SERHAT BURMAOĞLU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK HİZMETLERİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar Serhat Burmaoglu
E-Posta serhat.burmaoglu@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2017 - 2018
Georgia Institute of Technology
STIP
2012 - 2012
Manchester Institute of Science and Technology
2006 - 2009
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAYISAL YÖNTEMLER (DR)
2004 - 2006
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİM ANABİLİM DALI
1993 - 1997
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
07.11.2019 - 30.11.2021 21st Century Skils: Changing the Approach toTeaching in Higher EducationAvrupa Birliği
Fon : 235304
14.05.2014 - 14.12.2018 TD1405 - European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT)H2020
01.01.2019 - 01.10.2020 Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi (İZKA-İzmir Kalkınma Ajansı)Kalkınma Bakanlığı
Fon : 76000
14.07.2014 - 14.07.2015 Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme Metodolojisi Geliştirme Projesi: 112 İzmir Ambulans Servisi ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 14133
01.10.2017 - 31.12.2020 Perspectives for Aeronautical Research in EuropeH2020
Fon : 1771981
15.12.2014 - 14.12.2018 European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT)Avrupa Birliği
Fon : 300000
28.12.2016 - 28.12.2017 Dijital Ortamda Hasta-Müşterilerin Şikayetleri, Özel Sağlık Kuruluşlarında Şikayetlerin HaritalandırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.06.2017 - 28.12.2017 Veri Madenciliği Yöntemiyle Elektronik Dergi Koleksiyonlarinin YönetimiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 40000
01.07.2017 - 28.12.2017 Dijital Ortamda ”Hasta-Müşterilerin” Şikâyetleri: Özel Sağlık Kuruluşlarında Şikayetlerin HaritalandırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 38000
29.09.2015 - 29.09.2017 Dünya Enerji Ekosisteminde Yer Alan Temel Yetenek Alanlarındaki Küresel Trendlerin Teknoloji Madenciliği İle Belirlenmesi Ve Türkiye İçin Senaryo Bazlı Strateji ÖnerileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 28862
10.01.2015 - 29.12.2016 İzmir Üniversiteleri Platformu Üniversitelerinin Akademik Performans AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 55760
28.04.2016 - 29.04.2016 Sistemik Uzgörü SemineriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
13.02.2014 - 10.09.2015 Yaratıcı ve Yeinlikçi Şehirler ÇalıştayıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
22.05.2014 - 22.11.2015 Uzgörü Alanında 2004 2013 yılları arasında alanın önde gelen dergilerinde yapılan yayınlarda kullanılan yöntemlerin bibliyometrik analiziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 14026
15.05.2014 - 09.06.2016 Nanoteknoloji Alanında Dünya da En Çok Atıf Alan Bilimsel Yayınların Oluşturduğu Trendin Türk Yayın Trendleri İle Teknoloji Madenciliği Yoluyla KarşılaştırılmasıTÜBİTAK PROJESİ
Fon : 58000
An exploratory perspective to measure the emergence degree for a specific technology based on the philosophy of swarm intelligence Munan Li,Alan Porter,Arho Suominen,SERHAT BURMAOĞLU,Stephen Carley , Yayın Yeri:Technological Forecasting and Social Change , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120621
SAĞLIK 4.0: SANAYİDE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI Güler Koştı,SERHAT BURMAOĞLU,LEVENT BEKİR KIDAK , Yayın Yeri:Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
IdeaChain: a conceptual proposal for blockchain-based STI policy development
Supplier Selection Using Analytic Hierarchy Process Hospital Information Systems Application BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
ACARE and Flight Path 2050 Goals for Maintaining and Extending Aviation Industrial Leadership Rosa Maria Arnaldo Valdes,SERHAT BURMAOĞLU,Vincenzo Tucci,Luiz Manuel Braga da Costa Campos,Lucia Mattera,Vctor Fernando Gomez Comendador (01.07.2019 -04.07.2019 ) , Yayın Yeri:8TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND SPACE SCIENCES (EUCASS) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
What is technology emergence? A micro level definition for improving tech mining practice SERHAT BURMAOĞLU,Alan Porter,Arho Souminen (19.08.2018 -23.08.2018 ) , Yayın Yeri:Portland InternationalConference on Management of Engineering and Technology (PICMET) , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Teknoloji Politikası Alanının Evrimsel İncelenmesi Sibel Baysallar,SERHAT BURMAOĞLU (10.10.2019 -11.10.2019 ) , Yayın Yeri:Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019– ETMS2019 , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
NESNELERİN İNTERNETİ VE SAĞLIK UYGULAMALARI Güler Koştı,SERHAT BURMAOĞLU (10.10.2019 -13.10.2019 ) , Yayın Yeri:rd International 13th National Congress on Health and Hospital Administration , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Mediated Effect of Transportation on Competitiveness BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
Logistics Innovation Profile of Turkish Transportation Firms BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:IX. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
A Study On The Perception Of The Leadership Characteristics By The Employees On The Context Of Implicit Leadership Theory BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:International Conference on Business and ManagementUluslararası Tam metin bildiri
Evaluating the Potential of 3D Printing Technology in Manufacturing Using Foresight Techniques başak özdemir,kemal yayla,SERHAT BURMAOĞLU (12.10.2016 -14.10.2016 ) , Yayın Yeri:ULUSLAR ARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Kamu Inovatif Satın Alma Yaklasımı Ve Türkiye için Bir Tartışma AHMET UTKUSEVEN,SERHAT BURMAOĞLU (03.11.2016 -06.11.2016 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Outsourcing of Simulator Systems Cost Comparisons and Acquisition Methodology Proposal BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:IIIrd International Logistics and Supply Chain CongressUluslararası Tam metin bildiri
Research Collaboration Patterns and Evolution of BusinessManagement: A Scientometric Analysis SERHAT BURMAOĞLU (05.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Performance Evaluation Of Transportation Websites by Using Fuzzy AHP BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
Evolutionary Evaluation of Energy and NanotechnologyRelationship SERHAT BURMAOĞLU,SERCAN ÖZCAN (04.09.2016 -08.09.2016 ) , Yayın Yeri:PICMET 2016 , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Military Logistics Data Warehouse Construction Methodology BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:V. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
Blokzincir Teknoloji Platformunun Sağlık Alanında Senaryo Temelli İncelenmesi LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,ZEHRA ÖZGE HÜCCETOĞULLARI (11.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Akıllı Malzemelerden Akıllı Teknolojilere Gelişim Bilimsel Araştırmalara Dayalı Bir Değerlendirme HAYDAR YALÇIN,SERHAT BURMAOĞLU,kemal yayla,talih öztürk (06.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:III. International Management Information Systems Conference , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Blokzincir Teknoloji Platformunun Sağlık Alanında Senaryo Temelli İncelenmesi SERHAT BURMAOĞLU,LEVENT BEKİR KIDAK,ZEHRA ÖZGE HÜCCETOĞULLARI (11.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Comparison of Supplier Evaluation and Selection Techniques An Application of DEA AHP and ANP BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
Using RFID Radio Frequency Identification Technologies in Hospitals A Literature Review SERHAT BURMAOĞLU,HAYDAR YALÇIN,MURAT ESEN (22.10.2015 -23.10.2015 ) , Yayın Yeri:13th International Logistics and Supply Chain Congress , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Green Logistics Analyzing Transportation and Environment Relations by Using Canonical Correlation Analysis BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
Intellectual Structure of Logistics and Supply Chain in Turkey SERHAT BURMAOĞLU,HAYDAR YALÇIN,MURAT ESEN (22.10.2015 -23.10.2015 ) , Yayın Yeri:13th International Logistics and Supply Chain Congress , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
What is technology emergence? A micro level definition for improving tech mining practice SERHAT BURMAOĞLU,Alan Porter (19.08.2018 -23.08.2018 ) , Yayın Yeri:PICMET (Portland International Conference on Management of Engineering and Technology) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Interactive Session on Conceptualizing Technological Emergence Alan Porter,Jan Youtie,SERHAT BURMAOĞLU (04.06.2018 -06.06.2018 ) , Yayın Yeri:SOCIALLY RELEVANT PHILOSOPHY OF/IN SCIENCE ENGINEERING (SRPoiSE) , 2018Uluslararası Özet bildiri
The evolution of the use of FTA methods A scientometric analysis of global research output for cutting edge FTA approaches Sarıtaş Özcan,SERHAT BURMAOĞLU,AKİF TABAK (27.11.2014 -29.11.2014 ) , Yayın Yeri:Future-oriented technology analysis , 2014Uluslararası Özet bildiri
What is technology emergence? A micro level definition for improving tech mining practice SERHAT BURMAOĞLU,Alan Porter,Arho Souminen (19.08.2018 -23.08.2018 ) , Yayın Yeri:Portland InternationalConference on Management of Engineering and Technology (PICMET) , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Blokzincir Teknoloji Platformunun Sağlık Alanında Senaryo Temelli İncelenmesi SERHAT BURMAOĞLU,LEVENT BEKİR KIDAK,ZEHRA ÖZGE ÇANDERELİ (11.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
What is technology emergence? A micro level definition for improving tech mining practice SERHAT BURMAOĞLU,Alan Porter (19.08.2018 -23.08.2018 ) , Yayın Yeri:PICMET (Portland International Conference on Management of Engineering and Technology) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Hastanelerde Sürdürülebilir Teknolojilerin Yönetimi Üzerine BirAraştırma LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,İPEK CAMUZ BERBER,ZEHRA ÖZGE ÇANDERELİ (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
ArGe Önceliklendirme Stratejisi Belirme Sureci Üzerine Literatur İncelemesi AYNUR KIRBAÇ,SERHAT BURMAOĞLU (10.10.2019 -11.10.2019 ) , Yayın Yeri:Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019– ETMS2019 , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
SCIENTOMETRIC REVIEW OF AVIATON SAFETY AND SECURITY SERHAT BURMAOĞLU,KEMAL YAYLA,Darius Miniotas (26.05.2019 -29.05.2019 ) , Yayın Yeri:ISEAS-2019 , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Investigating the Discriminant Factor in EU Countries on Logistics Issues by Using Discriminant Analysis BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
EMERGING TECHNOLOGIES IN AVIATION: REVIEWING THE CASE OF BLOCKCHAIN SERHAT BURMAOĞLU,KEMAL YAYLA (26.05.2019 -29.05.2019 ) , Yayın Yeri:ISEAS-2019 , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE: MAPPING THERESEARCH TRENDS BY CO-WORD ANALYSIS DİLEK ÖZDEMİR GÜNGÖR,SERHAT BURMAOĞLU (10.10.2019 -11.10.2019 ) , Yayın Yeri:International Engineering and Technololgy Management Summit , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Implementation Process Of Acquisition Logistics for The System and Project Manufacturing Companies in IT Sector A Conceptual Method BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESSUluslararası Tam metin bildiri
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİ PLATFORMUNUN SAĞLIKALANINDA SENARYO TEMELLİ İNCELENMESİ LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,ZEHRA ÖZGE HÜCCETOĞULLARI (11.10.2018 -13.11.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
STI Policy Development in a Network Society: Transition to a Distributed, Decentralized and Uncensored Perspective SERHAT BURMAOĞLU,Özcan Sarıtaş (04.06.2018 -05.06.2018 ) , Yayın Yeri:FTA2018 - Future in the making , 2018Uluslararası Özet bildiri
A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project 112 Izmir Turkey Ambulance Service Unit Case LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,sofuoğlu turhan,ELİF TÜRKAN ARSLAN,ZEHRA NURAY NİŞANCI,sofuoğlu zeynep,ESRA DÜNDAR ARAVACIK,özçevikel ahmet,özlem fikriye,HÜSEYİN DEMİR (21.04.2015 -24.04.2015 ) , Yayın Yeri:WADEM 19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine , 2015Uluslararası Özet bildiri
TechMining for Scenarios Future of Sustainable Military operations under Emerging Energy and Security Considerations Sarıtaş Özcan,SERHAT BURMAOĞLU (02.09.2014 -02.09.2014 ) , Yayın Yeri:Global TechMining Conference , 2014Uluslararası Özet bildiri
Giyilebilir Teknoloji Trendinin Büyüme Eğrileri İle İncelenmesi: Sirada Ne Var? SERHAT BURMAOĞLU,LEVENT BEKİR KIDAK,İPEK CAMUZ BERBER (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Firmalar için Organizasyonel İnovasyon Geliştirme Stratejileri ve Yerli Yabancı Sermaye Oranının Aracılık Etkisi BURMAOĞLU SERHAT , Yayın Yeri:19’uncu Ulusal Yönetim ve Organizasyon KongresiUlusal Özet bildiri
Exploring trends disruptions and opportunities for Horizon 2020 Sarıtaş Özcan,SERHAT BURMAOĞLU (27.11.2014 -29.11.2014 ) , Yayın Yeri:Future-oriented technology analysis , 2014Uluslararası Özet bildiri
Comparing Trend of World s Most Cited Scientific Studies With Turkish Scientific Study Trends Regarding Nanotechnology Field By Using Technology Mining Concept SERHAT BURMAOĞLU,AKİF TABAK (02.09.2014 -02.09.2014 ) , Yayın Yeri:Global TechMining Conference , 2014Uluslararası Özet bildiri
Hastanelerde Sürdürülebilir Teknolojilerin Yönetimi Üzerine BirAraştırma LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,İPEK CAMUZ BERBER,ZEHRA ÖZGE HÜCCETOĞULLARI (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Blokzincir Teknoloji Platformunun Sağlık Alanında Senaryo Temelli İncelenmesi LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,ZEHRA ÖZGE ÇANDERELİ (11.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİ PLATFORMUNUN SAĞLIKALANINDA SENARYO TEMELLİ İNCELENMESİ LEVENT BEKİR KIDAK,SERHAT BURMAOĞLU,ZEHRA ÖZGE ÇANDERELİ (11.10.2018 -13.11.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms