DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta dilek.memisoglu@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 114424
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2006 - 2012
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR)
2002 - 2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
1997 - 2001
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
10.07.2014 - 21.01.2016 Dünya Görüşü ve veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi Üzerine Etkisi İzmir İli Kamu Özel Sektör KarşılaştırmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
13.01.2006 - 23.12.2011 Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dönüşüm ve Etkileri Batı Akdeniz Bölgesi İl Merkezleri ÖrneğiARAŞTIRMA PROJESİ
30.03.2011 - 30.09.2013 Göller Bölgesi Prizren Kosova Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması Karşılaştırması ModellendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Nasıl Bir Kamu Yönetimi İstiyor? AHMET BARBAK,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Yaratıcı Kentler ve Kentsel Yetenek Üzerine Bir Tartışma DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,GÖKHAN KALAĞAN , Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad]) , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Bir Kamu Politikası Analizi Örneği: Sağlıkta Dönüşüm Programı DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Yasama Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim İnovasyon ve Türkiye DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,BUĞRA KALKAN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO,Türkiye Makaleler Bibliyografyas, ...) Özgün Makale
AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİ BAĞLAMINDAYEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN DÜZENLENENMESLEKİ KURSLARA VE KADIN İSTİHDAMININARTIRILMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME İZMİR TÜRKİYE ÖRNEĞİ DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,SEDEF EYLEMER,EVRİM MAYATÜRK AKYOL , Yayın Yeri:SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
The Borderland City of Turkey Izmir from Past to the Present SEDEF EYLEMER,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebscohost, ProQuest, CEEOL, Index Copern...) Özgün Makale
Göller Bölgesi ve Prizren Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması Karşılaştırılması ve Modellendirilmesi ZAFER YILDIZ,AYŞE DURGUN KAYGISIZ,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ASOS Index, ULAKBİM Dergi Pa...) Özgün Makale
Kosova Prizren Bölgesi Turizminin SWOT Analizi ZAFER YILDIZ,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,AYŞE DURGUN KAYGISIZ , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM SBVT, ASOS INDEX, OAJI, INDEX CO...) Özgün Makale
The Effects Of Health Transformation Program On The Reasons Of Hospital Preferences In Turkey AYGEN OKSAY,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:International Journal of Multidisciplinary Thought , 2013Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
New Public Management Approach and The Reflections on The Turkish Health System Transformation DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,HÜSEYİN GÜL , Yayın Yeri:Humanities and Social Sciences Review , 2013Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Lyotard Baudrillard Ve Foucault nun Düşünceleri Işığında Postmodernizmi Anlamaya Çalışmak DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,HAMZA BAHADIR ESER,ORHAN ADIGÜZEL , Yayın Yeri:Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Copernicus, Ulakbim) Özgün Makale
Sosyal Siyasetin Üretilmesi Sürecinde Refah Devletinden Neo Liberal Devlete Geçiş Devletin Kamu Hizmeti Sunma İşlevinin Değişimi HAMZA BAHADIR ESER,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,GÖKHAN ÖZDAMAR , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebscohost) Özgün Makale
2008 Ekonomik Krizi ve Türkiye de Sağlık Sektörüne Etkileri DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,AYŞE DURGUN KAYGISIZ , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
5393 Sayılı Yasa Kapsamında Belediye Meclislerinin Konumu HAMZA BAHADIR ESER,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Yerel Siyaset Dergisi , 2007Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Devlet Başarısızlığına Yol Açan Etkenlerden Biri Olarak Patronaj İlişkileri DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,AYŞE DURGUN KAYGISIZ , Yayın Yeri:Yerel Siyaset Dergisi , 2007Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Bölgesel Kalkınmada Yeni Açılımlar Bölgesel Yenilik Stratejileri DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Yerel Siyaset Dergisi , 2007Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Avrupa Birliği ne Uyum Süreci Kapsamında Türk Kamu Yönetiminin Değişimi ve Yerelleşme Olgusu HAMZA BAHADIR ESER,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR , Yayın Yeri:Yerel Siyaset Dergisi , 2007Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yaşanan Değişim Bölgesel Kalkınma Ajansları DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (22.10.2008 -24.10.2008 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Birleşmiş Milletler in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Nasıl Bir Kamu Yönetimi İstiyor AHMET BARBAK,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (27.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 14 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Küresel Isınma ve Turizm Üzerine Olası Etkileri AYŞE DURGUN KAYGISIZ,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (10.09.2007 -15.09.2007 ) , Yayın Yeri:38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi , 2007Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye de Bağımsız İdari Otoriteler ve Denetimleri DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (24.09.2009 -27.09.2009 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Davraz Kongresi , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Kyoto Protokolü ve Bu Süreçte Ortaya Çıkan Paradokslar AYŞE DURGUN KAYGISIZ,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (24.09.2009 -27.09.2009 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Davraz Kongresi , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Public Administration Reforms and Corruption in Turkey DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,AYŞE DURGUN KAYGISIZ (28.03.2008 -29.03.2008 ) , Yayın Yeri:First International Conference on Management andEconomics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective –(ICME 2008) , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
The IPARD Programme In The Context Of European Union Rural Development Funds DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,AYŞE DURGUN KAYGISIZ,SİBEL YEGÜL (31.05.2012 -01.06.2012 ) , Yayın Yeri:3rd International Symposium On Sustainable Development , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Son Kamu Yönetimi Reformlarında Sivil Toplumun Yeri DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,HAKAN MEHMET KİRİŞ,HAMZA BAHADIR ESER (09.12.2006 -10.12.2006 ) , Yayın Yeri:III. STK Kongresi , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Sağlık Hizmeti Yararlanıcıları ve Sunucularının Algılarına İlişkin Bir Çalışma Batı Akdeniz Bölgesi İl Merkezleri Örneği DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,HÜSEYİN GÜL (13.09.2012 -15.09.2012 ) , Yayın Yeri:6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Yaratıcı Kentler ve Kentsel Yetenek Üzerine Bir Tartışma DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,GÖKHAN KALAĞAN (15.10.2015 -17.10.2015 ) , Yayın Yeri:13. Kamu Yönetimi Forumu , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Kamu Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Sağlık Alanındaki Yansımaları Sağlıkta Dönüşüm Programı Örneği DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,HÜSEYİN GÜL (06.12.2012 -07.12.2012 ) , Yayın Yeri:10. Kamu Yönetimi Forumu , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve E-Yönetişim DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,Damla Kavruk,Yasemin Samur (01.11.2017 -04.11.2017 ) , Yayın Yeri:KAYFOR 15 , 2017Uluslararası Özet bildiri
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ: YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ TEMSİLCİSİ Mİ? ESKİ YÖNETİM ANLAYIŞININ BEKÇİSİ Mİ? DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,GÜL ARIKAN AKDAĞ (21.02.2019 -23.02.2019 ) , Yayın Yeri:16, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu , 2019Uluslararası Özet bildiri
Gölcük Tabiat Parkı DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR,ŞEFİKA EDA ÇİÇEK (26.04.2010 -03.05.2010 ) , Yayın Yeri:Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları , 2010Ulusal Özet bildiri
Kızıldağ Milli Parkı ŞEFİKA EDA ÇİÇEK,DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (26.04.2010 -03.05.2010 ) , Yayın Yeri:Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları , 2010Ulusal Özet bildiri
COVID-19 Salgını Sürecinde Yaşlılara Yönelik Kamu Politikası Düzenlemelerine İlişkin Bir Değerlendirme DİLEK MEMİŞOĞLU GÖKBINAR (27.02.2021 -27.02.2021 ) , Yayın Yeri:8. Kamu Politikaları Çalıştayı , 2021Ulusal Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms