SEVTAP ÜNAL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta sevtap.unal@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1997 - 2003
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR)
1994 - 1997
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)
1990 - 1994
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
22.02.2019 - 22.04.2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Paydaş AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 26410
01.09.2019 - 30.11.2021 21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher EducationAvrupa Birliği
Fon : 235304
01.08.2015 - 01.08.2016 THE ROLE OF CONSUMER ANIMOSITY CONSUMER ETHNOCENTRISM COUNTRY OF ORIGIN AND PRODUCT FAMILIARITY ON INTENTION TO BUY TURKISH PRODUCTS A STUDY IN TEXAS THE USATÜBİTAK PROJESİ
Fon : 90000
-01-01-01- - -01-01-01- Erzurum da Faaliyet Gösteren Bankaların Algılama Haritalari Üzerinde GösterilmesiDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Ekonomik Krizin Sürdürülebilir Tüketim Üzerindeki EtkisiDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Kültürel Değerlerin İçgüdüsel Alışveriş Üzerindeki EtkileriDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Sigorta Hizmetlerinde Marka DeğeriDİĞER
Fon : 12000
-01-01-01- - -01-01-01- Kanal Üyelerinin Ekonomik Sosyal Tatmin Güven ve Bağlılık İlişkisinin Belirlenmesi Doğu Anadolu Bölgesinde Beyaz Eşya Sektöründeki Bayiler Üzerinde Bir AraştırmaDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Erzurum İlindeki Üniversite ve Devlet Hastanelerinden Hizmet Alan Hastaların Beklentileri Problemleri ve Çözüm Önerileri Bilimsel Araştırma ProjesiDİĞER
What affects university image and studentsu2019 supportive attitudes: the 4Q Model İSMAİL ERKAN,SEVTAP ÜNAL,FULYA AÇIKGÖZ , Yayın Yeri:Journal of Marketing for Higher Education , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/08841241.2021.1927933
The Effect of Individual and Environmental Motivations on YouTuber Followersu2019 Behavioral Changes FATMA GÖRGÜN DEVECİ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Istanbul Business Research , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/ibr.2021.51.844527
THE EFFECT OF ANTHROPOMORPHIC MASCOT ON THE PURCHASING INTENTION OF CONSUMERS: AN EXPERIMENTAL STUDY KADİR DELİGÖZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.11
Sürdürülebilir Giysi Satın Almada Etik Unsurların Değerlendirilmesi: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma Hatice Dağcı Büyük,SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://doi.org/10.17153/oguiibf.622873
Consumers’ Emotional Bonds with Foreign Brands: Animosity, Affinity, and Ethnocentrism HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Bogazici Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale https://dx.doi.org/doi: 10.21773/boun
Sosyal Medyada Sürdürülebilir Tüketim: Sürdürülebilir Giysiye Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ve Sonuçları SEVTAP ÜNAL,İSMAİL ERKAN,FULYA AÇIKGÖZ , Yayın Yeri:Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Tuğba Yıldız , Yayın Yeri:Istanbul Business Research , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0019
DETERMINING THE FACTORS THAT INFLUENCE THE INTENTION TO PURCHASE LUXURY FASHION BRANDS OF YOUNG CONSUMERS SEVTAP ÜNAL,NİSA AKIN,ELİF DENİZ , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale
Tüketicilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik FarkındalıklarıÜzerinde Viral Pazarlama Uygulamalarının Etkisi Ebru Taş,SEVTAP ÜNAL,İSMAİL ERKAN , Yayın Yeri:ATASOBED , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
MARKAYA YÖNELİK DUYGULARDA ANTROPOMORHİZM ETKİSİNİN RASYONEL VE HEDONİK FAYDA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Bilişsel ve Duygusal Marka Güveninin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Erzurum İlinde Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,Yavuz Engin , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KOHONEN AĞLARI (SELF-ORGANIZING MAP-SOM) İLE BÖLÜMLENDİRİLMESİ SOMAYYEH BIKARI,SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Econlit, DOAJ, EBSCO,ASOS, Index Coperni...) Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.18092/ulikidince.352374
The Mediating Role of Product Familiarity in Consumer Animosity SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Journal of Accounting Marketing , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4172/2168-9601.1000257
TESTING PRODUCT FAMILIARITY MODERATOR EFFECT ON CONSUMERANIMOSITY BY MODERATING EFFECT AND MULTIGROUP MODERATINGEFFECT SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Journal of Marketing and Strategic Management , 2017Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İÇGÜDÜSEL ALIMLARDAN SONRA MEYDANA GELEN NEGATİF ÖZ BİLİNÇ DUYGULARI HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KAHVE DÜNYASI VE STARBUCKS ÖRNEĞİ) KADİR DELİGÖZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası ve Starbukcs Örneği) Kadir Deligöz,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
TÜRKİYE PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÇAY MARKALARININ KONUMLANDIRILMASI FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Erdal Özbey,Sanam EYVAZZADE,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS INDEX, DOAJ, Open Science Directory...) Özgün Makale
EVALUATION OF CONSUMER REGRET IN TERMS OF PERCEIVED RISK AND REPURCHASE INTENTION HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Global Impact Factor, Asos) Özgün Makale
Effective Variables On Emotional Ambivalence During JewelryPurchase SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ , Yayın Yeri:Journal of Marketing and Strategic Management , 2016Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/2372-7780
Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması SEVTAP ÜNAL,Kübra Kavalcı , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
An Investigation of Self Image Congruence Differences between Materialistic and Non Materialistic Consumers ENES EMRE BAŞAR,BAHAR TÜRK,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Boğaziçi University Journal , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale
A Study on the Consumer Lifstles on Sustainable Consumption HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Sarajevo Journal of Social Sciences Inquiry , 2015Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi SEVTAP ÜNAL,Gülüzar Akkuş,ÇETİN AKKUŞ , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Survey of Affecting Factor on Internet Shopping Hossein Gharehbiglo,SEVTAP ÜNAL,Behnam Sehadi Dizaji,Mehdi Baghban , Yayın Yeri:Journal of Basic and Applied Scientific Research , 2013Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Materyalizmin Statü Tüketimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma FULYA ASLAY,SEVTAP ÜNAL,ÖZLEM AKBULUT DURSUN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBITAK/ ULAKBIM SBVT, ASOS, DOAJ, Open ...) Özgün Makale
Analysing the relationship between consumption values and brand loyalty of young people A study on personal care products FAZİLET BURCU ÇAM,SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:European Journal of Research on Education , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (AcademicKeys, Asian Education Index, MIA...) Özgün Makale
Perakende Akaryakıt Sektöründe Marka Sadakatine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,Hatice Dagcı Büyük,HATİCE AYDIN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Open Journal Systems) Özgün Makale
An Investigation on the Evaluation of the Factors Affecting Brand Love SEVTAP ÜNAL,HATİCE AYDIN , Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2013Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Conference Proceedings Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.640
Evaluation of ınternet Marketing and Its Impact on Trade Atashi Ali,SEVTAP ÜNAL,Kamran Sarhangi , Yayın Yeri:Journal of Agricultural and Resources Economics , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Kano Model Application in New Product Development and Customer Satisfaction Adaptation of Traditionel Art of Tile Making to Jewelries BİLSEN BİLGİLİ,AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2011Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Conference Proceedings Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.058
The Effect of Brand Satisfaction Trust and Brand Commitment on Loyalty and Repurchase Intentions AYSEL ERCİŞ,FAZİLET BURCU ÇAM,SEVTAP ÜNAL,HATİCE AYDIN , Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2011Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Conference Proceedings Citation Index) Özgün Makale
Attitudes towards Mobile Advertising A Research To Determine The Differences Between The Attitudes Of Youth And Adults SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ,ERCAN KESER , Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2011Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Conference Proceedings Citation Index) Özgün Makale
Kanal Üyelerinin Ekonomik Sosyal Tatmin Güven ve Bağlılık İlişkisinin Belirlenmesi Doğu Anadolu Bölgesi nde Beyaz Eşya Sektöründeki Bayiiler Üzerine Bir Araştırma MUSTAFA KEMAL YILMAZ,AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULA...) Özgün Makale
The Role Of Personality Traits in Status Consumption A Study into Domestic And Foreign Brands AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ , Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, Cabell's Directories, Global Impac...) Özgün Makale
Kendini Gösterim ve Kişilerarası Etkileşimin Gösterişçi Tüketim Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS, EconlitULAKBİM - Sosyal Bilimler V...) Özgün Makale
Determination of the Factors Affecting Supermarket Loyalty A Case Study of Erzurum Turkey SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ,MUSTAFA KEMAL YILMAZ , Yayın Yeri:Taiwan Journal Of Applied Economics , 2010Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi., Öneri Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCO, ULRICH...) Özgün Makale
The Differences Of Consumers Brand Equity Perception Levels In The Services UĞUR GÜLLÜLÜ,BİLSEN BİLGİLİ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Marketing Review , 2009Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Gençlerin Kişisel Değerleri ile Satın Alma Tarzları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Marka Bağlılığı ve Kişisel Değerler Açısından Pazarı Bölümleme SEVTAP ÜNAL,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU,POLAT CAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SBVT, EBSCOhost, ASOS, DOAJ, Open Scienc...) Özgün Makale
Tüketicilerin Tercih Ettiği Süpermarkete Yönelik Algıları Tatmin Duyguları Ve Bağlılıkları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AYSEL ERCİŞ,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Ta...) Özgün Makale
Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,Cem Ceylan , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ebscohost, DOAJ, Open Science Directory,...) Özgün Makale
The Role Of Gender Differences In Determining The Consumer Decision Making Style SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Boğaziçi Journal , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos Index, SCOPUS, EBSCOHost, EconLit, ...) Özgün Makale
Tüketicileri Yaşam Tarzları ve Beyaz Eşya Satın Alma Karar Süreçleri Açısından Alt Gruplara Ayırmaya Yönelik Bir Araştırma AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Open Journal Systems) Özgün Makale
SİGORTA HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİYARATILMASI BİLSEN BİLGİLİ,UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL,LEYLA GÖDEKMERDAN ÖNDER , Yayın Yeri:Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derg , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Genç Pazarın Satın Alma Tarzlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBITAK, Ebscohost, Asos, DOAJ, Open Sci...) Özgün Makale
Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SBVT, Ebscohost, ASOS, DOAJ, Poen Scienc...) Özgün Makale
Düşük Kalorili LIGHT Gıda Kullanan Tüketicileri Kullanım Sıklığına Göre Ayırma Üzerine Bir Araştırma MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Open Journal Systems) Özgün Makale
Pazarın Satın Alma Tarzlarına ve Kişisel Değerlere Göre Bölümlendirilmesi SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi İİBF. Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO-Host, ECONLIT, TÜBİTAK - ULAKBİM) Özgün Makale
Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Satın Alma Tarzları Üzerindeki Etkisi SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS) Özgün Makale
Marka Bağlılığı ile Kişisel Değerler Arasındaki İlişkiler Üniversite Öğrencilerinin Spor Ayakkabı ve Çikolata Markaları Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK–ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tab...) Özgün Makale
Tüketicilerin Düşük Kalorili Light Ürünlere Yönelik Tutumları Erzurum İlinde Pilot Çalışma MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Open Journal Systems) Özgün Makale
Banka Hizmetleri Satın Alan Tüketicileri Banka Özellikler ve Hizmet Değişkenlerine Yönelik Tutumlarına Göre Alt Pazar Bölümlerine Ayırma Üzerine Erzurum da Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Open Journal Systems) Özgün Makale
Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Tuğba Yıldız , Yayın Yeri:Istanbul Business Research , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0019
TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KOHONEN AĞLARI (SELF-ORGANIZING MAP-SOM) İLE BÖLÜMLENDİRİLMESİ SOMAYYEH BIKARI,SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Econlit, DOAJ, EBSCO,ASOS, Index Coperni...) Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.18092/ulikidince.352374
TÜRKİYE PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÇAY MARKALARININ KONUMLANDIRILMASI FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Erdal Özbey,Sanam EYVAZZADE,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS INDEX, DOAJ, Open Science Directory...) Özgün Makale
Materyalizmin Statü Tüketimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma FULYA ASLAY,SEVTAP ÜNAL,ÖZLEM AKBULUT DURSUN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBITAK/ ULAKBIM SBVT, ASOS, DOAJ, Open ...) Özgün Makale
Analysing the relationship between consumption values and brand loyalty of young people A study on personal care products FAZİLET BURCU ÇAM,SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:European Journal of Research on Education , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (AcademicKeys, Asian Education Index, MIA...) Özgün Makale
Kanal Üyelerinin Ekonomik Sosyal Tatmin Güven ve Bağlılık İlişkisinin Belirlenmesi Doğu Anadolu Bölgesi nde Beyaz Eşya Sektöründeki Bayiiler Üzerine Bir Araştırma MUSTAFA KEMAL YILMAZ,AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULA...) Özgün Makale
The Role Of Personality Traits in Status Consumption A Study into Domestic And Foreign Brands AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ , Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, Cabell's Directories, Global Impac...) Özgün Makale
Kendini Gösterim ve Kişilerarası Etkileşimin Gösterişçi Tüketim Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS, EconlitULAKBİM - Sosyal Bilimler V...) Özgün Makale
Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi., Öneri Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCO, ULRICH...) Özgün Makale
Marka Bağlılığı ve Kişisel Değerler Açısından Pazarı Bölümleme SEVTAP ÜNAL,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU,POLAT CAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SBVT, EBSCOhost, ASOS, DOAJ, Open Scienc...) Özgün Makale
Tüketicilerin Tercih Ettiği Süpermarkete Yönelik Algıları Tatmin Duyguları Ve Bağlılıkları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AYSEL ERCİŞ,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Ta...) Özgün Makale
Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,Cem Ceylan , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ebscohost, DOAJ, Open Science Directory,...) Özgün Makale
The Role Of Gender Differences In Determining The Consumer Decision Making Style SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Boğaziçi Journal , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos Index, SCOPUS, EBSCOHost, EconLit, ...) Özgün Makale
Genç Pazarın Satın Alma Tarzlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBITAK, Ebscohost, Asos, DOAJ, Open Sci...) Özgün Makale
Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SBVT, Ebscohost, ASOS, DOAJ, Poen Scienc...) Özgün Makale
Marka Bağlılığı ile Kişisel Değerler Arasındaki İlişkiler Üniversite Öğrencilerinin Spor Ayakkabı ve Çikolata Markaları Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK–ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tab...) Özgün Makale
Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Tuğba Yıldız , Yayın Yeri:Istanbul Business Research , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0019
TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KOHONEN AĞLARI (SELF-ORGANIZING MAP-SOM) İLE BÖLÜMLENDİRİLMESİ SOMAYYEH BIKARI,SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Econlit, DOAJ, EBSCO,ASOS, Index Coperni...) Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.18092/ulikidince.352374
TÜRKİYE PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÇAY MARKALARININ KONUMLANDIRILMASI FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Erdal Özbey,Sanam EYVAZZADE,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS INDEX, DOAJ, Open Science Directory...) Özgün Makale
Materyalizmin Statü Tüketimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma FULYA ASLAY,SEVTAP ÜNAL,ÖZLEM AKBULUT DURSUN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBITAK/ ULAKBIM SBVT, ASOS, DOAJ, Open ...) Özgün Makale
Analysing the relationship between consumption values and brand loyalty of young people A study on personal care products FAZİLET BURCU ÇAM,SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:European Journal of Research on Education , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (AcademicKeys, Asian Education Index, MIA...) Özgün Makale
Kanal Üyelerinin Ekonomik Sosyal Tatmin Güven ve Bağlılık İlişkisinin Belirlenmesi Doğu Anadolu Bölgesi nde Beyaz Eşya Sektöründeki Bayiiler Üzerine Bir Araştırma MUSTAFA KEMAL YILMAZ,AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULA...) Özgün Makale
The Role Of Personality Traits in Status Consumption A Study into Domestic And Foreign Brands AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ , Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, Cabell's Directories, Global Impac...) Özgün Makale
Kendini Gösterim ve Kişilerarası Etkileşimin Gösterişçi Tüketim Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS, EconlitULAKBİM - Sosyal Bilimler V...) Özgün Makale
Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi., Öneri Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCO, ULRICH...) Özgün Makale
Marka Bağlılığı ve Kişisel Değerler Açısından Pazarı Bölümleme SEVTAP ÜNAL,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU,POLAT CAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SBVT, EBSCOhost, ASOS, DOAJ, Open Scienc...) Özgün Makale
Tüketicilerin Tercih Ettiği Süpermarkete Yönelik Algıları Tatmin Duyguları Ve Bağlılıkları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AYSEL ERCİŞ,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Ta...) Özgün Makale
Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,Cem Ceylan , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ebscohost, DOAJ, Open Science Directory,...) Özgün Makale
The Role Of Gender Differences In Determining The Consumer Decision Making Style SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Boğaziçi Journal , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos Index, SCOPUS, EBSCOHost, EconLit, ...) Özgün Makale
Genç Pazarın Satın Alma Tarzlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBITAK, Ebscohost, Asos, DOAJ, Open Sci...) Özgün Makale
Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SBVT, Ebscohost, ASOS, DOAJ, Poen Scienc...) Özgün Makale
Marka Bağlılığı ile Kişisel Değerler Arasındaki İlişkiler Üniversite Öğrencilerinin Spor Ayakkabı ve Çikolata Markaları Üzerine Bir Araştırma SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK–ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tab...) Özgün Makale
Can Social Media Increase the Demand for Environmentally Sustainable Apparel? SEVTAP ÜNAL,İSMAİL ERKAN,FULYA AÇIKGÖZ (17.06.2019 -20.06.2019 ) , Yayın Yeri:28th Annual CIMaR Conference - Consortium for International Marketing Research , 2019Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTS OF REGRET AND DEATH ANXIETYS OF ORGANIC PRODUCT CONSUMER’xxS INTENTION TO REPURCHASE MURAT KURNUÇ,SEVTAP ÜNAL,Kadir DELİGÖZ (19.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:ııı. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
DETERMINING THE FACTORS THAT INFLUENCE THE INTENTION TO PURCHASE LUXURY FASHION BRANDS OF YOUNG CONSUMERS SEVTAP ÜNAL,ELİF DENİZ,NİSA AKIN (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ , 2018Uluslararası Özet bildiri
Taklit Ürün Satın Alma Niyetine Etki Eden Unsurların İncelenmesine Yönelik Bir Model Önerisi SEVTAP ÜNAL,Kadir DELİGÖZ,MURAT KURNUÇ (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Özet bildiri
Do We Know Organic Food Consumers The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ,Tuba Yıldız (09.12.2016 -11.12.2016 ) , Yayın Yeri:7th International Conference on Governance Fraud Ethics and CSR , 2016Uluslararası Özet bildiri
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ... PAZARLAMANIN BÜYÜLÜ BİR DÜNYASI VARMIŞ: PAZARLAMADA HİKÂYE ANLATIMI FATMA GÖRGÜN DEVECİ,AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
DETERMINING THE FACTORS THAT INFLUENCE THE INTENTION TO PURCHASE LUXURY FASHION BRANDS OF YOUNG CONSUMERS SEVTAP ÜNAL,ELİF DENİZ,NİSA AKIN (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Yeni Bir Deneyimsel Pazarlama Metodu: Pop-Up Mağazalar FATMA GÖRGÜN DEVECİ,SEVTAP ÜNAL (27.06.2018 -29.06.2018 ) , Yayın Yeri:23.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ , 2018Ulusal Özet bildiri
TAKLİT ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİ EDEN UNSURLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ SEVTAP ÜNAL,MURAT KURNUÇ,Kadir Deligöz (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
İnteraktif Platformlarda Sanal Topluluklar ve Sanal Marka Toplulukları KADİR DELİGÖZ,MURAT KURNUÇ,SEVTAP ÜNAL (02.05.2019 -04.05.2019 ) , Yayın Yeri:Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
INSTANT MESSAGING GROUPS: IS IT CONVENIENCE OR TORTURE? MEHMET EMİN BAKAY,SEVTAP ÜNAL,Aygül Arslan (09.10.2021 ) , Yayın Yeri:IKSAD 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIESUluslararası Tam metin bildiri
ASPECTS OF SOCIAL MARKETING AND GREENMARKETING BİLSEN BİLGİLİ,UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL (09.05.2003 -14.05.2003 ) , Yayın Yeri:Europe Congress , 2003Uluslararası Tam metin bildiri
Dondurulmuş Gıda Ürünleri Satın Alan Tüketicilerin Yaşam Tarzlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL (30.10.2008 -01.11.2008 ) , Yayın Yeri:13. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2008Ulusal Tam metin bildiri
The Role Of Personality Traits in Status Consumption A Study into Domestic And Foreign Brands AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ (08.07.2010 -10.07.2010 ) , Yayın Yeri:6th International Strategic Management Conference , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KOHONEN AĞLARI (SELF-ORGANIZING MAP SOM) İLE BÖLÜMLENDİRİLMESİ Somaye Bikari ,SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ (28.09.2017 -30.09.2017 ) , Yayın Yeri:22. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Kültürel Uyum ve Orta Ölçekli İşletme Çalışanlarının Pazarlama Kültürüne Yönelik Tutumları AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,T Şükrü Yapraklı (28.06.2001 -30.06.2001 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2001Ulusal Tam metin bildiri
Decision Making Styles And Personal Values Of Bosnian And Turkish Young People SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ (04.07.2008 -05.01.2008 ) , Yayın Yeri:II. Scıentıfıc Conference MIBES 2008 , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Perakende Mağaza Bağlılığını Etkileyen Faktörler AYSEL ERCİŞ,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN (18.10.2007 -20.10.2007 ) , Yayın Yeri:12. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2007Ulusal Tam metin bildiri
The Factors Which Affect Retail Loyalty A Model Study SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ,MUSTAFA KEMAL YILMAZ (26.01.2008 -27.01.2008 ) , Yayın Yeri:International Conference on Business Management and Economics , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Attitudes towards Mobile Advertising A Research To Determine The Differences Between The Attitudes Of Youth And Adults SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ,ERCAN KESER (30.07.2011 -02.07.2012 ) , Yayın Yeri:7th International Strategic Management Conference , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
A Research on the Difference of Brand Equity Perception in the Services UĞUR GÜLLÜLÜ,BİLSEN BİLGİLİ,SEVTAP ÜNAL (13.07.2008 -15.07.2008 ) , Yayın Yeri:International Research Conference on Business Strategies YIRCoBS'08 , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
DETERMINING THE FACTORS THAT INFLUENCE THE INTENTION TOPURCHASE LUXURY FASHION BRANDS OF YOUNG CONSUMERS SEVTAP ÜNAL,ELİF DENİZ,NİSA AKIN (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan araştırması Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL,LEYLA GÖDEKMERDAN ÖNDER,ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU (14.10.2009 -16.10.2009 ) , Yayın Yeri:14. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2009Ulusal Tam metin bildiri
KANO model application for classifying the requirements of University students BİLSEN BİLGİLİ,SEVTAP ÜNAL (04.07.2008 -06.07.2008 ) , Yayın Yeri:II. Scıentıfıc Conference MIBES 2008, Larıssa , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Kano model application in new product development and customer satisfaction adaptation of traditional art of tile making to jewelries BİLSEN BİLGİLİ,AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL (30.06.2011 -02.07.2011 ) , Yayın Yeri:7. International Strategic Management Conference , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
HOW DID YOUNG CONSUMERS FEEL ABOUT BEING A CONSUMER DURING THE COVID-19 QUARANTINES?: AN ASSESSMENT WITH THE COLLAGE TECHNIQUE SEVTAP ÜNAL,NİSA AKIN (09.10.2021 ) , Yayın Yeri:IKSAD 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIESUluslararası Tam metin bildiri
Alıcı Satıcı İlişkilerinde Güven Ve Oluşumuna Etki Eden Değişkenler Bir Uygulama SEVTAP ÜNAL,AYSEL ERCİŞ (16.10.2003 -18.10.2003 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2003Ulusal Tam metin bildiri
DECISION MAKING STYLES AND PERSONAL VALUES OFYOUNG PEOPLE AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ (20.01.2006 -21.01.2006 ) , Yayın Yeri:5th International Congress Marketing trends , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING THE UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS MASS LUXURY BRANDS Paterne Micha Mbelangani Mban,SEVTAP ÜNAL,ELİF DENİZ (20.04.2018 -22.04.2018 ) , Yayın Yeri:1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Tüketicilerin İntikam Davranışlarının Öncülleri ve Sonuçları: Bir Model Önerisi MURAT KURNUÇ,KADİR DELİGÖZ,SEVTAP ÜNAL (02.05.2019 -04.05.2019 ) , Yayın Yeri:Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
DAĞITIM YOĞUNLUĞU STRATEJİSİNİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ SEVTAP ÜNAL,İLKNUR TÜFEKÇİ (24.11.2017 -26.11.2017 ) , Yayın Yeri:1.ULUSLARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Taklit Ürün Satın Alma Niyetine Etki Eden Unsurların Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi SEVTAP ÜNAL,MURAT KURNUÇ,KADİR DELİGÖZ (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Tüketicilerin Pişmanlık ve Ölüm Kaygılarının Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bir Model Önerisi SEVTAP ÜNAL,MURAT KURNUÇ,KADİR DELİGÖZ (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:Dördüncü Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Muayenehanelerden Alınan Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Ölçülmesi UĞUR GÜLLÜLÜ,SEVTAP ÜNAL,FAZİLET BURCU ÇAM (16.11.2000 -18.11.2000 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2000Ulusal Tam metin bildiri
Evaluation of the Strategies Coping with Consumers Guilt and Shame in Impulse Buying A Study on University Students HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL (10.12.2015 -12.12.2015 ) , Yayın Yeri:5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management(ICLTIMBM-2015), , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
PAZAR KURDU OLAN VE PAZAR KURDU OLMAYAN TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN AYRILMASIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SEVTAP ÜNAL,FATMA GÖRGÜN DEVECİ (18.12.2014 -22.12.2014 ) , Yayın Yeri:19.Ulusal Pazarlama Kongresi , 2014Ulusal Tam metin bildiri
İçsel pazarlama Erzurum da faaliyet Gösteren Zincir Perakendeci Mağazaların Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Şükrü Tevfik Yapraklı,SEVTAP ÜNAL (30.05.2002 -01.06.2002 ) , Yayın Yeri:7. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2002Ulusal Tam metin bildiri
Brand Embarrassment: Antecedents and Outcomes Variables Paterne Micha MBELANGANI MBAN,SEVTAP ÜNAL (16.10.2020 ) , Yayın Yeri:6th Japan International Business and Management Research Conference (6th JIBM)Uluslararası Tam metin bildiri
Evaluation of Consumer Regret in Terms of Perceived Risk and Repurchase Intention A Research on Car Owners HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL (28.10.2016 -30.10.2016 ) , Yayın Yeri:6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Ürün ve Markalara Yönelik İnsan BiçimselleştirmeAlgıları: Fenomenolojik Bir Araştırma HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL (28.11.2018 -30.11.2018 ) , Yayın Yeri:IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Tüketicilerin Yabancı Markalarla Duygusal Bağları: Düşmanlık, Hayranlık veEtnosentrizm HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL (28.11.2018 -30.11.2018 ) , Yayın Yeri:IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Dondurulmuş Gıda Ürünleri Satın Alan Tüketicilerin Yaşam Tarzlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,SEVTAP ÜNAL (30.10.2008 -01.11.2008 ) , Yayın Yeri:13.Ulusal Pazarlama Kongresi , 2008Ulusal Tam metin bildiri
Identify and Prioritize the Factors Affecting the Reducting of waiting Time in the Tea Manufacturing Factory SEVTAP ÜNAL,shahbazpour Alıreza,Özbey Erdal (14.10.2015 -16.10.2015 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 15 Üretim Araştırmaları Sempozyumu , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
An Investigation on the Evaluation of the Factors Affecting Brand Love SEVTAP ÜNAL,HATİCE AYDIN (10.04.2013 -13.04.2013 ) , Yayın Yeri:International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty: Current paradigms in social sciences. Iasi, Romania , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Markaya Yönelik Duygularda Antropomorhizm Etkisinin Rasyonel ve Hedonik Fayda Açısından Değerlendirilmesi HATİCE AYDIN,SEVTAP ÜNAL (19.06.2018 -23.06.2018 ) , Yayın Yeri:Third Mediterranean International Social Sciences Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Marka Bağlılığında Hedonik ve Rasyonel Faydanın Rolü Perakendeci Markalı Ürünler Üzerine Bir Araştırma LEYLA GÖDEKMERDAN ÖNDER,SEVTAP ÜNAL,POLAT CAN (25.10.2008 -27.10.2008 ) , Yayın Yeri:13. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2008Ulusal Tam metin bildiri
The Effect of Brand Satisfaction Trust and Brand Commitment on Loyalty and Repurchase Intentions AYSEL ERCİŞ,FAZİLET BURCU ÇAM,SEVTAP ÜNAL,HATİCE AYDIN (12.10.2012 -14.10.2012 ) , Yayın Yeri:8th International Strategic Management Conference , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
A Study in Erzurum on the Attitudes of Small and Medium Firms Towards Logistic Services AYSEL ERCİŞ,SEVTAP ÜNAL,BİLSEN BİLGİLİ,İLHAMİ YÜCEL (30.06.2004 -02.07.2004 ) , Yayın Yeri:The International Association of Maritime Economics, 11.IAME Conference , 2004Uluslararası Tam metin bildiri
How Avatars Help Enhancing Self-Image Congruence: Implications for International Marketers SEVTAP ÜNAL,Tevfik Dalgıç,Ezgi Akar (20.06.2017 -23.06.2017 ) , Yayın Yeri:26th ANNUAL CIMaR CONFERENCECONSORTIUM FOR INTERNATIONALMARKETING RESEARCHJUNE , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Lojistik Hizmet Kalitesi ve İlişkisel Alışveriş Değişkenlerinin Kargo Firmalarının Müşterileriyle Olan İşbirliği Üzerindeki Rolü Hatice Dağcı Büyük,SEVTAP ÜNAL (30.06.2021 ) , Yayın Yeri:25. Pazarlama kongresiUlusal Tam metin bildiri
The Effects of Regret and Death Anxietys of Organic Product Consumer’xxs Intention to Repurchase MURAT KURNUÇ,SEVTAP ÜNAL,KADİR DELİGÖZ (19.11.2017 -21.11.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms