NEZİH METİN ÖZMUTAF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta nezih.metin.ozmutaf@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2005 - 2007
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
1995 - 1997
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YÖNETİM-ORGANİZASYON) (YL) (TEZLİ)
1991 - 1995
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK PR.
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
EGE ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Effect of Directors’ Burnout Perception on Teamwork NEZİH METİN ÖZMUTAF,MELTEM DOĞANAY , Yayın Yeri:Eurasion Journal of Business and Management , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit, Ulrich’xxs Periodicals Director...) Özgün Makale
The effects of the information on job analysis obtained from the hr information system on information health NEZİH METİN ÖZMUTAF,ELİF AKTEKİN,BÜLENT ERGANİ , Yayın Yeri:Pressacademia , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ebsco, econlit, dergipak, ısı, j-gate, d...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.652
SMMM ve Diğer Muhasebe Çalışanları Kapsamında, İş Stresinin İş Performansına Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma NEZİH METİN ÖZMUTAF,ROZİ MİZRAHİ , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Farklılıklar Kapsamında Davranış Tarzları ve BireyselPerformans Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi ZEHRA NURAY NİŞANCI,EVRİM MAYATÜRK AKYOL,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ECONLINT, DOAJ) Özgün Makale
LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME İLİŞKİN DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI BEYAZ ve MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,EVRİM MAYATÜRK AKYOL,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, Cite Factor, Open Acad...) Özgün Makale
AN ASSESSMENT OF HIGH LEVEL MANAGERS EXPERIENCESPANS IN TERMS OF BASIC SECTORS AND DEMOGRAPHICS THE CASE OF USA ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ECONPAPERS, Crossref, Cite Factor, Acede...) Özgün Makale
AMERİKA DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİGİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİKAPSAMINDA ALGILARI PITTSBURGH GIDASEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ZEHRA NURAY NİŞANCI,ABDULLAH OĞRAK,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Ebeveyne Bağlanma Envanteri Geliştirme Bir Geçerlik Güvenirlik Çalışması GÜLSEREN KESKİN,AYSUN BABACAN GÜMÜŞ,ZEKİ YÜNCÜ,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türk Psikiyatri Dizini Ulusal Indeks) Özgün Makale
Is There Ramadan Effect in Turkish Stock Market ENGİN KÜÇÜKSİLLE,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişim Teknolojilerinden Elde Edilen Bilgiler Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Yönetici ve Üye Perspektifi NEZİH METİN ÖZMUTAF,ELİF AKTEKİN , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (“EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Taban...) Özgün Makale
TAKIM ÇALIŞMALARINDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ DAVRANIŞLARI VE MOTİVASYON KOZMETİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM NEZİH METİN ÖZMUTAF,EVRİM MAYATÜRK AKYOL,NIŞANCI ZEHRA NURAY , Yayın Yeri:SDU Vizyoner Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale
Three Dimensional Anatomic Landmarks Of The Foramen Magnum For The Craniovertebral Junction FİGEN GÖKMEN,m a özer,SERVET ÇELİK,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Journal of Craniofacial Surgery , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Yönetici Bakışıyla Sosyal Sorumluluk Aktivitelerinde Konunun Belirlenmesi ve İşletme İmajı Ampirik Bir Yaklaşım NEZİH METİN ÖZMUTAF,HAKAN ÇELİKKOL,MEDİHA MİNE ÇELİKKOL , Yayın Yeri:DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ASOS) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarının Kaynak Bulma ve Kullanma Süreçlerindeki Yaklaşımları İzmir İli Uygulaması NEZİH METİN ÖZMUTAF,AYŞEN KORUKOĞLU , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO Publishing, EconLit, PERO, Scienti...) Özgün Makale
Sağlık Misyonuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Birey Motivasyonu Ampirik Bir Yaklaşım NEZİH METİN ÖZMUTAF,GÜLSEREN KESKİN,SEMRA ÇELİKLİ,burcu sezgin , Yayın Yeri:Journal of Yasar University , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SELECTING THEAPPROPRIATE HOST COUNTRY TO STUDY ENGLISH LANGUAGEABROAD CAN DENİZ KÖKSAL,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, , 2009Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO, EBSCOHOST) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelecek Yönelimli Lider Performans Profili İstatistiksel Bir Yaklaşım NEZİH METİN ÖZMUTAF,MURAT KAYALAR , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, EconLit, ULAKBİM, PERO, Scientifi...) Özgün Makale
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımına Birey Sağlığı Kapsamında Genel Bakış Açıları NEZİH METİN ÖZMUTAF,FİGEN GÖKMEN,ZUHAL ŞAHİN , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
EXECUTIVE'S PERCEPTIONS ON STRATEGIC ORIENTATION IN THE PANDEMIA PROCESS: A RESEARCH IN THE FOOD INDUSTRY NEZİH METİN ÖZMUTAF,BÜLENT ERGANİ , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (INDEX COPERNICUS, SOCOLAR, ROOTINDEXING,...) Özgün Makale
INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR ÖMER ÖZKAN,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)...) Özgün Makale
EFFECTS OF MORAL AND SOCIAL INTERACTION ON ACTION COORDINATION FOR EXECUTIVES: A RESEARCH AROUND İZMİR PROVINCE MERAL DOĞANAY,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)...) Özgün Makale
KADIN ÇALIŞANLAR KAPSAMINDA DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ: İZMİR İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA MÜGE DOĞANER,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:SOBİDER , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (INTERNATIONAL INDEX COPERNICUS, CROSSREF...) Özgün Makale
Distributed leadership in healthcare: Exploring its impacts on technical quality İPEK AYDIN,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:International Journal of Healthcare Management , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index (ESCI)•S...) Özgün Makale
PERSONAL STRESS IN DISTANCE EDUCATION PROCESSES DURINGPANDEMIA PERIOD: A STUDY AROUND IZMIR PROVINCE MERAL DOĞANAY,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL) , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Cite Factor, Index Copernicus Internatio...) Özgün Makale
SOSYAL MEDYANIN ARACILIK ROLÜ BAĞLAMINDA ÖRGÜTSELİLETİŞİM VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: ANAKENTBELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA ŞEHRİBAN AYGÜN,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO, EBSCO host) Özgün Makale
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VİZYONLARI ÇERÇEVESİNDE KALİTESÜREÇLERİNE YÖNELİK ALGILARI: CİNSİYET BAĞLAMINDAİZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ÖMER ÖZKAN,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL) , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Cite Factor, Index Copernicus Internatio...) Özgün Makale
EFFECTS OF REMOTE WORK ON WORK MOTIVATION WITHIN THE SCOPE OF GENDER IN TERMS OF PERSONALITY DURINGPANDEMIC PROCESS: A STUDY IN ENERGY SECTOR ÖMER ÖZKAN,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL) , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Cite Factor, Index Copernicus Internatio...) Özgün Makale
BANKA ÇALIŞANLARININ PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTANÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİME YÖNELİK ALGILARI: İZMİRİLİNDE BİR ARAŞTIRMA MÜGE DOĞANER,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Sobider) , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus International, Crossref...) Özgün Makale
CİNSİYET BAĞLAMINDA İLETİŞİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALGILAR: YÖNETİCİLER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA ŞEHRİBAN AYGÜN,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus, AOJI, Researchbib, SOB...) Özgün Makale
BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE YÖNELİK ALGILARI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA MÜGE DOĞANER DEMİRTAŞ,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:ASOS JOURNAL, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Cite Factor, Index Copernicus, Scientifi...) Özgün Makale
KADIN YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK PEFROMANSI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA NEZİH METİN ÖZMUTAF,ELİF AKTEKİN,BÜLENT ERGANİ , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCOHOST, Business Source Complete, Ind...) Özgün Makale
STK’LARDA STRATEJİLER VE TEMEL KRİTERLER: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA NEZİH METİN ÖZMUTAF,ALİ KÖSTEPEN , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copern...) Özgün Makale
STK’LARDA ÜYELERİN GÖNÜLLÜ HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GÖNÜLLÜLÜĞE YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA NEZİH METİN ÖZMUTAF,ALİ KÖSTEPEN , Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Econlit, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus) Özgün Makale
İŞLETME ÖDÜL SİSTEMLERİNİN YETKİNLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR HAVACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ NEZİH METİN ÖZMUTAF,BURHAN ÇAPAN , Yayın Yeri:International Journal of Academic Social Science Studies , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ, INDEX COPERNICUS, JOURNAL SEEK, OP...) Özgün Makale
Sağlık yöneticilerinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik algılarının belirlenmesi NEZİH METİN ÖZMUTAF,aydın ipek , Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences and Education Research , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (OAJI- Open Academic Journals Index •RAS-...) Özgün Makale
DUYGUSAL BAĞLILIĞIN TAKIM ÜYELERİNİN MOTİVASYONLARIÜZERİNE ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ NEZİH METİN ÖZMUTAF,BURHAN ÇAPAN , Yayın Yeri:Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CiteFactor, Index Copernicus, Scientific...) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma NESRİN DEMİR,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Muhasebe Meslek Munsuplarında Cinsiyet Bağlamında İş Tatmininin İşe Bağlılığa Etkisi: İzmir İlinde Ampirik Bir Çalışma ROZİ MİZRAHİ,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBFD , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kadın Yöneticilerin Medeni Durumlarının İş Stresine Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma.. NEZİH METİN ÖZMUTAF,ELİF AKTEKİN,bülent ergani , Yayın Yeri:YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FEATURES ON BUSINESS PERFORMANCE OF WOMEN MANAGERS NEZİH METİN ÖZMUTAF,ELİF AKTEKİN,BÜLENT ERGANİ , Yayın Yeri:Pressacademia , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit, EBSCO, DergiPark, ISI - Interna...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.778
ABD Başkanı Donald Trump’ın Politikalarının STA’lara ve Girişimcilik Niteliklerine Etkileri NESRİN DEMİR,NEZİH METİN ÖZMUTAF,BÜLENT ERGANİ , Yayın Yeri:İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS INDEX) Özgün Makale
Otizm Misyonlarına Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Faaliyetlerine Etki Eden Faktörler: İzmir İli Örneği NEZİH METİN ÖZMUTAF,NESRİN DEMİR , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCOHOST, OAJI, INDEX COPERNICUS, RESEAR...) Özgün Makale
SOSYO DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA BİREYSEL HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ AŞIRI GÜVEN DÜZEYİ ALGILARI İZMİR İLİ ÖRNEĞİ ENGİN KÜÇÜKSİLLE,NEZİH METİN ÖZMUTAF,ROZİ MİZRAHİ , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KALİTE KAPSAMINDAİŞLETME İMAJINA ETKİLERİ REKLAMCILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ ZEHRA NURAY NİŞANCI,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Index Copernicus, Open Academic J...) Özgün Makale
The Effects of Innovative Features of Women Managers on TheirBusiness Performance The Food Exporter Companies in AegeanRegion Sample NEZİH METİN ÖZMUTAF,ELİF AKTEKİN,BÜLENT ERGANİ,ÇITA ÇITA , Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Elsevier Sciencies Direct) Özgün Makale
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA KIYASLAMA YÖNETİCİ VE ÜYE PERSPEKTİFİ NEZİH METİN ÖZMUTAF,AKIN NİSA , Yayın Yeri:SDU Vizyoner Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesi ve Gönüllü Takımların Yönetsel Nitelikleri Yönetici ve Üye Perspektifi NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Econlit, Ebscohost, Academic Search Comp...) Özgün Makale
Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Algıları NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Vizyoner , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ASOS) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü El Kitabı ve Gönüllülüğe Etkileri NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Vizyoner , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST ve ASOS) Özgün Makale
Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Kalitesini Etkileyen Boyutlar Ampirik Bir Yaklaşım NEZİH METİN ÖZMUTAF,SEMRA ÇELİKLİ , Yayın Yeri:Journal of Yasar University , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohio...) Özgün Makale
Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Vizyoner , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ASOS) Özgün Makale
Assessment of Oral Health Status and Dental Plaque of Non Dental School Students in Turkey GÜLCAN COŞKUN AKAR,HATİCE ULUER,NEZİH METİN ÖZMUTAF,ZUHAL ŞAHİN,BÜLENT GÖKÇE , Yayın Yeri:Acta Stomatologica Croatica , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Chemical Abstracts, Index Copernicus, Di...) Özgün Makale
An Assessment of Awareness and Self Report About Occupation Related Health Problems Among Dental Laboratory Technicians in Turkey GÜLCAN COŞKUN AKAR,MUSTAFA GÖKHAN AKSOY,NEZİH METİN ÖZMUTAF,HARUN AKAR , Yayın Yeri:Nobel Medicus , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Effect of Individual Carer Planning on Job Staisfaction: A Comparative Study on Academic and Adminisrative Staff MURAT KAYALAR,NEZİH METİN ÖZMUTAF , Yayın Yeri:Süleyman Demirel UniversityTHE JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST, ASOS) Özgün Makale
An Assessment of Self Reported Oral Health Behavior of Non Dental School Student In Turkey GÜLCAN COŞKUN AKAR,NEZİH METİN ÖZMUTAF,ZUHAL ŞAHİN , Yayın Yeri:An Assessment of Self-Reported Oral Health Behavior of Non-Dental School Student In Turkey , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Chemical Abstracts, Index Copernicus, Di...) Özgün Makale
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms