ŞABAN DOĞAN
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta saban.dogan@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri

ŞABAN DOĞANTemeli derin tarihî ilişkilere dayanan Türk Moğol dostluğu günümüzde Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin izlediği politikalarla devam etmekte; Türkiye’nin Moğolistan topraklarındaki Türk kültür varlıklarına olan ilgisi, Moğolistan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni de dâhil ettiği üçüncü komşu politikasıyla iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin her geçen gün daha da derinleşmesine vesile olmaktadır. Aralarındaki binlerce kilometre uzaklığa meydan okurcasına sıcak, samimi ve dostane ilişkiler geliştiren bu iki devlet eğitim, kültür, diplomasi, ...Daha fazlası Kitap2021İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi67 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2006 - 2009
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
1998 - 2001
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
1994 - 1998
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1970
OKUTMAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
27.08.2019 - 15.07.2021 Temel Metinler Projesi III. Etap, Bize Yön Veren Metinler III-V. Ciltler ProjesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
30.05.2017 - 30.05.2018 Moğolistan’ın Arslan Kışlağı Bölgesindeki Türk Eserleri (Kaya Resimleri - Tamgalar - Yazıtlar)Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 10800
MOĞOLİSTAN’IN ÖVÖR KHAVTSAL VADİSİ’NDEKİ IV NUMARALI UYGUR KURGANI HAKKINDA NOTLAR ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebsco Host, DergiPark Akademik, ProQuest...) Özgün Makale
Two Kinds Of Borrowings Appeared in Translated Medical Texts: Hybrid And Translated Words ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Altaica, International Annual Periodical for Altaic Studies , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Khelzekhiol) Özgün Makale
The Usage of Adjectives Which Have Negative Meanings as Adverbs of Quantity in Turkish ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Lan...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21550/sosbilder.298365
Tarihî Tıp Metni Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Index Islamicus) Özgün Makale
Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni Risâle i Bevâsîr ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS) Özgün Makale :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK152
Eski Uygurcada tetir titir Cevher Fiili Üzerine DOĞAN ŞABAN, ÖZALAN ULUHAN , Yayın Yeri:Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS) Özgün Makale
Eski Oğuz Türkçesinde Eklenme Harici Söz Sonu t d ve Ötümlüleşmeleri DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Dil Araştırmaları , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX) Özgün Makale
Anadolu Türk Tıbbında Bahnameler ve Musa Bin Mesud’un Bahname Tercümesi ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2013Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Terceme i Akrabâdîn de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri Özgün Makale
Yûsufu Meddâh ın Kadı ile Uğru Destânı ve Dil Özellikleri DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3523
Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni Hikâye i Fâtıma ve Dil Özellikleri DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Akademik Bakış , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri Özgün Makale
YÛSUFU MEDDÂH’IN KADI İLE UĞRU DESTÂNI VE DİL ÖZELLİKLERİ ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Turkish Studies , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, ...) Özgün Makale http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3523
XIV.-XV. YÜZYIL TÜRKÇE TIP METİNLERİNDE HALK HEKİMLİĞİ İZLERİ ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Millî Folklor , 2011Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale
Onyedinci Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Tıp ve Eczacılık Sözlüğü Lügât ı Müşkilât ı Eczâ DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Osmanlı Bilimi Araştırmaları , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri Özgün Makale
ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNDE TIP DİLİNİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1220
XVI ve XVII Yüzyıl Başlıca Türkçe Tıp Yazmaları ve Bulundukları Kütüphaneler DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Journal of Medical Ethics, Law and History , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
15 Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü Terceme i Akrabâdîn in Istılah Lügati ŞABAN DOĞAN , Yayın Yeri:Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, MLA, DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.811
Türkçede çap Fiili ve Türemişleri DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:VI. Dünya Dili Türkçe SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
XVII.-XVIII. Yüzyıllar Arasında Anadolu Sahasında Türkçe Yazılmış Tıp v e Eczacılık Sözlükleri ŞABAN DOĞAN (22.12.2011 -24.12.2011 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
ANYIG VE FONETİK VARYANTLARININ ESKİ UYGURCADAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE ŞABAN DOĞAN (16.10.2014 -18.10.2014 ) , Yayın Yeri:7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Eski Uygurca Tövbe Duaları ŞABAN DOĞAN (26.05.2010 -29.05.2010 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
Anadolu Türk Tıbbında Şair Tabipler ve Eserleri Üzerine ŞABAN DOĞAN (29.05.2016 -31.05.2016 ) , Yayın Yeri:Türk Dünyasında İlmî Araştırmalar Sempozyumu , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
XIX Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Münşeat Kitabı İnşâ yı Cedit DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:III. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
Moğolistan’ın Aslan Kışlak Bölgesindeki Türk Eserleri (Yazıtlar-Kaya Resimleri-Tamgalar) ŞABAN DOĞAN (01.06.2018 -07.06.2018 ) , Yayın Yeri:Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
14 15 Yüzyıl Tıp Metinlerinde Söz Dizimi Aykırılıkları DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Türk Dil Kurumu VI. Uluslararası Türk Dili KurultayıUluslararası Tam metin bildiri
Eski Oğuz Türkçesiyle Kaleme Alınmış Tıp Metinlerinde Su ve Suyun Tedavide Kullanılışı DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:Halk Kültüründe Su Uluslararası SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
MOĞOLİSTAN KÜLTÜREL MİRAS MERKEZİNİN FAALİYETLERİ VE MERKEZİN ŞİNE US, TES, TARİAT, 1. KARABALGASUN YAZITLARI İLE İLGİLİ SON ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ŞABAN DOĞAN (26.09.2021 ) , Yayın Yeri:IX. ULUSLARARASI TÜRK DILI KURULTAYI BİLGE TONYUKUK ANISINAUluslararası Tam metin bildiri
Moğolistan’daki Şoroon Dov ve Şoroon Bumbagar Kurganları Üzerine ŞABAN DOĞAN (16.10.2018 -19.10.2018 ) , Yayın Yeri:X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , 2018Uluslararası
Tongaya Basmak (Düşmek) Üzerine ŞABAN DOĞAN (11.10.2018 -12.10.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme VI: Uluslararası Semih Tezcan ve Türkoloji Sempozyumu , 2018Uluslararası
TARİHÎ TIP METNİ ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE ŞABAN DOĞAN (15.10.2015 -18.10.2015 ) , Yayın Yeri:VIII. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Orhon’dan Anadolu’ya Taşınan Bir Özel Ad: Ozmuş ŞABAN DOĞAN (14.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:The 3rd International Conference on Asian Studies (ICAS 2017) , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Nom ve Erd(t)ini/Erdene Kelimelerinin Türkçe ve Moğolcadaki Serüvenleri ŞABAN DOĞAN (13.04.2018 -14.04.2018 ) , Yayın Yeri:The 4rd International Conference on Asian Studies , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
13 15 YÜZYILLAR ARASI ANADOLU TÜRK TIBBINDA TERCÜMELER ŞABAN DOĞAN (25.08.2015 -30.08.2015 ) , Yayın Yeri:VII. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Eski Uygur Türkçesi Çeviri Metinlerindeki Özenti Alıntılar Üzerine DOĞAN ŞABAN , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu Sempozyum BildirileriUluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms