ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ YÖNETİM ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta elifasahin@gmail.com
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 124288
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2007 - 2011
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR)
2004 - 2007
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (YL) (TEZLİ)
2000 - 2004
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (YL) (TEZLİ)
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
Seçilmiş Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Harcamalarının Düzeyini Etkileyen Faktörler Bağlamında Değerlendirmesi YAPRAK KARADAĞ DUYMAZLAR,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri SERDAR ÇİÇEK,HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI: Emerging Sources Citiation Indexes...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.01.13
Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,ÇİĞDEM AKMAN , Yayın Yeri:Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Eurosian Scientific Journal Index, Index...) Özgün Makale
Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Değerlendirilmesi ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost) Özgün Makale
1996-2017 Döneminde Sayıştay Performans Denetiminin Kamu Mali Yönetim Sistemindeki Rolünün Değerlendirilmesi ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Sosyal Sözleşme Perspektifinden Güncel Bir Tartışma: Vergi Göçmenliği Olgusu HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,SERDAR ÇİÇEK , Yayın Yeri:Vergi Sorunları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,ENGİN HEPAKSAZ , Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ENGİN HEPAKSAZ,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Belediyelerde Mali Denetimin Önemi ve Niteliği: Türkiye’deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Cinsiyete Duyarlı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Vizyoner , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost) Özgün Makale
Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM’nin Bütçe Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Maliye Finans Yazıları , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kamuda Karar Alma- İç Denetim İlişkisi: Güvence Verme, Danışmanlık ve Yönetime Değer Katma Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme İBRAHİM ATTİLA ACAR,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Kazanım Temelli Kamu Satın Alması: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,İBRAHİM ATTİLA ACAR , Yayın Yeri:Maliye Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçeleme Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,Mustafa Sakal,HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Performans Yönetiminin Amaç Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Maliye Dergisi , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Plan- Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim İBRAHİM ATTİLA ACAR,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Maliye Dergisi , 2009Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Anayasal İktisatın Temel Felsefesi ve Türkiye’xx de Uygulanabilirlik Koşulları MUSTAFA SAKAL,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2009Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi Türkiye deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme MUSTAFA SAKAL,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK , Yayın Yeri:Sayıştay Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği: Ege Bölgesi Alan Araştırması İBRAHİM ATTİLA ACAR,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK (16.05.2014 -20.05.2014 ) , Yayın Yeri:29. Türkiye Maliye Sempozyumu , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Kamu İnovatif Satın Alma Yöntemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,İBRAHİM ATTİLA ACAR,Mustafa Alpaslan (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Yayın Yeri:31. Türkiye Maliye Sempozyumu , 2016Ulusal Tam metin bildiri
Küresel Mali Kriz Ekonomide Paradigma Değişiminin Sinyali Mi? MUSTAFA SAKAL,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK (24.09.2009 -27.09.2009 ) , Yayın Yeri:International Davraz Congress , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar İBRAHİM ATTİLA ACAR,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK (23.10.2008 -24.10.2008 ) , Yayın Yeri:1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu , 2008Ulusal Tam metin bildiri
The Role of Development Agencies in the Sustainable DevelopmentProcess: The Case of İZKA ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,Melih Kabayel (21.09.2017 -24.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Harcamalarının İncelenmesi YAPRAK KARADAĞ DUYMAZLAR,ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK (05.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:IZCEAS 2018: New Trends in Economics and Administrative Sciences , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Sustainable Public Procurement (SPP) for Sustainable Development: Selected Countries Examples ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,YAPRAK KARADAĞ DUYMAZLAR (28.03.2017 -29.03.2017 ) , Yayın Yeri:3rd Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , 2017Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of the Change of Public Purchasing Policy Understanding in Turkey ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,YAPRAK KARADAĞ DUYMAZLAR,BERNUR AÇIKGÖZ (06.12.2017 -07.12.2017 ) , Yayın Yeri:ICOAEF , 2017Uluslararası Özet bildiri
Internal Audit Contribution toCorporate Governance in Public Organizations: An Assessment For Turkey ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK (05.10.2017 -07.10.2017 ) , Yayın Yeri:2ndCongress on International Economic and Administrative Perspectives , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms