FATMA GÜRSOY
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ/TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ/MODA TASARIMI ANASANAT DALI/
Varyantlar
E-Posta fatma.gursoy@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 121071
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2007 - 2014
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
2003 - 2006
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
2000 - 2003
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)
1998 - 2000
EGE ÜNİVERSİTESİ
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ENDÜSTRİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
-01-01-01- - -01-01-01- Selçuk Üniversitesi Öğrencilerine Giysi Bankası KurulmasıDiğer (Ulusal)
10.04.2017 - 29.05.2017 Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına KavuşuyorAvrupa Birliği
Fon : 174552
10.06.2015 - 30.12.2015 The Effects of Technical Knowlegde Related to Garment Production Process on Fashion Designers’ DesignsYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
06.03.2014 - 31.12.2014 The Effect Of Dıstance Educatıon (By Usıng Smart Board) On Students?Achıevement In Pattern Makıng Technıques TeachıngYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
22.02.2018 - 20.12.2018 Comparison of Skirt Trousers Postures on People w ho has Different ButtShapes w ith 3d Virtual SimulationYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
11.08.2016 - 15.12.2016 The Effect of SmartBoard Applications on Students’ Attitudes in PatternTeachingYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
31.01.2019 - 06.07.2021 Jinekolojik Onkoloji Farkındalık Yaratma Amaçlı Giysi Tasarımı ProjesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 29000
08.01.2006 - 31.12.2006 Hazır Giyim Sektörüne İşgücü Yetiştirme ProjesiAvrupa Birliği
Fon : 255380
Covid-19 Pandemisi’nin Tüketicilerin Giyim Alışverişleri Üzerindeki Etkileri FATMA GÜRSOY , Yayın Yeri:International Social Sciences Studies Journal , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SOBIAD, Eurasian Scientific Journal Inde...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26449/sssj.3052
KALÇA DERİNLİĞİ VE ŞEKLİNİN GİYSİ DURUŞUNA ETKİLERİ: 3D SİMÜLASYON İLE DEĞERLENDİRME FATMA GÜRSOY,ARZU BOR KOCAMAN , Yayın Yeri:JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asian Education Index, Semantic Scholar,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31569/ASRJOURNAL.142
The Effects of Smart Board Applications on Studentsu2019 Attitudes in Pattern-Making Teaching FATMA GÜRSOY,NADİR ÇELİKÖZ , Yayın Yeri:The European Journal of Social and Behavioural Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15405/ejsbs.213
Assesing Fashion Design Students' Attainment in Learning Outcomes Identified in Bologna Process NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY , Yayın Yeri:C-crcs Volume V BOOK , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Semantic Scholar, Google Scholar) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15405/book.5.4
The Effects of Technical Knowlegde Related to Garment Production Process on Fashion Designers’ Designs FATMA GÜRSOY,NURGÜL KILINÇ , Yayın Yeri:Global Journal on Humanities Social Sciences , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asian Education Index, Science Library I...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18844/GJHSS.V2I1.1001
Bologna process in fashion design education: An evaluation of applications used in Turkey NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY , Yayın Yeri:Global Journal on Humanites Social Sciences , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asian Education Index, Semantic Scholar,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18844/GJHSS.V2I1.1003
The Effect Of Distance Education Applications On Smart Board On Students Achievement And Skills In Pattern Preparation Techniques NADİR ÇELİKÖZ,FATMA GÜRSOY , Yayın Yeri:Turkish Online Journal of Distance Education , 2014Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17718/tojde.35468
Comparison of Consumers Clothes Purchasing Habits According to Gender in Konya NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY,SELMA DOLANBAY DOĞAN , Yayın Yeri:International Journal of Business and Management Studies , 2012Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DOAJ, Dergipark, Eurasian Scient...) Özgün Makale
The Effects of International Economic Crisis on Turkish Ready Made Clothing Industry NURGÜL KILINÇ,Ersöz Yıldız,FATMA GÜRSOY , Yayın Yeri:International Journal of Economics and Finance Studies , 2012Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBIAD, DOAJ, Dergipark, Eurasian Scient...) Özgün Makale
Deri Konfeksiyonda Kalite Eğilimi NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY , Yayın Yeri:Hedef Dergisi, In Özel Eki , 2005Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor Özgün Makale
Obezite Hastalarının Satın Aldıkları Giysilerde Karşılaştıkları Problemler NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (16.11.2006 -18.11.2006 ) , Yayın Yeri:12.Ulusal Ergonomi Kongresi , 2006Ulusal Tam metin bildiri
Evaluating the Relationship Between the Regional Development Level in Clothing Sector and Vocational Education Institutions in Turkey NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (12.10.2016 -15.10.2016 ) , Yayın Yeri:İnternational Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training (ISVET) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Deri Konfeksiyon İşletmelerinde Karşılaşılan Kalite Problemleri NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (07.10.2004 -08.10.2004 ) , Yayın Yeri:1. Ulusal Deri Sempozyumu , 2004Ulusal Tam metin bildiri
Obez Bayanlarda Göğüs Çevresi Ölçüsüne Göre Diğer Antropometrik Ölçülerin Dağılımlarının İncelenmesi NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY,AYSEL TUĞBA (14.10.2011 -16.10.2011 ) , Yayın Yeri:17. Ulusal Ergonomi Kongresi , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Geleneksel Konya Giyiminde Şalvar ve İşlikler NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (15.12.2006 -17.12.2006 ) , Yayın Yeri:Halk Kültüründe Giyim Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
Assessment of Innovation Applications of the Ready Made Clothing Businesses in Clothing Industry NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (02.12.2010 -05.12.2010 ) , Yayın Yeri:International Conference of Applied Research in Textile ©CIRAT-4 , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
Meditatif Resim Çalışmalarından Zentangle Desenlerinin Giysi Tasarımlarına Uyarlanması FATMA GÜRSOY,FİKRİ SALMAN,BURCU ZEYNEP BİLEK (21.06.2021 -23.06.2021 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Comparison Of Virtual Try-On In Different 3D Virtual Garment Simulations SERTAÇ GÜNEY,Kristina Ancutiene,FATMA GÜRSOY,İBRAHİM ÜÇGÜL (14.04.2018 -16.04.2018 ) , Yayın Yeri:8. Uluslar arası İstanbul Tekstil Konferansı , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Asynchronous Distance Education Practice in Teaching Pattern Making Techniques Its Effect on Students Success and Skill Development NADİR ÇELİKÖZ,FATMA GÜRSOY (21.03.2013 -23.03.2013 ) , Yayın Yeri:PON 2nd İnternational Scientific Conference: Pedagogy, Education and Instruction , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Comparison of The Try-ons of a Garment Produced From Rize Fabric (Feretiko) in Actual and Virtual Environments FATMA GÜRSOY,SELMA DOLANBAY DOĞAN,NURGÜL KILINÇ (21.03.2016 -23.03.2016 ) , Yayın Yeri:7. International Istanbul Textile Conference on Fabrics Touching Anatolia (BEZCE) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Hazır Giyim Üretimi Yapan Kobilerin ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Markalaşma Düzeylerinin Karşılaştırılması NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (18.05.2007 -19.05.2007 ) , Yayın Yeri:Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu , 2007Ulusal Tam metin bildiri
The Effects of Technical Knowlegde Related to Garment Production Process on Fashion Designers Designs FATMA GÜRSOY,NURGÜL KILINÇ (26.06.2015 -28.06.2015 ) , Yayın Yeri:4th World Conference on Desıgn and Arts – WCDA , 2015Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTS OF INTERNATIONAL ECONOMIC CRISIS ON TURKISH READY- MADE CLOTHING INDUSTRY NURGÜL KILINÇ,YILDIZ ERSÖZ,FATMA GÜRSOY (27.04.2012 -29.04.2012 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE on ECONOMICS AND FINANCE (ICEF) , 2012Uluslararası Özet bildiri
Bologna Processin FashionDesign Education An Evaluation of Applications Used in Turkey NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (26.06.2015 -28.06.2015 ) , Yayın Yeri:4th World Conference on Desıgn and Arts – WCDA , 2015Uluslararası Özet bildiri
The Effects of SmartBoard Applications on Students Attitudes in Pattern-Making Teaching FATMA GÜRSOY,NADİR ÇELİKÖZ (11.10.2016 -15.10.2016 ) , Yayın Yeri:7. International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY) , 2016Uluslararası Özet bildiri
Assessing Fashion Design Students Attainment in Learning Outcomes İdentified in Bologna Process NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY (11.10.2016 -15.10.2016 ) , Yayın Yeri:7. International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY) , 2016Uluslararası Özet bildiri
COMPARISON OF CONSUMERS’ CLOTHES PURCHASING HABITS ACCORDING TO GENDER IN KONYA NURGÜL KILINÇ,FATMA GÜRSOY,SELMA DOLANBAY DOĞAN (27.04.2012 -29.04.2012 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE on BUSINESS and MANAGEMENT (ICBM) , 2012Uluslararası Özet bildiri
Comparison of Skirt Trousers Postures on People Who Has Different Butt Shapes With 3D Virtual Simulation FATMA GÜRSOY,ARZU BOR KOCAMAN (10.04.2018 -13.04.2018 ) , Yayın Yeri:2 nd International Congress On Fashion Art Design , 2018Uluslararası Özet bildiri
The Effect of Distance Education by Using Smart Board on Students Achievement In Pattern Making Techniques Teaching NADİR ÇELİKÖZ,FATMA GÜRSOY (24.04.2014 -26.04.2014 ) , Yayın Yeri:5 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications , 2014Uluslararası Özet bildiri
SCALE DEVELOPMENT EXPERIMENT FOR MEASURING CREATIVITY IN FASHION DESIGN NURGÜL KILINÇ,ZEKİYE GÜNEŞ TEKİN,FATMA GÜRSOY (10.04.2018 -13.04.2018 ) , Yayın Yeri:2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON FASHION - ART - DESIGN , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms