SAFFET KÖSE
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta saffet.kose@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1989 - 1993
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM HUKUKU (DR)
1986 - 1988
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ)
1982 - 1986
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
Hazar Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İslam Hukuku
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
1970
DOÇENT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
1970
YARDIMCI DOÇENT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
12.11.2020 - 23.12.2021 İslam Klasikleri-2021Özel Kuruluşlar
01.03.2019 - 28.12.2019 İslam Tarihi / Hulefa-i Raşidîn Dönemi Dersleri -Hz. Ömer Dönemi-Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
01.01.2017 - 01.10.2018 İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı Ve Kırgızcaya ÇevirisiDiğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar
Fon : 39000
26.03.2014 - 30.12.2016 Cemâleddin el Konevî nin v 770 1369 el Gunye fi l Fetâvâ Adlı Eserinin Tahkik ve DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
21.08.2014 - 21.08.2016 HANEFİ MEZHEBİNDEBİYOGRAFİ GELENEĞİYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Gıda Katkı Maddelerinin İstihale Yönünden Değerlendirilmesi FATİH GÜLTEKİN,ORHAN ÇEKER,ADEM ELGÜN,MEHMET GÜRBİLEK,MURAT ŞİMŞEK,Rıfat Oral,SAFFET KÖSE,SELMAN TÜRKER,HAMDİ DÖNDÜREN,Mustafa Ünaldı,ERDOĞAN KÜÇÜKÖNER,HASAN YETİM,AHMET AYDIN,BÜLENT DEDE,İSMAİL ÖZMEN,LEVENT BAŞAYİĞİT,Mustafa Cengiz,TAHİR TİLKİ,Sümeyye Akın , Yayın Yeri:Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Eşya ile ilişkide Değişen Tüketim Zihniyeti SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:mîzânü'l-hak İslami İlimler Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
HUKUK MU AHLÂK MI İSLÂM NOKTA İ NAZARINDAN DİN AHLÂK HUKUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
İslam Açısından Ebeveynin Çocukları Üzerindeki Hakları Veya Çocukların Ebeveynine Karşı Vazifeleri SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
İslam Hukukunda İkrahın Sözlü Tasarruflara Tesiri Konusundaki Tartışmalar ve Sosyal Hayattaki Yansımaları SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:DİYANET İLMİ DERGİ , 1996Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DİYANET) Özgün Makale
İslam Hukukunun Statik Olduğu İddiasının Tahlili SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:selçuk üniversitesi ilahiyat fakültesi , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ebsco) Özgün Makale
Evaluation of Food Additives in Terms of Istihalah. FATİH GÜLTEKİN,ORHAN ÇEKER,ADEM ELGÜN,MEHMET GÜRBİLEK,MURAT ŞİMŞEK,RIFAT ORAL,SAFFET KÖSE,SELMAN TÜRKER,HAMDİ DÖNDÜREN,MUSTAFA ÜNALDI,ERDOĞAN KÜÇÜKÖNER,HASAN YETİM,AHMET AYDIN,BÜLENT DEDE,İSMAİL ÖZMEN,LEVENT BAŞAYİĞİT,MUSTAFA CENGİZ,TAHİR TİLKİ,SÜMEYYE AKIN , Yayın Yeri:Journal of Halal Life Style , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (index copernicus international) Derleme Makale
İSLAM İKTİSADINDA BİR FİNANS KAYNAĞI / ARACI OLARAK ORTAKLIK SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (index islamicus) Özgün Makale
Din Özgürlüğü ve Barış Yolunda İki Farklı Tecrübe Dinsel Şiddet Süreci Hıristiyanlık Farklılıklarla Bir Arada Yaşama Örneği Müslüman Toplumlar sy 5 Konya 2005 s 13 48 SAFFET KÖSE , Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Mustafa Ahmed ez Zerkâ 1907 1999 Hayatı Eserleri İslam Hukuku İle İlgili Bazı Görüşleri Fetvalarından Örnekler SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Muhammed Ebû Zehre 1898 1974 Hayatı İslam Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlgili Bazı Görüşleri Eserleri SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Fıkıh Literatürünün Tartışmalı İki Eseri el Mecmû u l kebîr ve el Mehâric fi l hiyel SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Hile i Şer iyye Konusunda İlginç Bir Risale İbn Osman er Redd alâ men Temesseke bi mezhebeyi l İmameyn Ebî Hanîfe ve ş Şâfiî fî istibâhati r ribâ bi l hiyel edition critiqué SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI , 2003Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCHO) Kitap Kritiği
İslam Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2003Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Freedom of Religion and Concience from the Perspective of Islamic Law SAFFET KÖSE , Yayın Yeri: Beynelxalk Hüquq/International Law , 2002Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
İslam Hukuk Düşüncesinin Bazı Problemleri Bir Zihniyetin Eleştirisi SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslamiyat , 1999Ulusal Hakemli Alan endeksleri (temel İslami Bilimler) Özgün Makale
osmanlıda şeri cezalar SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:islamiyat , 1999Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İslam Hukukunun Modern Hukuka Katkıları Konusunda Bir Deneme SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:makalat , 1999Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Anne Babanın Bağış Hibe Konusunda Çocukları Arasında Yaptığı Ayrımcılık SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:Mehir , 1999Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Cahiliye Arap Toplumunda Kocaların Hanımlarına Yaptıkları Bazı Haksızlıklar ve İslam ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:mehir , 1999Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
TEŞEKKÜL DEVRiNDE ”FIKHIN DÜNYEViLİGİ” FİKRİ VE GÜNÜMÜZDEKi YANSIMALARI SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İLAM , 1997Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
AYNI ANDA ÜÇ BOŞAMA GEÇERLİ MİDİR SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:mehir dergisi , 1997Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Dinin Sınırları Abdülkerim Süruş un görüşlerine bir değerlendirme SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İLİM VE SANAT , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kuran Hükümlerini Doğru Anlamak SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:Ribat Dergisi , 2015Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor Özgün Makale
Şafi î Zahiriliğinin Analizi KÖSE SAFFET , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (index islamicus) Özgün Makale
HÎLE-İ ŞER‘İYYE KONUSUNDA EBÛ HANÎFE’YE YÖNELTİLEN İTHAMLAR SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ebsco) Derleme Makale
Misyâr Nikâhı Kur ân ve Sünnetin Çizdiği Aile Modeli Çerçevesinde Bir Yaklaşım SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Ca’ferîlikte Mut’a ve Ona Karşı Sünnî Duruş SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:marife , 2008Ulusal Hakemli Diğer endeksler (asos index) Özgün Makale
Cihad Şiddete Referans Olabilir Mi? SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:islam hukuku araştırmalar dergisi , 2007Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Hz Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Prof Dr Muhammed Ma rûf ed Devâlîbî 1898 1974 Hayatı Bazı Siyasi Faaliyetleri İslam Hukuku Alanındaki Bazı Görüşleri Eserleri SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Hanefî Fakîhi Seriyyüddîn İbnü ş Şıhne nin 851 921 1448 1515 Nazmü l mes aili lleti s sükût fîhâ Rızâ Adlı Risâlesinin Tahkîkli Neşri edition critiqué SAFFET KÖSE , Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Hanefî Fakîhi Hâmid el İmâdî nin Lum a fî ahvâli l Mut a Risâlesinin Tahkîkli Neşri edition critiqué SAFFET KÖSE , Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2003Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
İslam da Hukuk Devleti İlkesinin Dinamikleri SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İLAM ARAŞTIRMALAR , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Mezhep Görüşleri İle İlgili Farklı Nakiller SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:islami sosyal bilimler , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
HZ. PEYGAMBER (SAS) VE SAĞLIK SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:SİYER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2020Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Fıkhi Açıdan Helal Gıdanın Temel İlkeleri SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Türkiye gerçekliğinde sivil toplum ve cemaatler SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Research bible) Özgün Makale
Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki SAFFET KÖSE,Suliman Husam Alomirat , Yayın Yeri:FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale https://dx.doi.org/10.16947/fsmia.238937
Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik Kur ân Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam hukuku araştırmaları , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (islamicus) Özgün Makale
Zayd b Ali His Life Works and Place in Islamic Legal Thought SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:Ilahiyat Studies , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (index islamicus) Kitap Kritiği
Günümüz Türk Aile Dokusunda Zihniyet Değişikliği Üzerine GözlemeDayalı Bir Analiz SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
İslam Hukukuna Göre Rüşvet Suçu ve Cezası SAFFET KÖSE , Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
Şeyhulislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi nin 1085 1162 1674 1749 Hâmid el İmâdî nin 1103 1171 1692 1758 el Lum a Fî Ahvâli l Mut a Adlı Risâlesine Yazdığı Tekmile SAFFET KÖSE , Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale
İslam Açısından Ötanazi ye Ölüm Hakkı Bir Bakış SAFFET KÖSE , Yayın Yeri:Kamer Dergisi , 1996Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
ŞİDDET TOPLUMUNDAN MERHAMET TOPLUMUNA SAFFET KÖSE (15.11.2019 -16.11.2019 ) , Yayın Yeri:Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı , 2019Ulusal Tam metin bildiri
Faizsiz Bank Modeli Müasır Faizsiz Maliyye Müessiselerinin İş Strukturu SAFFET KÖSE (15.05.2002 -17.05.2002 ) , Yayın Yeri:Azerbaycan'da İktisadi İslahatların Hayata keçirilmesi Xüsusiyetleri ve Problemleri , 2002Uluslararası Tam metin bildiri
Hîle i Şer iyye Konusunda Ebû Hanîfe ye Yöneltilen İthamlar SAFFET KÖSE (16.10.2003 -19.10.2003 ) , Yayın Yeri:İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu , 2003Ulusal Tam metin bildiri
Kardeşliğin Fıkhî Boyutu Hukuku SAFFET KÖSE (21.04.2012 -22.04.2012 ) , Yayın Yeri:Kutlu Doğum Sempozyumu , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Mecelle’de Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı SAFFET KÖSE (25.10.2017 -27.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Mecelle Sempozyumu , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Suyun Kullanımı ve Su Kaynaklarının Korunması Hususuna Kur ân ve Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım SAFFET KÖSE (15.05.2008 -16.05.2008 ) , Yayın Yeri:Çevre ve Din , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
DİN-KÜLTÜR İLİŞKİSİ-Dini Hayatın Zenginleşmesinde ve Kalıcılığında Kültürel Formların Rolü SAFFET KÖSE (05.10.2018 -07.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
“Ebû Saîd el-Hâdimî ve Namazda Huşû‘ Risâlesi Üzerine Notlar” SAFFET KÖSE (01.01.2010 -02.01.2010 ) , Yayın Yeri:Osmanlı Fakih ve Mutasavvıfı Ebû Said Muhammed Hâdimî Sempozyumu , 2010Ulusal Tam metin bildiri
Hz Ali nin İslam Hukuk Felsefesinin İnkişafındaki Rolü Bazı İctihad ve Tatbikatlarının Tahlili SAFFET KÖSE (02.02.2001 -03.02.2001 ) , Yayın Yeri:Hz. Ali’yi anmak , 2001Uluslararası Tam metin bildiri
Kur ân ı Kerîm e Göre Ferde Mes ûliyet Yükleyen ve Bunu Düşüren Faktörler SAFFET KÖSE (09.10.2004 -10.10.2004 ) , Yayın Yeri:Kur’ân-ı Kerîm’de Mes’ûliyet: Kaynağı, Sınırları, Sonuçları , 2004Ulusal Tam metin bildiri
İnsan ve Helal SAFFET KÖSE (15.12.2016 -17.12.2016 ) , Yayın Yeri:Dünya Helal Zirvesi , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Bursa nın Hocazâdesi Hayatı ve İlmi Kişiliği SAFFET KÖSE (22.10.2010 -24.10.2010 ) , Yayın Yeri:Uluslar Arası Hocazade Sempozyumu , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
İslam Toplumunda Yaşayan Gayr i Müslimlerin Din ve Vicdan Özgürlüğü SAFFET KÖSE (12.06.2002 -14.06.2002 ) , Yayın Yeri:Şark Meselesi Problemleri , 2002Uluslararası Tam metin bildiri
sivil toplum ve cemaatler, imkanlar ve sorunlar SAFFET KÖSE (17.05.2017 -21.05.2017 ) , Yayın Yeri:STK ve Din Platformu , 2017Ulusal
İslam Hukukuna Göre Bulunmuş Çocuğun Lakît Temel Hakları SAFFET KÖSE (25.02.2011 -27.02.2011 ) , Yayın Yeri:I. Türkiye Çocuk Kongresi , 2011Ulusal Tam metin bildiri
İSTİHLÂK Haram Bir Maddenin Dinen Haramlık Vasfını Giderecek Şekilde Çok Miktardaki Helal Bir Maddeye Karışması SAFFET KÖSE,MURAT ŞİMŞEK (19.11.2011 -20.11.2011 ) , Yayın Yeri:1. ULUSAL HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KONGRESİ , 2011Ulusal Tam metin bildiri
Ahlak ı Nasiri de Yönetim Halk İlişkisi SAFFET KÖSE (20.06.2000 -22.06.2000 ) , Yayın Yeri:uluslararası Tusi sempozyumu , 2000Uluslararası Tam metin bildiri
Çağdaş Uygulamada Ticaret Mallarının Zekatı SAFFET KÖSE (25.09.1996 -27.09.1996 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Mesleleri Kongresi , 1996Uluslararası Tam metin bildiri
Cihad Kültürü ve Terör SAFFET KÖSE (20.12.2001 -22.12.2001 ) , Yayın Yeri:Cihad Kültürü ve Terör , 2001Uluslararası Tam metin bildiri
Religious Toleranceand the Role of National Leader Heydar Aliyev in Establishment of Tolerance in Azerbaijan SAFFET KÖSE (03.04.2007 -04.04.2007 ) , Yayın Yeri:Heydar Aliyev and Religious Policy in Azerbaijan: Realities and Prospects the International Conference , 2007Uluslararası Tam metin bildiri
trafik ahlakı SAFFET KÖSE (16.05.2012 -18.05.2012 ) , Yayın Yeri:3. karayolu trafik güvenliği sempozyumu , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Dini Bilgiyi Aktarım ve Hayatı Tanzim Aracı Olarak Fetvalar SAFFET KÖSE (08.12.2014 -10.12.2014 ) , Yayın Yeri:V. Din Şûrası , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Müslüman Düşüncesinde İnsanın İnsanlığı Sebebiyle Saygının Zirve Noktası Gayr ı Müslimlere Mali Yardımın İbadet Kapsamında Oluşu SAFFET KÖSE (24.09.2007 -27.09.2007 ) , Yayın Yeri:Uluslar Arası Davraz Kongresi , 2007Uluslararası Tam metin bildiri
postmodern feminist söylemin toplumsal cinsiyet eşitliği ya da adaleti SAFFET KÖSE (11.11.2016 -13.11.2016 ) , Yayın Yeri:Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Ailede Eğitim - Eğitimde Aile SAFFET KÖSE (12.04.2018 -13.04.2018 ) , Yayın Yeri:TÜRK DÜŞÜNCESİNDE YERLİLİK VE MİLLÎLİK SEMPOZYUMU , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Outsourcing İşlemleri (Haram Faaliyetlerde Bulunan İş Yerlerine Dışarıdan Ürün ve Hizmet Satımı)- Müzakeresi SAFFET KÖSE (15.09.2016 -18.09.2016 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi (Günümüzdeki Meseleler) , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Din Özgürlüğünün Sağlanmasının Barışa Katkısı SAFFET KÖSE (15.04.2005 -17.04.2005 ) , Yayın Yeri:Dinin Dünya Barışına Katkısı Sempozyumu , 2005Ulusal Tam metin bildiri
İslam Hukuku Açısından Emek SAFFET KÖSE (04.04.2015 -05.04.2015 ) , Yayın Yeri:İslam İktisadı ve Emek , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Günümüzde Klasik Fıkıh Metinlerinin Anlaşılması Sorunu SAFFET KÖSE (29.05.2016 -29.05.2016 ) , Yayın Yeri:Günümüzde İslam'ı Anlamak Paneli , 2016Ulusal Tam metin bildiri
Religious Moral and Pyschological Value of Marriage SAFFET KÖSE (26.11.2010 -27.11.2010 ) , Yayın Yeri:Family as a Value in Terms of Religion, Tradition and Modernity , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
Ailede Meşruiyet Temeli Olarak Nikâh SAFFET KÖSE (11.04.2009 -12.04.2009 ) , Yayın Yeri:Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Sempozyumu , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Din Özgürlüğünün Sağlanmasının Barışa Katkısı SAFFET KÖSE (15.05.2005 -16.05.2005 ) , Yayın Yeri:kutlu doğum sempozyumu , 2005Ulusal Tam metin bildiri
Cihad Şiddete Referans Olabilir mi SAFFET KÖSE (26.04.2007 -28.04.2007 ) , Yayın Yeri:Din ve Dünya Barışı , 2007Uluslararası Tam metin bildiri
Toplumsal Meşruiyet Açısından Nikâhta Aleniyet ve Türkiye de İmam Nikâhı Uygulaması SAFFET KÖSE (06.04.2012 -08.04.2012 ) , Yayın Yeri:Dinlerde Nikâh Sempozyumu , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici Tedbirler SAFFET KÖSE (30.09.2005 -02.10.2005 ) , Yayın Yeri:KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi Çocuk sorunları ve İslam Sempozyumu , 2005Ulusal Tam metin bildiri
mezheplerarası ve mezhepler içi etkileşim SAFFET KÖSE (07.05.2015 -08.05.2015 ) , Yayın Yeri:imam-ı azam ve birlikte yaşama hukuku , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Hz. Peygamber’in Savaş Ahlakına Gösterdiği Özen SAFFET KÖSE (16.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:Tüm YönleriyleHz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu , 2018Ulusal Özet bildiri
MECELLE’DE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAFFET KÖSE (25.09.2017 -27.09.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Mecelle Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
AÇILIŞ KONUŞMASI SAFFET KÖSE (14.05.2016 -15.05.2016 ) , Yayın Yeri:Din Eğitiminde Verimlilik ve Motivasyon Sempozyumu , 2016Ulusal Davetli konuşmacı
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms