:Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DRJI) Özgün Makale
Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Yorum https://dx.doi.org/10.24146/tkd.2017.23
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Eğitim Kütüphane ve Bilgi Temaları COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA,KASIM BİNİCİ , Yayın Yeri:Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Ulakbim) Özgün Makale
Osmanlı İmparatorluğu nda Yazma Eser ve Ferman Süsleme Sanatı MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2016Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Kitap Kritiği
Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 kuralları MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2016Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Kitap Kritiği
Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA,KASIM BİNİCİ , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2016Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Organizasyonlarda Bilginin Sürdürülebilirliği Sürecinde Yeni Bir Kavram Olarak Bil Ge Bilgi Geliştirme MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DRJI) Özgün Makale
Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Hizmet Veren Lise Kütüphanelerinin Niceliksel Analizi İzmir Buca Örneği COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Milli Eğitim , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK-ULAKBİM) Özgün Makale
07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA,KASIM BİNİCİ , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2015Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Yorum
A Research on Awareness Level of Ahmet Piriştina İzmir City Archive and the Museum APİKAM in the Town as the Earliest Form of Turkey MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2015Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Kayıp Kitaplar Kütüphanesi MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2015Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Kitap Kritiği
Kitap Evi MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2015Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Kitap Kritiği
Bilgi Kaynağı Olarak Müzik Notaları ve Türkiye deki Erişim Tercihlerine İlişkin Genel Bir Bakış MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2015Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
The Place and Importance of Turkish Incunable Printings in the History MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Balkan Libraries Union , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (LISA) Özgün Makale
Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi Örneği MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (LISA) Özgün Makale
Türkiye de Yeni Bin Yılda Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri Hakkında Niceliksel Bir Değerlendirme MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:Türk Kütüphaneciliği , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (LISA) Özgün Makale
Türk Kitap Basmacılığı Tarihçesi ve Beşikdevri MEHMET ALİ AKKAYA , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
A Research on Awareness Level of Ahmet Piriştina Izmir City Archive and Museum in the Town MEHMET ALİ AKKAYA (17.09.2014 -20.09.2014 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Bir Kütüphane Nasıl Kurulmalıdır? - Günümüz Penceresinden 17’nci Yüzyıl Kütüphaneciliğine Karşılaştırmalı Bir Bakış MEHMET ALİ AKKAYA (26.05.2022 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
Değişen Göç Olgusunun Günümüz Bellek Kurumlarının Sorumluluk ve Hizmetlerine Yansıması: Genel Bir Değerlendirme MEHMET ALİ AKKAYA,ÖZGÜR POLAT (23.03.2022 ) , Yayın Yeri:2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM GLOBAL MIGRATION PHENOMENON» With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural DimensionsUluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Göç Olgusu ve Göçün Yaratacağı Sorunların Aşılmasında Toplumsal Kültür Kurumu Kimliğiyle Halk Kütüphanelerinin Rolü: İzmir Örneği MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT (22.02.2021 ) , Yayın Yeri:Göç: 'Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi’ Uluslararası KonferansıUluslararası Tam metin bildiri
Kent Kültür İkliminin Oluşumu ve Sürekliliğinde Tematik Müzelerin Yeri: Adana Sinema Müzesi Örneği MEHMET ALİ AKKAYA,ÖZGÜR POLAT (13.11.2021 ) , Yayın Yeri:International Archeology, Art History and Cultural Heritage CongressUluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri’nin Uygulanabilirliğine Yönelik Analiz: Üç Büyükşehirden Üç Bağımsız Çocuk Kütüphanesi Örneği ZARİFE YILDIRIM,MEHMET ALİ AKKAYA (14.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Belediyelerin Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Buca Belediyesi Örneği COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA (12.05.2016 -14.05.2016 ) , Yayın Yeri:Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programlarının Etik ve Mesleki Etik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi MEHMET ALİ AKKAYA (10.10.2021 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Etik KongresiUluslararası Tam metin bildiri
Göçmenlerin Toplumsallaşmasında Halk Kütüphanelerinin Rolü Ve Auburn Halk Kütüphanesi Hizmetleri Üzerinden Türkiye İçin Öneriler MEHMET ALİ AKKAYA,ÖZGÜR POLAT (08.10.2021 ) , Yayın Yeri:Güvenlik, Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla Küresel Göç Olgusu ULUSLARARASI SEMPOZYUMUUluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Darbe ve Darbe Girişimlerinin Akademik Literatüre Yansıması COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA (21.03.2018 -23.03.2018 ) , Yayın Yeri:19. Yüzyıldan Günümüze Tükiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Halk Kütüphanelerinde Bina ve Deprem Gerçeği İlişkisi İzmir Örneği MEHMET ALİ AKKAYA (08.05.2013 -10.05.2013 ) , Yayın Yeri:3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Toplumsal Kültür Kurumu Olarak Kütüphane Çalışanları ve Kullanıcılarının Covıd-19 Pandemi Deneyimi: İzmir Halk Kütüphaneleri Üzerinden Genel Bir Değerlendirme MEHMET ALİ AKKAYA,Gülten Alır Derbent,ÖZGÜR POLAT (01.02.2022 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19 Çalışmaları SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
Kütüphane Çalışanlarının Gözünden Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik İlkelerine Yönelik Bir Değerlendirme İzmir Örneği MEHMET ALİ AKKAYA (03.09.2014 -05.09.2014 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, Etik: Kuram ve Uygulama , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi Örneği MEHMET ALİ AKKAYA (09.05.2012 -12.05.2012 ) , Yayın Yeri:2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012 , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Kent Arşivlerinin Ulusal Kültürel Arşiv Dünyamızdaki Anlam ve Önemi MEHMET ALİ AKKAYA,HÜSEYİN ODABAŞ (01.11.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Göbeklitepe Kültürel Belleği Üzerine Bilgi ve Aktarımı Odaklı Bir Bakış MEHMET ALİ AKKAYA,ZEKİYE TUÇE GÜNĞÖR (24.10.2020 -25.10.2020 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Göbeklitepe Bilimsel Çalışmalar Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Akademik Teşvik Uygulamasının Türkiye’deki Bilimsel Bilgi Üretimine Etkisi MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT (15.11.2017 -17.11.2017 ) , Yayın Yeri:Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Hermeneutik Yorumbilgisi ve Bilgi MEHMET ALİ AKKAYA (31.05.2012 -01.06.2012 ) , Yayın Yeri:Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Bilgi ve Belge Yönetimi Alan Yazınında Yerel Yönetimler ve Bilgi Hizmetleri Bir Tema Analizi MEHMET ALİ AKKAYA,KASIM BİNİCİ,ZARİFE YILDIRIM (12.05.2016 -14.05.2016 ) , Yayın Yeri:Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Göçle Büyüyen Kentlerde Göçün Toplumsal Hafızadaki Yeri ve Önemi: Buca Göç ve Mübadele Anı Evi Örneği MEHMET ALİ AKKAYA (23.03.2022 ) , Yayın Yeri:2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM GLOBAL MIGRATION PHENOMENON» With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural DimensionsUluslararası Tam metin bildiri
Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatan’a Katılışının Akademik Lİteratüre Yansıması: Niceliksel Bir Analiz MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT (04.04.2019 -06.04.2019 ) , Yayın Yeri:Anavatana Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Çocuklarda Kütüphane Bilincinin ve Okuma Alışkanlığının Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Karşıyaka Belediyesi Örneği MEHMET ALİ AKKAYA (14.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Kütüphane Bilgi Kaynaklarının Etkin Kullanımında Konu Uzmanlığı ve Konu Rehberleri COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA (12.10.2017 -14.10.2017 ) , Yayın Yeri:ÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Müzik Eserlerinin ve Müzik Temalı Bilgi Kaynaklarının Organizasyonunda Teori-Uygulama Farklılıkları MEHMET ALİ AKKAYA (14.09.2017 -15.09.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyum , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Dilsel Bir Metodoloji Olarak Hermeneutiğin Bilgibilim Alanında Dil Birliği Sağlamadaki Yeri MEHMET ALİ AKKAYA (14.09.2021 ) , Yayın Yeri:Tarık Akan Toplantıları IIIUluslararası Dil ve Anlam SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
Dede Korkut Hikâyelerinin Bilimsel Ele Alınışları Üzerine Ulusal Bir Analiz: Lisansüstü Tezlerde Dede Korkut Hikâyeleri MEHMET ALİ AKKAYA (02.09.2022 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı KongresiUluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Farkındalık Düzeyi ve Yasal Yaptırımları Artan İş Sağlığı veGüvenliği Uygulamalarının Bilgi Merkezleri Dünyası ve BilgiProfesyonelleri İçin Anlamı MEHMET ALİ AKKAYA (01.11.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Bilgi Kaynağı Olarak Efemeranın Kent Arşiv ve Müzeleri İçin Anlamı ve APİKAM Örneği MEHMET ALİ AKKAYA (25.04.2018 -27.04.2018 ) , Yayın Yeri:Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Kültürel Miras Kurumları Olarak Kent Arşivleri ve Müzelerinin Kent Turizmindeki Yeri: Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi Örneği MEHMET ALİ AKKAYA,COŞKUN POLAT (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:International West Asia Congress of Tourism Research , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Darbe ve Darbe Girişimlerinin Akademik Litaratüre Yansıması COŞKUN POLAT,MEHMET ALİ AKKAYA (21.03.2018 -23.03.2018 ) , Yayın Yeri:19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kent Arşivlerinin Ulusal Kültürel Arşiv Dünyamızdaki Anlam ve Önemi MEHMET ALİ AKKAYA,HÜSEYİN ODABAŞ (01.11.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
A Comparative Study of Electronic Information Literacy Levels of Researchers: Instances From The Universities of Kastamonu and Çankırı Karatekin in Turkey ELSA BİTRİ,MEHMET ALİ AKKAYA (12.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:ICSSH2017 International Conferance on Social Sciences and Humanities , 2017Uluslararası Özet bildiri
Kişisel, Kurumsa ve Yerel Arşiv Bağıntısının Dijitalleşme İle Değişen Denklemi ve Yeniden Dağılan Roller MEHMET ALİ AKKAYA (10.10.2019 -11.10.2019 ) , Yayın Yeri:e-BEYAS 2019 Sempozyumu: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: , 2019Ulusal Özet bildiri
Tükiye’de Farkındalık Düzeyi ve Yasal Yaptırımları Artan İş Sağlığı ve Güvenlği Uygulamalarının Bilgi Merkezleri Dünyası ve Bilgi Profesyonelleri İçin Anlamı MEHMET ALİ AKKAYA (01.11.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms