AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN
TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta aaksoygokmen@hotmail.com
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 161619
Atıf Dağılımları

Biyoteknolojik Aşıların Geliştirilmesinde Kullanılan Biyoistatistik Analiz Yöntemleri ve Bir Minitab Uygulaması

AYŞEGÜL AKSOY GÖKMENAmaç: Bu çalışmada, biyoteknolojik aşı geliştirmek için kullanılan biyoistatistik analiz yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Tanıtılan tekniklerden örneklem büyüklüğü belirleme yöntemi kullanılarak örnek olay üzerinden Minitab uygulaması yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında öncelikli olarak biyoistatistiğin kullanım amaçları tanıtılmıştır. Aşı geliştirmede kullanılan biyoistatistik teknikler teorik olarak anlatılmıştır. Binom ve stokastik aktarım modelleri ve geliştirilen aşının koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi başlıkla ...Daha fazlası Makale2022İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi25 Görüntülenme

Sağlık Personelinin COVID-19 Antikor Pozitifliğinin Değerlendirilmesi

SELÇUK KAYA AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN TUBA MÜDERRİS SÜREYYA GÜL YURTSEVERAmaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) kısa bir sürede pandemi haline gelmiş enfeksiyöz bir hastalıktır. COVID-19 hastalarında 7-11 gün sonra antikor cevabı gelişmektedir. Salgın süresince sağlık çalışanlarının durumunu kontrol etme açısından serolojik testlerin faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada salgının başlangıcında hastanemiz sağlık personelinin antikor pozitifliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Nisan 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemizde yapılan COVID-19 antikor taramasına katılan 150 adet sağ ...Daha fazlası Makale2022İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi33 Görüntülenme

Çörek Otu (Nigella sativa) Yağının Trichomonas vaginalis’e Karşı in vitro Anti-trikomoniyaz Etkisinin Araştırılması

AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN SELÇUK KAYAAmaç: Trikomoniyazın güncel tedavisinde 5-nitroimidazol türevleri (metronidazol, ornidazol) kullanılmasına rağmen, Trichomonas vaginalis türlerinin metronidazole karşı direnç geliştirdiği yaklaşık 50 yıldır bilinmektedir. Bu nedenle trikomoniyaz tedavisinde uzun süredir alternatif tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada çörek otu yağının Trichomonas vaginalis’e karşı in vitro etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çörek otu yağı ve metronidazolün T. vaginalis’e karşı etkinliğinin araştırılması işlemi 24 kuyucuklu hücr ...Daha fazlası Makale2018İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi95 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2012 - 2014
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2006 - 2011
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1999 - 2005
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ MERAM TIP PR.
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
UZMAN
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
26.01.2016 - 26.01.2017 Hbv Hastalarında Regülatör T Hücrelerin Ve Sekrete Ettikleri İmmunmodülatör Sitokinlerin RolüYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
25.12.2018 - 05.09.2019 Eozinofilik Olan Hastalarda Toksokariazis Sıklığının Serolojik Yöntemlerle Araştırılması”Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.01.2015 - 31.12.2015 KRONİK KORTİKOSTEROİD KULLANAN HASTALARDA STRONGYLOİDES STERCORALİSIN ARAŞTIRILMASIYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 14900
Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz TUBA MÜDERRİS,RAHİM ÖZDEMİR,SELÇUK KAYA,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BİLAL OLCAY PEKER , Yayın Yeri:Pamukkale Tıp Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Crossref) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31362/patd.714553
Pentraxin-3: A strong novel biochemical marker for appendicitis in children MUSTAFA ONUR ÖZTAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,TUNÇ ÖZDEMİR,TUBA MUDERRİS,SELÇUK KAYA,GÖKHAN KÖYLÜOĞLU , Yayın Yeri:The American Journal of Emergency Medicine , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2019.01.010
In vitro anti-Trichomonas vaginalis activity of Haplophyllum myrtifolium AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HUSEYİN CAN,HÜSNİYE KAYALAR,BAYRAM PEKTAŞ,SELÇUK KAYA , Yayın Yeri:The Journal of Infection in Developing Countries , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3855/jidc.10854
Pentraxin-3 and inflammatory biomarkers related toposterolateral thoracotomy in Thoracic Surgery İSA DÖNGEL,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,İBAK GÖNEN,SELÇUK KAYA , Yayın Yeri:Pakistan Journal of Medical Sciences , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12669/pjms.35.2.181
Diagnostic Value of Serum Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor in Children With Acute Appendicitis MUSTAFA ONUR ÖZTAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,FATMA DEMET ARSLAN,İZZETİYE EBRU ÇAKIR,ALİ SAYAN,ELİF ABAY,SELÇUK KAYA,GÖKHAN KÖYLÜOĞLU , Yayın Yeri:Pediatric Emergency Care , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/PEC.0000000000001416
Evaluation of Hepatitis C Virus Genotype Results in İzmir Atatürk Training and Research Hospital SELÇUK KAYA,AFŞAR İLHAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,ASLI GAMZE ŞENER,AYÇA ARZU SAYINER , Yayın Yeri:Viral Hepatitis Journal , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/vhd.galenos.2019.2019.0011
Detection of adenovirüs frequency in cases with gastroenteritis symptoms by shell-vial cell culture AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,CANDAN ÇİÇEK,HALE KALFAOĞLU,EYLEM ULAŞ SAZ , Yayın Yeri:Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and ...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5505/TurkHijyen.2018.38233
Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi TUBA MÜDERRİS,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,NURTEN BARAN,RAHİM ÖZDEMİR,HAKAN ER,SERDAR GÜNGÖR,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SELÇUK KAYA , Yayın Yeri:Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ISI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5505/TurkHijyen.2019.65902
Onikomikoz Tanısıyla Gelen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,YEŞİM TOK,SELÇUK KAYA,ALİ KARAKUZU , Yayın Yeri:Journal of Immunology and Clinical Microbiology , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ScopeMed, GoogleScholar, CrossRef, Index...) Özgün Makale
High Eosinophilia Strongly Associated with Human Toxocariasis AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,AYLİN BABAOĞLU,BAYARAM PEKTAŞ,SELÇUK KAYA,DERYA DİRİM ERDOĞAN,METİN KORKMAZ , Yayın Yeri:Journal Of Immunology and Clinical Microbiology , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ScopeMed, GoogleScholar, CrossRef, Index...) Özgün Makale
Evaluation of Candida Strains Isolated from Clinical Specimens TUBA MÜDERRİS,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,RAHİM ÖZDEMİR,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,NÜKHET KURULTAY,NURTEN BARAN,SELÇUK KAYA , Yayın Yeri:Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5578/flora.67836
Detection of Acute Gastroenteritis Agents By Molecular Methods ŞAFAK GÖKTAŞ,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,PINAR ŞAMLIOĞLU , Yayın Yeri:Journal of Clinical and Experimental Investigations , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ,Index Copernicus,Open Access Librar...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5799/jcei.413060
Çörek Otu (Nigella sativa) Yağının Trichomonas vaginalis’e Karşı in vitro Anti-trikomoniyaz Etkisinin Araştırılması AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HÜSNİYE KAYALAR,BAYRAM PEKTAŞ,SELÇUK KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (INTERNATIONAL INNOVATİVE JOURNAL IMPACT ...) Özgün Makale
Effect of Speci�� c Seropositivity and IgG-Avidity on Visual Outcomes and Recurrence in Active Ocular Toxoplasmosis: A Preliminary Study MELİKE BALIKOĞLU YILMAZ,ERDİNÇ AYDIN,SEHER SARITEPE İMRE,BÜLENT ÖZKAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN , Yayın Yeri:The Journal of Retina-Vitreous , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (-EBSCO -İNDEX COPERNİCUS - ELSEVİER-SCOP...) Özgün Makale
In vitro Susceptibility of Trichomonas vaginalis to Metronidazole, Ornidazole and Proton Pump Inhibitors Pantoprazole and Esomeprazole AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,NOGAY GİRGİNKARDEŞLER,ALİ AHMET KİLİMCİOĞLU,MÜMTAZ CEM ŞİRİN,AHMET ÖZBİLGİN , Yayın Yeri:Mikrobiyoloji Bulteni , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5578/mb.10241
To create awareness of serological tests instead of ERCP for fascioliasis diagnosis among physicians: A case report AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BAYRAM PEKTAŞ,MEHMET CAMCI,CELAL BUĞDACI,ERKAN YULA,SELÇUK KAYA,MUSTAFA DEMİRCİ , Yayın Yeri:Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and ...) Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.5505/TurkHijyen.2016.93196
Investigation of Strongyloides stercoralis Seroprevalence in Individuals Who Grow Vegetables and Gather Mushroom in Muğla Province in Turkey AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SELMİN DİRGEN ÇAYLAK,BURAK EKREM ÇİTİL,HAMDİ SÖZEN,CEM ŞAHİN,ERKAN YULA,SELÇUK KAYA,MUSTAFA DEMİRCİ , Yayın Yeri:Turkish Journal of Parasitology , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed/MEDLINE, BIOSIS-Zoological Record...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/tpd.2016.4244
Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Alternatif Bifazik Nutrient Besiyeri AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,KORAY ÖNCEL,OĞUZ ALP ÖZDEMİR,BAYRAM PEKTAŞ,İBRAHİM ÇAVUŞ,SERDAR GÜNGÖR,BERRİN UZUN,SELÇUK KAYA,ŞEMSETTİN KARACA,ERKAN YULA,MUSTAFA DEMİRCİ,AHMET ÖZBİLGİN , Yayın Yeri:Mikrobiyoloji bülteni , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Kısa Makale
Sociodemographic characteristics of patients with Demodex brevis and Demodex folliculorum infestation and its association with rosacea andBehçet s disease SÜLEYMAN DURMAZ,ERKAN YULA,KAYA AYCAN ÖZLEM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,KILINÇ ÇETİN,METİN ATAMBAY,ÖZLEM EKİZ,HARİKA GÖZDE GÖZÜKARA BAĞ,PEKTAŞ BAYRAM , Yayın Yeri:Biomedical Research , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Seroepidemiological Study of Toxocariasis among Volunteers Animal Husbandry Workers and Veterinary in Southern Anatolia in Turkey in 2014 HAMDİ SÖZEN,BURAK EKREM ÇİTİL,SELMİN DİRGEN ÇAYLAK,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SELÇUK KAYA,MUSTAFA DEMİRCİ,METİN KORKMAZ,CEM ŞAHİN,İSMAİL KIRLI , Yayın Yeri:Iranian Journal of Parasitology , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Scabies Incognito Presenting as a Subcorneal Pustular Dermatosis-like Eruption ŞEMSETTİN KARACA,KIYMET HANDAN KELEKÇİ,OĞUZ ER,PEKTAŞ BAYRAM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Parasitology , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed/MEDLINE, BIOSIS-Zoological Record...) Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.5152/tpd.2015.3945
Evaluation of Serological Results of Patients with Suspected Toxoplasmosis BAYRAM PEKTAŞ,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HÜSEYİN HAKAN ER,SERDAR GÜNGÖR,SELÇUK KAYA,MUSTAFA DEMİRCİ , Yayın Yeri:Turkish Journal of Parasitology , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed/MEDLINE, BIOSIS-Zoological Record...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/tpd.2015.3713
Three years of distribution of intestinal parasites in an Education and Research Hospital: A retrospective study PEKTAŞ BAYRAM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,AŞKIN İNCİ,AZİZ ALPER BİTEN,RECEP KEŞLİ,TEMEL ÜLKER , Yayın Yeri:Journal of Clinical and Experimental Investigations , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, CrossRef, Index Copernicus,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2015.03.0531
Treatment of head lice Pediculus humanus capitis infestation Is regular combing alone with a special detection comb effective at all levels ÖZGÜR KURT,İBRAHİM CÜNEYT BALCIOĞLU,MEHMET EMİN LİMONCU,NOGAY GİRGİNKARDEŞLER,SUHA KENAN ARSERİM,GÖRGÜN SERHAN,OYUR TUBA,MEHMET KARAKUŞ,DÜZYOL DİDEM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,KİTAPÇIOĞLU GÜL,YUSUF ÖZBEL , Yayın Yeri:Parasitology Research , 2015Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00436-015-4311-8
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance Phenotypes in Clinical Staphylococcus Isolates and Investigation of Telithromycin Activity UZUN BERRİN,SERDAR GÜNGÖR,PEKTAŞ BAYRAM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,ERKAN YULA,FUNDA KOÇAL CAN,SELÇUK KAYA , Yayın Yeri:Mikrobiyoloji Bulteni , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Kısa Makale https://dx.doi.org/10.5578/mb.7748
Investigation of the blastocyctis hominis frequency in patients with irritable bowel syndrome BAYRAM PEKTAŞ,ALİ YILDIRIM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BERRİN UZUN,SERDAR GÜNGÖR,BİLAL OLCAY PEKER , Yayın Yeri:Journal of Clinical and Experimental Investigations , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, CrossRef, Index Copernicus,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.02.0395
The Investigation of Malaria Cases in Manisa between 2008-2012 AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BAYRAM PEKTAŞ,KORAY ÖNCEL,OĞUZ ALP ÖZDEMİR,İBRAHİM ÇAVUŞ,AHMET ÖZBİLGİN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Parasitology , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed/MEDLINE, BIOSIS-Zoological Record...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/tpd.2014.3466
An imported cutaneous leishmaniasis case treated with glucantime BAYRAM PEKTAŞ,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,KIYMET HANDAN KELEKÇİ,BERRİN UZUN,SERDAR GÜNGÖR,İBRAHİM ÇAVUŞ,ŞEMSETTİN KARACA , Yayın Yeri:Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and ...) Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.5505/TurkHijyen.2014.26680
Evaluation of the Toxoplasma gondii IgG Avidity request and results in a tertiary care hospital SERDAR GÜNGÖR,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BERRİN UZUN,HÜSEYİN HAKAN ER,BAYRAM PEKTAŞ,ALİ AHMET KİLİMCİOĞLU , Yayın Yeri:Journal of Clinical and Experimental Investigations , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, CrossRef, Index Copernicus,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.02.0396
The evaluation of rubella and sitomegalovirus IgG avidity tests in pregnants: four-year experience BERRİN UZUN,SERDAR GÜNGÖR,HAKAN ER,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BAYRAM PEKTAŞ,ASLI GAMZE ŞENER , Yayın Yeri:Journal of Clinical and Experimental Investigations , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, CrossRef, Index Copernicus,...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.03.0431
Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,CANDAN ÇİÇEK , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Possible transmission risks and genotype distribution of hepatitis C virus infection in Western Turkey İMRE ALTUĞLU,ŞAZİYE RÜÇHAN SERTÖZ,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,DERYA GÜRSEL,UĞUR TÜZÜNER,FULYA GÜNŞAR , Yayın Yeri:The Turkish Journal of Gastroenterology , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4318/tjg.2013.0518
Detection of human metapneumovirus prevalence in pediatric patients with lower respiratory tract infections AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,CANDAN ÇİÇEK,EYLEM ULAŞ SAZ,ÖZANANAR YELİZ,MUHTEREM DUYU , Yayın Yeri:Mikrobiyoloji Bülteni , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Klinik viroloji-seroloji laboratuvarından istenilen gereksiz testlerin değerlendirilmesi AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,AYŞIN ZEYTİNOĞLU TÜRKEŞ , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2012Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The importance and role of anti-HCV signal/cutoff ratio in diagnosis of hepatitis C virus infection İMRE ALTUĞLU,DERYA GÜRSEL,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,MEHMET NURULLAH ORMAN,MEMNUNE SELDA ERENSOY , Yayın Yeri:Ege Tıp Fakültesi , 2011Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
EPSTEIN-BARR VİRUS VİRAL KAPSİDANTİKORLARININ SAPTANMASINDAİMMÜNOBLOT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İMRE ALTUĞLU,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,AYŞIN ZEYTİNOĞLU TÜRKEŞ,MEHMET NURULLAH ORMAN , Yayın Yeri:Mikrobiyoloji Bülteni , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Strongyloides stercoralisin konvansiyonel ve serolojik tanısı (Yuvarlak Masa oturumu konuşmacısı) AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,MUSTAFA DEMİRCİ (05.10.2015 -09.10.2015 ) , Yayın Yeri:19.ulusal parazitoloji kongresiUluslararası katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu , 2015Ulusal Tam metin bildiri
EOZİNOFİLİK HASTALARDA TOKSOKARİYAZ SIKLIĞININ ELISA VE WESTERN BLOT YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI PERVİN SEZEN OLGUNDAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SELÇUK KAYA,FERDA BİLGİR (14.10.2019 -16.10.2019 ) , Yayın Yeri:1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
SB02 Onkoloji Hastalarında Cryptosporidium Parazitinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma MEHMET KARABEY,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,AHMET ALACACIOĞLU,SELÇUK KAYA (29.09.2019 -03.10.2019 ) , Yayın Yeri:21.PARAZİTOLOJİ KONGRESİ , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
(SS-63 ) Eozinofilik Hastalarda S. stercoralis Prevalansının Serolojik Yöntemlerle Araştırılması AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SELÇUK KAYA (16.10.2019 -20.10.2019 ) , Yayın Yeri:BUHASDER KONGRESİ 2019 , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
BAĞIŞIK BASKILANMIŞ HASTALARDA SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDE NADİR BİR PARAZİT: LOPHOMONAS BLATTARUM AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN (23.02.2018 -25.02.2018 ) , Yayın Yeri:V.NADİR TÜMÖRLER SEMPOZYUMU , 2018Ulusal Özet bildiri
(SS-237)CUTANEOUS LEISHMANIASIS IN IZMIR: THE ENDEMIC REGION TRIP AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,KIYMET HANDAN KELEKÇİ (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Migration, TravelInfection , 2018Uluslararası Özet bildiri
PS-168 YOĞUN BAKIM SERVİSİ ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİF ESCHERİCHİA COLİ İZOLATLARININ 7 YILLIK ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI SÜREYYA GÜL YURTSEVER,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,RAHİM ÖZDEMİR,MEHMET KARABEY,PELİN GÜNAYDIN,SELÇUK KAYA (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2017Ulusal Özet bildiri
Gastroenterit semptomları olan olgularda adenovirüs sıklığının shell-vial hücre kültürü yöntemi ile saptanması) AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,CANDAN ÇİÇEK,HALE KALFAOĞLU,EYLEM ULAŞ SAZ (14.05.2014 -15.05.2014 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI KATILIMLI DİYARE GÜNLERİ , 2014Uluslararası Özet bildiri
(SS-15)ÜROKİNAZ-TİP PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR RESEPTÖRÜN (UPAR) APANDİSİT HASTALARINDA PREOPERATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MUSTAFA ONUR ÖZTAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,FATMA DEMET ARSLAN,İZZETİYE EBRU ÇAKIR,ALİ SAYAN,ELİF ABAY,SELÇUK KAYA,GÖKHAN KÖYLÜOĞLU (26.10.2016 -30.10.2016 ) , Yayın Yeri:34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ , 2016Ulusal Özet bildiri
PS-190 ÇÖREK OTU (NİGELLA SATİVA) YAĞININ TRİCHOMONAS VAGİNALİS’E KARŞI İN VİTRO ANTİ-TRİKOMONİYAZ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMAS AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HÜSNİYE KAYALAR,BAYRAM PEKTAŞ,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:XXXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
(PS-57) İDRAR KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR YILLIK ÇALIŞMA TUBA MÜDERRİS,MERVE ZEREY ALBAYRAK,EMRE ÖZKARATAŞ,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,RAHİM ÖZDEMİR,GÜLDEN DURSUN,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
(SS-103)KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN BAKTERİ TÜRLERİNİN POZİTİF SİNYAL VERME SÜRELERİNİN ARAŞTIRILMASI SÜREYYA GÜL YURTSEVER,GÜLDEN DURSUN,MERVE ZEREY ALBAYRAK,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,TUBA MÜDERRİS,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası XXXVIII. Türk MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
(SS-24)HEPATİT B HASTALARINDA REGÜLATÖR T HÜCRE VE SEKRETE ETTİĞİ SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YEŞİM TOK,ASLI GAMZE ŞENER,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,TUNA DEMİRDAL,SELÇUK KAYA (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
(SS 140)SON İKİ YILDA HASTANEMİZE BAŞVURAN HASTALARDA TETANOZ ANTİKOR DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ, ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINA GÖRE ANTİTOKSİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SELÇUK KAYA,PELİN GÜNAYDIN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,TUBA MÜDERRİS,HAKAN ER,BAYRAM PEKTAŞ (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
PS-46-KAN KÜLTÜRLERİNDE İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PATERNLERİNİN SON BEŞ YILDAKİ DEĞİŞİMİ TUBA MÜDERRİS,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,NURTEN BARAN,RAHİM ÖZDEMİR,HAKAN ER,SERDAR GÜNGÖR,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI 38. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
HCV ENFEKSİYONU TANISINDA ANTİ HCV EIA S/C DEĞERİNİN ROLÜ İMRE ALTUĞLU,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,MEHMET NURULLAH ORMAN,MEMNUNE SELDA ERENSOY (09.12.2007 -13.12.2007 ) , Yayın Yeri:3.ULUSAL VİROLOJİ KONGRESİ , 2007Ulusal Özet bildiri
Akut Gastroenterit Olgularında Rotavirüs Sıklığı:2004-2014 CANDAN ÇİÇEK,HALE KALFAOĞLU,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,EYLEM ULAŞ SAZ (15.05.2014 -16.05.2014 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı Diyare Günleri , 2014Uluslararası Özet bildiri
THE PREVALANCE OH HMPV IN PATIENETS WITH LOWER RESPIRATORY INFECTION AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,CANDAN ÇİÇEK,EYLEM ULAŞ SAZ,MUHTEREM DUYU,YELİZ ÖZANANAR (13.01.2011 -15.01.2011 ) , Yayın Yeri:ESCV WINTER MEETING , 2011Uluslararası Özet bildiri
(S-69)İZMİR İLİNDEN İZOLE EDİLMİŞ TOXOPLASMA GONDII İZOLATLARINDA GRA6 GENİ POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI CAN HUSEYİN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,MUHAMMET KARAKAVUK,CEMAL ÜN,SELÇUK KAYA,MERT DÖŞKAYA (28.10.2019 -31.10.2019 ) , Yayın Yeri:5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2019Ulusal Özet bildiri
(S-42)SOLUNUM VİRÜSLERİNİN İZOLE EDİLMESİNDE HEP-2, A-549, VERO VE MDCK/DAN OLUŞAN KARIŞIK HÜCRE DİZİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:ÖN ÇALIŞMA CANDAN ÇİÇEK,PINAR ŞAMLIOĞLU,BİRAY DOĞANAY,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HALE BOZKURT (21.10.2008 -25.10.2008 ) , Yayın Yeri:XXXIII.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2008Ulusal Özet bildiri
PS-300.HBSAG POZİTİF HASTALARIN HBV-DNA VE SERUM TRANSAMİNAZ ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SELÇUK KAYA,TAMER ARKALI,İLHAN AFŞAR,NURTEN BARAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:XXXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
FIVE YEARS OF A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL PARASITOLOGY LABORATORY RESULTS OF STOOL EXAMINATION TEMEL ÜLKER,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BAYRAM PEKTAŞ,HÜSEYİN HAKAN ER,ERKAN YULA,NİSEL YILMAZ (24.09.2014 -27.09.2014 ) , Yayın Yeri:THE 6 EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES , 2014Uluslararası Özet bildiri
GEBELERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: 5 YILLIK DEĞERLENDİRME TUBA MÜDERRİS,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,RAHİM ÖZDEMİR,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI 38. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
(SS31)KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA REGÜLATÖR T HÜCRE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YEŞİM TUJYİ TOK,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,TUNA DEMİRDAL,SELÇUK KAYA (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2017Ulusal Özet bildiri
PS-151 ANTİ-DSDNA TESTİNDE ELISA İLE IFA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SELÇUK KAYA,GÜLDEN DURSUN,ASLI GAMZE KARATAŞ ŞENER,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,EMRE ÖZKARATAŞ,NÜKHET KURULTAY (04.11.2018 -04.11.2018 ) , Yayın Yeri:38.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
(PS-78)KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE BÖBREK NAKLİ OLAN HASTALARDA BORRELİOZ VE LEPTOSPİROZ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI SELÇUK KAYA,ATİLLA ÜZÜM,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,ERKAN YULA,İLHAN AFŞAR,MUSTAFA DEMİRCİ (18.11.2015 -22.11.2015 ) , Yayın Yeri:3.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2015Ulusal Özet bildiri
PS-167 SOLUNUM YOLLARINDAN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER SUŞLARININ DÖRT YILLIK KARBAPENEM DİRENÇ ORANLARI RAHİM ÖZDEMİR,NURTEN BARAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,MEHMET KARABEY,PELİN GÜNAYDIN,SELÇUK KAYA (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2017Ulusal Özet bildiri
PS-027 HELİCOBACTER PYLORİ DIŞKI ANTİJEN TEST SONUÇLARININ YEDİ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,RAHİM ÖZDEMİR,PELİN GUNAYDIN,MEHMET KARABEY,SELÇUK KAYA (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2017Ulusal Özet bildiri
TRICHOMONAS VAGINALIS’İN METRONİDAZOL, ORNİDAZOL VE PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ PANTOPRAZOLE KARŞI IN VITRO DUYARLILIĞI AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,NOGAY GİRGİNKARDEŞLER,ALİ AHMET KİLİMCİOĞLU,AHMET ÖZBİLGİN (03.11.2012 -07.11.2012 ) , Yayın Yeri:XXXV. Türk mikrobiyoloji kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
Diyare şikayeti Olan İnvaginasyon Tanilı Hastalarda Dışkıda Viral Etkenlerin Shell-Vial Hücre Kültürü Yöntemi ile Araştırılması Hale Kalfaoğlu,CANDAN ÇİÇEK,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,EYLEM ULAŞ SAZ,AHMET ÇELİK,ÜLKÜM ZAFER DÖKÜMCÜ (14.05.2014 -15.05.2014 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI KATILIMLI DİYARE GÜNLERİ , 2014Uluslararası Özet bildiri
Manisa İlinde 2008-2012 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,BAYRAM PEKTAŞ,KORAY ÖNCEL,İBRAHİM ÇAVUŞ,AHMET ÖZBİLGİN (29.09.2013 -05.10.2013 ) , Yayın Yeri:18.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ , 2013Ulusal Özet bildiri
Effect of Speci�� c Seropositivity and IgG-Avidity on Visual Outcomes and Recurrence in Active Ocular Toxoplasmosis: A Preliminary Study MELİKE BALIKOĞLU YILMAZ,ERDİNÇ AYDIN,SEHER SARITEPE İMRE,BÜLENT ÖZKAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN (04.11.2015 -08.11.2015 ) , Yayın Yeri:TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 49.ULUSAK KONGESİ , 2015Ulusal Özet bildiri
(SS-11)Parazitolojide yapılması muhtemel tanı hataları AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,Bayram Pektaş,ERKAN YULA,SELÇUK KAYA,MUSTAFA DEMİRCİ,AHMET ÖZBİLGİN (18.11.2015 -22.11.2015 ) , Yayın Yeri:3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
PS-129 STERİL ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN ANTİFUNGAL DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES YEŞİM TOK,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,İLHAN AFŞAR,ASLI GAMZE ŞENER (16.11.2016 -20.11.2016 ) , Yayın Yeri:XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİKONGRESİ , 2016Ulusal Özet bildiri
PS-169 HASTANEDE YATAN HASTALARIN REKTAL SÜRÜNTÜLERİNDEN İZOLE EDİLEN VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN (VRE) 4 YILLIK İZLEMİ AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,RAHİM ÖZDEMİR,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,MEHMET KARABEY,PELİN GÜNAYDIN,SELÇUK KAYA (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2017Ulusal Özet bildiri
(PS 10.22 ) INVESTIGATION OF ROTAVIRUS GENOTYPES IN PEDIATRIC GASTROENTERITIS PRELIMINARY STUDY CANDAN ÇİÇEK,HALE KALFAOĞLU,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,EYLEM ULAŞ SAZ,RIZA DURMAZ (28.09.2014 -01.11.2014 ) , Yayın Yeri:17th Annual Meeting of ESCV , 2014Uluslararası Özet bildiri
(S-21)Plevral sıvıların ve ampiyemin ayırıcı tanısında Pentraxin 3’ün tanısal değeri İSA DÖNGEL,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HASAN EKREM ÇAMAŞ,İBAK GÖNEN,SELÇUK KAYA,MUSTAFA DEMİRCİ (23.04.2015 -26.04.2015 ) , Yayın Yeri:8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ , 2015Ulusal Özet bildiri
PS-039 KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HBSAG VE ANTİ-HCV SEROPREVALANSI SÜREYYA GÜL YURTSEVER,SELÇUK KAYA,GÜLDEN DURSUN,TUBA MÜDERRİS,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:38.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
(S1)Pentraksin-3: Akut Apandisitte Güvenilir Bir Belirteç MUSTAFA ONUR ÖZTAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,TUNÇ ÖZDEMİR,TUBA MÜDERRİS,SELÇUK KAYA,GÖKHAN KÖYLÜOĞLU (26.12.2018 -30.12.2018 ) , Yayın Yeri:SAĞLIKLI BÜYÜYEN ÇOCUK KONGRESİ , 2018Ulusal Özet bildiri
PS-131 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MİKOLOJİ LABORATUVARINA BAŞVURAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN KUTANÖZ MİKOZ ETKENLERİ AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,YEŞİM TOK,NURTEN BARAN (16.11.2016 -20.11.2016 ) , Yayın Yeri:XXXVII.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2016Ulusal Özet bildiri
(PS-242)ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARIN HCV-RNA VE SERUM TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANTİ-HCV İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMAS SELÇUK KAYA,MERVE ZEREY ALBAYRAK,İLHAN AFŞAR,NURTEN BARAN,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,ASLI GAMZE ŞENER (04.11.2018 -08.11.2019 ) , Yayın Yeri:XXXVIII.TÜRK MİKROBİYOLOJİKONGRESİ , 2019Uluslararası Özet bildiri
PS-154 ROMATOİT ARTRİT ÖN TANILI HASTALARIN SERUMLARINDA ANTİ-CCP VE ROMATOİD FAKTÖRÜN BİR YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ SELÇUK KAYA,MEHMET KARABEY,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,GÖKHAN KABADAYI (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
PS-172 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDATÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUBA MÜDERRİS,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,RAHİM ÖZDEMİR,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,NÜKHET KURULTAY,NURTEN BARAN,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
(SS-168)IN VITRO ANTI-TRICHOMONAS ACTIVITY OF HAPLOPHYLLUM MYRTIFOLIUM AGAINST TRICHOMANAS VAGINALIS AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,HÜSEYİN CAN,HÜSNİYE KAYALAR,BAYRAM PEKTAŞ,SELÇUK KAYA (04.11.2018 -08.11.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası XXXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
PS-130 TOPLUM KAYNAKLI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ETKENLERİNİN ON YILLIK SÜREÇTEKİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ DEĞİŞİMİ NURTEN BARAN,YEŞİM TOK,RAHİM ÖZDEMİR,AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,MEHMET KARABEY (08.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2017Ulusal Özet bildiri
PS-130 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MİKOLOJİ LABORATUVARINA GÖNDERİLEN ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,YEŞİM TOK,SÜREYYA GÜL YURTSEVER,RAHİM ÖZDEMİR (16.11.2016 -20.11.2016 ) , Yayın Yeri:37. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2016Ulusal Özet bildiri
Leishmania tropica kültüründe alternatif besiyeri: nutrient broth AYŞEGÜL AKSOY GÖKMEN,KORAY ÖNCEL,OĞUZ ALP ÖZDEMİR,BAYRAM PEKTAŞ,İBRAHİM ÇAVUŞ,SERDAR GÜNGÖR,AHMET ÖZBİLGİN (10.11.2013 -13.11.2013 ) , Yayın Yeri:2.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 2013Ulusal Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms