İBRAHİM KAPLAN
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ibrahim.kaplan@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 30459
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2000 - 2006
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KELAM (DR)
1996 - 1999
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
1990 - 1995
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2024
YARDIMCI DOÇENT
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1970
DOÇENT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
13.06.2020 - 15.05.2021 İSLÂM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİÖzel Kuruluşlar
Fon : 90000
13.06.2020 - 15.05.2021 İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî ÖncülerDiğer (Ulusal)
24.04.2017 - 10.05.2018 Necmeddin Tarsusi’nin Urcuze’sinde Eş’ari-Hanefi Teolojik FarklılaşmalarYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
20.09.2016 - 30.12.2017 DİN, FITRAT, AKL-I SELİM İLİŞKİSİYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 11986
29.08.2016 - 30.12.2016 S Ahmet Arvasi ye Göre İnsanın Anlam Arayışı ve DinDiğer (Ulusal)
ÜNİTERYANİZM VE TESLİS ELEŞTİRİSİ İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:Turkish Academic Research Review , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (citeFactor, ERIHPLUS, ESJI, İSAM, I2OR, ...) Özgün Makale
RAHMETULLAH EL-HİNDİ’NİN TESLİS ELEŞTİRİSİ İBRAHİM KAPLAN,ÖMER SADIKER , Yayın Yeri:IBAD ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, ASOS INDEX, DOAJ, DRJI) Özgün Makale
Din, Fıtrat ve Akl-ı Selim İlişkisi Üzerine İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
ŞEMSÜDDÎN ES SEMERKANDÎ NİN NÜBÜVVET ANLAYIŞI İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALRI DERGİSİ , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Tubitak-Ulakbim, Ulakbim DergiPark, Inde...) Özgün Makale
HARPUTLU İSHAK EFENDİ YE GÖRE TESLİS DOKTRİNİNİN ÇELİŞKİLERİ İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:HİKMET YURDU , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (DergiPark, İSAM, ASOS, ARAŞTIRMAX, PKP J...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17540/hikmet.20161715437
S AHMET ARVASÎ NİN DİN ANLAYIŞI İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIGIOUS SCIENCES , 2014Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
ERKEN DÖNEM MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN POLEMİK GELENEĞİ KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:HİKMET YURDU , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (İSAM, ASOS, ARAŞTIRMAX, PKP JOURNAL LİST...) Özgün Makale
KİTAP TANITIMI ZAHİD AKSU İSLÂM IN DOĞUŞUNDA TOPLUMSAL REALİTE İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:HİKMET YURDU , 2009Ulusal Hakemli Diğer endeksler (İSAM, ASOS, ARAŞTIRMAX, PKP JOURNAL LİST...) Kitap Kritiği
TEZ TANITIMI İSMAİL ŞIK MAHMUD B ZEYD EL LÂMİŞÎ NİN KELÂM ANLAYIŞI İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ , 2009Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Kitap Kritiği
HIRİSTİYAN TEOLOJİSİYLE ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN ERKEN DÖNEM KELAMI KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:KELAM ARAŞTIRMALARI , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DOAJ -- Directory of Open Access Journal...) Özgün Makale
TEOLOJİK İLİŞKİLER BAĞLAMINDA HZ MUHAMMED İN GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAZI MESELELER KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:DİNİ ARAŞTIRMALAR , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ULAKBİM, SBVT) Özgün Makale
M İKBAL İN TEVHİD YORUMU TEVHİD İNANCININ DİNAMİK YAPISI KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
MEVLANA NIN MUHAMMED İKBAL İN FİKRİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:MARİFE , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
ERKEN DÖNEMDE HIRİSTİYAN KARŞITI SÖYLEMİ HAZIRLAYAN SEBEPLER KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (INDEX ISLAMİCUS, ASOS SOSYAL BİLİMLER İN...) Özgün Makale
MUHAMMED İKBAL İN ISLAHAT PROJESİNDE İNSANIN KADERİ PROBLEMİ KAPLAN İBRAHİM , Yayın Yeri:KELAM ARAŞTIRMALARI , 2003Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DOAJ -- Directory of Open Access Journal...) Özgün Makale
KİTAP TEZ TANITIMI HULUSİ ARSLAN MUTEZİLEYE GÖRE İYİLİK VE KÖTÜLÜK PRIBLEMİ İBRAHİM KAPLAN , Yayın Yeri:DİNÎ ARAŞTIRMALAR , 2000Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ULAKBİM, SBVT) Kitap Kritiği
Mâturîdî de Din ve Vicdan Hürriyeti İBRAHİM KAPLAN (28.04.2014 -30.04.2014 ) , Yayın Yeri:Uluslarrası İmam Mâturîdî Sempozyumu , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
S Ahmet Arvasi ye Göre İnsanın Anlam Arayışı ve Din İBRAHİM KAPLAN (22.08.2016 -23.08.2016 ) , Yayın Yeri:14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
İlahi Mükafat ve Cezada Hulfün İmkanı HAMDİ AKBAŞ,ÖMER SADIKER,İSMAİL ŞIK,İBRAHİM KAPLAN (07.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Seyyid Ahmet Arvasi de Ölümsüzlük Düşüncesi İBRAHİM KAPLAN,BAYRAM POLAT (26.04.2017 -28.04.2017 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
İBRAHİMÎ DİNLER KAVRAMI ÜZERİNE İBRAHİM KAPLAN (12.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa Uluslararası Sempozyumu , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
İlk Dönem Müslüman Hıristiyan Polemiği Tartışılan Konular Açısından Bir Değerlendirme İBRAHİM KAPLAN (28.04.2016 -01.05.2016 ) , Yayın Yeri:Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerindeki Kelam Dersleri KAPLAN İBRAHİM (25.05.2012 -27.05.2012 ) , Yayın Yeri:XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Muhammed İkbal’in Kader Yorumu: Açık Gelecek Fikri İBRAHİM KAPLAN,İSMAİL ŞIK,HAMDİ AKBAŞ (07.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İmam ı A zam Ebu Hanife de Eleştirel Dşünce İBRAHİM KAPLAN (28.04.2015 -30.04.2015 ) , Yayın Yeri:Bütn Yönleriyle İmam-ı A'zam ve Hanefilik Sempozyumu , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında İnsanın Kaderi Problemine Yaklaşımlar İBRAHİM KAPLAN (01.12.2016 -04.12.2016 ) , Yayın Yeri:2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
EBÛ HANİFE’NİN İMAN-AMEL İLİŞKİSİ PROBLEMİNE YAKLAŞIMI VE GÜNCEL DİNÎ-TOPLUMSAL SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNE KATKISI AÇISINDAN TAHLİLİ İBRAHİM KAPLAN (05.05.2017 -07.05.2017 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Şeyh Şa ban-ı Veli Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik- , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Çağdaş Dönem Eş’arilik Eleştirisi -Muhammed İkbal Örneği- İBRAHİM KAPLAN (04.05.2018 -06.05.2018 ) , Yayın Yeri:V. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu -Eş’xxarilik- , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Meşhur Eserlerde Geçen Hadislerin Kullanımına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme: Abdülfettah Ebu Gudde Örneği ÖMER SADIKER,İSMAİL ŞIK,İBRAHİM KAPLAN,HAMDİ AKBAŞ (07.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
MÜZAKERE ÇAĞDAŞ ŞİÎ DÜŞÜNCESİNDE KUR AN I ANLAMADA FARKLI YAKLAŞIMLAR MUHAMMED MÜÇTEHİD ŞEBÜSERİ VE HERMENÖTİK METODU ASİYE TIĞLI İBRAHİM KAPLAN (20.05.2011 -21.05.2011 ) , Yayın Yeri:KUR'AN KELÂMI KİMLİK VE HAKİKAT OLARAK İSLÂM , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Kur’an’da Dinî Çeşitliliği İfade Eden Kavramların Teolojik Yorumu İBRAHİM KAPLAN,HAMDİ AKBAŞ (09.04.2018 -11.04.2018 ) , Yayın Yeri:Ices 2018 1. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Maturidi ye Göre Hıristiyanların Hz İsa nın Tabiatı Hakkındaki Teolojik Yanılgıları KAPLAN İBRAHİM (03.05.2012 -06.05.2012 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Şefaat Anlayışları ve Gündelik Hayata Yansımaları İSMAİL ŞIK,İBRAHİM KAPLAN (22.08.2016 -23.08.2016 ) , Yayın Yeri:14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Öteki İnanç Sistemlerinden Ayırdedici Özellikleriyle İslâm İnanç Esasları İBRAHİM KAPLAN (18.05.2017 -20.05.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hasan Kâfi Akhisârî (Bosnevî) ye Göre İman-Amel İlişkisi İBRAHİM KAPLAN (27.04.2017 -30.04.2017 ) , Yayın Yeri:Third Sarajevo International Conference Irreguler Migration towards EU and Balkan Countries , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms