ELİF TÜRKAN ARSLAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta elifturkan.arslan@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 120400
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2006 - 2012
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
2003 - 2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
1998 - 2002
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
23.01.2017 - 28.12.2017 Yöneticilerin İşe Angaje Olma Ve İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İzmir Kamu Hastaneleri ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
04.01.2016 - 29.12.2016 Mobil Uygulamaların Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyetleri Bağlamında Etkisi 2015 TYL SOBE 0024 nolu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi BAP ProjesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
10.07.2014 - 21.01.2016 Dünya Görüşü ve veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi Üzerine Etkisi İzmir İli Kamu Özel Sektör KarşılaştırmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
15.07.2014 - 14.10.2015 Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme Metodolojisi Geliştirme Projesi 112 İzmir Ambulans Servisi ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.09.2013 - 01.09.2015 TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 113K066 Türkiye de HEM SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir AraştırmaTÜBİTAK PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2663 M 11 nolu projeBAP
-01-01-01- - -01-01-01- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri 2682 D 11 nolu projeBAP
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ ELİF TÜRKAN ARSLAN,gamze durgun , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ebsco) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.20875/makusobed.679641
Yöneticilerin Karar Verme Biçiminin Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkisi ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR , Yayın Yeri:Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCOhost) Özgün Makale
Girişimcilerde Yaşanan Başarısızlık Korkusu ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ebschost) Özgün Makale
The Relationship between Organizational Trust and Personal Initiative: The Case of Healthcare Professionals HÜSEYİN DEMİR,ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (index Copernicus International) Özgün Makale
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kaydı Yönetimine İlişkin Görüşleri ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR , Yayın Yeri:Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCOHost) Özgün Makale
Mobil Sağlık Uygulamalarının Hastanelerde Kullanılabilirliği: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma HÜSEYİN DEMİR,ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyetine İlişkin Tutumu: Nitel Bir Araştırma ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR , Yayın Yeri:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
İşe Angaje Olma ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Hekim Ve Hemşireler Üzerine Nicel Bir Araştırma ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Niyeti: Karşılaştırmalı Bir Analiz ELİF TÜRKAN ARSLAN,MURAT KAYALAR , Yayın Yeri:KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması LEVENT BEKİR KIDAK,ELİF TÜRKAN ARSLAN,SERHAT BURMAOĞLU , Yayın Yeri:Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost) Özgün Makale
İç Girişimcilik Ve İnovasyon İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir İnceleme MURAT KAYALAR,ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Sanal Kaytarma: Bir Kamu Kurumunda Hemşireler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Acil Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Problemlerinin Belirlenmesi Ve Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Önceliklendirilmesi: Ambulans Servisi Örneği LEVENT BEKİR KIDAK,ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR , Yayın Yeri:Vizyoner Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Isparta ve Prizren (Kosova)’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Risk Alma Özelliklerinin Belirlenmesi MURAT KAYALAR,ELİF TÜRKAN ARSLAN,BEHİÇ ÇETİN , Yayın Yeri:Vizyoner Dergisi , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ebscohost) Özgün Makale
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Doğuş Üniversitesi Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost) Özgün Makale
Organizational Cynicism and Organizational Trust: The Case of Süleyman Demirel University ŞERİFE DURMAZ,ELİF TÜRKAN ARSLAN,ESRA KILIÇ , Yayın Yeri:International Journal of Business and Management Studies , 2012Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
ASHOKA ’ya Üye Sosyal Girişimcilerin Türkiye ve Dünyadaki Faaliyet Alanlarının Karşılaştırılması ELİF TÜRKAN ARSLAN,MURAT KAYALAR , Yayın Yeri:Vizyoner Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Paralel Kariyer Arayışının Nedenleri: Isparta’da Faaliyet Gösteren STK’larda Bir Araştırma KÜRŞAT ÖZDAŞLI,ELİF TÜRKAN ARSLAN , Yayın Yeri:Yönetim Bilimleri Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Önemi ve Özellikleriyle Sağlık Turizmi Isparta İlinin Sağlık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi NİLÜFER NEGİZ,ELİF TÜRKAN ARSLAN (26.04.2010 -03.05.2010 ) , Yayın Yeri:Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları , 2010Ulusal Tam metin bildiri
Girişimciler Başarısızlıktan Ne Kadar Korkuyor? ELİF TÜRKAN ARSLAN (14.07.2017 -16.07.2017 ) , Yayın Yeri:8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Fuzzy Ahp ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması LEVENT BEKİR KIDAK,ELİF TÜRKAN ARSLAN,SERHAT BURMAOĞLU (10.09.2013 -12.09.2013 ) , Yayın Yeri:8. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi , 2013Ulusal Tam metin bildiri
Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Ampirik Bir İnceleme ELİF TÜRKAN ARSLAN,NİLÜFER NEGİZ,MUSTAFA ÖZTÜRK (07.10.2010 -10.10.2010 ) , Yayın Yeri:12. Çalışma İlişkileri Kongresi , 2010Ulusal Tam metin bildiri
Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma HÜSEYİN DEMİR,ELİF TÜRKAN ARSLAN,LEVENT BEKİR KIDAK (01.12.2016 -03.12.2016 ) , Yayın Yeri:10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2016Ulusal Tam metin bildiri
Karanlık liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Isparta Perakende Sektöründe Bir Araştırma MURAT KAYALAR,ELİF TÜRKAN ARSLAN (26.05.2011 -28.05.2011 ) , Yayın Yeri:19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , 2011Ulusal Tam metin bildiri
SAĞLIK HİZMETİ KULLANICILARINI İNFORMAL ÖDEMEYAPMAYA YÖNELTEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ İPEK CAMUZ BERBER,ELİF TÜRKAN ARSLAN (11.09.2018 -13.09.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Ödünç Yönetici (Secondment) Kavramı Türkiye’deki STK’larda Uygulanabilirliği Ve Etkileşimi MURAT KAYALAR,ELİF TÜRKAN ARSLAN (24.10.2008 -26.10.2008 ) , Yayın Yeri:V. Uluslararası STK’lar Kongresi , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Verilere Dayalı Olarak İleri Yaş Turizminin Durumu ELİF TÜRKAN ARSLAN,İPEK CAMUZ BERBER,ZEHRA ÖZGE ÇANDERELİ (08.10.2015 -09.10.2015 ) , Yayın Yeri:9. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Intrapreneurship Enabling Organizations to Drive Innovation ELİF TÜRKAN ARSLAN,EZGİ CEVHER (28.03.2008 -29.03.2008 ) , Yayın Yeri:First International Conference on Management and Economics , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
The Relationship Between Healthcare Managers Work Engagement and Job Satisfaction Levels ZEHRA NURAY NİŞANCI,HÜSEYİN DEMİR,ELİF TÜRKAN ARSLAN,LEVENT BEKİR KIDAK,İPEK CAMUZ BERBER (15.11.2017 -19.11.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Congress on Social and Economic Sciences , 2017Uluslararası Özet bildiri
The Relationship Between Job Satisfaction and Work Engagement: A Study on Physicians and Nurses ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR (05.09.2016 -06.09.2016 ) , Yayın Yeri:The 4th International Conference on New Challenges in Management and Business , 2016Uluslararası Özet bildiri
A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project 112 İzmir Turkey Ambulance Service Unit Case B LEVENT KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,MT SOFUOĞLU,ELİF TÜRKAN ARSLAN,ZEHRA NURAY NİŞANCI,ZEYNEP SOFUOĞLU,ESRA DÜNDAR ARAVACIK,AHMET ÖZÇEVİKEL,FİKRİYE ÖZLEM,HÜSEYİN DEMİR (21.04.2015 -24.04.2015 ) , Yayın Yeri:19th World Congres on Disaster and Emergency Medicine , 2015Uluslararası Özet bildiri
Yöneticilerin Karar Verme Stili ile Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Arasındaki İlişki: Devlet Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma ELİF TÜRKAN ARSLAN,HÜSEYİN DEMİR,MERAL KANTEMİR (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Whistleblowing Related Legal Practices In Turkey MURAT KAYALAR,ELİF TÜRKAN ARSLAN,SAVAŞ YILDIZ,BEHİÇ ÇETİN,ŞEHRİBAN AYGÜN (11.06.2015 -13.06.2015 ) , Yayın Yeri:VII. European Conference On Social And Behavioral Sciences , 2015Uluslararası Özet bildiri
Are Loneliness in the Workplace and Organizational Trust Predictors of Organizational Cynicism ŞERİFE DURMAZ,ELİF TÜRKAN ARSLAN,ESRA KILIÇ (08.04.2012 -10.04.2012 ) , Yayın Yeri:IJAS Conference , 2012Uluslararası
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms