BÜLENT TOPRAK
ORMAN FAKÜLTESİ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta bulent.toprak@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 126691
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2011 - 2016
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR)
2008 - 2011
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
2001 - 2005
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15.07.2018 - 31.03.2021 Tuz Gölü-Konya Havzasında Bulunan Ağaçlandırma Sahalarında Ağaç Türlerinin Başarı Oranları ile Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin BelirlenmesiCOST
16.04.2018 - 15.01.2019 Arbusküler Mikorizal Mantarların İğde (Elaeagnus angustifolia) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline EtkileriTÜBİTAK PROJESİ
16.04.2018 - 15.01.2019 Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın EtkileriTÜBİTAK PROJESİ
01.06.2017 - 01.06.2019 Arbusküler Mikorizal Mantar ve Hümik Asitin Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia) ve İğde (Elaeagnus angustifolia) Fidanı Üretiminde Kullanımı-Tübitak 3001
Fon : 55400
15.11.2013 - 30.01.2017 İç Anadolu Sodik Sahalarında Jips ve Kükürt Uygulamasının Ağaçlandırma Başarısına EtkisiCOST
Fon : 358610
01.05.2008 - 31.12.2009 Kayın Fagus orientalis Lipsky gençleştirme alanlarındaki diri örtü temizliği yöntemlerinin besin kaybına etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 46000
14.02.2014 - 19.08.2016 Ekto ve Endo mikoriza Aşılanmış Karaçam P nigra Toros Sediri C libani ve Saçlı Meşe Q cerris Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki Yaşama Büyüme ve Beslenme FarklılıklarıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 111564
15.03.2013 - 01.04.2016 Kurak Bölge Bitkilendirmesinde Farklı Ağaç Çalı ve Otsu Türler Kullanımının Fidan Büyümesi ve Beslenmesi ile Bazı Toprak Değişkenlerine EtkisiCOST
Fon : 471460
01.10.2012 - 09.02.2016 Köroğlu Dağı nın Kuzey ve Güney Yamaçlarının Florası ile Argözü Vadisi nin Kıbrıscık Bolu VejetasyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 41100
17.03.2014 - 29.12.2015 Karasal Ekosistemlerde Karaçam P nigra Toros Sediri C libani ve Saçlı Meşe Q cerris Fidanlarında Mikoriza Aşılamasının Bitki Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
15.04.2011 - 15.10.2013 Yedigöller Milli Parkı’xxnın (YMP) ROD (Rekreasyonel Olanak Dağılımı) Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması-Tübitak 1001
Fon : 116780
15.09.2010 - 17.04.2015 Batı Karadeniz Düzce Akçakoca Bölgesi Kayın Ve Kestane Ormanlarında Biyokütle İle Biyokütle Ölü Örtü Ve Toprakta Tutulan Karbon Miktarı Ve Ölü Örtü Dinamiğinin Ve Ayrışmasının BelirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 61340
15.04.2010 - 15.04.2013 Uludağ Milli Parkı nda Rekreasyonel Aktivitelerin Bitki Örtü Ölü örtü ve Toprak Yapısına Etkilerinin DeğerlendirilmesiCOST
Fon : 116094
15.10.2010 - 17.04.2015 Farklı Yoğunluktaki Fidan Seyreltme İşlemlerinin Kayın Gençliği Büyümesi Ve Ekosistemden Besin Kaybına EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Restoration success in afforestation sites established at different times in arid lands of Central Anatolia OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MURAT SARGINCI,BİLAL ÇETİN,BÜLENT TOPRAK,ABDULLAH HÜSEYİN DÖNMEZ , Yayın Yeri:Forest Ecology and Management , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119808
Leaf litter dynamics in Western Black Sea mountainous forest ecosystems MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,DOĞANAY TOLUNAY,BÜLENT TOPRAK,Şule Temur , Yayın Yeri:Canadian Journal of Forest Research , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2020-0489
Influence of Land Use Intensity and Management on Arbuscular Mycorrhizal Fungi-Avocado Symbiosis Pushpa Soti,BÜLENT TOPRAK,Nina De La Rosa,Krish Jayachandran , Yayın Yeri:Journal of Agricultural Science , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ACNP, AGRICOLA, AGRIS, BASE (Bielefeld A...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5539/jas.v13n3p10
The Impact of Recreational Use on Land Cover at Uludag National Park (Turkey) SERİR UZUN,GÜNAY ÇAKIR,OKTAY YILDIZ,NECMİ AKSOY,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,HALDUN MÜDERRİSOĞLU , Yayın Yeri:Forestist , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/forestist.2021.21001
Variations in the water potential of stem xylem in Russian olive (Elaeagnus angustifolia) seedlings treated with mycorrhizal fungi under drought conditions BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Botanica Serbica , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale DOI: https://doi.org/10.2298/BOTSERB2002211T
Arbuscular Mycorrhizal Fungi and K-Humate Combined as Biostimulants: Changes in Antioxidant Defense System and Radical Scavenging Capacity in Elaeagnus angustifolia HÜLYA TORUN,BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Journal of Soil Science and Plant Nutrition , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://doi.org/10.1007/s42729-020-00304-z
Early growth performance of mycorrhizae inoculated Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) seedlings in a nursery experiment conducted in inland part of Turkey BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:JOURNAL OF PLANT NUTRITION , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.29130/dubited.584502
Experimental arid land afforestation in Central Anatolia, Turkey OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,Şükrü Teoman Güner,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Environmental Monitoring and Assessment , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
İç Anadolu’da Ağaçlandırma Çalışmaları OKTAY YILDIZ,BİLAL ÇETİN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,İsmail Gürsoy,BURAK Altınay,HİLAL Arslan,CALİSTUS Mua,FATMA Ayyüce,ÖZGÜL Mutlu,ABDULLAH HÜSEYİN Dönmez,YASİN Kokaş,AHMET Yapar,DİLEK Güner,UĞUR Şahin , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB) Derleme Makale
Farklı Mikorizal İşlem Uygulanan Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,Şükrü Teoman Güner,AYSUN PEKŞEN,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB,) Özgün Makale
Mycorrhizal fungi status in organic farms of south Florida BÜLENT TOPRAK,PUSHPA SOTI,ERICK JOVEL,ALVERADO LUIS,KRISH JAYACHANDRAN , Yayın Yeri:Mycosphere , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5943/mycosphere/8/7/10
Afforestation restoration of saline-sodic soil in the Central Anatolian Region of Turkey using gypsum and sulfur OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,Şükrü Teoman Güner,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Silva Fennica , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Mikorizal Mantar Uygulanan Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,Şükrü Teoman Güner,AYSUN PEKŞEN,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR , Yayın Yeri:Türk Yaşam Bilimleri Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DRJI, ResearchBib, Scientific Indexing S...) Özgün Makale
Mikoriza Uygulamasının Karaçam Pinus nigra Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,Şükrü Teoman Güner,AYSUN PEKŞEN,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB) Özgün Makale
Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam Pinus nigra Toros Sediri Cedrus libani ve Saçlı Meşe Quercus cerris Fidanlarının Yarı Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,Şükrü Teoman Güner , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB) Özgün Makale
Effects Of Different Site Preparation Methods On Soil Carbon And Nutrient Removal From Eastern Beech Regeneration Sites In Turkeys Black Sea Region OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MUSTAFA ÖMER KARAÖZ,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,YUSUF SOYSAL , Yayın Yeri:Applied Soil Ecology , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Effects of forest fire on soil nutrients in Turkish pine Pinus brutia Ten ecosystems OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Journal of Environmental Biology , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Water retention ratios of mulching material consisting primarily of pine bark over different soil types ZEKİ DEMİR,OKTAY YILDIZ,BÜLENT TOPRAK , Yayın Yeri:Pakistan Journal of Botany , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Kayın Fagus orientalis Lipsky Ekosistemlerinde Saha Verimliliğinin Sürdürülebilirliği OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,Yusuf SOYSAL , Yayın Yeri:Orman ve Av Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Influence of Land Use Intensity and Management on Arbuscular Mycorrhizal Fungi-Avocado Symbiosis Pushpa Soti,BÜLENT TOPRAK,Nina De La Rosa,Krish Jayachandran , Yayın Yeri:Journal of Agricultural Science , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ACNP, AGRICOLA, AGRIS, BASE (Bielefeld A...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5539/jas.v13n3p10
The Impact of Recreational Use on Land Cover at Uludag National Park (Turkey) SERİR UZUN,GÜNAY ÇAKIR,OKTAY YILDIZ,NECMİ AKSOY,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,HALDUN MÜDERRİSOĞLU , Yayın Yeri:Forestist , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/forestist.2021.21001
Mikorizal Mantar Uygulanan Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,Şükrü Teoman Güner,AYSUN PEKŞEN,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR , Yayın Yeri:Türk Yaşam Bilimleri Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DRJI, ResearchBib, Scientific Indexing S...) Özgün Makale
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü nde Oluşan Olağanüstü Hasılat Etasının Etkileri SEMİH EDİŞ,BÜLENT TOPRAK (08.05.2009 -09.05.2009 ) , Yayın Yeri:VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Mikorizalı İğde (Elaeagnus Angustifolia) ve Yalancı Akasya (Robinia Pseudoacacia) Fidanlarının İkinci Yılındaki Büyüme Performansı BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,BİLAL ÇETİN,ONUR SATIŞ,TESLİME KOÇ (24.07.2020 -25.07.2020 ) , Yayın Yeri:Van Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Hümik asidin Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia) ve iğde (Elaeagnus angustifolia) fidanlarının kök boğazı çapı ve fidan boyuna etkileri BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,BİLAL ÇETİN,Burçin Soysaldı (28.06.2019 -29.06.2019 ) , Yayın Yeri:2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Doğal ve Yapay Kızılçam Meşçerelerinde Artım ve Büyüme İlişkilerinin Karşılaştırılması BÜLENT TOPRAK,SEMİH EDİŞ (08.05.2009 -09.05.2009 ) , Yayın Yeri:VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Effects Of Recreational Usage Type And Density On Forest Floor Organic Matter In Abant Nature Park HALDUN MÜDERRİSOĞLU,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,SERİR UZUN (04.10.2010 -06.10.2010 ) , Yayın Yeri:1st International Turkey Japan Environment and Forestry Symposium , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
Düzce Yöresinde Yetişen Uludağ Göknarı nda Abies nordmanniana stev Spach Ssp Bormulleriana mattf Diri Odun İle Yaprak Yüzey Alanı Arasındaki İlişki OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,NAZMİ DOĞAN,ÖZGÜL MUTLU (01.05.2014 -04.05.2014 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2014 Sempozyumu , 2014Ulusal Özet bildiri
Using Chemical Amendments on Restoration of Saline Sodic Soil of Central Anatolian Region of Turkey OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (16.10.2016 -21.10.2016 ) , Yayın Yeri:5th EUROSOIL International Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
Global Climate Change and Forests MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ (16.05.2016 -19.05.2016 ) , Yayın Yeri:International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium , 2016Uluslararası Özet bildiri
Effects of Elevation and Aspect on Soil Chemical and Physical Properties of Beech Chestnut Mixed Forests in Black Sea Region of Turkey MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,DOĞANAY TOLUNAY,BÜLENT TOPRAK (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:Ecology 2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
Leaf Litter Decomposition In Beech And Chestnut Mixed Forest In Western Black Sea Region Of Turkey MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,DOĞANAY TOLUNAY,BÜLENT TOPRAK (03.05.2017 -07.05.2017 ) , Yayın Yeri:III International Conference On Engineering and Natural Sciences (ICENS) , 2017Uluslararası Özet bildiri
Mycorrhizal Effects on Nutrient Leaching In Semi-Arid Land Afforestation of Central Anatolia BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI (18.07.2018 -20.07.2018 ) , Yayın Yeri:International Science and Technology Conference , 2018Uluslararası Özet bildiri
Performance Of Russian-Olive, Locust, Ash And Blackpıne Used In Aridland Afforestatıon experiment In Central Part Of Turkey OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,Şükrü Teoman Güner,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (16.08.2017 -18.08.2017 ) , Yayın Yeri:International Science and Technology Conference (ISTEC2017) , 2017Uluslararası Özet bildiri
5th Year Results Of Aridland Afforestation In Central Anatolia, Turkey OKTAY YILDIZ,BİLAL ÇETİN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (02.05.2018 -06.05.2018 ) , Yayın Yeri:IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) , 2018Uluslararası Özet bildiri
The Use of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) in Restoration Practices of Degraded Forest Lands Located in Duzce Province of Western Black Sea Region OKTAY YILDIZ,LEVENT KARTAL,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,ABDULLAH HÜSEYİN DÖNMEZ (26.04.2018 -29.04.2018 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, ICELIS2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
Batı Karadeniz Bölgesinde Orman Açmalarının Toprak Karbonu ve Makro Besin Yoğunluğuna Etkisi OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (07.10.2009 -10.10.2009 ) , Yayın Yeri:IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 2009Ulusal Özet bildiri
Ağaçlandırma Çalışmalarında Mikoriza Aşılı Fidan Kullanımı BÜLENT TOPRAK,MURAT SARGINCI (04.10.2011 -07.10.2011 ) , Yayın Yeri:X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Effects of Distance from Crater Center on Some Soil Properties in Meke Maar Crater Lake in Semi-Arid Region of Turkey ABDULLAH HÜSEYİN DÖNMEZ,MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,BÜLENT TOPRAK,ECEM CANSU ÖZCAN (02.05.2018 -06.05.2018 ) , Yayın Yeri:4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
Orman Ağaçlarında Arbusküler Mikorizanın Varlığı BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI (09.09.2015 -11.09.2015 ) , Yayın Yeri:II. Ulusal Mikoloji Günleri (II. Sempozyum) , 2015Ulusal Özet bildiri
Soil organic carbon and organic matter contents of beech chestnut mixed forests in Black Sea Region of Turkey MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,DOĞANAY TOLUNAY,BÜLENT TOPRAK (16.10.2016 -21.10.2016 ) , Yayın Yeri:5th EUROSOIL International Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
Water retention ratios of mulching material consisting primarily of pine bark over different soil types ZEKİ DEMİR,OKTAY YILDIZ,BÜLENT TOPRAK (03.05.2017 -07.05.2017 ) , Yayın Yeri:III. International Conference on Engineering and Natural Sciences , 2017Uluslararası Özet bildiri
Batı Karadeniz Kayın ve Kestane Karışık Ormanlarında Ağaçlardaki Biyokütle ve Karbon Miktarının Çap Değişkenine Bağlı Olarak Tahmini MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,DOĞANAY TOLUNAY,BÜLENT TOPRAK (06.05.2015 -09.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2015 Sempozyumu , 2015Ulusal Özet bildiri
Preliminary results of experimental arid land afforestation in the Central Anatolia region of Turkey OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,Ş TEOMAN GÜNER,GÜRSOY İSMAİL,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,ÖZGÜL MUTLU (10.09.2014 -14.09.2014 ) , Yayın Yeri:2nd International Conference on Arid Lands Studies / Innovations for sustainability andfood security in arid and semiarid lands , 2014Uluslararası Özet bildiri
Uludağ Milli Parkında Rekreasyonel Faaliyetlerde Kullanım Tipi ve Yoğunluğunun Orman Zeminindeki Ölü Örtü Miktarına Etkisi MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,SERİR UZUN,HALDUN MÜDERRİSOĞLU (05.05.2011 -07.05.2011 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2011 Sempozyumu , 2011Ulusal Özet bildiri
Çanakkale Ezine Orman Fidanlığındaki Yetişme Ortamının İrdelenmesi BÜLENT TOPRAK,SEMİH EDİŞ (08.05.2009 -09.05.2009 ) , Yayın Yeri:VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi , 2009Ulusal Özet bildiri
Ektomikoriza ve Endomikoriza Aşılamasının Toros Sediri Cedrus libani Karaçam Pinus nigra ve Saçlı Meşe Quercus cerris Fidanlarının Büyümeleri Üzerine Etkileri BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,Ş TEOMAN GÜNER,MURAT SARGINCI,AYSUN PEKŞEN,ÖZGÜL MUTLU (01.05.2014 -04.05.2014 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2014 Sempozyumu , 2014Ulusal Özet bildiri
Early results of experimental aridland afforestration in the central anatolian region of Turkey OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,Ş TEOMAN GÜNER,İSMAİL GÜRSOY,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,ÖZGÜL MUTLU (26.05.2015 -28.05.2015 ) , Yayın Yeri:XXXVI CIOSTA CIGR Section V Conference , 2015Uluslararası Özet bildiri
İğde (Elaeagnus angustifolia) fidanlarının besin içeriklerine hümik asit ve mikorizanın etkileri BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,BİLAL ÇETİN,Burçin Soysaldı (28.06.2019 -29.06.2019 ) , Yayın Yeri:2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) , 2019Uluslararası Özet bildiri
Growth Performance of Elaeagnus Angustifolia and Robinia Pseudoacacia as Nitrogen Fixing Species in Afforestation Practices in Arid Lands of Central Anatolia OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,ŞÜKRÜ TEOMAN GÜNER,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,CALISTUS MUA (26.04.2018 -29.04.2018 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, ICELIS2018, , 2018Uluslararası Özet bildiri
Düzce Kıyı Ardı Kesiminde Yetişen Kayın Türünde Fagus orientalis Lipsky Diri Odun İle Yaprak Yüzey Alanı İlişki MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,BÜLENT TOPRAK,SEVİLAY DOĞAN,ÖZGÜL MUTLU (01.05.2014 -04.05.2014 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2014 Sempozyumu , 2014Ulusal Özet bildiri
Sitrik Asitle Ön Islatma ve Katlamanın Cerasus Avium L Moench Tohum Çimlenmesine Etkisi DERYA EŞEN,OKTAY YILDIZ,NEVAL GÜNEŞ ÖZKAN,BÜLENT TOPRAK (20.10.2008 -23.10.2008 ) , Yayın Yeri:VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 2008Ulusal Özet bildiri
Efteni Sulak Alanının Kurutulması ve Toprağın Karbon Depolama Kapasitesinin Değişimi OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (20.10.2008 -23.10.2008 ) , Yayın Yeri:VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 2008Ulusal Özet bildiri
Mikorizanın Akasya ve İğde Fidanlarının Kuraklık Dayanımlarına Etkisi ZEYNEP ESENTEPE,AKİF ÇINAR,ELİF DURSUN,PINAR AKAN,ALPER MAZLIM,HÜLYA UTKU,BÜLENT TOPRAK (18.04.2019 -21.04.2019 ) , Yayın Yeri:Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı , 2019Ulusal Özet bildiri
Impacts Of Recreational Usage SERİR UZUN,HALDUN MÜDERRİSOĞLU,OKTAY YILDIZ,NECMİ AKSOY,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (07.05.2015 -10.05.2015 ) , Yayın Yeri:International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations” , 2015Uluslararası Özet bildiri
Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Ekosistemlerinde Farklı Saha Hazırlama İşlemlerinin Besin Kaybına Etkisi OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,SOYSAL YUSUF,BÜLENT TOPRAK (20.10.2008 -23.10.2008 ) , Yayın Yeri:VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 2008Ulusal Özet bildiri
Farklı Mikorizal İşlem Görmüş Toros Sediri Cedrus libani Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,MURAT SARGINCI,Ş TEOMAN GÜNER,AYSUN PEKŞEN (06.05.2015 -09.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2015 Sempozyumu , 2015Ulusal Özet bildiri
Dryland Afforestations In The Central Part Of Turkey OKTAY YILDIZ,BİLAL ÇETİN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (02.05.2018 -06.05.2018 ) , Yayın Yeri:IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Gençlik Sahalarında Seyreltmenin Fidan Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI (05.05.2011 -07.05.2011 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2011 Sempozyumu , 2011Ulusal Özet bildiri
Comparison of Rhizosphere and Non rhizosphere Microbial Communities of Avocado Trees between Four Different Soil Conditions in Miami Dade County FL Nina De la Rosa,BÜLENT TOPRAK,Damaso Natalie,Jayachandran Krishnaswamy (17.05.2014 -20.05.2014 ) , Yayın Yeri:114th General Meeting American Society for Microbiology , 2014Uluslararası Özet bildiri
Reçine Torbası Yöntemi İle Topraktan Sızan Besin Miktarının Belirlenmesine Yönelik Standartlar BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI (03.05.2012 -05.05.2012 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2012 Sempozyum , 2012Ulusal Özet bildiri
Comparing Short and Long Term Effects of Weed Control Methods on Carbon Cycle and Soil Productivity of Beec Fagus orientalis Lipsky Ecosystems in Western Black Sea Region of Turkey MURAT SARGINCI,OKTAY YILDIZ,BÜLENT TOPRAK (07.12.2016 -10.12.2016 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM , 2016Uluslararası Özet bildiri
Biyoçarların Bitki Büyüme ve Gelişmesi ile Toprak Kalitesine Etkileri ONUR SATIŞ,TESLİME KOÇ,BÜLENT TOPRAK (18.04.2019 -21.04.2019 ) , Yayın Yeri:Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı , 2019Ulusal Özet bildiri
Eastern Beech (Fagus orientalis)Natural Regeneration and Forest Diversity OKTAY YILDIZ,DERYA EŞEN,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK (05.07.2017 -08.07.2017 ) , Yayın Yeri:The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) , 2017Uluslararası Özet bildiri
The Survival Rate and Growth Performance of Different Tree Species in Arid Lands of Central Anatolia OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,ŞÜKRÜ TEOMAN GÜNER,MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,HİLAL ARSLAN (26.04.2018 -29.04.2018 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, ICELIS2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
Effects Of Gypsum And Sulfur As Soil Amendments On Afforastation Success In Inland Part Of Anatolia Early Results OKTAY YILDIZ,ERNAZ ALTUNDAĞ ÇAKIR,BİLAL ÇETİN,Ş TEOMAN GÜNER,GÜRSOY İSMAİL,MURAT SARGINCI,ALTINAY BURAK,BÜLENT TOPRAK,ÖZGÜL MUTLU (07.05.2015 -10.05.2015 ) , Yayın Yeri:International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations” , 2015Uluslararası Özet bildiri
Seedling Growth Differences in Ecto and Endo Mycorrhizae Inoculated Cedar Cedrus libani in A Nursery Experiment Conducted in Inland Part Of Turkey BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI (04.10.2014 -07.05.2014 ) , Yayın Yeri:COST Action FP1305 BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests , 2014Uluslararası Özet bildiri
Bati Karadeniz Kayın Ekosistemlerinde Farklı Diri Örtü Kontrol Yöntemlerinin Besin Elementleri Kaybı Üzerine Etkileri 1 ve 17 Yıl Sonuçlarının Karşılaştırılması MURAT SARGINCI,BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ (02.05.2013 -04.05.2013 ) , Yayın Yeri:Ekoloji 2013 Sempozyumu , 2013Ulusal Özet bildiri
Arbuscular Mycorrhizae Inoculation and Humic Acid Treatment on Seedling Growth of Black Locust (Robinia pseudoacacia) BÜLENT TOPRAK,OKTAY YILDIZ,MURAT SARGINCI,BİLAL ÇETİN (24.04.2019 -28.04.2019 ) , Yayın Yeri:The 4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS) , 2019Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms