OĞUZ DİLMAÇ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ/TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TEMEL SANAT EĞİTİMİ ANASANAT DALI/
Varyantlar
E-Posta oguz.dilmac@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2004 - 2009
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI SANATLARI VE ÇAĞDAŞ SANAT (DR)
2000 - 2002
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
1992 - 1995
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
OKUTMAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
1970
DOÇENT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
04.06.2016 - 23.06.2017 ”G Ö RSEL SANATLAR DERSİNDE W EB TAB ANLI EŞ ZAM ANSIZ Ö Ğ RENM E O RTAM ININ O RTAO KU L Ö Ğ RENCİLERİNİN AKADEM İK B AŞARI VE TUTU M LARINA ETKİSİ”Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 10000
15.06.2015 - 02.03.2016 Proje Temelli Öğrenme Yöntemlerinin Görsel Sanatlar Öğretimi Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 10000
-01-01-01- - -01-01-01- Geçmişten Günümüze Suluboya SanatıBAP
Fon : 15000
-01-01-01- - -01-01-01- Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öz Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulmasının Akademik Başarıya EtkisiBAP
-01-01-01- - -01-01-01- Müze ve Sanat Galerilrini İncelemenin Öğretmen Adaylarının Estetik Algısına EtkisiBAP
21. Yüzyıl İnsanını Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Rolü OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Hece Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asos) Özgün Makale
Visual art teachers’ determination of the self sufficiency to use alternative assessment tools SEHRAN DİLMAÇ,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) , 2020Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale https://dx.doi.org/10.11591/ijere.v9i2.20496
İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi OĞUZ DİLMAÇ,Mehmet Budancamanak , Yayın Yeri:International Journal of Research in Fine Arts Education , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO-) Özgün Makale
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİALAN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNEYÖNELİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ OĞUZ DİLMAÇ,FİKRİ SALMAN , Yayın Yeri:Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim, Ebscohost, Index Copernicus, Ak...) Özgün Makale
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi OĞUZ DİLMAÇ,GÜNEŞ DEMİR , Yayın Yeri:Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Effect of Active Learning Techniques on ClassTeacher Candidates Success Rates and Attitudes towardtheir Museum Theory and Application Unit in theirVisual Arts Course OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Educational Sciences: Theory Practice , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/0.12738/estp.2016.5.0108
Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri OĞUZ DİLMAÇ,İnanç Cihan,BAHTİYAR MAKAROĞLU , Yayın Yeri:Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim, Ebscohost, Proquest, MLA, Citef...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14686
Ortaöğretim Öğrencilerinin Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri Nitel Bir Araştırma OĞUZ DİLMAÇ,SEHRAN DİLMAÇ , Yayın Yeri:Uşak Sosyal Bilimler Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos, TEİ, Eğitim Bilimleri İndexi) Özgün Makale
Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi SEHRAN DİLMAÇ,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Erzurum da Kaybolmaya Başlayan Yöresel El Sanatları OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Akdeniz Sanat Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
Görsel sanatlar dersinde, öğretim materyallerinin kullanılmasına ilişkin öğretmengörüşlerinin belirlenmesi: Erzurum ili örneği OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies , 2013Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO- ESJI-SOBİAD) Özgün Makale http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_526
THE USE OF INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR TEACHERS OPINIONS ON THE DETERMINATION OF VISUAL ARTS LESSONS THE CASE OF ERZURUM DİLMAÇ OĞUZ , Yayın Yeri:The Journal Of Academic Social Science Studies , 2013Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale
Alan Derslerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Görsel Sanatlar Öğretmeni AdaylarınınÖz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Milli Eğitim Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM,) Özgün Makale
RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRETMENLİKUYGULAMASI DERSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ OĞUZ DİLMAÇ,Sehran DİLMAÇ , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENETİM ODAKLARINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AN EXAMINATION OF THE VISUAL ART TEACHER CANDIDATE S FOCUS OF CONTROL IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos, ULAKBİM) Özgün Makale
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARİNİN RESİM ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ A SAMPLE OF SPECIAL ABILITY TEST BASED ON PORTFOLIO AT THE FINE ARTS TEACHING DEPARTMENTS OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
Okulöncesi Eğitiminde Resim iş Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2003Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
Çocuğun Zihinsel ve psiko sosyal Gelişimine Etkisi ve Sonuçları Bakımından okul Öncesi Resim iş Etkinlikleri OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2003Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
Çocuğun Zihinsel ve Psiko sosyal Gelişimine Etkisi ve Sonuçları Bakımından Okul Öncesi Resim iş Etkinlikleri DİLMAÇ OĞUZ , Yayın Yeri:Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2003Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The Effect of Peer Assessment Conducted During The Distance Education Process on Academic Success and Permanency in Design Education OĞUZ DİLMAÇ,SEHRAN DİLMAÇ , Yayın Yeri:Art Vision , 2022Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.54614/ArtVis.2022.1034113
Görsel Sanatlar Dersinde Yaratıcı Drama YöntemininÖğrencilerin Eleştirel Düşünme Becelerilerine Etkisi SEHRAN DİLMAÇ,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Yaratıcı Drama Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21612/yader.2020.005
Sanat Galerisi Ziyaretlerinde Gerçekleştirilen Aktif Öğrenme Etkinliklerinin 4-6 Yaş Arası Çocukların Görsel Algılarına Etkisi OĞUZ DİLMAÇ,Eyüp Emrah İnal , Yayın Yeri:Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32547/ataunigsed.730418
DETERMINING OF VISUAL ART TEACHER CANDIDATES’ATTITUDES CONCERNING DESIGN COURSES –THE CASE OF TURKEY OĞUZ DİLMAÇ,SEHRAN DİLMAÇ , Yayın Yeri:European Journal of Education Studies , 2020Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Aydın yılmaz,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7456/10802100/009
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA SANAT EĞİTİMİNİN ROLÜ OĞUZ DİLMAÇ,BEGÜM TOPUZ , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SOBİAD, MLA, ASOS, TEİ, ARASTIRMAX, Akad...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.9761/JASSS7368
KAMUSAL ALANDA ATIK MALZEMELERLE YAPILAN SANATSAL ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HAYATINA KATKILARI BAŞAK GÜLÜM,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Sanat ve Tasarım Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Ulakbim) Özgün Makale
THE EFFECT OF MICRO TEACHING ON VISUAL ARTS TEACHER EDUCATION OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7456/10702100/011
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Derya Öztürk,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DergiPark, Acarindex, TEİ (Türk Eğitim B...) Özgün Makale
Franz Cızek 1865 1946 ve ÇocukSanatı Paradigması OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Milli Eğitim , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim) Özgün Makale
Tasarım Eğitimi Tarihi ve William Morris OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:İdil Sanat ve Dil Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos, CEEOL, DOAJ, Erih PLUS, AMIR, Inte...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7816
KÜLTÜR SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CUMHURİYETİN İLK Oğuz DİLMAÇ , Yayın Yeri:Idil Sanat Ve Dil Dergisi , 2013Ulusal Diğer endeksler (SSCI, SCI-E Dışı Hakemli) Özgün Makale
AVRUPA DA EĞİTİM GÖREN SANATÇILARIMIZIN ÇAĞDAŞ TÜRKSANATININ GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Alan endeksleri (kademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS In...) Özgün Makale
ÜLKEMİZDE SANAT EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniverstesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
THE INFLUENCE OF CREATION OF SELF REGULATION ENVIR Oğuz DİLMAÇ , Yayın Yeri:Journal Of Art And Humanities , 2012Uluslararası Diğer endeksler (SSCI, SCI-E Dışı Hakemli) Özgün Makale
AKTİF ÖĞRENME ORTAMININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
Türkiye ve Avrupa da Kadınların Sanat Eğitiminin Karşılaştırmalı Tarihçesi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, Pegem Eğiitm Bilimleri Ende...) Özgün Makale
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Görsel Sanatlar Ders Müfredatında Yer Alan Üç Boyutlu Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme SEHRAN DİLMAÇ,OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
1910 1930 Yılları Arasında Avrupa daEğitim Alan Sanatçılarımızın AldıklarıResim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim) Özgün Makale
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ALAN FAKTÖRÜ BÖTE BÖLÜM Oğuz DİLMAÇ , Yayın Yeri:Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama , 2011Ulusal Özgün Makale
1914 1940 Yılları Arasında Avrupa da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Katkıları OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULKABİM) Özgün Makale
Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yükske Okulu Ecole Des Beaux ve Sanat Eğitimi Tarihimizdeki Yeri OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN SINIF İÇİ BAŞARIYA ETKİSİ EVALUATION OF MAIN ART WORKSHOP CLASS BY STUDENTS AND ITS EFFECTS ON OĞUZ DİLMAÇ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos) Özgün Makale
THE ROLE OF PUBLIC ART IN CREATING IDENTITY OF URBAN IN İZMİR Esence Mısra Akyüz,OĞUZ DİLMAÇ (15.04.2021 ) , Yayın Yeri:AART Uluslararası Anadolu Sanat SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
PUBLIC ART APPLICATIONS in IZMIR: MURALS PINAR KARABACAK,OĞUZ DİLMAÇ (15.04.2021 ) , Yayın Yeri:AART Uluslararası Anadolu Sanat SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ Ahmet Bayır,OĞUZ DİLMAÇ (06.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
MİKRO ÖĞRETİMİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ cengizhan Yıldız,OĞUZ DİLMAÇ (23.11.2016 -25.11.2016 ) , Yayın Yeri:Yüksek Öğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Sanat Eğitiminde Sanat Felsefesinin Önemi Sehran Dilmaç,OĞUZ DİLMAÇ (23.11.2016 -25.11.2016 ) , Yayın Yeri:Yüksek Öğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyum , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESMİNDE ULUSAL BİR KİMLİK OLUŞTURMA ÇABALARI ve KURTULUŞ SAVAŞIKONULU RESİMLER OĞUZ DİLMAÇ,SEHRAN DİLMAÇ (28.08.2019 -31.08.2019 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMUULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi OĞUZ DİLMAÇ (30.04.2015 -02.05.2015 ) , Yayın Yeri:Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu V , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
21. YÜZYILDA DEĞİŞEN EĞİTİM İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SANATEĞİTİMİNİN GELECEĞİ ve STEAM UYGULAMALARI OĞUZ DİLMAÇ,EZGİ MERVE ERTAN (02.05.2019 -05.05.2019 ) , Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
ORTAÖĞRETİM 9.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE 30 AĞUSTOS KONULU RESİMLERİN İNCELENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN DEĞER KAVRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ SEHRAN DİLMAÇ,OĞUZ DİLMAÇ (28.08.2019 -31.08.2019 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMUULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
THE IMPACTS OF USES OF MUSEUMS AS ACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS ON TEACHER CANDIDATES ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES THE CASE OF TURKEY DİLMAÇ OĞUZ (27.06.2012 -29.06.2012 ) , Yayın Yeri:15. Balkan Eğitimcileri Kongresi , 2012Ulusal Tam metin bildiri
The Research Trends In The Field Of Visual Arts ( Painting- Vocational) Training In Turkey: The Content Analysis Of The Articles Of The Period Of 2000-2016 OĞUZ DİLMAÇ,SEHRAN DİLMAÇ (18.04.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms