FATİH KAHRAMAN
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta fatih.kahraman1@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 18643
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2011 - 2015
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ (DR)
2008 - 2011
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
2003 - 2007
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
31.12.2010 - 31.12.2011 Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Üzerine Bir AraştırmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
20.02.2013 - 20.09.2015 Türkiye’xxde Çocuk Yoksulluğu: İstanbul ve Gaziantep Üzerine Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 15000
08.03.2013 - 01.09.2014 Türkiye’de Hem, Sem ve İş-Kur Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma-Tübitak 3501
01.10.2011 - 01.04.2013 Tarihi Kent Merkezinde Göç Kentsel Yoksulluk ve Enformel Sektör İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekâr OdalarıTÜBİTAK PROJESİ
Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma CANSU TAŞCI,FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:Göç Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (China Academic Journals Database (CNKI S...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33182/gd.v8i3.794
Güvencesizlik, Gençlik ve İnşaat: İnşaatın Eğitimli GençleriÜzerine Bir Araştırma AHMET USANMAZ,FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kesitlerden Topluma Bakabilmek Georg Simmel Sosyolojisi Üzerine Bir İnceleme Denemesi FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ASOS) Derleme Makale
Kosullu Konukseverlikten Hosnutsuzluga Almanyada Yukselen Yabanci Dusmanligini Turk Gocmenler Uzerinden Okumak FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:Muhafazakar Düşünce , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Ezidilerin Zorunlu Göç Deneyimi: Batman Uğurca Köyü Örneği FATİH KAHRAMAN,PERİHAN YETKİN , Yayın Yeri:Journal of International Social Research , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics an...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434623
Dezavantajlılığın Çocuk Halleri, Dünyada ve Türkiye’de Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Çocukların Durumu FATİH KAHRAMAN,AHMET BURAK KAHRAMAN , Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED) , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Mültecilik Hallerini Mekan Üzerinden Okumak Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri FATİH KAHRAMAN,ÖZLEM KAHYA NİZAM , Yayın Yeri:The Journal of International Social Research , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Proquest CSA (Linguistics and Language B...) Özgün Makale
Zygmunt Bauman da Toplum ve Toplumsal Düzen Kavramsallaştırması FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14230/joiss242
Mevsimlik İstihdamın Eğitimli Gençleri İnşaatlarda ÇalışanÜniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma FATİH KAHRAMAN,AHMET BURAK KAHRAMAN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Yoksulluğun Çalışma ile İmtihanı Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma FATİH KAHRAMAN,HÜLYA KAYNAR , Yayın Yeri:İdealkent , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Gaziantep Üzerine Bir Araştırma FATİH KAHRAMAN,SONGÜL SALLAN GÜL,İHSAN ÇAPCIOĞLU , Yayın Yeri:Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale http://dx.doi.org/10.17218/husbed.59837
Oyun Hakkının Uzağında Yaşamak Türkiye de İçgöç ve Çocuk Emeği BÜLENT ŞEN,FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2012Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım, Mübeccel B. Kıray’xxla Söyleşi başlıklı kitabın değerlendirme yazısı FATİH KAHRAMAN , Yayın Yeri:Toplum ve Demokrasi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Kitap Kritiği
Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçış SONGÜL SALLAN GÜL,FATİH KAHRAMAN (03.09.2009 -06.09.2009 ) , Yayın Yeri:Kongre Karaburun 2009 , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Eğitim istihdam ve yoksulluk bağlamında Türkiye deki gençliğin durumu FATİH KAHRAMAN,AHMET BURAK KAHRAMAN (23.09.2016 -25.09.2016 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Karanlıkta Kalanlar: Türkiye’de Bulunan Afgan Mültecilerin Durumu FATİH KAHRAMAN (14.12.2017 -16.12.2017 ) , Yayın Yeri:6. International Congress on Cudes 2017 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Köy Enstitüsü Penceresinden Cumhuriyetin Eğitimi Politikalarına Bakmak: Gönen Köy Enstitüsü Örneği SONGÜL SALLAN GÜL,FATİH KAHRAMAN,AYŞE ALİCAN ŞEN,HAVVA EYLEM KAYA,HÜSEYİN GÜL (02.10.2013 -05.10.2013 ) , Yayın Yeri:VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ , 2013Ulusal Tam metin bildiri
Tarihi Kent Merkezinde Göç Yoksulluk ve İstihdam İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekar Odaları BÜLENT ŞEN,AYŞE ALİCAN ŞEN,FATİH KAHRAMAN (02.10.2013 -05.10.2013 ) , Yayın Yeri:VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi , 2013Ulusal Tam metin bildiri
Little Hands-Big Endeavours Dimensions of Child Labor in the World and in Turkey AHMET BURAK KAHRAMAN,FATİH KAHRAMAN (15.09.2011 -17.09.2011 ) , Yayın Yeri:International Conference on Political Economy 2011 , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
Çalışan Yoksulların Haklar İronisi Metalaştırılmış Çalışanlar FATİH KAHRAMAN (04.11.2010 -06.11.2010 ) , Yayın Yeri:II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu , 2010Ulusal Tam metin bildiri
Uluslararası Hukukta Ailenin Korunması Hakkını Türkiyede Yaşayana Suriyeli Mülteciler Üzerinden Okumak YUSUF SAYIN,FATİH KAHRAMAN (29.04.2019 -30.04.2019 ) , Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Eğitim İstihdam ve Yoksulluk Bağlamında Türkiye de Gençliğin Durumu FATİH KAHRAMAN,AHMET BURAK KAHRAMAN (23.09.2016 -25.09.2016 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 2016 , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
The Relationship between Reproducing New Urban Economic Profitsand Urban Poverty: Is It the Poverty of Renewal? Is it the Renewalof Urban Poverty BÜLENT ŞEN,AYŞE ALİCAN ŞEN,FATİH KAHRAMAN (24.11.2011 -25.11.2011 ) , Yayın Yeri:The logics of change – poverty, place, identity and social transformation mechanisms , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
Çalışma Hakkı Ekseninde 4/C’xxnin Düşündürdükleri ve Burdur Şeker Fabrikası İşçileri SONGÜL SALLAN GÜL,FATİH KAHRAMAN (02.09.2010 -05.09.2010 ) , Yayın Yeri:Karaburun Bilim Kongresi , 2010Ulusal Özet bildiri
Suriyeli Refakatsiz Göçmen Çocukların Türkiye’xxdeki Durumu: Uyum Önündeki Engeller FATİH KAHRAMAN (12.10.2017 -14.10.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı , 2017Uluslararası Özet bildiri
Komşuda Belirsiz Hayatlar: Türkiye’xxde Yaşayan Iraklı Mültecilerin Durumu FATİH KAHRAMAN (12.12.2019 -13.12.2019 ) , Yayın Yeri:VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Immigrationand Urban Poverty in Hıstorical City Center: Istanbul Suleymaniye District “Bachelor Rooms BÜLENT ŞEN,AYŞE ALİCAN ŞEN,FATİH KAHRAMAN (09.05.2011 -12.05.2011 ) , Yayın Yeri:ATINER, 5th Annual International Conference on Sociology , 2011Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms