İSMAİL ARICI
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ismail.arici@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 170731
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2001 - 2007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN EĞİTİMİ (DR)
1997 - 1999
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
1989 - 1994
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (5 YILLIK)
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN EĞİTİMİ (DR)
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
15.03.2016 - 29.12.2016 Değerler Eğitimi Kapsamında Üniversite Öğrencileri İşbirliği ile MEB Ortaokul Öğrencilerinde Çevre ve Ağaç Sevgisi Bilincini Geliştirme Erzurum İli Örneğinde Topluma Hizmet Uygulamaları Çalışması Erzurum un Yüz leri Fidan OluyorYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 10000
30.12.2013 - 30.12.2014 İmam Hatip Lisesi Mezunlarının Sosyal Sermaye Düzeyleri Erzurum İli Örneği Üzerinde Bir Ön AraştırmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 14454
13.06.2011 - 13.06.2012 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA İNANÇ ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
16.12.2010 - 16.12.2011 TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE DİN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrencilerinin Toplumsal İhtiyaçlara Dini Kaynakları Kullanarak Çözüm Önerisi Geliştirebilme Düzeyleri Üzerine Deneysel Bir AraştırmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Din Dersi Öğretmeni Yetiştirme Faaliyetlerinin Dünü ve Bugünü İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, MLA, Index Islamicus, Index Coper...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185639056
Din Görevlilerine Göre Camiler ve Din Görevlileri Haftası İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında Saygı Değeri İSMAİL ARICI,KENAN MADEN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Adaylarının Rehberlik Anlayışları İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (MLA, Index Copernicus, Journal Seek, R...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.9761/JASSS7254
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri İSMAİL ARICI,BEHLÜL TOKUR , Yayın Yeri:Turkish Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, MLA, AMIR (Access to Mideas...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11991
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri İSMAİL ARICI,YASEMİN NAKŞİYE ANGIN , Yayın Yeri:Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18498/amauifd.325835
Öğretmenlere Göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programında Yer Alan İnanç Öğrenme Alanı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyi İSMAİL BULUT,İSMAİL ARICI,CELAL BÜYÜK , Yayın Yeri:Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Alevi Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik Cem Evleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) ŞUAYİP ÖZDEMİR,ALİ ALBAYRAK,İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, MLA,) Özgün Makale
Alevilerin Cem Evleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Malatya Örneği) ŞUAYİP ÖZDEMİR,İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Turkish Studies , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, MLA, DOAJ, AMIR (Access to Mideas...) Özgün Makale
Din Görevlilerinin Hazırlayıcı Eğitim Kursuna Yönelik Görüşleri ŞUAYİP ÖZDEMİR,İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Dini Araştırmalar , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Öğrencilerin Cinsiyetlerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarı Düzeylerine Etkisi İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Öğrenci Ailelerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarılarına Etkisi İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenine Yönelik Tutumları İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Elazığ’da Taziye Geleneği ALİ ALBAYRAK,İSMAİL ARICI , Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Hadisler Bağlamında İletişim İlkeleri Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri Konya 2010 ŞUAYİP ÖZDEMİR,İSMAİL ARICI (08.05.2009 -09.05.2009 ) , Yayın Yeri:Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri, Din Eğitimi Sempozyumu , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Alevi Bektaşilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri Malatya Örneği ŞUAYİP ÖZDEMİR,İSMAİL ARICI (23.05.2009 -24.05.2009 ) , Yayın Yeri:Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Alevi Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığının Kendilerine Yönelik Din Hizmetlerine İlişkin Tutumları Elazığ Örneği ŞUAYİP ÖZDEMİR,ALİ ALBAYRAK,İSMAİL ARICI (07.05.2010 -09.05.2010 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Hacı Bektaşi veli Sempozyumu , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
Din ve Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması İSMAİL ARICI,EYUP ŞİMŞEK (09.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 2. Din Eğitimi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Hoşgörü Düzeyleri İSMAİL ARICI (28.10.2017 -30.12.2017 ) , Yayın Yeri:Din Eğitimi Koordinasyon Toplantısı , 2017Ulusal Özet bildiri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Adaylarının Rehberlik Anlayışları İSMAİL ARICI (03.12.2016 -03.12.2016 ) , Yayın Yeri:VIII. ULUSAL ÖĞRETMENİM SEMPOYUMU , 2016Ulusal Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms