ALPER DOĞAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta alper.dogan@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 175142
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2006 - 2012
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR)
2003 - 2006
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE TEORİSİ (YL) (TEZLİ)
1999 - 2003
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
01.11.2016 - 13.03.2018 Hayata Sanat Kadına HayatAvrupa Birliği
01.11.2016 - 31.10.2017 Hayata Sanat, Kadına HayatAvrupa Birliği
01.11.2016 - 13.03.2018 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN DESTEKLENEN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI KAPSAMINDA “HAYATA SANAT KADINA HAYAT” ADLI VE TRH4.1.ISEDP/P-03/0140 NOLU PROJEKADININ İSTİHDAM SORUNU VE İZMİR’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONULU SAHA ARAŞTIRMASIAvrupa Birliği
Fon : 218000
ÇEVREYE DUYARLI BÜTÇE: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ ALPER DOĞAN,MUHAMMET EMİN COŞKUN , Yayın Yeri:Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ebscohost, asos, DRJI, RESEARCHIB) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/10253866.2019.1653288
Dış Ticarete Konu Eşyanın Vergilendirilmesinde Gümrük Kıymetinin Rolü, Beyanı ve Kontrolü ALPER DOĞAN,Muhammet KAYA , Yayın Yeri:Gümrük ve Ticaret Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SOBİAD, ASOS) Özgün Makale
Vergi Hukukunda İzaha Davet Uygulaması ALPER DOĞAN,MELİH KABAYEL , Yayın Yeri:Vergi Raporu , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Türkiye’de Adalet Hizmeti Harcamaları ALPER DOĞAN,ALPER ÖZTÜRK , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Harcamaları Üzerine Değerlendirmeler ALPER DOĞAN,MELİH KABAYEL , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Asos, ScienceDirect, Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18026
Dünya Uygulamaları Perspektifinde Obezite Vergilerinin Uygulanabilirliği ALPER DOĞAN,MELİH KABAYEL , Yayın Yeri:Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Sch...) Özgün Makale
Structural Adjustment Programs in Turkey in terms of Income Distribution 1980 2000 ALPER DOĞAN , Yayın Yeri:Journal of Social Sciences Research , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (citefactor) Özgün Makale
Küreselleşme ve Vergi Sistemlerinin Değişimi ALPER DOĞAN,MELİH KABAYEL , Yayın Yeri:Vergi Raporu , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Ulakbim) Özgün Makale
Küresel Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri Üzerine Değerlendirmeler ALPER DOĞAN,KABAYEL MELİH , Yayın Yeri:Liberal Düşünce Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELER VEBAŞARI ETMENLERİ RAMAZAN GÖKBUNAR,ALPER DOĞAN , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18026/cbusos.79723
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeler ve Başarı Etmenleri RAMAZAN GÖKBUNAR,ALPER DOĞAN , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale https://dx.doi.org/18.18026
Obezite İle Mücadelede Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Vergilerin Değerlendirilmesi Evaluation Of Taxes As A Political Tool Concern In Sruggle With Obesity RAMAZAN GÖKBUNAR,ALPER DOĞAN,AHMET UTKUSEVEN , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebsco Host, Econlit, Asos, Doaj, Ulakbim...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18657/yecbu.97063
Obezite ile Mücadelede Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Vergilerin Değerlendirilmesi ALPER DOĞAN,RAMAZAN GÖKBUNAR,AHMET UTKUSEVEN , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Konusunda Yasal Düzenlemeler ve Öneriler RAMAZAN GÖKBUNAR,ALPER DOĞAN , Yayın Yeri:Legal Hukuk Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Hizmet Veren Kamu Kurumları ve Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme ALPER DOĞAN , Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Taxpayers' Rights and Evaluation for Utah Taxpayer Bill of Rights RAMAZAN GÖKBUNAR,ALPER DOĞAN , Yayın Yeri:Turkish Public Administration Annual , 2012Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Turkish Economy Powering Ahead ALPER DOĞAN,SERKAN ADA , Yayın Yeri:Business In-Depth , 2007Uluslararası Hakemsiz Özgün Makale
Balkan Ülkelerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları RAMAZAN GÖKBUNAR,HARUN CANSIZ,ALPER DOĞAN (30.05.2016 -03.06.2016 ) , Yayın Yeri:ICEB 2016 2. International Congress on Economics and Business ( New Economic Trends and Business Opportunities) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Kırgızistan ve Komşusu Ülkelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları RAMAZAN GÖKBUNAR,HARUN CANSIZ,ALPER DOĞAN (12.05.2016 -14.05.2016 ) , Yayın Yeri:7. International Congress on Entrepreneurship (Developed Entrepreneurship Ecosystems: R & D, Innnovation, Clustering-Technoparks , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Tax Amnesties: Experinces from Turkey ALPER DOĞAN (16.04.2015 -19.04.2015 ) , Yayın Yeri:International Conference of Interdisciplinary Studies , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
A Study on the Impact of Internet and Social Media on Tax Inspection Process ALPER DOĞAN,SERKAN ADA (25.02.2016 -28.02.2016 ) , Yayın Yeri:International Conference on Business and Economic Studies , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Balkan Ülkelerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları RAMAZAN GÖKBUNAR,HARUN CANSIZ,ALPER DOĞAN (30.05.2016 -03.07.2016 ) , Yayın Yeri:2nd International Congress on Economics and Business (ICEB 2016) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Obezite ve Dışsal Maliyetleri Üzerine Değerlendirmeler ALPER DOĞAN,MELİH KABAYEL (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL,ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
A Study on the Impact of Internet and Social Media on Tax Inspection Process ALPER DOĞAN,SERKAN ADA (25.02.2016 -28.02.2016 ) , Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Studies , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
BALKAN ÜLKELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE UYGULAMALARI RAMAZAN GÖKBUNAR,HARUN CANSIZ,ALPER DOĞAN (30.05.2016 -03.06.2016 ) , Yayın Yeri:2 INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMİC AND BUSINESS , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
İnternet ve Sosyal Medyanın Vergi Denetim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Araştırma ALPER DOĞAN,SERKAN ADA (08.10.2015 -10.10.2015 ) , Yayın Yeri:2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Kırgızistan ve Komşusu Ülkelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları RAMAZAN GÖKBUNAR,HARUN CANSIZ,ALPER DOĞAN (12.05.2016 -15.05.2016 ) , Yayın Yeri:7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
KIRGIZİSTAN VE KOMŞUSU ÜLKELERDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE UYGULAMALARI RAMAZAN GÖKBUNAR,HARUN CANSIZ,ALPER DOĞAN (12.05.2016 -14.05.2016 ) , Yayın Yeri:7th INTERNATİONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHİP (ICE, 2016) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms