İSMAİL ERKAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ismail.erkan@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 165164
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2013 - 2016
Brunel University London
İşletme
2009 - 2012
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)
2005 - 2009
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİ BİLİMİ BÖLÜMÜ
14.11.2018 - 14.07.2019 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Paydaş AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
What affects university image and students' 2019 supportive attitudes: the 4Q Model İSMAİL ERKAN,SEVTAP ÜNAL,FULYA AÇIKGÖZ , Yayın Yeri:Journal of Marketing for Higher Education , 2022Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/08841241.2021.1927933
Understanding mobile users' information adoption behaviour: anextension of the informationadoption model Abdulaziz Elwalda,İSMAİL ERKAN,Mushfiqur Rahman,DENİZ ZEREN , Yayın Yeri:Journal of Enterprise Information Management , 2022Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1108/JEIM-04-2020-0129
Mobile word of mouth in mobile messaging applications: an exploration of its antecedents and consequences İSMAİL ERKAN,FULYA AÇIKGÖZ,Abdulaziz Elwalda,Mushfiqur Rahman,NİSA AKIN , Yayın Yeri:International Journal of Business Information Systems , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1504/IJBIS.2021.115066
SWOT analysis applications: An integrative literature review Mostafa Ali Benzaghta,Abdulaziz Elwalda,Mousa Mohamed Mousa,İSMAİL ERKAN,Mushfiqur Rahman , Yayın Yeri:Journal of Global Business Insights , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus International (ICI)) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1148
Bana “Hikaye” Anlat Instagram’ın Hikayeler Bölümünde Yayınlanan Reklamların Tüketici-Marka İlişkisine Etkisi İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Tuketicilerin Covid-19 Doneminde Yayınlanan Birlik Beraberlik ve Motivasyon Temalı Reklamlara Yönelik Algıları İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
YouTube Kullanma Amacının YouTube’da Yapılan Marka İşbirliklerine Yönelik Tutuma Etkisi İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Sosyal Medyada Sürdürülebilir Tüketim: Sürdürülebilir Giysiye Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ve Sonuçları SEVTAP ÜNAL,İSMAİL ERKAN,FULYA AÇIKGÖZ , Yayın Yeri:Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Dijital Pazarlamanın Dünü, Bugünü, Geleceği: Bibliyometrik Bir Analiz İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Akademik Hassasiyetler , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Insight into consumer experience on UK train transportation services Emmanuel Mogaji,İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Travel Behaviour and Society , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2018.09.004
Text me on WhatsApp, let us talk about brands The power of mobile word of mouth on mobile purchase intention İSMAİL ERKAN,ABDULAZIZ ELWALDA,MUSHFIQUR RAHMAN,SEDEN DOĞAN,SİNAN NARDALI , Yayın Yeri:International Journal of Internet Marketing and Advertising , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS) Özgün Makale
Tüketicilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik FarkındalıklarıÜzerinde Viral Pazarlama Uygulamalarının Etkisi Ebru Taş,SEVTAP ÜNAL,İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:ATASOBED , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Markaların Sürdürülebilir Tüketim Farkındalığı Oluşturmalarında SosyalMedyanın Rolü: Instagram Örneği İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Z Kuşağının Sosyal Medyaya Yönelik Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi SEDEN DOĞAN,İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Surprise me with your ads The impacts of guerrilla marketing in social media on brand image MEHMET GÖKERİK,AHMET GÜRBÜZ,İSMAİL ERKAN,Emmanuel Mogaji,SERAP SAP , Yayın Yeri:Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics , 2018Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1108/APJML-10-2017-0257
Your comments are important to me The impacts of online customer reviews in shopping websites İSMAİL ERKAN,Abdulaziz Elwalda , Yayın Yeri:International Journal of Internet Marketing and Advertising , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1504/IJIMA.2018.089200
Mobile word of mouth (MWOM) in messaging applications: An integrative framework of the impact of MWOM communication İSMAİL ERKAN,Abdulaziz Elwalda,Mushfiqur Rahman,SERAP SAP,SEDEN DOĞAN , Yayın Yeri:International Journal of Applied Business and Management Studies , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale
The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase intentions: An extended approach to information adoption İSMAİL ERKAN,Chris Evans , Yayın Yeri:COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.003
Social media or shopping websites? The influence of eWOM on consumers’ online purchase intentions İSMAİL ERKAN,Chris Evans , Yayın Yeri:Journal of Marketing Communications , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/13527266.2016.1184706
Electronic word of mouth in social media: the common characteristics of retweeted and favourited marketer-generated content posted on Twitter Hassan Alboqami,Wafi AlKaraghouli,Yasser Baeshen,İSMAİL ERKAN,Chris Evans,Ahmad Ghoneim , Yayın Yeri:International Journal of Internet Marketing and Advertising , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS) Özgün Makale
Electronic Word of Mouth on Instagram: Customers’ Engagements with Brands in Different Sectors İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:International Journal of Management, Accounting and Economics , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO-Host, ProQuest, CiteFactor) Özgün Makale
“Vine”: Do You Miss It? Electronic Word of Mouth on The Social Networking Site, Vine İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:International Journal of Business and Information , 2014Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
“I Want To Play A Game” Examining the Influence of Mobile Game Advertising on User Satisfaction İSMAİL ERKAN (04.09.2019 -06.09.2019 ) , Yayın Yeri:II. Business and Organization Research Conference , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
The Impacts of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’ Purchase Intentions İSMAİL ERKAN,Chris Evans (03.06.2014 -04.06.2014 ) , Yayın Yeri:International Conference on Digital Marketing-2014 (ICODM2014) , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Sosyal Medya Paylas�ımlarında Yüksek Etki�leşim Almayı Saglayan Faktörler: Reklamlar Üzerine Bi�r İnceleme İSMAİL ERKAN (16.11.2019 -17.11.2019 ) , Yayın Yeri:ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance Extended With Social Sciences , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’deki Tüketicilerin Black Friday Algılarının İncelenmesi ve Markalar Açısından Değerlendirilmesi İSMAİL ERKAN (14.12.2019 -15.12.2019 ) , Yayın Yeri:Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences , 2019Uluslararası Özet bildiri
Mobil Mesajlas�ma Uygulamalarının Mobil Satın Alma Niyeti Uzerine Etkisi İSMAİL ERKAN,Abdulaziz Elwalda,Mushfiqur Rahman,SEDEN DOĞAN,SİNAN NARDALI (28.09.2017 -30.09.2017 ) , Yayın Yeri:22. Pazarlama Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
How ”Controversial Marketing” Draws Consumers’ Attention: The Case of Burger King’s Moldy Whopper İSMAİL ERKAN (30.08.2020 -30.08.2020 ) , Yayın Yeri:Cumhuriyet Zirvesi 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2020Uluslararası Özet bildiri
Can Social Media Increase the Demand for Environmentally Sustainable Apparel? SEVTAP ÜNAL,İSMAİL ERKAN,FULYA AÇIKGÖZ (17.06.2019 -20.06.2019 ) , Yayın Yeri:28th Annual CIMaR Conference - Consortium for International Marketing Research , 2019Uluslararası Özet bildiri
The Impacts of Electronic Word of Mouth in Shopping Websites on Consumers’ Purchase Intentions İSMAİL ERKAN (15.09.2015 -18.09.2015 ) , Yayın Yeri:The 2015 ICBTS International Academic Research Conference in Europe America , 2015Uluslararası Özet bildiri
Electronic Word Of Mouth On Instagram: Customers’ Engagements With Brands In Different Sectors İSMAİL ERKAN,Chris Evans (23.05.2016 -26.05.2016 ) , Yayın Yeri:International Conference for Academic Disciplines , 2016Uluslararası Özet bildiri
Yeni Normal’de Sosyal Medya Pazarlaması ve Tüketici Davranışları EBRU ÇİL,İSMAİL ERKAN (30.06.2021 -02.07.2021 ) , Yayın Yeri:25. Pazarlama Kongresi , 2021Ulusal Özet bildiri
The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’ Purchase Intentions Chris Evans,İSMAİL ERKAN (27.05.2015 -29.05.2015 ) , Yayın Yeri:MakeLearn and TIIM Joint International Conference , 2015Uluslararası Özet bildiri
How to Win in Mobile Marketing: Social Influence Theory Perspective Abdulaziz Elwalda,İSMAİL ERKAN,Mushfiqur Rahman,FULYA AÇIKGÖZ (11.10.2019 -12.10.2019 ) , Yayın Yeri:Marketing and Organization Research Conference , 2019Uluslararası Özet bildiri
The Impacts of Electronic Word of Mouth on Social Media on Consumers‘ Purchase Intentions İSMAİL ERKAN (27.06.2014 -27.06.2014 ) , Yayın Yeri:PhD Student Conference on Complex Systems , 2014Uluslararası Özet bildiri
“VINE” DO YOU MISS IT? Electronic Word of Mouth in Vine İSMAİL ERKAN (08.09.2014 -10.09.2014 ) , Yayın Yeri:2014 International Symposium on Marketing and Logistics , 2014Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms